Qərar №42 Bakı şəhəri, 9 fevral 2006-cı ilYüklə 1,88 Mb.
səhifə9/11
tarix28.04.2017
ölçüsü1,88 Mb.
#15975
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8-ci kateqoriya

Dəniz işi

8A

Sistemlər, avadanlıqlar və komponnentlər :

8A 001

Sualtı qurğular (aparatlar) və gəmilər

Qeyd.Sualtı qurğuların nəzarət statusunu qiymətləndirmək üçün baxın:

şifrlənmiş ötürücü avadanlıqlar üçün -5-ci kateqoriyaya, 2-ci hissə, »Mə’lumatın mühafizəsi»nə ;

qəbuledicilər(datçiklər) üçün- 6-cı kateqoriyaya;

naviqasiya avadanlıqları üçün - 7-ci və 8-ci kateqoriyalara;

sualtı avadanlıqlar üçün —8-ci kateqoriyanın 8A-bölməsinə8A001, a

1000 m-dən çox dərinliklərdə üzmək üçün layihələşdirilmiş, insan tərəfindən idarə edilən, naqillə idarə olunan sualtı qurğular (aparatlar)

890690100 0
890690990 0

8A001, b

aşağıdakı istənilən xarakteristikalara malik olan, insan tərəfindən idarə edilən, naqillə idarə olunmayan sualtı qurğular (aparatlar) :

1.«müstəqil üzmə» üçün layihələşdirilmiş və yük qaldırmağa qadir olan:

a) 10% və ya öz çəkisindən daha çox (havadakı çəkisi) ;

b) 15 kN və ya daha çox

2. 1000 m-dən çox dərinliklərdə üzmək üçün layihələşdirilmiş;

3. aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan:

a) 4 nəfər və ya daha çox ekipaj üçün layihələşdirilmiş;

b) 10 saat və ya daha çox müddətdə müstəqil üzmək üçün layihələşdirilmiş;

c) 25 dəniz mili və ya daha çox təsir radiusuna malik olan;

d) uzunluğu 21 m və daha az8A001. c.

aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan, insan tərəfindən idarə edilməyən, naqillə idarə edilən, 1000 m-dən çox dərinliklərdə üzmək ücün layihələşdirilmiş sualtı qurğular (aparatlar) :

1.8A002.a.2. yarımbəndinə görə nəzarət edilən dartı qurğularının və ya mühərriklərin tətbiqi ilə özüyeriyənin manevr etməsi üçün layihələşdirilən;

2.məlumatları ötürən optik-lif xəttə malik olan


890690100 0
890690990 0

8A001, d

aşağıdakı istənilən xarakteristikaya malik olan, insan tərəfindən idarə edilməyən, naqillə idarə edilən sualtı qurğular (aparatlar) :

1.insanın iştirakı olmadan real zaman miqyasında istənilən coğrafi istiqamətə çatmaq məsələsinin həlli üçün layihələşdirilən;

2.akustik məlumatları və ya əmrləri ötürən kanala malik olan;

3.məlumatları ötürən və ya 1000 m uzunluğundan çox məsafəyə əmri ötürən optik-lifli xəttə malik olan;890600910 0
890690990 0

8A001, e

5 MN-dən yüksək qaldırıcı gücü ilə, 250 m-dən çox dərinliklərdən obyektləri xilas etmək üçün istifadə olunan, aşağıdakı xarakteristikalardan birinə malik olan okean xilasetmə sistemləri:

1. naviqasiya sistemi ilə qeyd edilən verilmiş nöqtəyə nisbətən 20 m həddində sabitləşməyə qadir olan mövqenin dinamik idarəetmə sistemi, ;

2. 1000 m-dən çox dərinliklər üçün verilmiş nöqtəyə nisbətən 10 m həddində mövqeyi seçmək dəqiqliyi ilə dibyanı naviqasiya və naviqasiya inteqrallaşdırma sistemləri


890690100 0
890690990 0

8A001, f

aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan, hava balışında amfibiya gəmiləri (tam dəyişilən səth konfiqurasiyası ilə) :

890690100 0
890690990 0

1.tam yüklənmə zamanı maksimum layihələşdirilmiş sürəti 30 dəniz milindən çox, dalğanın hündürliyi (dənizin vəziyyəti 1, 25 m və ya daha çox olduğu halda;

2.amortizasiya edən təyziq 3830 Pa-dan çox;

3.yüklənməmış və tam yüklənmiş gəminin su basımının(tutumunun) nisbəti 0, 70-dən az;8A001, g

tam yüklənmə zamanı maksimum layihələşdirilmiş sürəti 40 dəniz milindən çox, dalğanın hündürliyi (dənizin vəziyyəti 5) 3, 25 m və ya daha çox olduğu halda hava balışında amfibiya gəmiləri (dəyişilmyən səth kofiqurasiyası ilə)

890690100 0
890690990 0

8A001, h

tam yüklənmə zamanı maksimum layihələş-dirilmiş sürəti 40 dəniz mili və ya daha çox, dalğanın hündürlüyü (dənizin vəziyyəti 5) 3, 25 m və ya daha çox olduğu halda, hidroqanadla, qanadın avtomatlaşdırma idarəedilməsi üçün aktiv sistemlərlə gəmilər

890690100 0
890690990 0

8A001, i

vaterxətt səthisinin az sahəsi ilə, aşağıdakı hər hansı bir xarakteristikaya malik olan gəmilər :

1.tam yüklənmə zamanı su tutumu 500 tondan çox, maksimum layihələşdirilmiş sürəti tam yüklənmə zamanı 35 dəniz mili və ya daha çox dalğanın hündürlüyü (dənizin vəziyyəti 5) 3, 25 m və ya daha çox olduğu halda; və ya

2.tam yüklənmə zamanı su basımı 1500 tondan çox, maksimum layihələşdirilmiş sürəti tam yüklənmə zamanı 35 dəniz mili və ya daha çox dalğanın hündürlüyü (dənizin vəziyyəti 5) 3, 25 m və ya daha çox olduğu halda


890690100 0
890690990 0

8A002

Sistemlər və ya avadanlıqlar:

Qeyd. Sualtı rabitə dair 5-ci kateqoriyanın 1-ci hissəsinə (telekommunikasiya) baxın..8A002, a, 1

a.1000 m-dən çox dərinlikdə üzmək üçün layihələşdirilmiş sualtı qurğular (aparatlar) üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş sistemlər və avadanlıqlar:

1, 5 m-dən çox maksimum daxili diametrlə yüksək təzyiqə davam gətirə bilən sahələr və ya gövdələr890590100 0
900690900 0

8A002, a, 2

sabit cərəyan elektrik mühərrikləri və ya dartıcı qurğular;

850133900 0
850134500 0
850134990 0

8A002, a, 3

kabel ayrıcıları və onlar üçün birləşdiricilər, optik lifləri olan və sintetik materiallardan güc elementlərini istifadə edən

732690800 0
853690100 0
854470000 0
900110

8A002, b

8A001-də təsvir edilmiş sualtı qurğuların (aparatların) hərəkətinin avtomatlaşdırılmış nəzarəti üçün naviqasiya məlumatlarından istifadə edən və qapalı konturlu servoidarəedici vasitələri olan xüsusi hazırlanmış və ya layihələşdirilmiş sistemlər:

1. su dirəyinin verilmiş nöqtəsinə nisbətən qurğunun hərəkəti ilə 10 m həddində idarəetməyə qadir olan; 2. su dirəyinin verilmiş nöqtəsinə nisbətən qurğunun mövqeyini saxlayan;901480000 0

3. dəniz dibinin altında və ya üstündə keçirilən trosun (kabelin) ardınca getmək zamanı 10 m hüdudunda qurğunun mövqeyini saxlayan

8A002, c

lifli-optik korpuslu ayrırıcılar və birləşdiricilər

732690800 0
854470000 0

8A002, d, 1, a

sualtı müşahidə sistemləri:

televiziya sistemləri və ya televiziya kameraları:

a.hava mühitində ölçülmüş hüdud ayırdetməsi 800-dən çox xətt olan və ya sualtı gəmini məsafədən idarəetmə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş monitorinq və siqnalın ötürülməsi üçün avadanlıq daxil edilməklə televiziya sistemləri, kameraları;


852510800 0

8A002, d, 1, b

hava mühitində ölçülmüş hüdud ayırdetməsi 1100-dən çox xətləri olan sualtı telekameralar;

852530900 0

8A002, d, 1, c

suyun altında istifadə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş, və bütün aşağıdakı xarakteristikaları olan aşağı səviyyəli işıqlanma ilə obyektlərin çəkilməsi üçün telekameralar:

1.6A002.a.2.a yarımbəndinə görə nəzarət edilən gücləndirici ilə borular;

2.bərkcisimli qəbuledicinin sahasində 150000-dən çox aktiv piksellər

Texniki qeyd. Televiziyada ayırdetmə həddi üfüqi (sətirlərin) ayırdedilmə ilə ölçülür və adətən IEE 208/1960 standartını və ya bu standartın istənilən ekvivalentini istifadə edən mətn cədvəlində seçilə bilən təsvirin hündürliyinə görə xətlərin maksimum sayı ilə ifadə olunur852530900 0

8A002, d, 2

sualtı gəmini məsafədən idarəetmə üçün xüsusi hazırlanmış və ya modifikasiya edilmiş və müəyyən uzunluq diapazonunda siqnalı keçirən şualandırıcılar daxil edilməklə əks səpələnmə effektinin azaltma üsullarını istifadə edən sistemlər və ya «lazer» sistemi

852692
852691

8A002, e

150 m-dən çox dərinliklərdə sualtı tətbiqi üçün lentinin formatı 35 mm və ya çox, aşağıdakı hər hansı bir tərtibedicisi olan fotodiapozitiv kameraları:

1. kameraya nisbətən xarici mənbədən verilən məlumatın lentdə anotasiyası;

2.əks fokus məsafəsinin avtomatlaşdırma korreksiyası;

3.1000 m-dən çox dərinliklərdə sualtı fotoçəkiliş bokslarının işgüzarlığını təmin etmək üçün xüsusi layihələşdirilmiş avtomatlaşdırma kompensasiya ilə idarəetmə900653
900659000 0

8A002, f

sualtı istifadə üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş və rəqəm şəklində 50-dən çox göstərilmiş kadrları saxlaya bilən elektron əks etmə sistemləri

852510800 0
903081900 0

8A002, g, 1

sualtı istifadə üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş işıqaltı sistemləri:

1. bir alışmada 300 couldan çox çıxışı ilə və saniyədə 5 alışmadan çox sürəti ilə stroboskopik işıq sistemləri;902920900 0
940540100 0
940540390 0

8A002, g, 2

2.1000 m-dən çox dərinliklərdə istifadə üçün xüsusi layihələşdirilmiş arqon-qövslü işıq sistemləri

940540100 0
940540390 0

8A002, h

«daxilində qurulmuş proqramla idarə edilən» xüsusiləşdirilmiş EHM-ın istifadəsi və aşağıdakı hər hansı bir tərtibediciyə malik olan sualtı tətbiqi üçün xüsusi layihələşdirilmiş robotlar:

1.xarici obyektə tətbiq olunan qüvvəni və ya fırlanma momentini, xarici obyektə qədər məsafəni və ya robotla və xarici obyektin arasındakı qarşılıqlı əlaqəni qəbuledicilərdən alınan məlumatdan istifadə etməklə ölçən «robotu» idarəedən sistemlər;

2. 250 N və ya daha çox qüvvəni və ya 250 Nm və ya daha çox fırlanma momentini yaratmağa qadir olan, konstruksiyasının elementlərində titan əsasında ərintilərdən və ya «lifli və ya sapa oxşar» «kompozisiyalılı» materiallardan istifadə edilən


847950000 0
847990970 0

8A002, i

sualtı gəmilərdə istifadə üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş və aşağıdakıı hər hansı bir tərtibediciyə malik olan məsafədən idarəedilən şarnir manipulyatorları:

1.xarici obyektə tətbiq olunan qüvvəni və ya fırlanma momentini, xarici obyektə qədər məsafəni və ya manipulyatorla xarici obyektin arasındakı qarşılıqlı əlaqəni qəbuledicilərdən alınan məlumatdan istifadə etməklə ölçən manipulyatorları idarəetmə sistemləri;

2.aparıci-aparılan mütənasib idarəetmə və ya xüsusiləşdirilmiş «daxildə qurulmuş proqramla idarəedilən» EHM-ın istifadəsi ilə beş və ya daha çox azad hərəkətin dərəcələri olan idarəetmə;


847950000 0
847990970 0

Qeyd. Azad hərəkət dərəcələrini təyin etmə zamanı yalnız əks mövqe əlaqənin və ya xüsusiləşdirilmiş «daxildə qurulmuş proqramla idarəedilən» EHM-ın istifadəsi ilə mütənasib idarəetməsi olan funksiyalar hesaba alınır.

8A002, j, 1

atmosferadan təcrid edilmiş, sualtı tətbiqi üçün xüsusi layihələşdirilmiş enerji qurğuları:

1. aşağıdakı xarakteristikalaprın hər hansı birinə malik olan atmosferdən təcrid edilmiş Brayton və ya Renkin tsiklli mühərrikləri ilə enerji qurğuları:

a. mühərrikin resirkulyasiya edilən qaz çıxışından karbon dioksidinin, karbon oksidinin və hissəciklərin çıxarılması üçün xüsusi layihə-ləşdirilmiş kimyəvi skrubberlər və ya absorberlər;

b. monoataomlu qazın istifadəsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş sistemlər;

b. suyun altında 10kHs-dən aşağı tezliklərdə gurultunu azaltmaq üçün layihələşdirilmiş və ya tunlanma səsini yumşaltmaq üçün xüsusi quraşdırılmış cihazlar və ya səsudanlar;

d. aşağıdakılar üçün xüsusi layihələşdirilmiş sistemlər:

1. reaksiya məhsullarının pressləşməsi və ya yanacağın bərpa edilməsi;


840810
840999000 0

2. reaksiya məhsullarını saxlamaq üçün; və

3.100 kPa və ya daha çox əks-təyziq zamanı reaksiya məhsullarının çıxarılması840810
840999000 0

8A002, j, 2

2. atmosferdən təcrid edilmiş dizel mühərrikləri ilə sistemlər:

a. mühərrikin resirkulyasiya edilən qaz çıxışından karbon dioksidinin, karbon oksidinin və hissəciklərin çıxarılması üçün xüsusi layihələşdirilmiş kimyəvi skrubberlər və ya absorberlər;

b.monoataomlu qazın istifadəsi üçün xüsusi layihələşdirilmiş sistemlər;

c.cihazlar və ya səsudanlar, suyun altında 10kHs-dən aşağı tezliklərdə gurultunu azanltamq üçün layihələşdirilmiş və ya tunlanma səsini yumşaltmaq üçün xüsusi quraşdırılmış;

d. yanma məhsullarının tunlanmasının ləngiməsi ilə xüsusi layihələşdirilmiş qaz çıxışı sistemləri


840999000 0

8A002, j, 3

yanacaq elementlərində 2 kVt-dan çox çıxış gücü ilə atmosferdən təcrid edilmiş və aşağıdakı hər hansı bir tərtibedicisi olan enerji qurğuları:

a.suyun altında 10kHs-dən aşağı tezliklərdə gurultunu azaltmaq üçün layihələşdirilmiş və ya tullanma səsini yumşaltmaq üçün xüsusi quraşdırılmış cihazlar və ya səsudanlar;

b.aşağıdakılar üçün xüsusi layihələşdirilmiş sistemlər:

1.reaksiya məhsullarının pressləşməsi və ya yanacağın bərpa edilməsi;

2.reaksiya məhsullarını saxlamaq üçün;

3. 100 kPa və ya daha çox əks-təyziq zamanı reaksiya məhsullarının çıxış qazları;840810
84099900 0

8A002, j, 4

atmosferdən təcrid edilmiş və aşağıdakı bütün tərtibediciləri olan, Stirlinq siklli mühərriklər ilə enerji qurğuları:

a.suyun altında 10kHs-dən aşağı tezliklərdə gurultunu azaltmaq üçün layihələşdirilmiş və ya tullanma səsini yumşaltmaq üçün xüsusi quraşdırılmış cihazlar və ya səsudanlar;

b. 100 kPa və ya daha çox əks-təyziq zamanı yanma məhsullarının çıxış qazları ilə xüsusi layihələşdirilmiş qaz çıxış sistemləri;


840810
840999000 0

8A002, k

aşağıdakı hər hansı bir tərtibediciyə malik olan korpusun, sıxlaşmanın kənarları və çıxış elementləri:

1. balışda 3830 Pa və ya daha çox təyziq üçün layihələşdirilmiş, dalğanın hündürliyi (dənizin vəziyyəti 3) 1, 25m və ya daha çox olduğu halda fəaliyyət edən və 8A001.f. bəndinə görə nəzarət edilən səthi tam dəyişilən;847990970 0
890690100 0
890690990 0

2.dalğanın hündürliyi (dənizin vəziyyəti 5) 3, 25 m və ya daha çox olduğu halda fəaliyyət edən və 8A001.g. yarımbəndinə görə nəzarət edilən səthin dəyişilməyən konfiqurasiyası ilə hava balışında amfibiya gəmiləri üçün 6224Pa və ya daha çox təzyiq üçün layihələşdirilmiş;

8A002, l

8A001.f. və 8A001.g. bəndlərinə görə nəzarət edilən hava balışında amfibiya gəmiləri üçün 400 kVt-dan çox gücü olan xüsusi layihələşdirilmiş qaldırıcı ventilyatorlar

841459300 0

8A002, m

8A001.h. bəndinə görə görə nəzarət edilən gəmilər üçün xüsusi hazırlanmış tam suda batırılan kavitasiyaaltlı və ya superkavitasiyalı hidroqanadlar

732599900 0
732690970 0
810890900 0
848510

8A002, n

8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. və 8A001.i. bəndlərinə görə nəzarət edilən gəmilərin və ya sualtı qurğuların hərəkətlərinin avtomatlaşdırma nəzarəti üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş aktiv sistemlər

901480000 0

8A002.o

vintlər, gücü ötürülmə sistemləri, enerjinin alınma sistemləri və gurultunu yatırılma sistemləri:

8A002, o.1.

hava balışında amfibiya gəmiləri (səthi tam dəyişilən və ya dəyişiləməyən konfiqurasiyası ilə) , hidroqanadlarlı gəmilər, 8A001.f., 8A001.g., 8A001.h. və 8A001.i. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən və vaterxəttin az sahəsi ilə gəmilər üçün xüsusi layihələşdirilmiş su vinti ilə mühərrik sistemləri və ya gücün ötürülmə sistemləri:

8A002, o, 1, a

superkavitasiyalı, super ventilyatorlu, qismən suya batırılmış və ya salınan mühərriklər 7, 5 MVt gücü ilə

840810
848510900 0

8A002, o, 1, b

əksfırlanma hərəkətverici sistemlər 15 MVt-dan çox gücü ilə

841229500
848510900

8A002, o, 1, c

sel burulğanları yaradılandan əvvəl və sonra ləğv etmə üsulu ilə mühərrikin üstünə gələn seli zəiflətmək üçün istifadə edilən sistemlər

841229500 0

8A002, o, 1, d

yüngül çəkili, yüksək güclü reduktorlar (K-faktor 300 vahidi ötür)

848340940 0

8A002, o, 1, e

transmissiya valı ilə gücü ötürülmə sistemləri, 1MVt-dan çox güc verməyə qadir olan «kompozisiyalı materiallar»dan komponentlər daxil edilməklə

848310800 0

8A002.o.2

gəmilərdə istifadə üçün hazırlanmış su vinti ilə hərəkətvericilər, enerjinin alınma və ötürülmə sistemləri:

8A002, o, 2, a

a.30 MVt-dan çox gücü ilə yerişləri tənzimlənən avarlama vintləri və təkər topunun yığmaları

848510900 0

8A002, o, 2, b

daxili su ilə soyudulma və 2, 5 MVt-dan çox çıxış gücü ilə elektrik mühərrikləri

850134990 0

8A002, o, 2, c

daimi maqnitləri və 0, 1 MVt-dan çox gücü ilə «ifratkeçirici» mühərriklər və ya elektrik mühərriklər

850120900 0

8A002, o, 2, d

1MVt-dan çox güc verməyə qadir olan «kompozisiyalı materiallar»dan komponentləri daxil edilməklə transmissiya valı ilə gücün ötürülmə sistemləri

848310800 0

8A002, o, 2, e

2, 5 MVt-dan çox güc ilə ventilyasiya edən və ya ventilyasiya əsasında hərəkətvericilər;

848510900 0

8A002, o, 3.

1000 tondan və ya daha çox su tutumu ilə gəmilərdə istifadə üçün hazırlanmış, aşağıdakılar daxil etməklə gurultu yatırılma sistemləri:

8A002.o.3.a.

a.orta çəkiləri qurulan avadanlığın 30 %-dən çox olan və səsi və titrəyişi təcrid etmək üçün xüsusi layihələşdirilmiş dizel mühərikləri akustik izolyasiyası üçün kompaund akustik yığımalarından, dizel-generator qurğularından, qaz turbinlərindən, qazturbin generatorlar qurğularından, mühərrik qurğularından və ya reduktorlardan ibarət olan 500 Hs-dən aşağı tezliklərdə su altında gurultunu azaltma sistemləri;

401610900 0
401699880 0
401700900 0
840999000 0
841229500 0

8A002, o, 3, b.

b.mənbədə bilavasitə antisəs və ya antititrəmə generasiyası ilə avadanlığın titrəməsini aktiv azaltmağa qadir olan elektron idarəetmə sistemlərini daxil etməklə, güclü transmissiya sistemləri üçün xüsusi layihələşdirilmiş gurultu azaltmanın və ya söndürmənin aktiv sistemləri və ya maqnit asılmalarda podşipniklər;

841229500 0

8A002, p

meyl edən ucluğu olan və hərəkətvericinin səmərəliliyini artırma dövrələrində axının pərlərdən idarəedilmə texnikasını və ya su altında əmələ gələn və yayılan səslərin azaltma texnikasını istifadə edən, 2, 5 MVt-dan çox çıxış gücü ilə şırğıntılı mühərrik sistemləri

841229500 0
854320000 0
854389950 0

8A002, q

öz-özünü hava ilə təchiz edən, suya batırılan və ya su altında üzən müstəqil, qapalı və ya qismən qapalı qurğular

902000900 0

8B

Sınaq, nəzarət və istehsalat avadanlıqları

8B001

0-dan 500 Hs qədər tezlik diapazonunda 100 dB-dən daha az (etalon — 1 mmkPa, 1Hs) gürultu səsinə malik olan, mühərrikli qurğular modeli yaxınlığında hidroaxını ilə generasiya edən akustik sahəni ölçmək üçün layihələşdirilmiş hidrokanallar

903120000 0

8C

Materiallar:

8C001

Aşağıdakı bütün xarakteristikalara malik olan, su altında istifadə üçün hazırlanmış«Sintakt-köpük»

a.1000 m-dən daha çox dəniz dərinliyi üçün təyin edilən; b, sıxlığı 561 kv.kub.m-dən daha az.

Texniki qeyd. «sintakt-köpük» rezin matrisa ilə doldurulmuş plastik və ya şüşədən yarımkürələrdən ibarətdir.


392190900 0

8D

Proqram təminatı:

8D001

8A, 8B və ya 8C bəndlərinə görə nəzarət edilən material və ya avadanlığın «hazırlanması», «istehsalı» və ya «istifadə» üçün xüsusi layihələşdirilmiş və ya modifikasiya edilmiş «proqram təminatı»

8D002

Suyun altında gurultunui azaltmaq üçün xüsusi layihələşdirilmiş vintlərin «istehsalı», «hazırlanması», cari təmiri, əsaslı təmiri və ya səthinin təmizliyinin bərpa (remaşinizasiya) edilməsi üçün spesifik «proqram təminatı»

8E

Texnologiyalar:

8E001

ümumi texnoloji qeydə uyğun, 8A, 8B və ya 8C bölmələrinə görə nəzarət edilən avadanlığın «hazırlanması» və ya «istehsalı» üçün təyin edilən «texnologiyalar»

8E002

Başqa «texnologiyalar»:

a.suyun altında gurultunu azaltmaq üçün xüsusi layihələşdirilmiş ventillərin əsaslı təmir, cari təmir, bərpa edilməsi (remaşinizasiya) , istehsalı, hazırlanması üçün «texnologiyalar»

b.8A001, 8A002.b. bəndlərinə, 8A002.j., 8A002.o. və 8A002.p. yarımbəndlərinə görə nəzarət edilən avadanlıqların səthlərinin əsaslı təmiri və ya təmizliyinin bərpa edilməsi üçün «texnologiyalar»


Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə