Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Hansı dəyişiklik revmatik prosesin aktivliyini göstərir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə12/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

694) Hansı dəyişiklik revmatik prosesin aktivliyini göstərir?

A) Perivaskulyar fibrinoid şişmə

B) Üçtaylı qapağın çatışmazlığı

C) Mitral qapağın stenozu

D) Perivaskulyar skleroz

E) Aortal qapaqların bitişməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
695) “Hematoksilin cisimciyi” hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Dishemopoetik anemiya

B) Hemoqlobinopatiya

C) Qırmızı qurdeşənəyi

D) Revmatizm

E) Böyrək amiloidozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
696) Revmatizmin klinik-morfoloji forması bu patologiyalardan hansıdır?

A) Böyük xolera forması

B) Böyrək forması

C) Poliartritik forma

D) Angina forması

E) Diz oynağı forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
697) Revmatizm xəstəliyinin patogenetik əsasını aşağıdakı hansı immun reaksiya təşkil edir?

A) Antinüklear immun reaksiya

B) I tip yüksək həssaslıq reaksiyası

C) Çarpaz immun reaksiya

D) Həqiqi autoimmun reaksiya

E) Birincili immun çatışmazlıq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
698) Revmatizm zamanı ürəyin ən çox hansı qapağı zədələnir?

A) Hamısı eyni bərabərdə

B) Üçtaylı qapaq

C) Aortal aypara qapaqlar

D) İkitaylı və ya mitral qapaq

E) Ağ ciyər arteriyasının aypara qapaqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
699) Revmatizm zamanı əmələ gələn qranuloma necə adlanır?

A) Popov qranuloması

B) Aşoff-Talalayev qranuloması

C) Mitral qranulomalar

D) Revmaqranuloma

E) Aşoff-Tavar qranulomaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
700) Endokardın hansı növ iltihabı revmatik endokarditlər üçün xarakter deyil?

A) Kəskin ziyilli endokardit

B) Fibroplastik endokardit

C) Qayıdan ziyilli endokardit

D) Polipoz-xoralı endokardit

E) Diffuz endokardit (və ya valvulit)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
701) Aşağıdakı hansı patologiya revmatik miokarditlərin formalarından biridir?

A) Miokardın empieması

B) Fibrinoz miokardit ("tüklü ürək")

C) Diffuz ekssudativ interstitsial miokardit

D) Valvulit

E) Qayıdan-ziyilli miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
702) Hansı növ perikardit revmatizm zamanı inkişaf edə bilir?

A) Kəskin-ziyilli perikardit

B) İnterstitsial proliferativ perikardit

C) Kataral ekssudativ perikardit

D) Seroz ekssudativ perikardit

E) Kəskin-ocaqlı perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
703) Revmatizm zamanı xarakter dəyişiklik kimi damarlarda nə baş verə bilər?

A) Vaskulit

B) Arteriyalarda aterosklerotik dəyişikliklər

C) Damarların intimasında büküşlü vəziyyət

D) Popov qranulomaları

E) Temporal arteriit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
704) Aşağıdakı hansı patologiya revmatizmin klinik-morfoloji formalarından biri hesab edilir?

A) Meninqovaskulyar forma

B) Diz oynağı forması

C) Mitral qapaq forması

D) Ponse revmatizmi

E) Kardio-vaskulyar forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
705) Qurdeşənəyi hüceyrəsi nəyə deyilir?

A) Nüvələrində DNT-nin miqdarı çoxalmış hüceyrələrə

B) Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyinin törədicisinə

C) Hematoksilin cisimciklərinə

D) İçərisində qırmızı qurdeşənəyi virusları olan örtük epiteli hüceyrələrinə

E) Hematoksilin cisimciklərini natamam faqositoza uğratmış makrofaqlara


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
706) Revmatizm zamanı aşağıdakı qranulomalardan hansı rast gəlinir?

A) Xockin qranulomaları

B) Revmatoma

C) Revmatoid düyünlər

D) Tifoz qranulomalar

E) Aşoff-Talalayev qranulomaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
707) Aşağıda göstərilən hansı endokardit revmatizm zamanı rast gəlinir?

A) Septiki endokardit

B) Bakterial endokardit

C) Fibroplastik endokardit

D) Nekrotik endokardit

E) ß-hemolitik qızılı streptokok endokarditi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
708) Revmatizm zamanı hansı patoloji dəyişiklik ürək qüsurunun inkişafına səbəb olur?

A) Revmatik parietal endokardit

B) Revmatizm mənşəli “tüklü ürək”

C) Revmatik miokardit

D) Revmatik qapaq endokarditi

E) Revmatik perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
709) Göstərilən hansı endokardit revmatizm zamanı rast gəlinir?

A) Kalkulyoz endokardit

B) Kataral endokardit

C) Qayıdan-ziyilli endokardit

D) Septiki endokardit

E) Xoralı endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
710) “Nüvə patologiyası” hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Şeqrenin quru sindromu

B) Bədxassəli şişlərdə nüvə dəyişiklikləri

C) Şüa xəstəliyi (qamma şüalanmalar)

D) İrsi genetik xromosom patologiyaları

E) Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
711) “Lyupus-nefrit” hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Qırmızı qurdeşənəyi

B) Böyrək amiloidozu

C) Tubulo-interstitsial nefrit

D) Revmatizm

E) Böyrək vərəmi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
712) “Məftiləbənzər ilgəklər sindromu” böyrəklərdə hansı xəstəlik zamanı inkişaf edir?

A) Xroniki böyrək çatışmazlığı

B) Mielom xəstəliyi

C) Kəskin böyrək çatışmazlığı

D) Böyrək amiloidozu

E) Qırmızı qurdeşənəyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
713) Aşağıdakı hansı morfoloji dəyişiklik qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi zamanı adətən rast gəlinmir?

A) Arteriolosklerotik nefroskleroz

B) Birləşdirici toxumada kəskin distrofik və nekrotik dəyişikliklər, dezorqanizasiya

C) Bütün üzv və toxumalarda yarımkəskin iltihabi dəyişikliklər

D) Nüvə patologiyası

E) “Lyupus-nefrit”


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
714) Hansı endokardit revmatizm xəstəliyi zamanı baş verir?

A) Diffuz endokardit (və ya valvulit)

B) Ocaqlı endokardit (və ya lokal valvulit)

C) Aşoff-Talalayev endokarditi

D) Abrikosov endokarditi

E) Eozinofiliyalı fibroplastik endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
715) Aşağıda revmatik miokarditlərin hansı forması göstərilmişdir?

A) Ocaqlı kataral miokardit

B) Diffuz kataral miokardit

C) Apostematoz miokardit

D) Kəskin-ziyilli miokardit

E) Ocaqlı proliferativ və ya qranulomatoz miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
716) Hansı patologiya revmatik perikarditlərin növlərindən biridir?

A) Fibrinoz perikardit

B) Apostematoz perikardit

C) Kəskin-ziyilli perikardit

D) İnterstitsial perikardit

E) Kataral perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
717) Aşağıdakı hansı patoloji proses birləşdirici toxumanın sistem dezorqanizasiyasının mərhələlərindən biridir?

A) Fibrinoid dəyişikliklər mərhələsi

B) Doluqanlılıq mərhələsi

C) Sorulma mərhələsi

D) Fibroz-kavernoz mərhələ

E) Orqanizasiya mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
718) Qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi zamanı orqanizmdə nəyə qarşı autoantitel yaranmış olur?

A) Böyrək toxumasına qarşı

B) Nüvəciklərə qarşı

C) Ürəyin 2-taylı mitral qapaqlarının kollagen liflərinə qarşı

D) Oynaqların sinovial qişalarına qarşı

E) Nüvələrə qarşı (antinuklear)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
719) Kiçik xoreya xəstəliyi nədir?

A) Uşaq yaşlarda vəba xəstəliyi

B) Vəba xəstəliyinin ocaqlı dəyişiklikləri

C) Beyin damarlarının aterosklerotik dəyişiklikləri

D) Uşaqlarda revmatik mənşəli ürək qüsuru

E) Revmatizmin serebral forması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
720) Aşağıdakı hansı patologiya qırmızı qurdeşənəyi üçün xarakter morfoloji dəyişiklik hesab edilmir?

A) “Lyupus-nefrit”

B) Kəskin ziyilli endokardit

C) “Hematoksilin cisimcikləri”

D) Dalaq arteriollarının soğanaqlı sklerozu

E) “Məftiləbənzər ilgəklər” sindromu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
721) Revmatizm zamanı Aşoff-Talalayev qranulomalarını hansı üzvdə (toxumada) axtarmaq daha məqsədəuyğun olardı?

A) Miokardda

B) Qalça bağırsaqlardakı limfoid follikullarda

C) Böyrək yumaqcıqlarında

D) Damaq badamcıqlarında

E) Oynaq boşluqlarında


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
722) Revmatoidli artrit zamanı əmələ gələn immun komplekslərin (revmatoid faktor) tərkibində antigen rolunda nə iştirak edir?

A) B-qrupuna məxsus ß-hemolitik streptokokların antigenləri

B) Oynaqların divarını təşkil sinovial toxumaların zülalları

C) Xəstəliyi törədən virusların antigenləri

D) İmmunoqlobulin G

E) Xəstəliyi törədən mikoplazmaların antigenləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
723) Revmatoidli artritin klinik-morfoloji forması hansıdır?

A) Yuvenil xroniki poliartrit (YUXPA)

B) Nodoz forma

C) Septiki forma

D) Kardio-vaskulyar forma

E) Kiçik xoreya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
724) Oynaq daxilindən götürülmüş punktatın immun-flyuoressent müayinəsi zamanı sitoplazmalarında üzüm salxımına bənzər strukturlar görünən neytrofillər aşkar olunur (“raqositlər”). Bu, hansı xəstəlikdir?

A) Neytrofil tipli anadangəlmə immun çatışmazlıq sindromu (“raqositar neytrofilopatiya”)

B) Revmatizm (monoartritik forma)

C) Revmatizm (poliartritik forma)

D) Revmatoidli artrit

E) Düyünlü periarteriit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
725) Hansı dəyişiklik revmatik prosesin aktivliyini göstərir?

A) Aortal qapağın çatışmazlığı

B) Aşoff-Talalayev qranuloması

C) Perivaskulyar kardioskleroz

D) Xordaların kiçilməsi və qalınlaşması

E) Mitral qapağın stenozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
726) Hansı dəyişiklik revmatik miokarditin nəticəsi ola bilər?

A) İri ocaqlı kardioskleroz

B) Diffuz xırdaocaqlı kardioskleroz

C) Ürəyin boz atrofiyası

D) Aortal qapağın çatışmazlığı

E) Ürəyin mezenximal piy distrofiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
727) Kəskin-ziyilli endokardit üçün xarakter əlamət hansıdır?

A) Qapaqların sklerozu və deformasiyası

B) Qapaqlarda yaraların əmələ gəlməsi və onların üzərində tromb kütlələri

C) Qapaqların hialinozu

D) Qapaqların perforasiyası

E) Endotelin zədələndiyi yerlərdə tromb kütlələrinin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
728) Qayıdan-ziyilli endokardit üçün xarakter əlamət hansıdır?

A) Qapaqların sklerozu və onların xoralanması

B) Qapaq taylarının perforasiyası

C) Qapaqlarda skleroz və tromb kütlələri

D) Qapaqların əhəngləşməsi və hialinozu

E) Perivaskulyar kardioskleroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
729) Revmatoidli artritin üçüncü mərhələsində nə baş verir?

A) Əhəngləşmə

B) Qranulyasiya toxumasının inkişafı

C) Artrit

D) Xovlarda fibrinoid şişmə

E) Fibroz-sümük ankilozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Ağ ciyər xəstəlikləri

730) Ocaqlı pnevmoniya zamanı ağ ciyər toxumasında mikroskopik olaraq hansı dəyişiklik görünür?

A) Ağ ciyərin bütov bir payında bütün alveol və bronxların mənfəzi ekssudatla dolmuşlar

B) Bəzi xırda bronx və ya bronxiolların mənfəzində və divarında, həmçinin onu əhatə edən alveolların mənfəzində seroz-leykositar iltihabi ekssudat

C) Doluqanlılıq, bütün alveolların mənfəzlərində çoxlu miqdarda sərbəst yerləşmiş eritrosit kütlələri, çəhrayı homogen maye, fibrin telləri və az miqdarda da leykositlər

D) Bəzi yerlərdə ağ ciyər toxumasının stromasında iltihabi hüceyrələr qarışıqlı seroz ekssudat mayesi

E) Ağ ciyər toxumasının stromasında çoxlu miqdarda qara rəngli kömür piqmentinin və qəhvəyi rəngli hemosiderin piqmentinin toplantıları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
731) Xəstənin bəlğəmində Şarko-Leyden kristallarının aşkar edilməsi daha çox hansı xəstəliyə işarədir?

A) Bronxial astma

B) Sarkoidoz

C) İkincili vərəm

D) Xroniki bronxit

E) Pnevmokonioz (xüsusilə də silikoz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
732) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses interstitsial pnevmoniyaların bir formasıdır?

A) Deskvamativ forma

B) Alveollararası interstitsial pnevmoniya

C) Kataral forma

D) Pnevmonik forma

E) Alveolyar interstitsial pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
733) Aspirasion pnevmoniya zamanı dəyişikliklərin xarakter lokalizasiyası?

A) Sağ ağ ciyərin yuxarı payı

B) Sağ ağ ciyərin aşağı payı

C) Sol ağ ciyərin yuxarı payı

D) Sağ ağ ciyərin orta payı

E) Sol ağ ciyərin aşağı payı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
734) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses krupoz pnevmoniya xəstəliyinin bir mərhələsidir?

A) Fibrinoid şişmə

B) Funksional mərhələ

C) Sorulma mərhələsi (və ya sağalma mərhələsi)

D) Alterasiya mərhələsi (və ya distrofik-nekrotik mərhələsi)

E) Proliferasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 200
735) Xroniki pnevmoniya, emfizema və pnevmosklerozlar zamanı ürəkdə xarakter olaraq hansı dəyişiklik baş verə bilər?

A) Mezenximal piy distrofiyası

B) Sağ mədəciyin hipertrofiyası

C) Sol mədəciyin hipertrofiyası

D) Parenximatoz piy distrofiyası

E) Miokardın infarktı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
736) Bronx divarlarının deformasiya edərək bayıra doğru qabarmalar əmələ gətirmələri və stabil şəkildə genişlənmələri necə adlanır?

A) Bronxoektaziya

B) Astmatik komponentli xroniki bronxit

C) Bronxun anevrizması

D) Bronx deformasiyası

E) Bronxların bədxassəli şişi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
737) “Ağ ciyər ürəyi” (Cor pulmonale) ürəyin hansı hissəsinin böyüməsi hesabına formalaşır?

A) Sağ qulaqcıq

B) Sol qulaqcıq

C) Mədəciklərarası arakəsmə

D) Sol mədəcik

E) Sağ mədəcik


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
738) Aşağıda ağ ciyər emfizemalarının hansı növü göstərilmişdir?

A) Yarımkəskin emfizema

B) Atrofik emfizema

C) Atelektatik emfizema

D) Qocalıq emfizema

E) Yuvenil emfizema


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
739) Bronxopnevmoniya zamanı ağ ciyərdə makroskopik olaraq hansı dəyişiklik görünür?

A) Ağ ciyər toxumasında səpələnmiş şəkildə ağımtıl rəngli, kazeoz (kəsmiyəbənzər) kütlələr qeyd edilir

B) Bronxlar genişlənmiş və deformasiyaya uğramışlar

C) Meyitin müayinəsi zamanı ağ ciyər paylarından biri və ya bir neçəsi bütünlüklə dəyişilmiş vəziyyətdə görünür (bütün bronx və alveolların mənfəzləri iltihabi ekssudatla dolmuşlar, plevra üzərində fibrinoz ekssudat görünür)

D) Bronxlardan birinin divarından inkişaf edərək ağ ciyər toxumasına da keçən, kənarları nahamar, ağımtıl rəngli toxuma kütləsi qeyd edilir

E) Kəsikdə ağ ciyər toxumasında ocaqlı dəyişikliklər qeyd edilir, bu ocaqlarda mənfəzlərində irinli-selikli ekssudat olan xırda bronxlar görünür


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
740) Aşağıdakı hansı patologiya zamanı “ağ ciyər ürəyi”nin formalaşması az inandırıcıdır?

A) Kəskin poliseqmentar pnevmoniya

B) Bronxoektaziya xəstəliyi

C) Ağ ciyərlərin interstitsial xəstəlikləri

D) Sirrotik vərəm

E) Müxtəlif mənşəli pnevmosklerozlar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
741) Histogenezindən asılı olaraq aşağıda ağ ciyər xərçənglərinin hansı növü göstərilmişdir?

A) Bronxogen xərçəng

B) Kolloid xərçəng

C) Yüksək diferensiasiyalı xərçəng

D) Medulyar xərçəng

E) Differensiasiya etməmiş xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
742) Hansı adlar krupoz pnevmoniyanın sinonimləridir?

A) İnterstitsial pnevmoniya, ara pnevmoniya

B) Hialin membranlar xəstəliyi, bronxopnevmoniya

C) Pay pnevmoniyası, seqmentar pnevmoniya

D) Bronxopnevmonya, pnevmo-renal sindrom

E) Lobar pnevmoniya, plevropnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
743) Aşağıdakı hansı proses krupoz pnevmoniyanın mərhələlərindən biridir?

A) Kataral mərhələ

B) Qalıq əlamətlər mərhələsi

C) Hiperemiya mərhələsi (və ya başlanğıc mərhələ)

D) Ağ ciyərin boz bərkiməsi (və ya bərk hepatizasiya mərhələsi)

E) Destruktiv pnevmoniya mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
744) Qazanılmış bronxoektaziyalar adətən aşağıda göstərilən hansı patologiyanın ağırlaşması kimi inkişaf edir?

A) Xroniki bronxit

B) Kəskin bronxit

C) Ağ ciyərin vərəmi

D) Streptokok mənşəli xroniki tonzillit

E) Krupoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
745) Aşağıdakı hansı xəstəlik zamanı “şanabənzər ağ ciyər” inkişaf edir?

A) Bronxoektaziya xəstəliyi

B) Bronxopnevmoniya

C) Ağ ciyər vərəmi

D) Kəskin bronxit

E) Krupoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
746) “Ağ ciyər ürəyi” ağ ciyərin aşağıdakı hansı patologiyası zamanı inkişaf edə bilər?

A) Krupoz pnevmoniya

B) Ocaqlı pnevmoniya

C) Bronxoektaziya xəstəliyi

D) Ağ ciyər arteriyasının kiçik şaxələrinin trombemboliyaları

E) Kəskin bronxit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
747) Lokalizasiyasından asılı olaraq aşağıda ağ ciyər xərçənginin hansı forması göstərilmişdir?

A) Bifurkasion xərçəng

B) Vəz epitelli xərçəng

C) Periferik xərçəng

D) Visseral xərçəng

E) Alveolyar xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
748) Aşağıda xroniki bronxitlərin hansı morfoloji növü göstərilmişdir?

A) Kataral xroniki bronxit

B) Proliferativ xroniki bronxit

C) Nekrotik xroniki bronxit

D) Prekanserogen xroniki bronxit

E) Yarımkəskin xroniki bronxit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
749) Mikroskopik müayinə zamanı ağ ciyərdə doluqanlılıq, alveolların mənfəzlərində çoxlu miqdarda sərbəst yerləşmiş eritrosit kütlələri, çəhrayı homogen maye, fibrin telləri və az miqdarda da leykositlər görünür. Bu, nə patologiyadır?

A) Ağ ciyərin odlu silah yaralanması və ağ ciyər toxumasına qanaxma

B) Obturasion asfiksiya

C) Krupoz pnevmoniya xəstəliyinin III mərhələsi

D) Krupoz pnevmoniyanın II mərhələsi

E) Qanlı qusuntu kütləsinin aspirasiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
750) “Boz hepatizasiya” prosesi hansı xəstəlikdə olur?

A) Orqanizmin ümumi atrofiyası (kaxeksiya) zamanı

B) Qara ciyərin lipofussinozu

C) Krupoz pnevmoniya

D) Bronxoektaziya xəstəliyi

E) Xroniki ümumi venoz hiperemiya (“ağ ciyərin boz bərkiməsi”nin sinonimi)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
751) Sağ ağ ciyərin orta payı bütünlüklə bərkimişdir, havasızdır; kəsikdə səthi bozumtul və xırdadənəvərdir. Bu nahiyədə plevra tutqundur, asan soyulan bozumtul ərplə örtülüdür. Bu, hansı patologiyadır?

A) Sağ ağ ciyərin orta payında bronxopnevmoniya

B) Sağ ağ ciyərin orta payının plevriti

C) Plevranın empieması

D) Obstruktiv emfizema

E) Krupoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
752) Bronxoektaziya xəstəliyi zamanı ağ ciyərdə hansı xarakter dəyişiklik baş verə bilər?

A) Ağ ciyərin amiloidozu

B) “Şanabənzər ağ ciyər”

C) Sirrotik ağ ciyər

D) Muskat ağ ciyər

E) Ağ ciyərin boz bərkiməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
753) Aşağıda göstərilən hansı pnevmokonioz karbokoniozlar qrupuna aiddir?

A) Berillioz

B) Alüminoz

C) Silikoz

D) Antrakoz

E) Silikatoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
754) Krupoz pnevmoniya zamanı xarakter olaraq iltihabın hansı növü baş verir?

A) Fibrinoz ekssudativ iltihab

B) Seroz-hemorragik iltihab

C) Fibrinoz proliferativ iltihab

D) Proliferativ iltihab

E) Qanqrenoz və ya nekrotik iltihab


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
755) Ara pnevmoniya ağ ciyərin hansı hissəsində inkişaf edə bilər?

A) Bronxiollarda

B) Bronxlarda

C) Alveollarda (ağ ciyərin parenximasında)

D) Plevrada

E) Alveollararası arakəsmələrdə (ağ ciyərin stromasında)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
756) Bronxopnevmoniya başqa adla necə adlanır?

A) Qrippoz pnevmoniya

B) Krupoz pnevmoniya

C) Kəskin bronxit pnevmonit komponenti ilə

D) Ocaqlı pnevmoniya

E) Ara pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
757) Hansı adda ağ ciyər emfizeması yoxdur?

A) Xroniki diffuz obstruktiv emfizema

B) Vikar emfizema

C) Ara emfizema

D) Atelektatik emfizema

E) Qocalıq emfizeması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
758) Aşağıdakı hansı ifadə ağ ciyər xərçənginə aid edilmir?

A) Nəlbəkiyəbənzər xərçəng

B) Periferik xərçəng

C) Mərkəzi xərçəng

D) Yastı epitelli xərçəng

E) Bronxiolo-alveolyar xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
759) İnterstitsial pnevmoniyaların aşağıda hansı forması göstərilmişdir?

A) İnterstitsial mediastinit

B) Parenximatoz forma

C) Legionerlər xəstəliyi

D) Kəskin eroziv forma

E) Peribronxial ara pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
760) Silikoz zamanı kvars (Si2O) hissəciklərini udmuş ağ ciyərin interstitsial makrofaqları necə adlanır?

A) Xockin hüceyrələri

B) Sileomakrofaqlar

C) Koniofaqlar

D) Virxov hüceyrələri

E) Silikoz hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin