Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Müxtəlif sağalma mərhələlərində olan Abrikosov ocağına (ikincili vərəmin başlanğıc ocağı) nə deyilir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə18/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1088) Müxtəlif sağalma mərhələlərində olan Abrikosov ocağına (ikincili vərəmin başlanğıc ocağı) nə deyilir?

A) Aşoff-Pul ocağı

B) Tuberkuloma

C) Assman-Redeker ocağı

D) Qon ocağı

E) Simon ocağı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1089) İlkin vərəm zamanı inkişaf edən morfoloji dəyişikliklər necə adlanır?

A) İlkin vərəm xəstəliyi

B) Başlanğıc kazeoz sindrom

C) İlkin vərəm kompleksi

D) Tuberkuloma

E) Vərəm limfadeniti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1090) İlkin vərəmin daha da proqressivləşməsi hansı yolla ola bilər?

A) Hematogen yolla

B) Vərəm çöplərinin reparasiyası ilə

C) Hava-damcı yolu ilə

D) Metaplaziya ilə

E) Fekal-oral yolla


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1091) Aşağıdakı hansı vərəm zamanı spesifik prosesə limfa düyünləri də qoşulur?

A) Fibroz-kavernoz vərəm

B) Hematogen vərəm

C) İlkin vərəm

D) İnfiltrativ vərəm

E) İkincili vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1092) İnsanın vərəm mikrobları ilə ilk kontaktı və yoluxması nəticəsində inkişaf edən birinci vərəm xəstəliyi necə adlanır?

A) Hematogen vərəm

B) Birincili vərəm

C) Kiçik vərəm

D) İlkin vərəm kompleksi

E) İlkin vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1093) Vərəm xəstəliyi zamanı ilkin zədələnmə ocağı (ilkin affekt), limfangit və limfadenit birlikdə necə adlanırlar?

A) İnfeksiyanın giriş qapısı

B) Birincili invaziya kompleksi

C) Ümumi vərəm kompleksi

D) İlkin vərəm kompleksi

E) Kombinə olunmuş vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1094) Bu göstərilənlərdən hansına vərəm qranulomasının tərkibində rast gəlinmir?

A) Epitelioid hüceyrələr

B) Retikulin lifləri

C) Kazeoz nekroz

D) Divarlarında vaskulit əlamətləri olan damarlar

E) Limfositlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1095) Aşağıda göstərilən hansı struktur elementə vərəm qranulomasının tərkibində rast gəlinir?

A) Epitelioid hüceyrələr

B) Makrofaqlar

C) Kazeoz nekroz

D) Tuberkulin

E) Bunların hamısı vərəm qranulomasında olur


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1096) Ağ ciyərin vərəmi olan xəstənin meyitində ağ ciyərdə kəsik səthində hər birinin diametri təxminən 1-2 mm, mərkəzlərində ağımtıl rəngli kəsmiyəbənzər kütlələr olan çoxlu miqdarda ağımtıl-boz rəngli xırda ölçülü ocaqlar qeyd edilir. Belə vərəm necə adlanır?

A) Səpələnmiş vərəm

B) Miliar vərəm

C) Qranulomatoz vərəm

D) Fibroz-kavernoz vərəm

E) Petexial (nöqtəvari) vərəm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1097) Xroniki ilkin vərəm xəstəsində remissiya dövründə müxtəlif üzv və toxumalarda revmatik xəstəlikləri xatırladan toksiko-allergik mənşəli paraspesifik dəyişikliklər rast gəlinə bilir (xüsusi birləşdirici toxumalarda və perivaskulyar sahələrdə qranulomatoz hüceyrə reaksiyaları, damarlarda fibrinoid nekroz əlamətləri, limfoid toxumalarda hiperplaziya, disproteinozlar və sair). Bərəm xəstəliyi üçün heç də spesifik olmayan bu dəyişikliklərə nə deyilir?

A) Ponse revmatizmi

B) Sokolovski-Buyo xəstəliyi (və ya paraspesifik kompleks)

C) Paraspesifik Aşof-Talalayev qranulomaları

D) İkincili və ya qazanılmış revmatizm (ilkin vərəm xəstələrində ikincili olaraq revmatizmin inkişafı)

E) Revmatoid dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1098) Sepsis digər bütün infeksion xəstəliklərdən fərqli olaraq aşağıdakı hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Bioloji xüsusiyyət

B) Aseptik xüsusiyyət

C) Gigiyenik xüsusiyyət

D) Cərrahi xüsusiyyət

E) Etioloji xüsusiyyət


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1099) Sepsis digər bütün infeksion xəstəliklərdən fərqli olaraq aşağıdakı hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Terminal xüsusiyyət

B) Epidemioloji xüsusiyyət

C) Septiki xüsusiyyət

D) Kardial xüsusiyyət

E) Terapevtik xüsusiyyət


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1100) Sepsis digər bütün infeksion xəstəliklərdən fərqli olaraq aşağıdakı hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Zöhrəvi xüsusiyyət

B) Morfoloji və ya patanatomik xüsusiyyət

C) Ekstrapulmonal xüsusiyyət

D) Subfebril xüsusiyyət

E) Serebral xüsusiyyət


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1101) Aşağıda göstərilən hansı xüsusiyyət sepsisi digər infeksion xəstəliklərdən fərqləndirir?

A) Xarakter yerli morfoloji dəyişikliklərin olmaması

B) Üzv və toxumalarda ümumi distrofik dəyişikliklərin inkişaf etməsi

C) Sepsis zamanı klinikada hərarətin yüksəlməsi

D) Dalağın böyüməsi (splenomeqaliya)

E) Sepsisin patogen mikroorqanizmlər tərəfindən törədilməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1102) Aşağıdakı hansı patoloji proses septiki endokarditin periferik əlamətlərindən biri hesab edilir?

A) Filatov-Koplik ləkələri

B) Seroz-irinli dermatit

C) "Qladiator vəziyyəti"

D) Osler düyünləri

E) Dəridə depiqmentasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1103) Aşağıdakı hansı dəyişikliklər septiki endokarditin periferik əlamətlərinə aiddir?

A) Larşe ləkələri, qlazur dalaq

B) Hipermelanoz, seroz dermatit

C) Sarılıq, Ceynuey ləkələri

D) Fibrinoz dermatit, dırnaqların tökülməsi

E) Minakov ləkələri, dəridə irinciklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1104) Aşağıdakı hansı dəyişiklik septiki endokarditin periferik əlamətlərindən biri hesab edilir?

A) Lukin-Libman ləkələri

B) Portal hipertenziya ilə əlaqədar göbək nahiyəsində meduza başı simptomu

C) Əl və ayaq oynaqları, xüsusilə də falanqalar nahiyəsində hiperkeratoz sahələri

D) Bədənin soyuması

E) Baldır nahiyəsində səthi venalarda varikoz genəlmələr


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1105) Aşağıdakı hansı patoloji proses septiki endokardit zamanı meydana çıxan “periferik əlamətlərin” baş vermə səbəblərindən biridir?

A) Splenomeqaliya

B) DYL–sindrom

C) Hepatomeqaliya

D) Septiki endokarditin mikroorqanizmlər tərəfindən törədilməsi

E) Tromboemboliya sindromu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1106) Sepsis zamanı baş verən ümumi morfoloji dəyişikliklər 3 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Hiperplastik dəyişikliklər

B) Metaxromaziya dəyişiklikləri

C) Regenerator dəyişiklikləri

D) Kompensator dəyişikliklər

E) Sklerotik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1107) Sepsis zamanı baş verən ümumi morfoloji dəyişikliklər 3 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Proliferativ dəyişikliklər

B) Reparativ dəyişikliklər

C) Septiki dəyişiklikləri

D) Distrofik və nekrotik dəyişikliklər

E) Hemorragik-ödemli dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

1108) Giriş qapısının lokalizasiyasından asılı olaraq aşağıda sepsisin hansı növü göstərilmişdir?

A) Dəri sepsisi

B) Kriptogen sepsis

C) Bağırsaq sepsisi

D) Stafilokok sepsisi

E) Septiki endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1109) Giriş qapısının lokalizasiyasına görə sepsisin hansı növü göstərilmişdir?

A) Kəskin sepsis

B) Cərrahi sepsis

C) Yarımkəskin sepsis

D) Sepsisemiya

E) Vərəm sepsisi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

1110) Giriş qapısının lokalizasiyasından asılı olaraq aşağıda sepsisin hansı növü göstərilmişdir?

A) Streptokok sepsisi

B) Aseptik sepsis

C) Aşağı ətraf sepsisi

D) Göbək sepsisi

E) Göbələk sepsisi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1111) Hansı patologiya sepsisin giriş qapısının lokalizasiyasından asılı olaraq növü hesab edilir?

A) Meningeal sepsis

B) Pnevmokok sepsisi

C) Böyrəküstü vəz sepsisi

D) Uşaqlıq sepsisi

E) Yuxarı ətraf sepsisi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1112) Aşağıda sepsisin hansı klinik-morfoloji forması göstərilmişdir?

A) Septikopiemiya

B) Kriptogen sepsis

C) Yerli sepsis

D) İldırımvari sepsis

E) Göbək sepsisi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1113) Sepsis hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

A) Yoluxucu xəstəliklər

B) İnfeksion-allergik xəstəliklər

C) Zöhrəvi xəstəliklər

D) Ağır xəstəliklər qrupu

E) İnfeksion xəstəliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1114) Septiki endokardit zamanı endokarditlərin hansı forması meydana çıxır?

A) Diffuz endokardit və ya valvulit

B) Ziyilli endokardit

C) Polipoz-xoralı endokardit

D) Qayıdan ziyilli endokardit

E) Fibroplastik endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1115) Sepsis zamanı limfa düyünləri böyümüşlər (limfadenopatiya). Bu dəyişiklik sepsisin hansı “ümumi morfoloji dəyişikliklər” qrupuna aiddir?

A) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası

B) İltihabi dəyişikliklər

C) Distrofik və nekrotik dəyişikliklər

D) Septiki dəyişikliklər

E) Hiperplastik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1116) Septiki endokardit zamanı adətən ürəyin hansı hissəsi zədələnir?

A) Aortal aypara qapaqlar

B) Perikard

C) Ürəyin sinir kələfi

D) Parietal endokard (xüsusilə də sol mədəcikdə)

E) İkitaylı mitral qapaq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1117) Aşağıda sepsisin hansı klinik-morfoloji forması göstərilmişdir?

A) Hipertrofik sepsis

B) Odontogen sepsis

C) Sepsisemiya

D) Reparativ sepsis

E) Otogen sepsis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1118) Sepsis zamanı baş verən bütün morfoloji dəyişikliklər 2 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı göstərilmişdir?

A) Kəskin morfoloji dəyişikliklər

B) Qazanılmış morfoloji dəyişikliklər

C) Virus mənşəli dəyişikliklər

D) Yerli morfoloji dəyişikliklər

E) İmmun mexanizmli dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1119) Aşağıdakı hansı patologiya sepsisin klinik-morfoloji formasıdır?

A) Ambulator sepsis

B) Xroniki sepsis (xroniosepsis)

C) Septiki miokardit

D) Meninqokokkemiya (meninqokok sepsisi)

E) Kriptogen sepsis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1120) Sepsis zamanı miokardda disproteinoz, qara ciyərdə nekrobioz ocaqları və s. aşkar olunur. Bu patoloji proseslər sepsisin hansı “ümumi morfoloji dəyişikliklər” qrupuna aiddir?

A) Hepatorenal dəyişikliklər

B) Distrofik və nekrotik dəyişikliklər

C) Kardiomiopatiya və hepatomeqaliya dəyişiklikləri

D) Hiperplastik dəyişikliklər

E) Ayrı-ayrı üzv və toxumalarda vaskulitlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1121) Sepsis zamanı üzv və toxumalarda vaskulitlər aşkar olunur. Bu patoloji proses sepsisin hansı "ümumi morfoloji dəyişikliklər" qrupuna aiddir?

A) İltihabi dəyişikliklər

B) Septiki makroangiopatiyalar

C) Angiopatiyalar qrupu

D) Hiperplastik dəyişikliklər

E) Distrofik və nekrotik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1122) Sepsisin hansı formasında irin metastazları əmələ gəlir?

A) Xroniosepsis

B) İrinli meningit

C) Piogen sepsis

D) Septiki endokardit

E) Septikopiemiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1123) Septiki endokardit xəstəliyi başqa adla necə adlandırılır?

A) Qapaq endokarditi

B) Revmatik endokardit

C) İnfeksion endokardit

D) Parietal endokardit

E) Valvulit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1124) Septiki endokardit zamanı adətən xarakter olaraq ürəyin hansı hissəsi zədələnir?

A) Aypara ağ ciyər arteriyası qapaqları

B) Üçtaylı qapaq

C) Miokard

D) Aypara aortal qapaqlar

E) İkitaylı mitral qapaq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1125) Əvvəllər revmatizm mənşəli endokardit keçirmiş xəstədə hal-hazırda septiki endokardit də başlanmışdır. Belə septiki endokardit necə adlandırılır?

A) İkincili septiki endokardit

B) Qüsurlu endokardit

C) Təkrari endokardit

D) Residiv septiki endokardit

E) Postrevmatik septiki endokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1126) Sepsis zamanı baş verən ümumi morfoloji dəyişikliklər 3 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Atrofik dəyişikliklər

B) İltihabi dəyişikliklər

C) Ekssudativ dəyişikliklər

D) İrsi dəyişikliklər

E) Kalsinoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1127) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses sepsisin klinik-morfoloji formalarından biridir?

A) Bakteriemiya

B) Stasionar sepsis

C) Septiki endokardit

D) Septiki perikardit

E) Enterogen sepsis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1128) Meyitin müayinəsi zamanı müəyyən edilir ki, dalaq həddən artıq böyümüşdür, kapsulası gərgin, konsisensiyası əzgindir, kəsikdə tünd qırmızı-moruğu rəngdədir, pulpanı bıçaqla qaşıdıqda çoxlu miqdarda qaşıntı verir. Belə dalaq necə adlanır?

A) Qlazur dalaq

B) “Moruğu” dalaq

C) Əzgin splenomeqaliya

D) Septiki dalaq

E) Darıyabənzər dalaq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1129) Septiki endokardit hansı müddətə qədər kəskin hesab edilir?

A) 2 həftəyə qədər

B) 1 aya qədər

C) 3 aya qədər

D) 1 ildən çox

E) 3 aydan çox


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1130) Septiki endokardit hansı müddətdən sonra xroniki hesab edilir?

A) 1 ildən çox

B) 3 aya qədər

C) 1 aya qədər

D) 3 aydan çox

E) 2 həftəyə qədər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1131) Aşağıda göstərilənlərin hamısı sepsisin patogenezində vacib hesab edilən şərtlərdir, birindən başqa. O, hansıdır?

A) Sepsisi törədəcək mikrobların yüksək immundepressiv təsirə malik olması

B) Mikrobların yüksək virulentliyə malik olması

C) Giriş qapısı kimi orqanizmdə infeksiya ocağının olması

D) Orqanizmin immun sisteminin həddən artıq zəifləməsi

E) Mikrobların qana keçməsi (bakteremiya)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1132) Aşağıdakı hansı patoloji proses anadangəlmə inkişaf qüsurlarının növlərindən biridir?

A) Atipizm

B) Atrofiya

C) Restitusiya

D) Ageneziya

E) Hiperplaziya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1133) Aşağıda hermafroditizmin hansı forması göstərilmişdir?

A) Qeyri-epitelial hermafroditizm

B) Həqiqi hermafroditizm

C) Abdominal hermafroditizm

D) Yuvenil hermafroditizm

E) Qazanılmış hermafroditizm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1134) Ektopiya nə deməkdir?

A) Hansısa bir üzvə aid hüceyrə və ya toxumanın tamamilə başqa bir üzvdə aşkar olunması

B) Bədən ölçülərinin və çəkisinin anadangəlmə normadan çox böyük olması

C) Üzvün tam inkişaf həddinə çatmaması

D) Üzvün öz normal yerində deyil, başqa bir yerdə yerləşməsi

E) Hansısa bir üzvün və ya onun bir hissəsinin anadangəlmə tamamilə olmaması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1135) Anadangəlmə inkişaf qüsuru kimi “S-əbənzər bağırsağın aşağı hissəsində və düz bağırsaqda əzələ qatındakı Auerbax sinir kələfləri inkişaf etməmişdir (ageneziya)”. Bu, hansı patologiyadır?

A) Uippl xəstəliyi

B) Hirşprunq xəstəliyi (meqakolon)

C) Kron xəstəliyi

D) Atreziya

E) Mekkel divertikulu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1136) Lokalizasiyasından və klinik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıda mukovissidoz xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Serebral forma

B) Ağ ciyər forması

C) Sadə mukovissidoz

D) Qazanılmış mukovissidoz

E) Hepatorenal forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1137) Mukovissidoz hansı qrup xəstəliklərə aid edilir?

A) Qeyri-infeksion fetopatiyalar

B) İbtidai infeksiyaları (protozoylar)

C) Zöhrəvi xəstəliklər

D) Helmintozlar

E) Perinatal infeksion patologiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1138) Lokalizasiyasından və klinik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq aşağıda mukovissidoz xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) Beyin forması

B) Bağırsaq forması

C) Sadə mukovissidoz

D) Poliartritik forma

E) Tuberkuloid forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1139) Tam yetişmiş dölün çəkisi nə qədər olur?

A) 2500 qram

B) 1000 qram

C) 3500 qram

D) 1700 qram

E) 2000 qram


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1140) Perinatal dövr özü də 3 dövrdən ibarətdir. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Antenatal dövr

B) Hamiləliyin birinci yarısı

C) Ontogenez

D) Doğuşdan sonrakı zahılıq dövrü

E) Erkən fetogenez


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

1141) Ağ ciyərlərdə havanın olub-olmaması makroskopik olaraq hansı üsulla təyin edilir?

A) Minakov sınağı

B) Breslau sınağı

C) Qalen sınağı

D) Suntsov sınağı

E) Perls reaksiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1142) İnkişaf xarakterindən asılı olaraq dölün asfiksiyasının aşağıdakı hansı növü ayırd edilir?

A) Hipertonik asfiksiya

B) Sarı asfiksiya

C) Göy asfiksiya

D) Fizioloji asfiksiya

E) Serebral anoksiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1143) Bətndaxili dövrün 29-cu həftəsinə çatmış (həyat qabiliyyətlilik əldə etmiş) dölün çəkisi nə qədər olur?

A) 3000 qram

B) 2500 qram

C) 1000 qram

D) 750 qram

E) 2000 qram


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1144) Yenidoğulmuşlarda pnevmopatiyalar qrupuna 3 xəstəlik aid edilir. Aşağıda bu xəstəliklərdən hansı göstərilmişdir?

A) Xroniki bronxit

B) Hialin membranlar xəstəliyi

C) İrsi pnevmopatiya

D) Yenidoğulmuşların sətəlcəmi

E) İntranatal pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
1145) Çəkisi 1000 qrama qədər olan ölüdoğulmuş döl (29-cu həftəyə qədər) patoloji-anatomik şöbələrdə hansı müayinədən keçirilir?

A) Məhkəmə-tibbi müayinə

B) Antropometrik müayinə

C) Autopsiya

D) Belə meyitlərə heç bir müayinə aparılmır

E) Patoloji-anatomik müayinə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1146) Aşağıda ən çox rast gəlinən doğuş travmalarından hansı biri göstərilmişdir?

A) Traxeomeqaliya

B) Yenidoğulmuşlarda septiki endokardit

C) Ödemli-hemorragik sindrom

D) Doğuş şişi

E) Mekkel divertikulu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1147) Tam yetişmiş dölün uzunluğu nə qədər olur?

A) 35 sm


B) 55 sm

C) 40 sm


D) 50 sm

E) 60 sm
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


1148) Etiopatogenetik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq “yenidoğulmuşların hemorragik xəstəlikləri” 3 qrupa bölünür. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Meqakariositoz

B) İkincili hemorragik xəstəliklər

C) Angiopatiyalar

D) Hemorragik sindrom

E) İntravaskulyar hemorragik patologiyalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1149) Yenidoğulmuşlarda doğuş şişi nə deməkdir (nədən ibarətdir)?

A) Yenidoğulmuş uşaqlarda sağrı nahiyəsində irinli ekssudat

B) Dölün ənsə nahiyəsində xoşxassəli epitelial şiş

C) Ananın doğuş yollarında inkişaf edən ödem

D) Doğuşdan sonra uşaqda aşkar edilən hər hansı şiş toxuması (istər xoş, istərsə də bədxassəli)

E) Dölün gəliş hissəsində toxumalara hopmuş seroz qanlı kütlə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1150) Yenidoğulmuşlarda pnevmopatiyalar qrupuna 3 xəstəlik aid edilir. Aşağıda bu xəstəliklərdən hansı göstərilmişdir?

A) İrinli traxeit

B) Qazanılmış bronxoektaziya

C) Pnevmosist pnevmoniya

D) Qudpasçer sindromu

E) Ödemli-hemorragik sindrom


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1151) Antenatal dövrdə çəkisi 1000 qram və daha artıq olan döl doğulmuş və ya xaric edilmiş, ən azı bir dəfə nəfəs almışdır. Belə döl necə adlanır?

A) Diridoğulmuş

B) Gecikmiş abort

C) Ölüdoğulmuş

D) Desidual döl

E) Düşük
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.


1152) Yetişmiş döldə bud sümüyünün aşağı epifizində sümükləşmə nüvəsi necə adlanır?

A) Osler düyünü

B) Beklar nüvəsi

C) Osteoblast cisimcik

D) Qalen nüvəsi

E) Epifizar qranuloma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1153) Hestasiya yaşı 39-41 həftə, uzunluğu 48-51 sm, çəkisi 2500 qram və daha artıq olan döl necə adlanır?

A) Düşük


B) Həddən artıq yetişmiş döl

C) Yetişmiş döl

D) Yetişməmiş döl

E) Gecikmiş abort


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1154) 41 həftədən gec (42 və daha çox) doğulmuş uşaq necə adlanır?

A) Həddən artıq yetişmiş döl

B) Südəmər uşaq

C) Yetişmiş döl

D) Düşük

E) Yetişməmiş döl


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1155) Perinatal dövr özü də 3 dövrdən ibarətdir. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Kimatogenez

B) Filogenez

C) Postnatal dövr

D) Südəmər dövr

E) Bətndaxili dövr


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1156) Yenidoğulmuşlarda pnevmopatiyalar qrupuna 3 xəstəlik aid edilir. Aşağıda bu xəstəliklərdən hansı göstərilmişdir?

A) Simptomatik pnevmopatiya

B) Prenatal pnevmoniya

C) Ağ ciyərlərin atelektazı

D) Lobar pnevmoniya

E) Krupoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1157) Ölüdoğulmuş uşaqların ağ ciyərlərindəki atelektaz necə adlanır?

A) Birincili total atelektaz

B) Birincili ocaqlı atelektaz

C) İkincili total atelektaz

D) İkincili ocaqlı atelektaz

E) İlkin intakt atelektaz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1158) Hialin membranlar xəstəliyi nədir?

A) Mezenximal zülal distrofiyalarından biridir

B) İrsi amiloidozun ağ ciyər variantıdır (pnevmopatik amiloidoz)

C) Simptomatik hipertoniyaların bir növüdür

D) Damarların anadangəlmə inkişaf qüsurlarının bir variantıdır

E) Yenidoğulmuşlarda rast gəlinən pnevmopatiyaların bir növüdür


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1159) Ödemli-hemorragik sindrom nədir?

A) Krupoz pnevmoniya xəstəliyinin mərhələlərindən biridir

B) Serebro-vaskulyar xəstəliyin formalarından biridir

C) Qanaxmaların bir növüdür (inkişaf mexanizmindən asılı olaraq)

D) Yenidoğulmuşlarda rast gəlinən pnevmopatiyaların bir növüdür

E) DYL-sindromun klinik formalarından biridir


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1160) Yenidoğulmuşun (doğuşdan 2 sutka sonra ölmüşdür) ağ ciyərlərinin respirator hissələrində, onların divarını içəridən həlqə şəklində örtən tünd çəhrayı rəngli bərk zülali kütlə görünür. Bu, hansı xəstəlikdir?

A) İrinli bronxopnevmoniya

B) Ödemli-hemorragik sindrom

C) Ağ ciyərlərin amiloidozu

D) Ağ ciyərlərin atelektazı

E) Hialin membranlar xəstəliyi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1161) Doğuş prosesi zamanı doğuş yollarından keçərkən təbii mexaniki amillərin bilavasitə yerli təsirləri nəticəsində dölün almış olduğu yerli xəsarətlər necə adlanır?

A) Akuşer travmaları

B) Yerli xəsarətlər

C) Doğuş travmaları

D) Doğuş zədələnmələri

E) Ginekoloji travmalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1162) Doğuş prosesi zamanı doğuş qəbul edən mama və ya ginekoloqlar tərəfindən yol verilmiş səhv nəticəsində dölün almış olduğu travmatik zədələnmələr necə adlanır?

A) Yerli xəsarətlər

B) Ginekoloji travmalar

C) Doğuş travmaları

D) Doğuş zədələnmələri

E) Akuşer travmaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1163) Yenidoğulmuşlarda beyincik çadırının cırılması adətən hansı qrup patologiyalar zamanı rast gəlinir?

A) Bədxassəli hipertoniya xəstəliyi

B) Akuşer travmaları

C) Doğuş zədələnmələri

D) Ginekoloq travmaları

E) Doğuş travmaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1164) Yenidoğulmuş uşaq meyitlərində ağ ciyərlərdə havanın olub-olmamasının təyin edilməsinin ən dəqiq üsulu hansıdır?

A) Ağ ciyərlərin mikroskopik müayinəsi

B) Virxov üsulu

C) Perls üsulu

D) “Hidrostatik ağ ciyər sınağı”

E) Total evisserasiya üsulu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin