Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Ağ ciyər xərçəngi əsasən ağ ciyərdəki hansı hüceyrələrdən inkişaf edir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə13/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

761) Ağ ciyər xərçəngi əsasən ağ ciyərdəki hansı hüceyrələrdən inkişaf edir?

A) Alveollararası arakəsmələrdəki interstitsial hüceyrələrdən

B) Bronx epitellərindən

C) Bronxların qığırdaq hüceyrələrindən

D) Alveolyar makrofaqlardan

E) Alveolyar epitellərdən


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
762) Epiteldən inkişaf etməsindən asılı olaraq aşağıda ağ ciyər xərçənglərinin hansı növü göstərilmişdir?

A) İntramural xərçəng

B) Peribronxial xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Mərkəzi xərçəng

E) Ekzofit xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
763) Krupoz pnevmoniya zamanı auskultasiyada tənəffüs aktları zamanı “plevranın sürtünmə küyü” eşidilir. Bu fenomenin səbəbi aşağıdakı hansı patoloji prosesdir?

A) Həmin nahiyədə alveolların mənfəzlərində ödem mayesinin olması və bu mayenin tənəffüs aktları zamanı hava ilə qarışması

B) Fibrinoz plevrit

C) Həmin nahiyədə iltihabi prosesin uzun müddət davam etməsi ilə əlaqədar sklerotik dəyişikliklərin olması (plevra səfhələri arasında sklerotik bitişmələr)

D) Bütöv bir və ya bir neçə payın iltihablaşması

E) Həmin nahiyədə alveolların mənfəzlərində iltihabi ekssudatın olması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
764) Aşağıda göstərilən hansı patologiya pnevmokoniozlara aid edilmir?

A) Silikatoz

B) Sarkoidoz

C) Alüminoz

D) Azbestoz

E) Antrakoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
765) Aşağıda ağ ciyər emfizemalarının hansı növü göstərilmişdir?

A) Xroniki diffuz obstruktiv emfizema

B) Yuvenil emfizema

C) Vakat emfizema

D) Premortal emfizema

E) Latent emfizema (emfizemanın inkubasiya mərhələsi)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
766) Bronxların divarında çoxlu limfo-leykositar infiltrasiya, yerli histiositar proliferasiya, bəzi yerlərdə skleroz, az dərəcədə isə ödem görünür. Bu hansı xəstəlikdir?

A) Xroniki ekssudativ bronxit

B) Kəskin kataral bronxit

C) Bronxopnevmoniya

D) Xroniki proliferativ bronxit

E) Kəskin fibrinoz bronxit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
767) Aşağıdakı hansı patoloji proses krupoz pnevmoniya zamanı xarakter olaraq ağ ciyərdə ağırlaşma kimi inkişaf edə bilər?

A) Karnifikasiya

B) Ağ ciyərin xərçəngi

C) Bronxopnevmoniya

D) Postpnevmonik emfizema

E) Kəskin bronxoektaziya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
768) Aşağıda kəskin tonzillitlərin hansı forması göstərilmişdir?

A) Damaq badamcıqlarının kəskin empieması

B) Kəskin qranulomatoz tonzillit

C) Fibrinoz tonzillit

D) Septiki tonzillit

E) Kriptogen tonzillit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
769) Aşağıdakı hansı patoloji proses mədənin xroniki xora xəstəliyinin ağırlaşması ola bilər?

A) Appendisit

B) Sepsis

C) Penetrasiya

D) Mədənin vərəmi

E) Böyrəyin ikincili amiloidozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
770) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses mədənin xərçəngönü xəstəliklərinə aiddir?

A) Hipertrofik qastropatiya

B) Mədənin xroniki xora xəstəliyi

C) Mədənin ekzofit adenokarsinoması

D) Yarımkəskin qastrit

E) Kəskin fibrinoz qastrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
771) Göstərilən hansı patologiya mədə xərçənginin ağırlaşmalarından hesab edilə bilər?

A) Mədənin selikli qişa epitellərinin metaplaziyası və maliqnizasiya

B) Qara ciyərin absesi

C) Qanhayxırma və qanitirmə

D) Hepato-renal sindrom və kəskin böyrək çatışmazlığı

E) Perforasiya və peritonit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
772) Aşağıda kəskin appendisitin hansı forması göstərilmişdir?

A) Kəskin aktiv appendisit

B) Mürəkkəb appendisit

C) Sadə appendisit

D) Difteritik appendisit

E) Follikulyar appendisit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
773) Mədənin xroniki xora xəstəliyinin patogenezində ümumi faktor kimi əsas rolu nə oynayır?

A) Meninqoensefalit

B) Mərkəzi sinir sistemindəki dəyişikliklərlə əlaqədar azan sinirin tonusunun artıb azalması

C) Mədə divarının perforasiyası, peritonit və bununla da əlaqədar orqanizmin ümumi intoksikasiyası

D) Mədədə xroniki qastritin olması

E) Spirtli içkilərin çoxsaylı qəbulu və sistematik olaraq alkoqol sərxoşluqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
774) Göstərilən hansı patoloji proses mədənin xroniki xora xəstəliyinin mərhələlərindən biridir?

A) Xroniki xora mərhələsi

B) Metaplaziya mərhələsi

C) Çoxsaylı streslərin keçirilməsi və azan sinirin tonusunun dəyişilməsi mərhələsi

D) Mədənin selikli qişası epitellərinin deskvamasiya mərhələsi

E) Xroniki qastrit mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
775) Aşağıda mədənin xroniki xora xəstəliyinin hansı qrup ağırlaşması göstərilmişdir?

A) Pankreatik patologiyalar

B) Mədədən kənar (ekstraqastral) ağırlaşmalar

C) Paralitik ağırlaşmalar

D) Sklerotik ağırlaşmalar

E) Mədə ağırlaşmaları (intraqastral ağırlaşmalar)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
776) Krukenberq şişi nədir?

A) Sümüyün sarkoması

B) Yumurtalığın Krukenberq hüceyrələrindən inkişaf edən şiş

C) Mədə xərçənginin yumurtalığa metastazı

D) Süd vəzinin atipik xərçəngi

E) Yumurtalığın hormonaktiv şişi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
777) Makroskopik görünüşünə görə aşağıda mədə xərçənginin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Perforativ xərçənglər

B) Buynuzlaşan xərçənglər (“mirvari xərçəngi”)

C) Makrodiferensiasiyalı xərçənglər (və ya polipoz xərçəng)

D) Mərkəzi xərçənglər

E) Ekzofit xərçənglər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
778) Aşağıda göstərilən hansı xroniki qastrit patogenezinə görə autoimmun mexanizmə malikdir?

A) Menetrie xəstəliyi (xroniki hipertrofik qastropatiyaların bir növü)

B) C-qastrit

C) B-qastrit

D) A-qastrit

E) Xroniki kataral qastrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
779) Aşağıda xroniki qastritlərin hansı forması göstərilmişdir?

A) Xroniki Vensan qastriti

B) Hipertrofik qastropatiya

C) Xroniki atrofik-hiperplastik qastrit

D) Xroniki irinli qastrit

E) Yarımkəskin qastrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
780) Mədənin selikli qişasında limfo-leykositar infiltrasiya, bəzi yerlərdə birləşdirici toxumanın inkişafı, vəzli strukturların və örtük epitelinin atrofiyası görünür. Bu, hansı xəstəlikdir?

A) Mədənin selikli qişasının atrofiyalaşmış eroziyası

B) Xroniki sklerotik qastrit

C) Kəskin atrofik qastrit

D) Xroniki atrofik qastrit

E) Mədənin xroniki xora xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
781) Kəskin destruktiv appendisitin növü hansıdır?

A) Aftoz appendisit

B) Sadə appendisit

C) Səthi appendisit

D) Fibrinoz appendisit (difteritik və ya krupoz)

E) Qanqrenoz appendisit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
782) Menetrie xəstəliyi nədir?

A) Mədənin xroniki xora xəstəliyinin ağırlaşması

B) Hipertrofik qastropatiyaların xüsusi növü

C) Nazik bağırsaqlarda anadangəlmə (irsi) fermentopatiya (qranulomatoz xəstəlik)

D) Xroniki limfositar mənşəli leykoz (paraproteinemik leykozlar qrupu)

E) Bədxassəli limfoma (limfosarkomalar qrupu)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
783) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses kəskin qastritlərin bir formasıdır?

A) Səthi qastrit

B) Kəskin qastropatiya

C) Yarımkəskin qastrit

D) Kəskin hipoasid qastrit

E) Kəskin fibrinoz qastrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
784) Aşağıda göstərilən hansı patologiya mədənin simptomatik xoralarına aid deyil?

A) Durğunluq xoraları

B) Xroniki xora xəstəliyi

C) Medikamentoz xora xəstəliyi

D) Endokrin xoralar

E) Stres xoralar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
785) Aşağıdakı hansı patologiya kəskin qastritlər zamanı rast gəlinən xarakter morfoloji dəyişikliklərdən hesab edilə bilər?

A) Mədənin selikli qişa epitellərinin maliqnizasiyası

B) Hiperemiya və leykositar infiltrasiya

C) Selikli qişanın atrofiyası

D) Sklerotik dəyişikliklər və ödem

E) Vəzli strukturlarda atrofik və distrofik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
786) Aşağıdakı hansı proses mədənin xroniki xora xəstəliyinin bir mərhələsi hesab edilir?

A) Xroniki nekrotik qastrit mərhələsi

B) Metaplaziya mərhələsi

C) Deskvamasiya mərhələsi

D) Sağalma mərhələsi

E) Eroziya mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
787) Kəskinləşmə dövründə xroniki xoranın divarında hansı qata rast gəlmək mümkündür?

A) Orta qat

B) Daxili piogen qat

C) Vertikal kapilyarlar qatı

D) Kazeoz nekroz qatı

E) Fibrinoid nekroz qatı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
788) Aşağıdakı hansı patologiya kəskin appendisitin ağırlaşması kimi inkişaf edə bilməz?

A) Peritiflit

B) Peritonit

C) Maliqnizasiya

D) Periappendisit

E) İrinli pileflebit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
789) Mədənin xroniki xora xəstəliyinin patogenezində mühüm rol oynayan hansı yerli amil göstərilmişdir?

A) Həddən artıq isti, yaxud da həddən artıq soyuq qidaların qəbulu

B) Mərkəzi sinir sistemi pozğunluqları

C) Turşu-peptik faktoru

D) Xroniki hipertrofik qastrit

E) Perforasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
790) Makroskopik görünüşünə görə aşağıda mədə xərçənglərinin hansı növü göstərilmişdir?

A) Diffuz xərçəng

B) Yastıepitelli xərçəng

C) Diferensiasiya etməmiş xərçəng

D) Pilorik xərçəng

E) Adenokarsinoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
791) Mədənin xroniki xorasının inkişaf edərək mədəaltı vəz toxumasına da keçməsi necə adlanır?

A) Xoranın kəskinləşməsi

B) Xoranın penetrasiyası

C) Xoranın metaplaziyası

D) Xoranın perforasiyası

E) Xoranın maliqnizasiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
792) Mədə xərçəngi ilk hematogen metastazı hansı üzvə verir?

A) Qapı venasının şaxələrinə

B) Qara ciyərə

C) Yaxınlıqdakı limfa düyünlərinə

D) Mədəaltı vəzə

E) Ağ ciyərə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
793) Hansı patologiya mədənin xərçəngönü (prekanserogen) xəstəliklərindən hesab edilir?

A) Xroniki atrofik qastrit

B) Kəskin atrofik qastrit

C) Mallori-Veys sindromu

D) Bədxassəli qastrit

E) Nevus
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


794) Aşağıda kəskin appendisitin hansı forması göstərilmişdir?

A) Seroz appendisit

B) Yarımkəskin appendisit

C) Səthi appendisit

D) Hipertrofik appendisit

E) Dərin appendisit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
795) Aşağıda mədə xərçənginin hansı histoloji növü göstərilmişdir?

A) Kolorektal xərçəng

B) Leyomiosarkoma

C) Yastığabənzər xərçəng

D) Yastı epitelli xərçəng

E) Endofit xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
796) Aşağıdakı hansı ifadə mədə xərçənginə aid edilmir?

A) Ekzo-endofit xərçəng

B) Krükenberq metastazı

C) Adenokarsinoma

D) Xorioid karsinoma

E) Şnitsler metastazı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
797) Hansı patologiya yoğun bağırsağın prekanserogen xəstəliyi hesab edilir?

A) Dizenteriya

B) Kolorektal adenokarsinoma

C) Yoğun bağırsağın sarkoması

D) Xroniki appendisit

E) Qeyri-spesifik xoralı kolit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
798) Aşağıdakı hansı metastaz mədə xərçənginin retroqrad limfogen metastazlarına aiddir?

A) Şternberq metastazı

B) Şnitsler metastazı

C) Ağ ciyərə metastaz

D) Qara ciyərə metastaz

E) Mədənin arxa tərəfindəki limfa düyünlərinə metastaz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
799) Mədə xərçəngi zamanı Virxov metastazı hara verilir?

A) Sol körpücüküstü limfa düyünlərinə

B) Regionar limfa düyünlərinə

C) Qara ciyərə

D) Düz bağırsağa

E) Ağ ciyərə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
800) Mədə xərçəngi zamanı Şnitsler metastazı hara verilir?

A) Qara ciyərə

B) Yumurtalıqlara

C) Pararektal limfa düyünlərinə

D) Regionar limfa düyünlərinə

E) Xayalara


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
801) Aşağıda kolorektal xərçənglərin hansı mikroskopik növü göstərilmişdir?

A) Diferensiasiya etməmiş xərçəng

B) Polipoz

C) Xoralı xərçəng

D) Trofoblast xərçəng

E) Ekzofit xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
802) Aşağıdakı hansı patologiya yoğun bağırsağın prekanserogen patologiyası ola bilər?

A) Kolorektal adenokarsinoma

B) Xroniki ishal

C) Yoğun (düz) bağırsağın polipozu

D) Yogun bağırsağın melanozu

E) Kəskin dizenteriya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
803) Aşağıdakı hansı morfoloji göstərici mədə xərçəngi zamanı daha mühüm proqnostik əhəmiyyət kəsb edə bilər?

A) Atipik hüceyrələrin diferensiasiya dərəcəsi

B) Xoranın (xora-xərçəng zamanı) kənarlarının hündürlüyü

C) Mədə xərçənginin hansı prekanserogen xəstəlik fonunda baş verməsi

D) Şiş toxumasında ikincili dəyişikliklər

E) Xərçəngin hansı makroskopik formada olması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
804) Mədə divarından götürülmüş biopsiya materialının mikroskopik müayinəsi zamanı doluqanlılıq, ödem, selikli qişada zəif intensivlikdə limfo-leykositar infiltrasiya görünür. Örtük epitelləri öz tamlıqlarını saxlamışlar. Bu hansı patologiyadır?

A) Kataral qastrit

B) Heç bir patologiya yoxdur. Adi, normal histoloji quruluşdur

C) Mədənin xroniki xora xəstəliyi

D) Xroniki atrofik qastrit

E) Limfo-leykositar qastrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
805) Göstərilən hansı patoloji proses destruktiv appendisitlərin bir növüdür?

A) İnterstitsial appendisit

B) Qeyri-spesifik xoralı appendisitt

C) Dərin appendisit

D) Kataral appendisit

E) Apostematoz appendisit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
806) Aşağıda kəskin appendisitin çox rast gəlinən hansı ağırlaşması göstərilmişdir?

A) Maliqnizasiya

B) İltihabi ağırlaşma

C) Penetrasiya

D) Distrofik ağırlaşma

E) Perforasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
807) Hansı dəyişiklik xroniki atrofik qastrit üçün xarakterdir?

A) Selikli qişanın enteralizasiyası

B) Selikaltı qatda diffuz şəkildə limfo-leykositar infiltrasiya

C) Selikli qişada qansızmalar

D) Fibrinoz iltihab

E) Selikli qişada çoxlu eroziya ocaqlarının olması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
808) Soxulcanabənzər çıxıntıda hansı dəyişiklik kəskin appendisit üçün xarakter deyildir?

A) Əzələ liflərinin destruksiyası

B) Ödem

C) Hiperemiya

D) Selikli və əzələ qatlarda seroz iltihabi ekssudat

E) Çıxıntının divarının sklerozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
809) Aşağıdakı hansı patoloji proses kəskin hemorragik pankreatitlər üçün xarakter dəyişiklik hesab edilmir?

A) Pankreas ətrafı yumşaq toxumada steatonekroz

B) Nekroz ocaqlarının ətrafında neytrofil qarışıqlı perifokal limfo-leykositar infiltrasiya

C) Nekroz ocaqlarının qanla hopması

D) Langerhans adacıqlarında sklerotik dəyişikliklər

E) Qan damarlarının divarında nekrotik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
810) Qalça bağırsağın terminal hissəsindən götürülmüş bioptatın mikroskopik müayinəsi zamanı aşkar edilən hansı morfoloji dəyişiklik Kron xəstəliyi üçün xarakter hesab edilə bilər?

A) Fibrinoz ərp

B) Selikli qişanın örtük epitellərinin deskvamasiyası, selikli qişanın atrofiyası

C) Örtük epitellərinin və vəz epitellərinin sitoplazmalarında ağır hidropik distrofiya

D) Sarkoidozabənzər qranulomalar, müxtəlif dərinlikli nekrotik şırımlar

E) Limfoid follikullarda “beyinvari şişkinləşmə”


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
811) Öd kisəsinin xərçəngi ən çox hansı xəstəlik fonunda inkişaf edir?

A) Xolelitiaz

B) Qara ciyərin sirrozu

C) Kəskin xolesistit

D) Öd kisəsinin empieması

E) Xroniki xolesistit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
812) Hansı dəyişiklik mədənin xroniki xora xəstəliyinin kəskinləşməsi üçün xarakterdir?

A) Fibrinoid nekroz

B) Selikli qişanın enteralizasiyası

C) Hialinoz

D) Selikli qişanın limfo-leykositar infiltrasiyası

E) Natamam regenerasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
813) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses kəskin enteritlərin növlərinə aid deyildir?

A) Kataral enterit

B) Atrofik enterit

C) Nekrotik enterit

D) Krupoz fibrinoz enterit

E) Nazik bağırsağın fleqmonası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
814) Hansı patoloji proses xroniki enteritlərin bir növüdür?

A) Fibrinoz enterit

B) Atrofik xroniki enterit

C) Səthi enterit

D) Sadə enterit

E) Destruktiv enterit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
815) 35 yaşlı kişi diareya, tərkibində piy maddələri olan nəcis ifrazı, arıqlama, limfadenopatiya və s. şikayətlərlə klinikaya daxil olur. Nazik bağırsaqdan götürülmüş bioptatda şişkinləşmiş selikli qişada çoxlu miqdarda PAS-müsbət makrofaqlar, piy maddələrinin toplanması, limfostaz və lipoqranulomalar aşkar olunur. Bu, hansı xəstəlikdir?

A) Uippl xəstəliyi

B) Kron xəstəliyi

C) İİV-infeksiya

D) Qida toksikoinfeksiyası

E) Vəba
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


816) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses kəskin kolitlərin növlərinə aid deyildir?

A) Xoralı kolit

B) Nekrotik kolit

C) İrinli kolit

D) Difteritik kolit

E) Hipertrofik kolit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
817) Qara ciyərin portal sirrozu adətən aşağıda göstərilən hansı xəstəlikdən sonra inkişaf edə bilər?

A) Xroniki alkoqolizm

B) Qara ciyərin massiv nekrozu

C) Viruslu hepatit - A

D) Qara ciyərin toksiki distrofiyası

E) Göbələklə zəhərlənmə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
818) Etiologiyasından asılı olaraq aşağıda sirrozun hansı növü göstərilmişdir?

A) İridüyünlü sirroz

B) Xırdadüyünlü sirroz

C) Portal sirroz

D) Qastro-enteral sirroz

E) Kriptogen sirroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
819) Qara ciyərin portal sirrozunun əsas morfoloji əlamətləri hansılardır?

A) Yalançı paycıqlar biri-birindən müxtəlif qalınlıqlı sklerotik arakəsmələrlə ayrılmışlar. Hepatositlər piy və zülal distrofiyası vəziyyətindədirlər

B) Yalançı paycıqlar biri-birindən nazik sklerotik arakəsmələrlə ayrılmışlar. Hepatositlər piy distrofiyası vəziyyətindədirlər

C) Yalançı paycıqlar biri-birindən qalın sklerotik arakəsmələrlə ayrılmışlar. Hepatositlər zülal distrofiyası vəziyyətindədirlər

D) Hepatositlərdə parenximatoz zülal distrofiyası görünür

E) Yalançı paycıqlar biri-birindən nazik sklerotik arakəsmələrlə ayrılmışlar. Qara ciyər toxumasında çoxlu miqdarda öd piqmenti toplantıları görünür


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
820) Mikroskopik müayinə zamanı qara ciyərdə biri-birindən nazik sklerotik arakəsmələrlə ayrılmış yalançı paycıqlar görünür. Bu yalançı paycıqları təşkil edən hepatositlər piy distrofiyası vəziyyətindədirlər. Bu, hansı patologiyadır?

A) Qara ciyərin postnekrotik sirrozu

B) Qara ciyərin portal sirrozu

C) Xroniki aktiv hepatit

D) Qara ciyərin paycıqlı piy distrofiyası

E) Xroniki qeyri-aktiv hepatit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
821) Hansı müddətdən sonra hepatit xroniki hesab edilir?

A) 6 aydan sonra

B) 3 aydan sonra

C) 1 aydan sonra

D) 1 ildən sonra

E) 1 həftədən sonra


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
822) Hepatoz nədir?

A) Qara ciyərin inkişaf anomaliyası

B) Qara ciyərin sklerozlaşması (sirrozun sinonimi)

C) Qara ciyərin distrofiyası və (və ya) nekrozu

D) Qara ciyərin şişi

E) Qara ciyərin iltihabı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
823) Etiologiyasından asılı olaraq aşağıda sirrozun hansı növü göstərilmişdir?

A) Toksiki və toksiko-allergik sirroz

B) Multilobulyar sirroz

C) Postnekrotik sirroz

D) Hipertenzion sirroz

E) Hipotenziv sirroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
824) Aşağıda kəskin virus hepatitlərinin hansı klinik-morfoloji forması göstərilmişdir?

A) Anemik forma

B) Siderofilik forma

C) Hemorragik hepatit forması

D) Sarılıqsız forma

E) Xroniki aktiv hepatit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
825) Aşağıdakı hansı patoloji proses “qara ciyər sirrozunun qara ciyərdən kənar əlamətləri”nə aid deyildir?

A) Aşağı ətrafın qanqrenası

B) Endokrin pozğunluqlar

C) Assit


D) Sarılıq

E) Splenomeqaliya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
826) Qara ciyərin toksiki distrofiyası zamanı ölümün bilavasitə səbəbi nə olur?

A) Orqanizmdə ümumi maddələr mübadiləsinin kəskin şəkildə pozulması

B) Kəskin qara ciyər çatışmazlığı

C) Yemək borusunun aşağı 1/3 və mədənin yuxarı 1/3-nin varikoz genəlmiş damarlarının partlaması və kəskin qanitirmə

D) Xroniki qara ciyər çatışmazlığı

E) Kəskin ürək-damar çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin