Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Sol budun iç tərəfində dərialtı toxumada fibrosarkoma vardır. Hematogen yolla ilk metastaz hansı üzvə veriləcəkdir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə9/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

497) Sol budun iç tərəfində dərialtı toxumada fibrosarkoma vardır. Hematogen yolla ilk metastaz hansı üzvə veriləcəkdir?

A) Ağ ciyər

B) Sol qasıq limfa düyünləri

C) Sağ baldırın iç tərəfi

D) Qara ciyər

E) Kişilərdə sol xaya, qadınlarda sol yumurtalıq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
498) Hansı patologiya mezenximal şişlərə aid edilmir?

A) Reklinqhauzen xəstəliyi

B) Kapoşi sarkoması

C) Sinovioma

D) Dənəvər hüceyrəli şiş

E) Bəd xassəli hibernoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
499) Hansı toxumadan inkişaf edən şiş mezenximal şiş hesab edilə bilər?

A) Vəz epitelləri

B) Sinir lifləri

C) Melanin əmələ gətirən toxuma

D) Sinovial qişa

E) Beyin mədəciklərinin ependim hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
500) Aşağıda göstərilən hansı şiş sarkomadır?

A) Adenokarsinoma

B) Bədxassəli fibroma

C) Astrositoma

D) Xorioid papilloma

E) Qlioblastoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
501) Piy toxumasından inkişaf edən bədxassəli şiş necə adlanır?

A) Lipomatoz

B) Adipoz hüceyrəli xərçəng (və ya piy xərçəngi)

C) Adipozoma

D) Derkuma xəstəliyi

E) Liposarkoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
502) Göstərilən bu şişlərdən hansı sarkomalara aiddir?

A) Bədxassəli adenoma

B) “Carcinoma in situ”

C) Rabdomioma

D) Papilloma

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
503) Sarkoma nədir?

A) Limfa düyünlərindən inkişaf edən xoşxassəli şiş

B) Vəz epitelindən inkişaf edən xoşxassəli şiş

C) Mezenximal toxumalardan inkişaf edən bədxassəli şiş

D) Sinir qişalarındakı Sarkonn hüceyrələrindən inkişaf edən bədxassəli şiş

E) Mezenximal toxumalardan inkişaf edən xoşxassəli şiş


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
504) Kapoşi sarkoması nədir?

A) Limfomaların (limfosarkomaların) bir növüdür

B) Xərçəngin mikroskopik formalarından biridir

C) Damarlardan inkişaf edən bədxassəli mezenximal şişdir

D) Xroniki leykozların bir növüdür

E) İİV-infeksiyanın (QİÇS) klinik-morfoloji formalarından biridir


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
505) Sarkomalar üçün hansı növ metastazvermə daha xarakterdir?

A) Limfogen

B) Hematogen

C) Kontakt

D) İmplantasion

E) Kanalikulyar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
506) Yuinq sarkoması nədir?

A) Qanyaradıcı və limfayaradıcı toxumanın yerli şiş xəstəliklərindən (limfomalar) biridir

B) Melanin əmələ gətirən toxumanın bədxassəli şişidir

C) Birləşdirici toxumanın bədxassəli şişidir (fibrosarkomaların bir növüdür)

D) Osteogen mənşəli bədxassəli şişdir, sümük iliyindən inkişaf edir

E) Limfosarkomaların bir növüdür


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
507) Hemangiomaların əsas histoloji komponenti hansıdır?

A) Şiş toxumasını ətrafdan əhatə edən fibroz kapsula

B) Damar tumurcuqları

C) Arterio-venoz anastomozlar

D) Arteriollar

E) Epitelioid tipli hüceyrələr


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
508) Dənəvər-hüceyrəli şişin ən geniş yayılmış sinonimi hansıdır?

A) Qlomus şiş

B) Qlazunov şişi

C) Abrikosov şişi

D) Masson şişi

E) Angioblastoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
509) Hibernoma nədir?

A) Xoş xassəli lipomaların xüsusi növüdür, embrional qalıq olan boz piydən inkişaf edir

B) Ən yüksək diferensiasiyaya malik olan şişlərə deyilir

C) Uşaqlığın xarici qatından inkişaf edən və yüksək diferensiasiyaya malik xoş xassəli şişdir

D) Xərçəngin formalarından biridir

E) Qanyaradıcı və limfayaradıcı toxumanın yerli şiş xəstəliklərindən (limfomalar) biridir


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
510) Aşağıda göstərilən hansı şiş mərkəzi sinir sistemindən inkişaf edir?

A) Hibernoma

B) Şvannoma

C) Neyrofibromatoz

D) Medulloblastoma

E) Nevrilemmoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
511) Aşağıda nevusların hansı növü göstərilmişdir?

A) Yaşıl nevus

B) Bədxassəli nevus

C) Buynuz qatın nevusu

D) Sadə və ya səthi nevus

E) Mürəkkəb və ya qarışıq nevus


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
512) Baş beynin yumşaq qişasından inkişaf edən bədxassəli şiş necə adlanır?

A) Meningeal sarkoma

B) Baş beynin yumşaq qişasının xərçəngi

C) Leptomeningeal xərçəng

D) Meninqokarsinoma

E) Meningeal adenokarsinoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
513) Göstərilən hansı şiş mərkəzi sinir sisteminin embrional və az diferensiasiya etmiş şişlər qrupuna aiddir?

A) Bədxassəli astrositoma

B) Xorioid papilloma

C) Medulloblastoma

D) Embrioma

E) Oliqodendroqlioma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
514) Nevus nədir?

A) Melanin əmələ gətirən toxumanın maliqnizasiya etməkdə olan xoşxassəli şişi

B) Melanin əmələ gətirən toxumanın xoşxassəli şişi

C) Melanin əmələ gətirən toxumanın bədxassəli şişi

D) Melanin əmələ gətirən toxumanın şəşəbənzər törəməsi

E) Dəridən inkişaf edən xoşxassəli epitelial şiş


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
515) Qlioblastoma neyroektodermal şişlərin hansı qrupuna aiddir?

A) Astrositar şişlər

B) Neyronal şişlər

C) Oliqodendroqlial şişlər

D) Embrional və az diferensiasiya etmiş şişlər

E) Ependimal şişlər və xorioid epiteli şişləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
516) Qanqliositoma neyroektodermal şişlərin hansı qrupuna aiddir?

A) Embrional və az diferensiasiya etmiş şişlər

B) Oliqodendroqlial şişlər

C) Neyronal şişlər

D) Astrositar şişlər

E) Ependimal şişlər və xorioid epiteli şişləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
517) Aşağıda göstərilən hansı şiş periferik sinir sisteminin şişlərinə aiddir?

A) Meningeal sarkoma

B) Qlioblastoma

C) Nevrilemmoma

D) Qanqliositoma

E) Xoşxassəli qeyri-xromaffin paraqanqlioma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
518) Aşağıda melanin əmələ gətirən toxumanın şişlərinin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Melanin əmələ gətirən toxumanın yayılmış (sistem) şişləri

B) Melanin əmələ gətirən toxumanın yerli şişləri və ya limfomalar

C) Melanin əmələ gətirən toxumanın xoşxassəli şişləri (xoşxassəli melanopatiyalar)

D) Bədxassəli melanopatiyalar

E) Melanin əmələ gətirən toxumanın şişəbənzər törəmələri və ya nevuslar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
519) Meningioma üçün hansı tipik struktur xarakterdir?

A) Yalançı rozetlər

B) Psammom cisimcikləri

C) Xərçəng mirvariləri

D) Verokai cisimcikləri

E) Rozental lifləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
520) Melanin əmələ gətirən toxumanın bədxassəli şişi necə adlanır?

A) Melanin əmələ gətirən toxumanın xərçəngi

B) Melanoma

C) Bədxassəli nevus

D) Melanin əmələ gətirən toxumanın sarkoması

E) Melanokarsinoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
521) Aşağıda neyroektodermal şişlərin hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Vegetativ sinir sisteminin şişləri

B) Ependimal şişlər və xorioid epitelinin şişləri

C) Meninqo-vaskulyar şişlər

D) Xorionepitelioma

E) Nevrilemmomalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
522) Aşağıda periferik sinir sisteminin şişlərindən biri göstərilmişdir?

A) Meningeal sarkoma

B) Qlioblastoma

C) Neyrofibromatoz

D) Periferik xərçəng

E) Periferik adenomatoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
523) Aşağıdakı hansı patologiya vegetativ sinir sisteminin şişlərinə aiddir?

A) Vegetativ meningeoma

B) Parasimpatik papilloma

C) Meningeal sarkoma

D) Vegetativ adenoma

E) Simpatoblastoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
524) Hansı şişə “Reklinqhauzen xəstəliyi” deyilir?

A) Medulloblastoma

B) Neyrofibromatoz

C) Nevrinoma

D) Qanqlionevroma

E) Şvannoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
525) Verokai cisimcikləri hansı şiş üçün xarakterdir?

A) Verokai xərçəngi (və ya psammomatoz adenokarsinoma)

B) Meningeal sarkoma

C) Nevrilemmoma (və ya şvannoma)

D) Xroniki Verokai leykozu

E) Qanqlionevroma (və ya teratogen Verokai nevrinoması)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
526) Nevusa rəng verən hansı piqmentdir?

A) Nevus hematini

B) Bilirubin

C) Melanin

D) Hemosiderin

E) Nevusoxrom


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
527) Hansı proses nevusun növlərinə aiddir?

A) Hamısı

B) Sərhəd nevusu

C) Epitelioid nevus

D) İntradermal nevus

E) Mürəkkəb nevus


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
528) Aşağıdakı hansı patologiya limfomalara aiddir?

A) Fibrosarkoma

B) Kəskin limfoblast leykoz

C) Retikulosarkoma

D) Liposarkoma

E) Bədxassəli sinovioma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
529) Aşağıdakı hansı patologiya limfomalara aid deyildir?

A) Berkitt xəstəliyi

B) Sezari xəstəliyi

C) Xockin xəstəliyi

D) Limfosarkoma

E) Limfokarsinoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
530) Bu hüceyrələrdən hansı limfoqranulomatoz üçün xarakterdir?

A) Sezari hüceyrələri

B) Xockinin kiçik hüceyrələri

C) Berkitt hüceyrələri

D) Bens-Cons hüceyrələri

E) “Ulduzlu səma” hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
531) Qanda leykoz hüceyrələrinin sayından asılı olaraq aşağıda leykozun hansı variantı göstərilmişdir?

A) Eritrositar leykoz

B) Limfoqranulomatoz

C) Leykemik leykoz

D) Limfoemik leykoz

E) Trombostemik leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
532) Aşağıda kəskin leykozların hansı növü göstərilmişdir?

A) Kəskin diferensiasiya etməmiş leykoz

B) Kəskin paraproteinemik leykoz

C) Kəskin fibromatoz leykoz

D) Kəskin fibroz leykoz

E) Kəskin fulminant leykoz (ildırımvari)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
533) Qanyaradıcı (hemopoetik) toxumanın sistem şiş xəstəliyi necə adlanır?

A) Generalizə olunmuş hemangioma

B) Hemopoetoma

C) Diffuz limfoma

D) Leykoz

E) Yayılmış (və ya sistem) qan xərçəngi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
534) Bəzi xroniki leykozlar zamanı leykoz hüceyrələri tərəfindən qanda normada rast gəlinməyən anomal zülallar sintez edilərək qana buraxılır. Belə xroniki leykozlar necə adlanır?

A) Paraproteinemik leykozlar

B) Anomal leykozlar

C) Hiperproteinemik leykozlar

D) Heterozülal leykozlar

E) Disproteinemik leykozlar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
535) Hansı leykoz zamanı sidikdə xarakter Bens-Cons zülalı aşkar olunur?

A) Sezari xəstəliyi

B) Xroniki Bens leykozu

C) Xroniki limfoleykoz

D) Mielom xəstəliyi

E) Limfoqranulomatoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
536) Xloroleykoz nədir?

A) Fizioloji prosesdir, adətən hamilə qadınlarda rast gəlinir

B) Limfomaların az rast gəlinən növüdür

C) Kəskin diferensiasiya etməmiş leykozların xüsusi formasıdır, ən çox azyaşlı uşaqlarda rast gəlinir

D) Xlorun radioaktiv izotopunun təsiri nəticəsində meydana çıxan kəskin leykozdur

E) Xroniki leykozdur, əvvəllər bütün xroniki leykozların sinonimii kimi qəbul edilirdi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
537) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansına həm də Xockin xəstəliyi deyilir?

A) Dərinin limfomatozu

B) Göbələyəbənzər mikoz

C) Plazmositoma

D) Limfoqranulomatoz

E) Revmatoidli artrit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
538) Qanda leykoz hüceyrələrinin sayından asılı olaraq leykozun hansı variantı yoxdur?

A) Leykopenik leykoz

B) Aleykemik leykoz

C) Subleykemik leykoz

D) Leykemik leykoz

E) Paraleykemik leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
539) Aşağıdakı hansı patoloji proses xroniki leykozlara aiddir?

A) Ağır zəncirlər xəstəliyi

B) Xroniki Kəskin meqakarioblast leykoz

C) Yarımkəskin hemoblast leykoz

D) Xroniki limfosarkoma

E) Xockin xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
540) Hansı hüceyrə limfoqranulomatoz üçün xarakterdir və bu xəstəliyin diaqnostikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir?

A) Sezari hüceyrələri

B) Şternberq hüceyrələri

C) Russel hüceyrələri

D) Hamısı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
541) Aşağıdakı hansı xəstəlik paraproteinemik leykozlara aiddir?

A) Paraproteinemik C-reaktiv leykoz

B) Mielom xəstəliyi

C) Xroniki proteoleykoz

D) Xroniki monositar leykoz

E) Kəskin paraproteinemik xloroz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
542) ”Ulduzlu səma” (Starry sky) əlaməti göstərilən hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Xroniki mieloleykoz

B) Yuinq sarkoması

C) Kəskin limfoblast leykoz

D) Berkitt xəstəliyi

E) Yumurtalığın kistası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
543) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses bəzən ağırlaşma kimi leykozlar zamanı ölümə səbəb olur?

A) Kəskin sümük iliyi çatışmazlığı

B) Pnevmoskleroz və xroniki ağ ciyər çatışmazlığı

C) Toksiki miokardit (ürəyin erkən iflici)

D) Hemorragik sindrom

E) Leykozun maliqnizasiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
544) Aşağıda göstərilən hansı hüceyrə limfoqranulomatoz xəstəliyi üçün xarakterdir?

A) Virxov hüceyrələri

B) Aşoff-Talalayev hüceyrələri

C) Atipik leykoz hüceyrələri

D) Xockinin böyük hüceyrələri

E) Berkitt hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
545) Göstərilən hansı xəstəlik xroniki leykoz deyildir?

A) Xroniki limfoleykoz

B) İlkin makroqlobulinemiya

C) Mielom xəstəliyi

D) Limfoqranulomatoz

E) Ağır zəncirlər xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
546) Xockinin kiçik və böyük hüceyrələri hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) İdiopatik Xoçkin sarkoidozu

B) Limfoqranulomatoz

C) Xroniki mieloid leykoz

D) Anadangəlmə Xoçkin anemiyası

E) Mielom xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
547) “Pioid sümük iliyi” aşağıdakı leykozlardan hansında əmələ gəlir?

A) Xroniki leykozların irinli ağırlaşmaları zamanı

B) Kəskin mieloblast leykoz

C) İlkin makroqlobulinemiya

D) Xroniki limfoleykoz

E) Kəskin irinli leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
548) Leykozlar zamanı ölümün səbəbi əsasən nə ola bilər?

A) Medulyar (sümük iliyi) şok

B) Asfiksiya

C) Septiki və xoralı-nekrotik ağırlaşmalar

D) Kəskin ürək çatışmazlığı

E) Qara ciyərin kəskin piy distrofiyası və bununla da əlaqədar kəskin qara ciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
549) Aşağıda limfomaların hansı növü göstərilmişdir?

A) Plazmositoma

B) Xroniki limfoleykoz

C) Yarımkəskin idiopatik limfoma

D) Kəskin limfoblast leykoz

E) Retikulosarkoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
550) Qanyaradıcı (hemopoetik) və ya limfoid toxumanın regionar (yerli) şiş xəstəliyi necə adlanır?

A) Limfangioma

B) Hemopoetik leykoz

C) Limfadenoma

D) Regionoma

E) Limfoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
551) Leykoz infiltratları nədir?

A) Limfo-leykositar infiltrasiya

B) Regenerator proliferasiya ocaqları

C) Leykoz zamanı üzv və toxumalarda hemorragik infiltrasiya (qansızmalar) ocaqları

D) Reaktiv olaraq inkişaf edən proliferativ iltihab ocaqları

E) Leykoz hüceyrələrinin metastatik artıb çoxalma ocaqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
552) Aşağıda göstərilən hansı patologiya xroniki leykozların növlərinə aiddir?

A) Kəskin eritremiya

B) Limfoqranulomatoz

C) Kəskin diferensiasiya etməmiş leykoz

D) Xroniki leyomioma

E) Mielom xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
553) Aşağıda göstərilən hansı xəstəlik kəskin leykozlara aiddir?

A) Kəskin Sezari xəstəliyi

B) Kəskin eozinofil qranuloma

C) Kəskin hemopoetik leykoz

D) Kəskin mieloblast leykoz

E) Kəskin mielom leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
554) Filadelfiya xromosomu hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Xroniki Filadelfiya xəstəliyi (paraproteinemik leykozların Filadelfiyada geniş yayılmış endemik növü)

B) Xroniki limfoleykoz

C) Sezari xəstəliyi

D) Kəskin mieloblast leykoz

E) Xroniki mieloid leykoz (mieloleykoz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
555) Aşağıda göstərilən patologiyalardan hansı kəskin leykozlara aid deyildir?

A) Kəskin eritromieloblast leykoz (kəskin eritremiya)

B) Kəskin plazmoblast leykoz

C) Xloroz

D) Kəskin mielom xəstəliyi

E) Kəskin meqakarioblast leykoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
556) Hansı patologiya leykozlar üçün xarakter ağırlaşma hesab edilmir?

A) Pnevmoniya

B) Baş beynə qansızma

C) Sepsis

D) Sümük iliyində leykoz infiltratları

E) Burundan qanaxma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
557) Göstərilən bütün dəyişikliklər leykozların əsas əlamətlərindən hesab edilir, birindən başqa. O, hansıdır?

A) Hepatomeqaliya

B) Böyrəklərdə leykemik infiltratlar

C) Baş beynin infarktı

D) Sümük iliyinin leykoz infiltrasiyası

E) Splenomeqaliya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
558) Hansı patologiya xroniki leykozlara aid edilmir?

A) Xroniki monositar leykoz

B) Plazmositoma

C) Həqiqi polisitemiya

D) Histiositozlar

E) Göbələyəbənzər mikoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
559) Anemiya nəyə deyilir?

A) Orqanizmdə dövran edən qanın ümumi həcminin azalması

B) Hansısa konkret bir nahiyəyə gedən qanın miqdarının azalmasına

C) Vahid həcm qanda hemoqlobinin (eritrositlərin) ümumi miqdarının azalmasına

D) Qanın damar mənfəzindən kənara çıxmasına

E) Qanda atipik leykoz hüceyrələrinin olması (azqanlılıq)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
560) İnkişaf mexanizmlərindən (etio-patogenezindən) asılı olaraq aşağıda anemiyaların hansı qrupu göstərilmişdir?

A) Dishemopoetik anemiyalar

B) Displastik anemiyalar

C) Xroniki anemiyalar

D) Arterial anemiyalar

E) Diapedez anemiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
561) Erlixin hipoplastik anemiyası hansı qrup anemiyalara aiddir?

A) Hemolitik anemiyalar

B) İrsi eritrositopatiyalar qrupu

C) Dishemopoetik anemiyalar

D) Eritrositofermentopatiyalar

E) Qazanılmış hipoplastik anemiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
562) Posthemorragik anemiya hansıdır?

A) Orqanizmə çoxlu miqdarda qanın köçürülməsi nəticəsində (hemotransfuzion) inkişaf edən anemiya

B) Eritrositlərin böyük sürətlə və massiv şəkildə hemolizləri nəticəsində baş verən anemiya

C) Qanyaranma prosesinin, yəni hemopoezin pozulması nəticəsində inkişaf edən anemiya

D) Qanitirmə nəticəsində inkişaf edən anemiya

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
563) Dishemopoetik anemiya nədir?

A) Heç biri

B) Orqanizmə çoxlu miqdarda qanın köçürülməsi nəticəsində (hemotransfuzion) inkişaf edən anemiya

C) Qanyaranma prosesinin pozulması nəticəsində inkişaf edən anemiya

D) Qanyaranma prosesinin sürətlənməsi nəticəsində inkişaf edən anemiya

E) Eritrositlərin böyük sürətlə və massiv şəkildə hemolizləri nəticəsində baş verən anemiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
564) Hipoplastik və aplastik anemiyalar hansı qrup anemiyalara aiddir?

A) Hemolitik anemiyalar

B) Posthemorragik anemiyalar

C) İntravaskulyar anemiyalar

D) Dishemopoetik anemiyalar

E) Defisit anemiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
565) Minakov ləkələri nə zaman və harada əmələ gəlir?

A) Qızılca xəstəliyi zamanı üst kiçik azı dişi bərabərliyində ağızın selikli qişasında

B) Septiki endokarditlər zamanı gözün iç tərəfində konyunktivada

C) Kəskin qanitirmələr zamanı ürəyin sol mədəciyində endokardın altında

D) Bədənin ümumi soyuması zamanı mədənin selikli qişasında

E) Meyitin quruması ilə əlaqədar gözün ağlı qişasında


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
566) Talassemiya xəstəliyi anemiyaların hansı qrupuna aiddir?

A) Posthemorragik anemiyalar

B) Dishemopoetik anemiyalar

C) Kəskin anemiyalar

D) Eritrositopatiyalar

E) Hemolitik anemiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
567) Aşağıda dishemopoetik anemiyaların bir növü göstərilmişdir. O, hansıdır?

A) Talassemiya

B) Hemoqlobinoz-S

C) Erlixin hipoplastik anemiyası

D) Oraqvari hüceyrəli anemiya

E) Sferositoz (və ya irsi mikrosferositoz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
568) Bağırsaq rezeksiyası hansı qrup anemiyaların meydana çıxmasına səbəb ola bilir?

A) Posthemorragik anemiya

B) Dishemopoetik anemiya

C) Xroniki anemiyalar

D) Hemolitik anemiya

E) Eritrositopatiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin