Tərtib edən: Səid Mirzai Giriş İkinci Qüds Günündən bir xatirəYüklə 1.28 Mb.
səhifə6/17
tarix07.09.2017
ölçüsü1.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

İslam inqilabından sonra düşmənlərin ciddiləşməsi

Bu gün İslam inqilabı İslam qətiyyətini göstərdikdən sonra İslamın və müsəlmanların düşmənləri daha ciddiləşmişlər. İslam inqilabı İslam əleyhinə yeni cəbhələr yaratdı; yalnız buna görə ki, İslamı tanıtdırdı, İslamın zülmlə müxalif olduğunu göstərdi və həqiqi müsəlmanın quldurluğa, zülmə, beynəlxalq istismarçılığa təslim olmayan və boyunduruq altına girməyən şəxs olduğunu başa saldı. Bu, istismarçıları çox qəzəbləndirdi və İslamın qarşısında yeni cəbhələr açdı.

Bunun nümunələrini dünyanın hər yerində görürsünüz. Həm Avropada görürsünüz ki, müsəlman qrup və fərdlər əleyhinə hansı işlər görülür; həm Afrikada görürsünüz ki, məsihiliyin təbliğini yalnız əsl İslamla mübarizə üçün başlatmışlar; həm İslam ölkələrinin özündə görürsünüz ki, İslam hərəkatı üzərində nə qədər təzyiq var. Hər yerdə bir formadadır. Hindistandakı Babiri məscidi hadisəsi də bu məsələlərdəndir. Bu, yalnız bir məscid məsələsi deyil. Bu onu göstərir ki, İslam düşmənləri bir dəstə adamı İslam müqəddəsləri əleyhinə təhrik edib müsəlmanların həyatını zəhərləməyə qədər gedirlər.104
İsrailin məqsədinin indiki zəfərlərdən üstün olması

Fələstin torpağının işğalçılarına görə, Qüds məsələsi bitməmiş bir məsələdir. Heç kəs xəyal etməməlidir ki, işğalçı sionistlər və onların beynəlxalq himayədarları Fələstini tutub dövlət qurmaq istəyirdilər; tutdular, dövlət qurdular və məsələ bitdi. Belə deyil. İşğalçı sionizm dövlətini qurmaqla məqsədləri tam təmin olunmur. Məqsəd bu gün işğal olunandan daha böyük və daha çox əhalisi olan bir torpaqda dövlət qurmaqdır.

Gördünüz ki, İsrailin dövlət statistikası işğal olunmuş Fələstində müsəlmanların artımının o ölkəyə mühacirət edən sionistlərin artımından çox olduğunu göstərən kimi himayədar güc və dövlətlərin köməyi ilə yeni mühacirət planlarını gücləndirdilər və sürətləndirdilər.105
İsrailin heç bir insani prinsipə və beynəlxalq qanuna məhəl qoymaması

İsrail dövləti özünün Fələstin və Livanda cinayətkar əməlləri, düşərgələri vəhşicəsinə bombalaması, Fələstin sərhədləri daxilində və xaricində adam oğurlaması və digər fəsadları ilə qanunlara məhəl qoymadığını göstərmişdir. Keçmişləri unudanlar sionistlərin Fələstin və Livanda daim davam edən gündəlik cinayətlərini necə görməzliyə vura bilərlər?!106


Millətçi rejim

İşğal olunmuş Fələstin torpağında qurulmuş sionizm rejimi millətçi rejimdir. Məgər millətçi bir rejimdən ədalət gözləmək olar?! Dünyanın siyasi və iqtisadi gücləri tərəfindən yaradılmış bir rejim ümumiyyətlə, İslam dünyasının birlik, başucalığı və təhlükəsizlik görməməsi üçün yaradılmışdır. Ondan insaf və ədalət gözləmək olarmı?! Bu rejimlə müzakirə aparmağın mümkün olduğunu güman edənlər sadəlövhdürlər. Sionizm rejimi ilə hər bir müzakirə onun bir addım irəliləməsi deməkdir. Dünən müzakirələrdə ona kömək etdilər, bu gün gəlib Əqsa məscidinə iddiaçı olublar.107


Müzakirə xəyanəti

ABŞ-ın icbarı və təzyiqi ilə təcavüzkar sionistlərlə müzakirə stolu arxasında oturduqda özlərini bu təcavüzkar və işğalçı ilə qarşıdurmadan qurtaracaqlarını xəyal edən şəxslər səhv edirlər. Bu işğalçı rejim onları rahat buraxmaz. Əgər buraxsaydı da, İsrailin təzyiqinə görə öz müzakirə və imzaları ilə müsəlmanlara və Fələstin xalqına məxsus olan torpaqdan keçmələrinə haqları yox idi.108


İsrailin cinayəti

Bu torpağın işğalının ildönümü düşmənlərin Fələstin xalqına qarşı ədavət və kinlərini artırmalarına səbəb olmuşdur. Fələstinə hakim olan sionistlərdən gözlənti yoxdur. Onlar gəldikləri zamandan bu cinayətləri törədiblər, bu günə qədər də davam etdirirlər. Nə qədər ki, oradadırlar, onların varlığı şər və fəsaddan başqa bir şey doğurmayacaq.109


Bataqlığa batmış aciz dövlət

Əlbəttə, bu işlər sionistlərin düyününü açmayacaq; bu da məlum olsun. Bu gün sionizm dövləti elə bataqlığa batmış və aciz qalmışdır ki, nə iş gördüyünü bilmir. İşğalın, zülmün və zorakılığın aqibəti yaxşı olmur. Bu məsələlər işğalçı sionizm dövləti üçün qarşıya çıxmalı idi, daha pis günlər isə qabaqdadır. Onları qəzəbləndirən amil intifazədir. Sionistlərin, ABŞ-ın və onların siyasətlərinin bütün zəhmətləri, səyləri, əlaqələri, vurnuxmaları intifazəni yatırtmaq üçündür. İntifazə nədir? Yəni bir xalqın öz hüquqları uğrunda qiyamı. Elə bir xalq ki, torpağını, evini tutublar, mallarını, tarlalarını alıblar, özünü təhqir ediblər, öz ölkəsi daxilində onunla başıqapazlı bir azlıq kimi davranırlar. Bu xalq bir müddət səhlənkarlıq etmişdi, amma bu gün gəncləri səhnəyə çıxmışlar. Bu gənclər mübarizə meydanında cürətlənmiş, başdan-ayağa silahlı bir orduya qarşı daşla mübarizəyə qalxmış və onu aciz qoymuşlar. Sionizm rejimi Əqsa məscidi intifazəsinin başladığı son bir il bir neçə ayda həqiqətən, aciz qalmışdır. Onların bütün səyi bu müqəddəs və haqlı qiyamı yatırtmağa yönəlmişdir. Bunun üçün xalqa təzyiq göstərirlər. Bu bir neçə gündə yazıq Fələstin xalqına və uşaq məktəblərinə müxtəlif qisimli hücumlar etmişlər.110


ABŞ dövlətinin və sionistlərin Fələstində tam çıxılmaz vəziyyətə düşmələri

Əgər kimsə Fələstin məsələlərini daha artıq və dərindən nəzərdən keçirsə, onun üçün bu məsələ daha çox aşkarlanar ki, ABŞ dövləti və sionistlər tam çıxılmaz vəziyyətə düşmüşlər; nə irəliyə yolları var, nə geriyə. Onlar məğlubiyyətə məhkumdurlar. Fələstinin yeni nəsli oyanmış və anlamışdır ki, işğalçı düşməndən qurtulmaq üçün mübarizədən başqa bir yol yoxdur. Anlamışdır ki, beynəlxlq toplantılarda iştirak etmək, işğalçıların və onların himayədarlarının istəyinə uyğun danışmaq Fələstinin xilas yolu deyil. Anlamışdır ki, məqsədinə çatmaq üçün müqavimət göstərməli, istəməli, iradə və fədakarlıq nümayiş etdirməlidir. Bunu Fələstin xalqı bütün vücudu ilə anlamışdır. Odur ki, müqavimət göstərir. Bu hiss dindən və tövhidə etiqaddan qaynaqlandıqda - bu gün Allaha şükür olsun ki, Fələstində belədir - heç zaman bitməyəcək. Ümidvarıq Allah-Taala fələstinlilərin qələbə gününü tezləşdirsin!111


İsrailin Misirdə İslam oyanışından qorxuya düşməsi

Bu gün amerikalılar çox əl-ayağa düşmüşlər. İsraillilər isə onlardan da artıq əl-ayağa düşmüşlər. Misir məsələsindən bir çıxış yolu axtarırlar, amma tapmırlar. Aldatmaqla məşğuldurlar. Xalqa tərəfdarlıqdan dəm vururlar. İndi amerikalılar da ona "gərək tez kənara çəkilib gedəsən" – söylədilər. Bu, Misir xalqının hansı qərarı verməsindən asılıdır.112

Region misilsiz bir vəziyyətdədir. Regionda yaranmış İslam oyanışı və bu böyük hadisə İslam Respublikasının həyatı dövründə misli görünməmiş bir şeydir. Böyük hadisə baş vermiş, böyük iş görülmüşdür. Misir xalqı kimi bir xalq bu böyük hərəkəti etmiş, rejimi devirmiş, sonra İslam devizi ucaltmışlar. Regionun vəziyyəti qondarma sionist dövlətini çox təhdid edir. Bunlar ümumiyyətlə, adi dəyərləndirmələrə sığmır, çox əzəmətlidir. Bəli, biz belə bir şəraitdəyik. Bu, İslam Respublikası üçün möhtəşəm və aydın bir üfüqü təsvir edir.113
İslamın əmri

Mərhum imamın həyatı dövründən indiyədək İslam İranı ilə düşmənliyin ən mühüm səbəbi odur ki, bu ölkədə bütün siyasətlər İslam meyarları ilə təyin olunur, bütün siyasi mövqelər İslam əmrlərinə əsasən formalaşır.

Hökumətlərin sionizmlə sazişi rədd edilir. Çünki bu, Fələstin xalqının daimi qaçqınlığı və Fələstinin düşmən tərəfindən daimi işğalı deməkdir.

İslam Respublikası Fələstin xalqını və digər məzlum və müsəlman xalqları müdafiə edir. Çünki Quran məzlumları müdafiəni açıq şəkildə vacib buyurmuşdur: “(Ey müsəlmanlar!) Sizə nə olub ki, Allah yolunda: “Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən kənara çıxart, bizə Öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla!” – deyə dua edən aciz və məzlum kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?!“114

ABŞ-ın hökmranlığına, onun müsəlman və bütün məzlum ölkələrdə nüfuzuna və müdaxiləsinə qarşı çıxırıq. Çünki Quran buyurmuşdur: “Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşmənini dost seçin! Onlar sizə gələn haqqı inkar etdikləri halda, siz onlarla dostluq edirsiniz“115.116
Hüquq təşkilatlarının və müsəlmanların sükutu

Nə üçün dünya reaksiya vermir?! Nə üçün müsəlman xalqlar bütün bu faciə və cinayətlər qarşısında sükut edirlər?! Məgər İsrail və sionist düşmən haraya arxalanır?! Məgər ABŞ-ın nə qədər qüvvəsi və qüdrəti var ki, İslam ölkələrinin rəhbər və siyasətçiləri bu qədər qorxurlar?! Xalqlar başlarını qaldırmalı və oyanmalıdırlar. Görürlər ki, bu gün dırnaqarası insan hüquqları, xeyriyyəçi və humanist təşkilatları adlarına uyğun heç bir qələt etmədilər və bütün iddiaları yalan çıxdı. Bunu görmürlər?!

Bir işğalçı, qəddar və zorakı dövlət bir qrup müdafiəsiz insanı, gəncləri, yeniyetmələri və azyaşlı uşaqları evlərinin daxilində və onlara məxsus olan küçələrdə qana boyayır, amma dünyadan heç bir səs çıxmır. Lakin bir fələstinli gənc reaksiya verib iki-üç nəfəri cəhənnəmə vasil edəndə biri dünyanın bu tərəfindən, biri o tərəfindən qalxıb təəssüflənir. Nə təəssüfü?! Çox yaxşı edib, sağ olsun. Öz haqqını müdafiə edə bilməyən xalq başıqapazlı olmalıdır. Birinci gün fələstinlilər yatdılar, düşmən onlara belə hakim oldu. Bu gün isə fələstinlilər oyanmışlar, Fələstin müsəlmanları oyanmışlar.117

Dördüncü fəsil: Qərb, ABŞ və sionizm

İsraili yaratmaqda hegemonizmin məqsədi

Qlobal hegemonizm və müstəmləkəçi dövlətlər əvvəldən bu günə qədər işğalçı İsrail rejimini regionun ərəb və İslam ölkələrinə təzyiq vasitəsi kimi yaratmış və saxlamışlar. Onlar bu zəhərli xəncəri həmişə İslam dünyasının yanında saxlamaq istəyirlər. Bu gün böyük şeytan bu öyrədilmiş itin cilovunu əlində tutmuşdur. Deməli, beynəlxalq qanunların ardıcıl pozulması, insan hüquqlarının ən faciəli və sürəkli şəkildə tapdanması, qonşu ölkələrə ardıcıl təcavüzlər, terror əməliyyatları, aşkar şəkildə insan oğurluğu, atom və ona bənzər silahların günbəgün daha artıq əldə olunması sionistlərdən qəbul olunur, dünyanın hegemon şəbəkəsində, xüsusən də böyük şeytanda heç bir ciddi etiraz doğurmur. Halbuki ABŞ və digər böyük dövlətlərlə ərbab-rəiyyət əlaqəsində olmayan hər hansı ölkədə bunların hər biri böyük hadisə sayılır.118


Qərb dövlətlərində sionistlərin nüfuzu

İnsanın keçirdiyi ilk hiss bəşəriyyətdən xəcalət hissidir. Avropa və Qərb dövlət başçıları bəşəriyyətdən xəcalət çəkməlidirlər ki, sionistlərin bu qədər nüfuzu altındadırlar. Öz xalqlarından da xəcalət çəkməlidirlər. Məgər dünyada digər dövlətləri qəbul etməyən, onların siyasi kimliyini inkar edən dövlətlər yoxdur?! Məgər ürəyində başqa bir dövlət başçısının məhvini arzulayan ölkə başçıları dünyada azdır?! Dilləri ilə də deyirlər. Harada belə bir həssaslıq yaranır?! Sionistlərin Qərb və Avropa dövlətləri üzərindəki nüfuzu təəssüf ki, belə ajiotajlar yaradır. Sonra da fürsətdən istifadə edib bunu atom enerjisi məsələsinə bağladılar. İlk dəfə bu sözü deyib onu atom enerjisi hadisəsinə bağlayan nadan anlamadı ki, atom silahı hökumətləri, sistemləri və rejimləri məhv etmək üçün deyil. Sistem və rejimlər atom silahı ilə məhv olmurlar. Atom silahı yalnız insanları və məmləkətləri məhv edə bilir. Rejimləri məhv edən isə xalqların müqaviməti, əzmkarlığı və mübarizəsidir. Bu əzmkarlıq və mübarizə Fələstində mövcuddur və Allahın lütfü ilə mütləq sionizm rejiminin məhvi ilə nəticələnəcək.119


Sionistlərin Avropa ölkələrinə nüfuzu

Bunlar (ABŞ və İsrail) bizim əsl düşmənlərimizdir. Sözsüz ki, dünyanın digər yerlərində də bizim əleyhimizə düşmənlik və xəbislik edilir, amma bunların o qədər də əhəmiyyəti yoxdur və önəmli deyil. Sionistlərdən ötrü çox çirkin və mənfur hərəkəti edən Almaniya məhkəməsinin120 son hadisələri bu qədildəndir. Əlbəttə, Almaniya hökuməti özünü kənara çəkir və deyir ki, bu, ölkəsinin məhkəmə orqanına aiddir. Həm biz bilirik, həm də onlar bilirlər ki, belə deyil və Almaniya hökuməti ölkəsinin məhkəmə sisteminə hakimdir, müdaxilə etdikləri bəzi nümunələrdən xəbərdarıq. Bu, əslində, sionistlərin Almaniya hökumətinə və onun məhkəməsinə təzyiqidir. Amma mühüm deyil. Bunlar bizim hökumətimizin və Xarici işlər nazirliyimizin həll etməli olduğu işlərdir. Allaha şükür olsun ki, gözəl şəkildə xidmətlə məşğuldurlar, işləyirlər və həll edəcəklər. Bu, xalq üçün problem sayılan məsələ deyil. Xalq üçün mühüm olan ABŞ və İsrail məsələsidir. Əsas budur.121


Hegemonizmin məqsədi

Bunlar istəyirlər ki, regionda heç bir müqavimət qüvvəsi mövcud olmasın. Əsl müqavimət qüvvəsini İslam Respublikası bilirlər. Əlbəttə, bunu düzgün anlamışlar. Bura müqavimətin mərkəzidir. Bura elə bir yerdir ki, heç bir addım atmasaq, heç bir söz danışmasaq da, İslam Respublikasının varlığının özü region xalqlarına ilham verir. Bütün hegemon güclərin iradəsinin əksinə və onların acığına, bu regionda bir varlıq bu şəkildə qamət ucaldıb və günbəgün möhkəmlənir, güclənir. Bu böyük və möhtəşəm varlığın özü hegemonizmin gözünə tikan və xalqlara ümiddir. Bəli, bura müqavimətin mərkəzidir, bunda heç bir şübhə yoxdur. Digərləri də buradan ilham aldılar, lakin bu müqaviməti sındırmaqdan ötrü zəif halqanı birinci hədəf seçdilər; Qəzzədə xalq tərəfindən seçilmiş Həmas hökumətini. Onu məzlum görüblər, onu əzməkdədirlər. İslam dünyasında bu gün kim Qəzzə məsələsini regional, şəxsi və lokal bir məsələ bilsə, indiyə qədər xalqların evini yıxmış dovşan yuxusuna getmişdir. Xeyr, bu məsələ yalnız Qəzzənin məsələsi deyil, bütün regionun problemidir. Hələlik orada daha zəif nöqtə var, hücumu oradan başlayıblar. Əgər uğur qazansalar, məntəqədən əl çəkməyəcəklər. O bölgənin ətrafında yerləşib kömək etməli olan, edə bilən, lakin etməyən müsəlman ölkələrin hökumətləri yardım etməməkdə səhvə yol verirlər. İsrailin mismarı bu regionda nə qədər dərinə batsa, hegemonizmin hökmranlığı artsa, bu hökumətlərin bədbəxtliyi, zəifliyi və xarlığı daha da artacaq. Nə üçün başa düşmürlər?! Hökumətlər xalqları da öz arxalarınca rəzalətə doğru aparırlar. Xar, itaətkar və asılı bir hökumət bir xalqı itaətkar, xar və asılı edir. Buna görə də, xalqlar özlərinə gəlməlidirlər.122


ABŞ-ın himayəsi və ərəb hökumətlərinin səhlənkarlığı

İran xalqı kimi digər xalqlar da İsrail rejimini regionda qondarma və zorla yaradılmış bir rejim bilirlər. Əlbəttə, hökumətlər xalqların yanında deyillər və təəssüf ki, İsraili gücləndirən də budur. Sionizm rejiminin öz gücü, öz ayağı üstə dayanmaq bacarığı yoxdur. Bu gün iki amil sionizm rejimini ayaqda saxlamışdır: biri ABŞ-ın bu mənfur rejimi qeyd-şərtsiz və həyasızcasına himayəsi, digəri isə ərəb və İslam hökumətlərinin Fələstin xalqını müdafiə etməməsi. Təəssüf ki, müsəlman dövlətlərin bir çoxu bu gün Fələstin qarşısındakı vəzifələrinə layiqincə əməl etmir və xalqlarının səsinə səs vermirlər. Əgər onlar öz xalqları ilə həmfikir olub məzlum Fələstin xalqını müdafiə etsələr, regionda vəziyyət bütünlüklə dəyişər. Bu, xalqların ümumi istəyi və bizim Böyük İmamımızın xəbər verdiyi güclənmədir.123


ABŞ-ın və onun əlaltılarının İsrailin məğlubiyyətlərinə şərik olmaları

Otuz üç günlük müharibənin bir qalib tərəfi vardı, bir məğlub tərəfi. Məğlub tərəf sözsüz ki, sionistlər idilər, qondarma İsrail dövləti idi. Amma dünyada ABŞ-ı da məğlub tərəflərdən saymayan bir kəs qalmadı. Avropalılar da bunu açıqca söylədilər, digərləri də. Amerikalıların özləri də lal dili ilə müxtəlif formalarda dedilər. Bu hadisədə ABŞ da məğlubiyyətə uğradı. Bəllidir ki, regionda bunların müxtəlif səviyyələrdə əlaltıları var; onlar da məğlub olmuş cinahdan sayılırlar.124


ABŞ-ın Böyük Orta Şərq layihəsi – “Nildən Fərata qədər” pulunun o biri üzü

Bu gün hegemonizmin İslam dünyası üçün əsas planı ona tam hakim olmaqdır. Amerikalıların ortaya atdığı Böyük Orta Şərq layihəsi sionizm rejiminin mərkəzliyi ilə Orta Şərq adlı böyük bir birlik yaratmağın başqa ifadəsidir. Bu ölkələrdə olan bütün dövlətlər İsrailin əlaltı dövlətinə çevrilməlidirlər. Böyük Orta Şərqin mənası budur ki, biz böyük bir bəşəri sahəni İsrailin ixtiyarına buraxaq, o da kapital qoyub ucuz istehsalla məşğul olsun və daha da kökəlsin; əgər “Nildən Fərata qədər” əfsanəsini hərbi yollarla həyata keçirə bilmədisə, iqtisadi, siyasi, maliyyə və texniki üsullarla təmin etsin. ABŞ və Qərb bunu istəyir. İslam dünyası nə üçün belə bir istəyə təslim olmalıdır?!

Bu sahələrdə inkişafın düşüncəyə, ağla, götür-qoya ehtiyacı var. Bir-birimizə daha artıq yaxınlaşmamıza ehtiyacımız var. Əldə etməli olduğumuz və uzaqda olan iksir müsəlman ölkələrinin müxtəlif sahələrdə birliyindən, həmrəyliyindən ibarətdir.125

Böyük Orta Şərq məsələsi ABŞ-ın arzusudur. Onların dediyi Böyük Orta Şərq İsrailin mərkəz olduğu böyük bir birlikdir. Sözsüz ki, onların məqsədi vahid bir dövlət qurmaq deyil. Xeyr, indiki coğrafi sərhədlərdə olan dövlətlər olsunlar, lakin amerikalıların əlində. Xalq zahirdə onları seçsin, amma amerikalılar istəsinlər; necə ki, son aylarda Ukrayna və Gürcüstanda baş verdi.

Onlar istəyirlər ki, İsrail təbii sərvətlərlə dolu olan bu zəngin regionda dəyərli bir mərkəz olsun, Qərbin maddi sivilizasiyasının nümayəndəsi və bazası bu ölkələrdə əl-ayaq açsın, onların ucuz işçilərindən, pullarından istifadə etsin, öz iqtisadiyyatını genişləndirsin, əkinçiliyini inkişaf etdirsin və əslində, özünü qidalandırsın. Sanki bir ağacın kökü qonşunun həyətinə daxil olur və oradan qidalanır.

Bir dəfə hərbi güclə əldə etmək istədiklərini elan etdikləri «Nildən Fərata qədər» layihəsini indi əslində, siyasi və iqtisadi güclə əldə etmək istəyirlər. Sözsüz ki, bu məqsədə əsla çatmayacaqlar; nə amerikalılar, nə də sionistlər və Fələstinin işğalçıları.

Xalqlar oyaqdır. Biz oyaq olmalıyıq. İslam Respublikası oyaq olmalıdır. Bizim oyaqlığımız şüar deyil, diqqətimizi cəm etməliyik.126
İsraili himayə etməkdə ABŞ-ın məqsədi

Düşmən Fələstini İslam dünyasından birdəfəlik ayırmaq və sionizmin lənətlənmiş ağacını müsəlmanların evində həmişəlik bərkitmək istəyir. ABŞ işğalçı rejimi möhkəmləndirməklə bu həssas regionun bütün işlərini ələ keçirmək və özünü Orta Şərq və Afrikada İslam oyanışı nigaranlığından xilas etmək istəyir. İslamın düşmənləri özlərinin İslama olan köhnə kinlərini və son illərdə müsəlmanların oyanışı səbəbindən uğradıqları məğlubiyyətləri bununla qarşılamaq istəyirlər. Bu məsələ son bir neçə ildə Orta Şərqə dair təxribatların heç biri ilə müqayisəediləsi deyil. Burada söhbət bir ölkənin işğalından, bir xalqın əbədi didərginliyindən və İslam dünyasının bir parçasının, böyük İslam vətəninin coğrafi mərkəzinin və müsəlmanların ilk qibləsinin alınması işinin yekunlaşdırılmasından gedir.127


ABŞ-ın sionistlərin cinayətlərini müdafiə etməsi

ABŞ-ın mövqeyinə gəlincə isə, ABŞ bu hadisədə ən pis mövqeyi seçdi. Daha bundan pisi ola bilməz. Bu hadisələrin həddən artıq gərginləşdiyi bu yeddi, səkkiz, on gündə ABŞ prezidenti iki-üç dəfə çıxış etmişdir. Sonuncusu dünənki idi. Geniş çıxış etdi və təxminən əvvəldən-axıra İsrailin əməliyyatlarını dəstəklədi. “Xala, xətrin qalmasın” deyə bunu da dedi ki, İsrail dövləti fələstinlilər yaşayan yerlərdə yəhudi qəsəbələri salmamalıdır. Bəli, özü və bütün dünya bilir ki, bu, yalançı, formal və saxta bir tövsiyədir. Uzun illərdir beynəlxalq təşkilatlar qərar çıxarmış, beynəlxalq güc mərkəzləri də demişlər ki, israillilərin fələstinlilər yaşayan yerlərdə yəhudi qəsəbəsi salmağa haqları çatmır. Bu gün işğal olunmuş Fələstində hakimiyyətin başında duran bu yırtıcı Məskən naziri olan zaman onların hamısına qarşı çıxıb dedi ki, mən salacağam. Qəsəbə saldı və indiyədək də davam edir. Bunların sözünə kim qulaq asır?! Özü də bilir ki, qulaq asmırlar. Başdan-ayağa sionistləri müdafiə; özü də zəif məntiqlə, səhv və dünyanın ictimai rəyi üçün qəbuledilməz məntiqlə. Onun sözləri və mövqeyi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə tam ziddir.128

Fələstin xalqı layiqli və möhkəm xalqdır; göstərib ki, boş əllə İsrail kimi qüdrətli, silahlı, rəhmsiz və qəddar bir rejim qarşısında dayanıb müqavimət göstərə bilir. Bu da digər xalqlara bir dərsdir. Bu gün Fələstin xalqını mənəvi və maddi cəhətdən dəstəkləmək bizim borcumuzdur.129

Əlbəttə, bu gün ABŞ İsrailin cinayətinə şərikdir. Özünü vasitəçi kimi təqdim edən ABŞ prezidenti açıq şəkildə deyir ki, İsraili müdafiə etmək bizim xarici siyasətimizdir. O, ərəb dünyası, ərəb ölkə başçıları və İslam ümməti qarşısında belə açıq şəkildə və həyasızcasına tərəfdarlığını göstərir.130


İsrailin cinayətləri və ABŞ-ın himayəsi

Bu ramazan ayında sionistlər maksimum faciə törətdilər. Siz görürsünüz ki, bəlkə də bir-iki yaşlı kiçik uşaqdan tutmuş yeniyetməyə, gəncə, qoca kişiyə və xəstəyə qədər müxtəlif insanlar bu hadisələrin qurbanlarına çevrildilər. Bu, İslam və müsəlmanların düşməninin insani meyarlarla və insan hüquqları ilə düşmən olduğunu göstərir. Eyni zamanda ABŞ-ın senatorları və siyasi şəxsiyyətləri onu açıq şəkildə müdafiə edirlər. Onların mahiyyəti şeytansifətləri və yırtıcıları müdafiə etməyi tələb edir. Bundan başqa bir şey gözləmək olmaz. Lakin dünya xalqı bundan ibrət almalıdır. Xoşbəxtlikdən, bizim xalqımızın gözü və qulağı açıqdır. Həmişə müxtəlif hadisələrdə insan hüquqlarını, əksəriyyətin hüquqlarını və öz sözləri ilə desək, demokratiyanı müdafiə etdiyini və bununla qürur duyduğunu amerikalıların dilindən eşidən dünya xalqı Fələstin güzgüsündə ABŞ siyasətlərinin əsl çirkin simasını müşahidə etməlidirlər.131


Qərbin İsrailin cinayətlərinə həyasızcasına dəstəyi

Həması, İslam Cihadını və Hizbullahı terrorçu kimi təqdim edirlər. Nə üçün? Məgər bunlar nə etmişlər? Bunların cinayəti öz şərəflərini, vətənlərini, evlərini və xalqlarını müdafiə etmələridir. ABŞ-ın istəyi budur ki, İsrail öz cəlladları ilə kiçik uşaqları, bu kişinin132 oğlu kimi uşaqları atalarının gözü qarşısında qətlə yetirsinlər və heç kim etiraz etməsin, heç nə deməsin, cavab istəməsin və qəzəblənməsin. Həmasın, İslam Cihadının, Livan Hizbullahının və bütün həqiqi mübarizlərin yeganə günahı budur ki, belə daşürəkli və misilsiz təcavüzlərə adekvat cavab verirlər. İslam Respublikasının cinayəti də budur ki, haqqı açıq-aşkar müdafiə edir. Biz heç zaman haqq və ədalətin müdaifəsini hegemon güclərin istəyinə görə kənara qoymamışıq. Biz bu sahədə heç zaman sazişə girməmişik, riyakarlıq etməmişik. Biz açıq şəkildə haqqı və ədaləti müdafiə etmişik. Bizim “cinayətimiz” də budur.

Amerikalılar öz içlərini göstərdilər. ABŞ prezidenti son nitqində insanların qanına təşnə olan adam kimi danışır, ölkə və xalqları təhdid və ittiham edirdi. Bütün dünya bilir ki, böyük şeytan ABŞ-dır. Bu, əsaslı bir sözdür. Bu "böyük şeytan" adı ABŞ üçün əsassız bir ad deyil. Siz son 30-40 ilin tarixinə baxın, müstəqil və xalq hərəkatlarına qarşı ən pis işləri ABŞ görmüşdür. Dünyada mömin və təmiz şəxsiyyətlərin ən çox terrorunu ABŞ-ın casus şəbəkəsi olan CIA törətmişdir. Dünyada antidemokratik rejimləri ən çox ABŞ müdafiə etmişdir. Dünyada odlu silahların ən çox satışını ABŞ həyata keçirmişdir. Xalqların sərvətlərinə qarşı ən çox soyğunçuluğu ABŞ törətmişdir. Bu, şeytanlıqdır və o, şeytandır. Düzdür, bu işləri dünyada digər şeytanlar da görürlər, lakin heç biri ABŞ qədər şeytan deyillər. Deməli, o, doğrudan da böyük şeytandır.133
Qərbin və ABŞ-ın İsrailin cinayətlərinə dəstəyi

Bu gün ABŞ və Qərb Fələstin məsələsində və bir çox digər məsələlərdə açıq şəkildə yalan danışırlar. İyirmi iki günlük müharibədə Qəzzə faciəsi kimi böyük bir faciəni əksinə göstərirlər. Mən bunu yada salmaq istəyirəm. Bu gün Qəzzə və Fələstin Qərbin rüsvay olduğu səhnədir. Qərb insan hüquqları iddiası ilə Qəzzədə ən böyük və ən faciəli hüquq pozuntusuna göz yumdu. Qərblilər ötən il uzun müddət Qəzzə xalqının xeyrinə və onları müdafiəyə dair bir söz də demədilər. Günlər ötürdü, biz qulaq asırdıq ki, görək ABŞ heç, bəlkə Avropada insan hüquqları təşkilatlarından, dırnaqarası azadlıq müdafiəçilərindən Qəzzə xalqının xeyrinə bir söz deyilsin. Deyilmədi. Xalqların səs-küyü ucalandan, müxtəlif ölkələrdə xalqlar yürüş, mitinq keçirəndən, danışandan və rüsvayçılıq bilinəndən sonra danışmağa başladılar. Onda da yalnız danışdılar. Hamının gözü önündə baş verən belə böyük bir faciədə Qərb Qəzzə xalqını əsla himayə etmədi. Bu günə qədər də həmin mövqedədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı özünü rüsvay etdi. ABŞ rüsvay idi, daha da rüsvay oldu. Qoldstonun məruzəsindən hamınız xəbərdarsınız. Bu gün sionizm rejiminin cinayətkar başçıları məhkəməyə çıxarılıb cəzalandırılmalıdırlar. Amma heç bir xəbər yoxdur, heç bir iş görülmür. İşğalçı və qondarma sionizm dövlətinə dəstəklər hətta artır da. Bunlar Qərbi rüsvay etdi. Amerika bu yeni hökumətlə və yeni prezidentlə dəyişiklik yaratmaq istədiyini iddia etdi. Dəyişiklik şüarı Amerikanın İslam regionundakı rüsvayçılığını və bədnamlığını bir qədər düzəltmək üçün idi. Amma düzəldə bilmədilər və bilsinlər ki, heç zaman düzəldə bilməyəcəklər. Çünki yalan danışırlar, xalqa açıq şəkildə yalan deməkdədirlər. Onlar çoxlu məsələlərdə yalan danışırlar. İslam Respublikasında olan bizlər daim bunların yalanlarını görür və eşidirik. Onların həqiqətləri, reallıqları tərsinə göstərdiklərini otuz ildir görürük. Biz buna adət etmişik. Lakin dünya mühakimə yürüdəcək, tarix mühakimə yürüdəcək. Mən sizə deyirəm ki, bu gün Qərb sivilizasiyası Fələstin məsələsində böyük problem içərisindədir. Bu gün Qərbin liberal-demokratiya iddiası sual altına düşmüşdür. Yəni siz Fələstində müqavimətinizə görə Qərbin dünyaya hökmranlıq amili olan bir neçə yüz illik bir iddiasını puç etdiniz. Sizin göstərdiyiniz bu müqavimət bu qədər mühüm və möhtəşəmdir!134


ABŞ-ın günahı

Sionistlərin və işğalçı dövlətin cinayətlərinin günahı böyük həddə ABŞ rejiminin boynuna düşür. Siz bunu bilin. Bunların iş başında olduğu bu əlli il ərzində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail əleyhinə 29 qətnamə qəbul olunmuşdur. ABŞ bu 29 qətnamənin hamısına veto qoymuşdur. Keçmiş SSRİ dağılandan sonrakı 10 ildə isə Təhlükəsizlik Şurasında İsrail əleyhinə heç bir qətnamənin qəbul olunmasına imkan vermirlər. Deməli, bu cinayətlərin günahı Amerikanın boynuna düşür. Bu qədər sülhsevərlik iddiasında olan və bəzən bütün xalqlara - o cümlədən, bizim şərəfli və məzlum xalqımıza zəhərli təbəssümlər nümayiş etdirən Amerika Fələstin məsələsində əsas cinayətkardır. Günahlarının biri budur. Bu gün Amerikanın əli dirsəyə qədər fələstinlilərin qanına batmışdır. Bunlar region ölkələrini təhdid edirlər.135


ABŞ-ın İranla düşmənliyinin iki səbəbi

Amerikalılar Fələstin məsələsində vasitəçi ola bilməzlər. Onlar münaqişə tərəfidirlər, İslam hökumətləri və İslam xalqları qarşısında dururlar. Son bir neçə ildəki hadisələrdə də bunu göstərdilər. İndinin özündə sionistlərin törətdikləri bu böyük faciədə - yəni əslində, Beytülmüqəddəsin və müsəlmanların qibləsinin ikinci işğalında da onları cürətləndirən amil ABŞ-ın himayəsidir. Əgər ABŞ-ın himayəsi olmasaydı, İslam hökumətləri bu azğın zümrə ilə bacarardılar. İslam ölkələri və İslam hökumətləri bir olsalar, indi də bacararlar.

ABŞ-ın İslam İranı ilə əsas düşmənliyi iki amilə görədir: biri İslama bağlılıq, digəri isə Fələstin məsələsi qarşısında qətiyyətli mövqe. Bunu sizin hamınız bilin, dünyada hamı bilsin: ABŞ-ın İslam İranı qarşısında bu qədər cəsarətli, cürətli, qəzəbli və inadkar olmasını səbəbi bu iki məsələdir: İslama və Fələstinə dair mövqe; inqilabın birinci günündən bu günə qədər dəyişməyən, günbəgün aydınlaşan və aşkarlanan açıq və qətiyyətli mövqe. İslam İranına göstərilən bütün təzyiqlər bu iki məsələyə görədir: İslamdan əl çəkmək, İslamın müqəddəs hökmlərinin hakimiyyətindən daşınmaq və Fələstin barədə mövqeyi dəyişmək. Nə qədər ki bizim bu mövqeyimiz var, ABŞ bizimlə düzəlməyəcək. Son zamanlar müşahidə olunan bu zahirən mülayim tonların bir qədəri adi, siyasi və riyakar işdir, bir qədəri də İranın daxili vəziyyətinə dair yanlış təhlildən doğur. İranda nə baş verdiyini bilmir, səhv təhlillər, təsəvvürlər edirlər.136
Sionistlərin və ABŞ-ın məqsədi: Fələstinin adını silmək

İndi bəlkə də iki həftədən çoxdur ki, Fələstin torpağında işğalçı sionizm rejimi tərəfindən yeni faciələr törədilməkdədir və məzlum Fələstin xalqı öz evində ABŞ-ın dəstəyi ilə ona qarşı istədiyini edən işğalçıların vəhşiliyinə düçar olmuşdur.

Nə üçün bu işi görə bilməlidirlər?! Nə üçün müsəlman xalqlar bütün dünyada vahid hərəkətə başlamasınlar?! Nə üçün ABŞ-la mübahisə edib, sözlərini ağır yuxuya getmiş ABŞ rəsmilərinin qulaqlarına çatdırmasınlar?! Nə üçün İslam hökumətləri belə bir həssas məsələdə lazımi vəhdəti, həmrəyliyi göstərmirlər?! Bu, qələbənin əvvəlindən bugünədək İslam Respublikasının fəryadıdır.

Necənci dəfədir Fələstin xalqına qarşı bu işi görürlər. Fələstin xalqının öz evində yaşamaq istəməsindən başqa günahı yoxdur. İstəyir ki, öz evində yaşasın, evi ona məxsus olsun, düşmən öz evində ona hücum etməsin, qanını tökməsin, təhlükəsizliyini pozmasın. Belə bir həqiqi, doğruçu və haqlı ehtiyaca rəğmən, amerikalılar qollarını çırmayıb öz xəyallarına görə Fələstin məsələsini bütünlüklə unutdurmaq, Fələstin adını dünya xalqının yaddaşından tamamilə silmək üçün sülh formulu, sülh müzakirələri və danışıqlar masası düzəltdilər. Bir neçə il də bununla məşğul oldular. Məgər olasıdır?!

Məgər elə tarixi keçmişə malik olan bir coğrafi ərazini yer üzündən silmək mümkündür?! Məgər bir çox qədim tarixi sivilizasiyaların vətəni olan, Allahın böyük peyğəmbərlərinin tövhid bayrağını və ədalət nidasını ucaltdığı Fələstini dünya xəritəsindən silib onun yerinə İsrail adlı yalançı və qondarma bir ölkəni qoymaq olar?! On il, iyirmi il, qırx il, əlli il ötdükdən sonra tarixi həqiqətləri unutdurmaq olmaz. Səhv etdilər, elə bildilər ki, bacararlar... Fələstin xalqını daha ağır təzyiqə məruz qoydular. Bəllidir ki, xalq fəryad ucaldır, qiyam edir və nəsillər oyanır.137
Heyvanların xilası, insanların qətli!

Bu gün şeytan qüvvələr - yəni hegemonizm bəşəriyyət və insani dəyərlər əleyhinə ayağa qalxmışlar. Bunlar üçün milyonlarla insanın canının əhəmiyyəti yoxdur. Siz gördünüz ki, 15-16 gün ərzində on minlərlə insanı öldürdü, yaraladı, didərgin saldı, dağladı, lakin qlobal hegemonizmin qaşı da əyilmədi. Bir pişik hansısa evin quyusuna düşəndə isə riyakarcasına təşkilatlarını səfərbər edir və onu xilas etmək üçün pullar xərcləyirlər. Onlar bu qədər riyakarlıq edirlər.138


Fələstinlilərin qətli qarşısında biganəlik

Çox təəssüflüdür ki, dünyanın bəzi hökumət və siyasətçiləri əxlaq və vicdandan çox uzaqdırlar. İyirmi iki gündə Qəzzədə 1350-dən artıq insanın qətliamı, təxminən 5500 silahsız insanın və çoxlu uşağın yaralanması onlarda heç bir reaksiya doğurmur. Qatil və cinayətkarlar nəinki cəzalandırılmır, hətta mükafat da alırlar. Qaniçən rejimin təhlükəsizliyi müqəddəs bir iş sayılır. Məzlum tərəf - həm xalqın böyük səs çoxluğu ilə seçilmiş hökumət, həm də o hökuməti iş başına gətirmiş xalq müttəhim və məhkum olur. Əxlaqla, vicdanla və dəyərlə əlaqəsi olmayan siyasət divanının hökmu budur. Bu hökumətlər ictimai rəyin özlərinə qarşı dərin nifrətini müşahidə etdikdə onun aşkar səbəbini görmək yerinə yenə də siyasətbazlıq edirlər və bu nöqsanlı vəziyyət davam edir.

Bütün İslam dünyasından olan əziz qardaş və bacılar! Təcrübələrdən dərs alaq. Bizim böyük ümmətimiz bu gün İslam oyanışı sayəsində böyük qüdrətə malikdir. İslam ölkələrinin çoxlu problemlərinin həllinin açarı bu möhtəşəm toplumun iradəsində və birliyindədir. Və Fələstin məsələsi İslam dünyasının ən təcili məsələsidir.139
ABŞ və sionizmin mənfur birliyi

Dünya müsəlmanları bu gün ən ehtiyaclı olduqları məsələyə ən az diqqət yetirirlər. Bu məsələ İslama qayıdışdan, İslamın qüvvəsinə güvənməkdən, müsəlmanlar arasında birliyin və vəhdətin möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Səbəb budur ki, İslam düşmənləri bu din qarşısında daha qəddar və daha açıq mövqe seçmişlər. Keçmişdə də İslamla çox düşmənçilik edilmiş və vuruşulmuşdur. Amma bu gün bu düşmənlik həmişəkindən daha qəddar, daha aşkar və daha ədavətlidir.

Bu düşmənlərin başında ABŞ və sionizmin mənfur birliyi durur. ABŞ dünya hegemonizminin başçısı kimi rəftar edir, sionizm də müsəlmanların bir-biri ilə münasibətlərində pozuculuq və siyasi fəsad amili, eləcə də xalqların inkişaf prosesinə maneə funksiyasinı yerinə yetirir. Bu iki qüvvə birləşmişlər. Təəssüf ki, ərəb dövlət başçılarının çoxunun vəziyyəti müsəlmanları günbəgün bu mənfur birlik qarşısında zəiflədən və o hökumətlərin özlərini daha zəif və dayaqsız edən vəziyyətdədir. Yaxşı olardı ki, İslam ölkələrinin başçıları onlara qüdrət, şəxsiyyət, istiqlaliyyət və hegemonlar qarşısında müqavimət gücü verən İslamın qədrini biləydilər. Təəssüf ki, müsəlman rəhbərlərin çoxu bu böyük neməti dəyərləndirmirlər.

İslam öz imanının, uca və nurlu təlimlərinin, mütərəqqi bilgi və hökmlərinin sayəsində İslam ölkələrində elə güc yarada bilər ki, heç kəs müsəlmanlara hegemonluq, yekəxanalıq edə, onları nəyəsə məcbur edə bilməz. Nə üçün bu böyük gücdən istifadə etmirlər?!140


Qərb mətbuatının İsrailin cinayətləri barədə ixtilafı

Dünyanın dırnaqarası azad mətbuatı nə üçün bu qədər haqsızlıq edir?! Nə üçün bu qədər sükut edir və hadisəni kiçik sayırlar?!

Bu yaxınlarda ABŞ-da bir ərəb əlinə silah götürüb bir neçə nəfərə hücum etdi və səhv etməsəm, onlara bir o qədər də zərər yetirmədi. Siz görün ABŞ mətbuatı son bir neçə gündə necə ajiotaj yaratdı. Bütün qəzetlər və Qərbin digər media qurumları bir müsəlman ərəbin hücum xəbərini bütün dünyaya yaydılar. Lakin bu qədər acınacaqlı hadisə qarşısında sükut etdilər. Desələr də, tam təhrif edib dedilər. Onlar belə faciələri bir nəfərə aid edirlər. Bunların hamısı zülmdür. ABŞ-da və Qərb dünyasında mətbuat idarəçiləri həqiqətən, nə qədər təəssübkeş, daşürəkli və iddia etdikləri azadlıqdan uzaq olmalıdırlar ki, bu hadisəyə qarşı bu şəkildə etinasız yanaşsınlar.141
İsrailin cinayətlərinə qarşı hökumətlərin sükutu

Hökumətlər hansı haqla özlərinə icazə verirlər ki, bir ölkəyə və bir xalqa bu şəkildə hücum və təcavüz etsinlər?! Bu, vəhşilik deyil?!

Onlardan soruşmaq lazımdır ki, "biz İraqı ağıllandırmaq qərarına gəldik" deyərkən əsasınız nədir? Məgər siz kimsiniz?! Bəs sizi kim ağıllandırmalıdır?! Əgər siz beynəlxalq məsələlərə belə müdaxiləni və öz xəyalınıza görə Təhlükəsizlik Şurasının qəyyumu olub onun qərarlarını icra etməyi öz haqqınız bilirsinizsə, nə üçün İsraillə belə münasibətdəsiniz?! Nə üçün bu gün İsrailin fələstinlilər əleyhinə törətdiyi cinayət qarşısında gözləriniz bağlıdır?!142
İşğalçı məzlum, məzlum isə zalım!

Fələstin məsələsində çox acı bir məqam mövcuddur. Fələstinə aid olan bütün məsələlər acı olsa da, bu məqam həqiqətən, çox üzücüdür ki, beynəlxalq təbliğatda Fələstinin işğalından ötən bütün bu qırx beş ildə, xüsusən də son bir-iki onillikdə Fələstini tutmuş yəhudiləri məzlum, haqlı, təzyiq, zülm və təcavüz altında olan bir xalq kimi göstərməyə çalışırlar. Lakin öz evlərini geri almağa çalışan ərəblər qəddar, hegemon və qanunlara boyun əyməyən xalq kimi göstərilir.

ABŞ-ın və sionizmin beynəlxalq mediası çoxlarını bu böyük yalana və misilsiz hiyləyə inandırdı. Bu, çox üzücü və acınacaqlı haldır. Onlar hətta film və şəkil göstərməkdə də aldadıcı nöqtələrə riayət edirlər. Misal üçün, öz jurnal və qəzetlərində ərəbləri göstərmək istədikdə bir qrup məzlum və qaçqın arvad-uşağı göstərən şəkilləri seçmirlər; yaxud zalım sionistlərin zülmündən tələf olan, dünya nemətlərindən və yer üzünün bütün xeyirlərindən məhrum olan gəncləri göstərmirlər. Başına şal atmış və əlində silah tutmuş kobud bir simanı göstərib deyirlər ki, fələstinlilər bunlardır.

Digər tərəfdən, rus sionistlər Fələstinə mühacirət edəndə demirdilər ki, bunlar işğalçıdırlar, fələstinli deyillər, rusiyalıdırlar, ukraynalıdırlar, Avropa və ABŞ ölkələrindəndirlər, öz torpaqlarında hər birinin mövqeyi, evi, sərvəti, pulu və imkanları var, Fələstinə gedirlər ki, bir fələstinlinin haqqını tapdasınlar, evinə sahib çıxsınlar, sərvətini və torpağını işğal etsinlər, ailə qurmaq imkanını ondan alsınlar; bunları demirdilər. Sionizmin və ABŞ-ın muzdurları öz media şəbəkələrində bir qrup yorğun yəhudi arvad-uşağın şəkillərini göstərirlər; qoy dünya xalqı desin ki, nə üçün ərəblər bu yazıqlarla belə rəftar edirlər.

Bunlar qlobal hegemonizmin əməlləridir. Amerikalıların dediyi yeni düzən budur. Yəni elə iş görsünlər ki, bütün dünya onların istədiyi kimi düşünsün və həqiqətləri əksinə anlasın. Fələstin hadisəsi elə hadisələrdəndir ki, mən bu formada onun üçün tarixdə bir oxşar tanımıram. Bir xalqı öz ölkəsindən və torpaqlarından necə qovmaq olar?! İraq rejimi bir qrup insanı öz ölkəsindən qovdu; təxminən 1-2 milyon nəfəri. Amma bir xalqı bütünlüklə öz torpaqlarından qovmaq, torpaqlarının üzərindən onların adını götürmək, coğrafiyada və tarixdə o torpağın kimliyini məhv etmək - belə bir iş baş verməmişdir. Əgər bu iş bir qeyri-müsəlman ölkəsində baş versəydi, Avropa hökumətləri nə edərdilər?! Əgər bu əməl İslam regionu kimi bu həssas yerdən başqa bir yerdə edilsəydi, dünya hökumətləri nə edərdilər?!143

Bu, İnformasiya imperatorluğunun sionizm və Fələstinlə davranış tərzidir. Mənim fikrimcə, Fələstinin ən üzücü hadisəsi budur ki, həqiqətlər belə əksinə göstərilir.

Hadisənin həqiqəti budur ki, bir xalqı öz evindən və həyatından didərgin salıblar və bu xalqın qayıdıb öz evini geri almağa haqqı çatır. Bu mübarizə haqlı mübarizədir. ABŞ bu mübarizəni terrorizm adlandırır, amma sionistlərin fələstinli mübarizlərə qarşı xəbisliyini terrorizm adlandırmır. Görün onlar həqiqətdən və insaniyyətdən nə qədər uzaqdırlar! Görün bu siyasət nə qədər qeyri-insanidir! Sionistlər Livana daxil olub Seyid Abbas Musəvi kimi uca və ləyaqətli bir insanı şəhid edirlər. Təkcə onun özünü öldürmürlər, həyat yoldaşını və uşağını da öldürürlər. Halbuki onlar döyüşdə deyildilər, yolda avtomobillə gedirdilər. Amerikalılar bu cinayəti qınamadılar. Deməli, siz zülmün tərəfdarısınız. Nə üçün bunu inkar edirsiniz?! Siz xəbisliyin, təcavüzün, terrorun tərəfdarısınız. Bundan üstün və açıq terror yoxdur. Digər tərəfdən, bir neçə fələstinli gənc ayağa qalxıb fədakarlıqla işğalçı sionizm əleyhinə bir iş gördükdə deyirlər ki, bu, terrorçuluqdur. Siz hansı haqla tərsinə adlar qoyursunuz və özünüzü haqlı bilirsiniz?!

Bu gün sionistlərin gördüyü iş ABŞ tərəfindən təsdiqlənir. Hansı terrorçu hərəkət bundan qəddar və zülmkar ola bilər?! Bəzən televiziya xəbərlərində görürük ki, bir ölkədə xalq çaxnaşma yaradır və həmin ölkənin polisi onlara qarşı qəddarlıq edir. Belə mənzərələr bir çox ölkələrdə görünür. Amma heç bir ölkədə polisin xalqla rəftarı sionistlərin Fələstin xalqına qarşı kobudluğu, xəbisliyi və qəddarlığı kimi deyil; halbuki Fələstin xalqına hücum edən polis əcnəbi, onun tutub qəddarlıqla döydüyü gənc isə ev sahibidir.144

Sionistlər gəlib fələstinlilərin evini işğal etdilər, onları ən adi hüquqlarından məhrum etdilər, onların torpağında onların əleyhinə bir dövlət yaratdılar. Bu gün dırnaqarası sivil dünya - ABŞ və müttəfiqləri zülmə məruz qalmış xalqın yanında olmaq əvəzinə son qırx beş il ərzində bu zülmləri törətmiş qurumun yanında olmuşlar. Doğrudan da bundan böyük müsibət varmı?! Biz bu böyüklükdə bir zülm tanımırıq. Bir xalqa belə böyük həcmdə zülm edirlər və sonra o xalq çarəsizlikdən bir hərəkət etdikdə, bir addım atdıqda, terrorizm və kobudluq adlandırıb vururlar. Bu gün dünyanın hegemon siyasətinin vəziyyəti belədir. Bu gün dünyanın güc mərkəzləri Fələstin xalqının hüququnu tapdamaq üçün əl-ələ vermişlər. Onlar bu məsələnin insani cəhətini tamamilə görməzliyə vurmağa və hətta əksinə göstərməyə çalışırlar.145

...ABŞ demokratiyadan, xalqların səsinin mötəbər olmasından danışdı, amma Fələstində hökumət seçmiş xalqın səsini görməzdən gəldi, heçə saydı, ona məhəl qoymadı. Bu, xalqda hansı nəticəni yaradır? Məlumdur. ABŞ Fələstin xalqının hüquqlarına, yəni on illərdir öz evindən, öz vətənindən zorakılıqla, qəddarlıqla və zülmkarlıqla qovulmuş bir xalqın hüququna heç bir məhəl qoymadı, onları dəstəkləmədi, hətta əksinə, işğalçı rejimi tam himayə etdi, məzlum fələstinlilərin etirazını iğtişaş və pozucu fəaliyyətlər adlandırdı. Bu necə düzələcək?!146

Region xalqlarının qəlbi ABŞ-a və onun avropalı törəməsinə, yəni İngiltərəyə nifrətlə doludur. Bu təkcə bizim xalqımıza məxsus deyil, regionun bütün xalqları onlara nifrət edirlər. Bu nifrəti onların özləri qazanmışlar, nə üçün narahat olurlar?! Bəli, biz onlara nifrət edirik.147

ABŞ dövləti, ona bağlı media qurumlarının daim dünyanın rəhbərliyi, insan hüquqları və digər bu kimi məsələlərin lazım olması barədə ağız dolusu söylədiyi bütün iddialara rəğmən, İsrail dövlətinin arxasında dayanmışdır. İnsan doğrudan da dünyanın bəzi hegemon dövlət başçılarının həyasızlığına təəccüb edir. Bunu ədaləti müdafiə bilirlər, amma ədalətin mənasını anlamırlar. ABŞ hökuməti ədalətin mənasını dərk etmir. Bunların hansı işi ədalətli olmuşdur?! Xəcalət çəkmədən bu cinayətləri ədalətli müharibə və terrorizmlə mübarizə hesab edirlər, halbuki ən faciəli terror işlərini aşkar şəkildə müdafiə edirlər.148

Başqa bir nümunə işğal olunmuş Fələstindir. Bu gün israillilər dünya xalqının gözü önündə işğal edir, həbsə salır, işgəncə verir, məhkum edir, sürgün edir, bombalayır və dünya da heç bir söz demir. Bundan da maraqlısı odur ki, hegemon dünya o məzlumlara "nə üçün müdafiə olunursunuz?" – deyə qeyzlənir. Hegemon dünya - birinci növbədə hamısından quldur və xəbis olan ABŞ və sonra onun müttəfiqləridir.

Hegemon dünya o işğalçıya "nə üçün işğal etdin?" demək əvəzinə öz evlərini müdafiə edənlərə deyir ki, nə üçün müdafiə edirsiniz. Görün dünyaya necə çirkin bir düzən hakimdir! Dedikləri yeni dünya düzəni budur?! Fərz edin, güclü və quldur bir adam və ya dəstə yetim bir uşağın evinə daxil olur, evi tutur, əşyalarını alır, ərzağı alır, rahat otaqları, evi tutur, uşaqları evin anbarında həbs edir, yaxud onlara məhdudiyyət yaradır. Uşaqlar da fürsət tapıb fəryadlarını ucaltdıqda və "nə üçün?" dedikdə işğalçı quldur tez qaşlarını çatır ki, siz nə qədər kobudsunuz, həmişə müharibədən danışırsınız; sülh haraya getdi, sülh istəyin.149

Bir xalqın hüquqları işğal olunmuş Fələstinə daxil olan sionist mühacirlərin ayaqları altında qurban kəsildi. Bu qondarma dövlətin ömründən ötən əlli ilə yaxın müddətdə daim kobudluq, qətl, yalan, hiylə, təcavüz, insanlara və günahsızlara hücum onun həyat səbəbi olmuşdur.

İsrail budur. Həqiqətən, insan təəccüb edir ki, ABŞ prezidenti xəcalət çəkmədən günün aydın çağında və dünyanın ictimai rəyi qarşısında dayanıb uca səslə "biz terrorçuluğun qarşısını almaq üçün İsraillə əməkdaşlıq etmək istəyirik" - deyir. İnsan həqiqətən, təəccüb edir ki, bu mövqeyin adı nədir. Bunun adı cahillik, insafsızlıq, hegemonluq və zorakılıqdır. Bu sözün mənası nədir? Bu gün də dünyanın ən təhlükəli və ən çirkin terrorçuları işğal olunmuş məzlum Fələstin ölkəsində hakimiyyət başında duranlardır. Siz terrorçulara qarşı bunlarla əməkdaşlıq etmək istəyirsiniz?! Hansı terrorçular?! Öz vətənindən didərgin düşüb uzun illərdən sonra zülmdən cana doyan, əlini qaldırıb yumruğunu düyünləyən və fəryad qoparan şəxslər terrorçudurlar?!

Mən həmişə zəiflik hissi keçirənlərə deyirdim ki, siz nə üçün təbliğata aldanırsınız. Amerika insan hüquqlarından danışanda nə üçün elə bilirsiniz ki, doğrudan da İranda insan hüquqlarının tapdanmasından narahatdır. Onlar insana ürək yandırmırlar, insan hüquqlarını pozanların ən böyüyü özləridir. Onlar gündüz vaxtı Amerika şəhərlərinin birində 80 insanı bir evdə diri-diri yandıran və bunu vecinə də almayan adamlardır.150 Onların insanla və insan hüquqları ilə nə işləri var?! İnsan hüquqlarının nə olduğunu haradan bilirlər?!151

Bizim regionumuzun xalqları heç zaman unutmayacaqlar ki, hegemon dövlətlər Fələstini işğal etmək və onun məzlum xalqını öz yurd-yuvalarından didərgin salmaq üçün Ümumdünya Sionist Təşkilatı və buna bənzər ondan artıq digər təhlükəki terror təşkilatları ilə əməkdaşlıq etdilər.

ABŞ və onun davamçısı olan Avropa ölkələri öz torpaqlarının xilası üçün məzlumcasına mübarizə aparan fələstinli mübarizləri terrorçu adlandırırlar. Terrorizm haqqında bu çaşdırıcı tərif indiki dünyada terror probleminin əsas dayaqlarından biridir.

Hegemon dövlət başçılarına görə, terrorizm onların qanunsuz maraqlarını təhdid edən hər hansı amildir. Onlar işğalçılar qarşısında özlərinin qanuni hüquqlarından istifadə edən mübarizləri terrorçu adlandırır, günahsız xalqın canının bəlasına çevrilmiş xəbis və muzdur qüvvələrini isə terrorçu saymırlar.

Sizin indiki toplantınızın əsas işlərindən biri terrorizm haqqında aydın və dəqiq tərifin ortaya qoyulması ola bilər.152
Fələstinlilər terrorçu, İsrail isə müdafiəçi!

ABŞ-ın indiki prezidenti işğalçı İsrail dövlətinin hərəkətlərini dəstəkləyib deyir ki, İsrail özünü müdafiə edir. İsrail qətliam törədir, o isə deyir ki, özünü müdafiə edir, terrorçuluqla mübarizə aparır. Qadını, uşağı və gənci öldürmək, fələstinlilərin palçıq evlərini buldozerlə uçurmaq özünümüdafiədir?! Özünü müdafiə edən Fələstin xalqıdır, işğalçıların zülmündən cana doyan, daha dözümü qalmayan və çarəni meydana çıxmaqda bilən fələstinli qadın və kişidir. Kim razı olar ki, gənc övladı bir qanlı əməliyyata qoşulub bir saatdan sonra qətlə yetirilsin?! Bir ana öz övladını qucaqlayır, öpür, amma ağlamır, deyir ki, mən bunu göndərirəm. Görün siz bu ananın başına nə bəla gətirmisiniz! Görün siz bu xalqın başına nə bəla açmısınız ki, bu şəkildə övladını göndərib "əgər yüz övladım olsaydı, hamısını bu yolda qurban verərdim" - deyir. Siz bu xalqa nə etmisiniz ki, 17-18 yaşlı bir qız özünə bomba bağlayıb sionist düşmənlərin arasına girməyə və onları öldürmək üçün özünü də öldürməyə razı olur?! Siz bunların qarşısında bütün yolları bağlamısınız. Sonra deyir ki, İsrail özünü müdafiə edir. Müdafiə budur?! Bu söz məntiqlidir?! Bu söz bir prezidentə yaraşar?! Bu söz o dövlətə yaraşar ki, özünü dünyanın rəhbəri bilir və bütün dünyanın ona tabe olmasını istəyir?! Dünya xalqı gəlib bu zəif dəlili və məntiqi dəstəkləsinlər və ona tabe olsunlar?! Bir xalqı təhqir etmisiniz, hiylə və zorla evini almısınız, həyatını qaraltmısınız, hər gün özünü təhqir edirsiniz. Bu şəhərdən o şəhərə getdikdə öz ölkəsində əcnəbilər tərəfindən yoxlanmalıdır. Əgər nə vaxtsa hücum edib birini öldürsələr, dövlət şurası oturub qərar çıxarır ki, bu adamları harada görsəniz terror edin. Dünya belə bir şeyi sionistlərdən başqa kimdən görüb?! Belə olan halda bu xalqa terrorçu deyir. Həyasız, yırtıcı və rüsvayçı terrorçuları müdafiə edərək deyir ki, özlərini müdafiə edirlər. ABŞ dövləti bundan da pis mövqe seçə bilərdimi?! İsrail ABŞ-ın belə təsdiqləri ilə yaranıb. Əgər ABŞ təsdiq etməsəydi, yaşıl işıq yandırmasaydı, müdafiə sözü verməsəydi, bunlar bu şəkildə cürət etməzdilər. Onlar ABŞ-ın məntiqsiz himayəsinə arxalanıb bütün bu cinayətləri törədirlər. Bu baxımdan, ABŞ bu gün Fələstində baş verən bütün cinayətlərə şərikdir.

Fələstin xalqının intifazəsi bir xalqın qiyamıdır. Fələstin xalqı özü ayağa qalxmışdır, bunu onun-bunun boynuna atmayın. Bir xalq qiyam edib, şərəfi, heysiyyəti, kimliyi və ayıqlığı onu meydana çıxarıb. İndi bunlara deyirsiniz terrorçu?! Bunlar terrorçudurlar?! Əgər İsrail dövləti kiçik bir qrupla qarşılaşdığını iddia edirsə, bəs nə üçün xalqın evinə soxulurlar?! Nə üçün evləri dağıdırlar?! Nə üçün küçə və bazarda bu qədər cinayətlər törədirlər?! Gedin həmin kiçik qrupla vuruşun. Xalqın arvad-uşağı nə günah etmişdir?! Başdan-ayağa səhv məntiq! Belə olan halda bir prezident dünya xalqının gözü qarşısında o sözləri dilinə gətirir və İslam Respublikasını, İraqı, Suriyanı və digərlərini ittiham edir. Bu iddialar ABŞ-ı dünya xalqlarının gözündə mənfur edir.153
ABŞ məmurlarının “terror” sözünü yanlış anlamaları

Sonrakı mətləb budur ki, ABŞ məmurlarının zehnində olan terrorizm məfhumu yanlışdır. Onlar terrorizmi pis izah edirlər. Elə izah edirlər ki, iki fələstinli düşərgə olan Səbra və Şətila əhalisinin bu gün işğalçı sionizm dövlətinin başında duran şəxsin əmri ilə bir gecədə qətliamı terrorizm sayılmır.

Bir neçə il bundan öncə Livanın Qana əhalisinin çoxu şikayət üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ölkədəki nümayəndəliyi qarşısına toplaşmışdılar. Amma İsrail helikopterləri gəlib qadının, kişinin, uşağın, acın və susuzun olduğu bir neçə yüz nəfər insanı atəşə tutdu və hamısını öldürdü. Amerikalılar bunu terrorizm bilmirlər. Dəfələrlə Livana gəlib insanları oğurlayıb, yaxud öldürüblər. Amma bunların heç biri terror nümunəsi deyil! İşğalçı sionizm dövləti bir-iki ay öncə rəsmən qərar çıxardı ki, bəzi fələstinlilər terror olunmalıdırlar. Hətta “terror” sozünü də işlətdilər, terror da etdilər, maşınlarını partlatdılar, çoxlu insan öldürdülər. Amma bunların heç biri terrorizm deyil. Öz torpaqlarını və tapdanmış hüquqlarını müdafiə etmək üçün qiyam edən, fəryad ucaldan, silahı da olmayıb əlində daş tutan Fələstin xalqı isə terrorçudur! Amerikalıların məntiqi budur. Bu, səhv məntiqdir və dünya bunu qəbul etmir.154
ABŞ-ın İsrailin dövlət terrorizminə dəstəyi

Son bir neçə gündə ABŞ-ın müttəfiqi, yəni işğalçı sionizm dövləti Fələstin şəhərlərində bu torpaqların müsəlman əhalisinə qarşı böyük bir hücum həyata keçirdi; tankla, təyyarə ilə, helikopterlə və hərbi gəmilərlə xalqın müdafiəsiz evlərinə, mülki vətəndaşlara, uşaqlara, məktəblərə və xəstəxanalara hücum etdi. Vəziyyət dəhşətlidir. İslam ümməti çox tez nəticə çıxarmalıdır. İslam dünyasının hər bir tərəfi hücuma məruz qalır. Onlar müjdə də verirlər ki, bura ilə kifayətlənməyəcəyik, başqa ölkələrə də hücum edəcəyik. İraq və Somalinin adlarını çəkirlər.

Əgər tankla xalqın evlərin hücum etmək terorizm deyilsə, bəs terrorizm nədir?! Əgər F-16 təyyarələri və döyüş helikopterləri vasitəsilə xalqın evlərini raket atəşinə tutmaq terrorizm deyilsə, bəs terrorizm nədir?!155

Mənim fikrimcə, ABŞ məmurları ABŞ xalqını tarixdə xəcalətli etdilər; İngiltərə məmurları İngiltərə xalqını tarixdə başıaşağı və xəcalətli etdilər. Bunlar dövlət və xalqların başında dururlar və bütün bu iddialarla bu böyük insani cinayət qarşısında hətta laqeyd də qalmır, onu müdafiə belə edirlər.156


Qərb mediası və intifazənin gələcəyi

Bu gün bizə vacib olan budur ki, mübarizə ilə məşğul olanlar ruhlansınlar və gələcəklərinin ümidli olduğunu bilsinlər. Təəssüf ki, bəzən bunun əksi görünür. Qərbin təbliğat maşınları bu ümidi sarsıtmağa çalışırlar. İntifazənin dəstəyə ən çox ehtiyaclı olduğu son aylarda İslam dünyasında bəzi qələmlər onun acizliyindən, zəifliyindən danışdılar. Bu zəhərli sözlərin mənası odur ki, Fələstin xalqının təlsim olmaqdan və sionistlərin ayağına düşməkdən başqa yolları yoxdur.157


ABŞ və İsrailin istəyi

ABŞ və İsrail mütləq təslimçilikdən başqa bir şey barədə fikirləşmirlər. Onlar düşməndirlər və əlbəttə ki, səhv edirlər. Bu, mümkün deyil. Onlar Fələstinin mütləq təslimçiliyindən başqa bir şeylə razılaşmırlar. Onların fələstinli tərəflə rəftarı bir daha bunu sübut etdi. Onlar fələstinli tərəfə heç bir imtiyaz vemək istəmir, Fələstin intifazəsini məhv etmək üçün ondan istifadə etmək istəyirlər.158


Qərbdə azadlığın qırmızı xətti

Biz illər öncə bir cümlə eşidirdik, onu təkrarlayırdılar. O cümlə bu idi: “Ey Azadlıq, sənin adınla baş verməyən cinayət varmı?!” Bu gün bizim düşmənlərimiz həmin cümləni bir daha doğruldurlar. İndi ABŞ bizim söz azadlığımızın tərəfdarı olub. Məgər bu məmləkətdə uzun illər boyu muzdur və çirkin Pəhləvi rejimini dəstəkləyən siz deyildiz?! Halbuki o rejimdə heç kimin bir kəlmə söz deməyə cürəti yox idi.

Mən uzun illər bu Məşhəd şəhərində, bu elmi hövzədə, bu küçə və xiyabanda və şaha qarşı mübarizədə bu xalqla birgə olmuşam. O zaman bir ruhaninin dini münasibətlə Fələstin torpaqlarının sionistlər tərəfindən işğalına azacıq işarə belə vurmasına icazə vermirdilər. Bu ölkə belə idi. Bəli, həm İsrailə ölüm olsun, həm İsraili müdafiə edənlərə, həm də uzun illər sionistlər barədə bir kəlmə danışmağa qoymayanlara! Bu gün Qərb ölkələrində qəzetlərin sionistləri pisləməsinə icazə yoxdur. Bir nəfər bir kitabda yazır ki, yəhudilər İkinci Dünya Müharibəsində Hitlerin törətdiyi qətliamları şişirtmişlər. Bu kitabı qadağan edirlər; bu heç. Kitabın müəllifi üçün cinayət işi açırlar. Özləri bu gün azadlığa qarşı belə rəftar edirlər.159

Qərbdə qəzetlər azaddır, hər şeyi yazırlar, amma onlar kimlərindir? Məgər xalqındır?! Bu, aydın məsələdir; gedib baxsınlar. Siz Avropa və Amerikada oliqarxlara məxsus olmayan bir sanballı qəzet göstərin. Orada qəzetin azadlığı dedikdə öz sözünü danışan, istədiyini gözdən salan, istədiyini böyüdən, ictimai rəyi istədiyi səmtə yönəldən oliqarxın azadlığı nəzərdə tutulur. Bunun harası azadlıqdır?! Əgər bir nəfər peyda olub sionizmin əleyhinə danışsa, həmin fransız alim160 kimi sionistlər əleyhinə bir neçə cild kitab yazıb yəhudilərin yandırılmasının həqiqətə uyğun olmadığını desə, onunla başqa cür rəftar edərlər. Oliqarxlara və onların mərkəzlərinə bağlı olmayan adamın nə sözü deyilir, nə səsi bir kəsin qulağına çatır və nə söz azadlığından bəhrələnir.161


ABŞ-ın müdaxiləsi ilə Fələstin düyününün daha da bərkiməsi

Fələstin düyünü ABŞ-ın müdaxiləsi ilə açılmır, daha da bərkiyir. Amerikalılar bu hadisəyə nə qədər müdaxilə etsələr, düyünü daha da bərkidəcəklər. Fələstin xalqı ayıq, azad və aydın düşüncəli xalqdır. O, hökumət seçmişdir. Qoyun o hökumət bu xalqın dəstəyilə işlərini görsün. Onların müdaxiləsindən, özü də birtərəfli, hegemon və işğalçı sionizm rejiminin xeyrinə olan müdaxiləsindən nə qədər ötsə, Fələstin hadisəsi daha da çətinləşəcək. Sözsüz ki, bu məsələlər həll olunacaq; həm İraq məsələsi, həm Fələstin məsələsi. Amma elə bir gündə həll olunacaq ki, onların həlli ilə hegemon ABŞ-ın heysiyyətindən, kimliyindən və varlığından heç bir şey qalmayacaq.162


Sionist şeytanların ABŞ dövlət başçılarını təhrik etməsi

Mən belə hiss edirəm ki, sionist şeytanlar hətta ABŞ dövlət başçılarını da təhrik edirlər. Müəyyən mənada və bəzi yerlərdə onlar bunlara alət olurlar. Bu gün hiss olunur ki, sionist şeytanlar ABŞ dövlət başçılarını İran xalqı və İslam Respublikası əleyhinə hücum, təxribat və düşmənlik üçün çox kəskin təhrik edirlər. Lakin keçmiş təcrübə hamının gözü önündədir.163


Hegemonizmin həmişəki arzusu

ABŞ regionda özünü tankla, topla, hərbi donanma ilə göstərən kimi tez regionun əsas məsələsinə - yəni Fələstin məsələsinə sarı getdi, tamahlandı və elə bildi ki, İraq rejiminin təhlükəsini uzaqlaşdırdığı üçün regionun zəif ruhiyyəli hökumətləri özlərini ona borclu biləcəklər. Düşündü ki, bu vəziyyətdən istifadə edib hegemonizmin həmişəki arzusunu həyata keçirməyin zamanıdır. O arzu Fələstin amalını qəddar sionistlərin ayağı altında qurban kəsməkdən ibarətdir. Bu işi görmək istəyir və görməkdədir. Ümidvarıq ki, İslam ümmətinin və Fələstinin müsəlman gənclərinin qeyrəti ilə bu böyük xəyanətdə uğur qazanmayacaq.164

ABŞ bu məsələdə nəçidir?! ABŞ dövləti hansı əsasla bu xalqa və bu regiona aid bir məsələyə qəyyum, ixtiyar sahibi və quldur kimi müdaxilə edib ona-buna nə iş görməsini diktə etməlidir?! Sizə nə var?! Siz ABŞ qitəsinə əl uzadıb təcavüz etdiniz, icazəsiz daxil oldunuz, insan öldürdünüz, bəsiniz deyil?! Orta Şərq regionunda bütün ayıq insanların ürəyi sizə qarşı nifrət və ədavətlə doludur. Yenə də yaxınlaşır və öz gümanınıza görə Fələstin məsələsini həll etmək istəyirsiniz. Həll yolu budur?! Fələstin məsələsinin həlli işğalçı dövlətin dağılıb məhv olmasındadır. Torpaqların sahibləri gəlib orada dövlət qurmalıdırlar. Müsəlman, məsihi, yəhudi - hamı birlikdə yaşamalıdırlar.165
Liberalizmin rüsvayçılığı

Qərb liberal-demokratiyası bu gün öz əli ilə özünü rüsvay etmişdir. Bu gün Əfqanıstan və uzun illərdir Fələstin məsələsinin səbəbkarl liberalizmdir. Qərbin bu yalançı humanizmi əlli ildir Fələstin xalqını görməzdən gəlir və onu yer üzündən silmək istəyir. Özlərindən soruşmurlar ki, ümumiyyətlə, dünyada Fələstin xalqı mövcud olub, yoxsa yalandır. Əgər Fələstin adlı bir torpağın olduğunu qəbul edirsinizsə, bəs onun xalqı hanı? Bir xalqı və bir coğrafi adı bütövlüklə Yer kürəsindən silmək istədilər. Bu gün onların humanizmi, liberalizmi və demokratiyası elə bir qapalı və avtoritar həddə çatmışdır ki, Əfqanıstan xəbərlərini yayımlamağı hətta bir xarici media qurumuna da icazə vermirlər. Bu, Qərbin nəzərində azad informasiya yayımıdır. Bu proqram rüsvay olmuş və səhv çıxmışdır.166


ABŞ-ın cihad təşkilatları ilə düşmənliyi

Amerikalılar rəsmən elan etdilər ki, Fələstində Həmasın qarşısında hansı qrup dayansa, onlara pul verməyə hazırdılar və verdilər. Onlara təbliğat imkanı da yaratdılar. Amma bütün bunlara rəğmən, ABŞ-ın və Fələstini işğal edən sionistlərin acığına, Həmas mübarizləri qələbə çaldılar. Bu gün İslam dünyasının hansı bir yerində azad seçkilər keçirilsə, həmin hadisə baş verəcək və ABŞ-a müxalif qüvvələr səs qazanacaqlar.167


Azadlığı müdaifə!

Fələstin xalqı haqlıdır, məzlumdur. Ar olsun azadlıq iddiaçılarına, insan hüquqlarının iddiaçılarına, bu xalqa edilən bütün bu zülmlərə göz yumub yenə də insan hüquqlarını müdafiə iddiası edənlərə və xəcalət də çəkməyənlərə! Mən təəccüb edirəm. Əgər fələstinlilər öz ölkələrində ev sahibi yox, hətta sonradan gəlmiş bir əcnəbi azlıq olsaydılar belə, dünyanın harasında bir insaflı insan onlara qarşı bütün bu zülmlərə dözərdi?! Evlərini uçururlar, gənclərini öldürürlər, kişilərini həbs edirlər, evlərini bombalayırlar, ərzaqlarının qarşısını alırlar, iqtisadi blokadaya salırlar, bağlarını dağıdırlar, bütün həyatlarını korlayırlar, amma cənab Buş xəcalət çəkmədən deyir ki, biz azadlığa sadiqik. Bu, azadlıqdır?! Ar olsun sizə! Sizin azadlığı müdafiəniz budur?!168Fələstin xalqı adlı amilin inkarı

Hegemonizm müsəlman xalqlara qarşı zülmünə son hədd tanımır. Bu gün işğalçı sionistlər və onların hərtərəfli himayədarı olan ABŞ o qədər irəli gediblər ki, hətta Fələstin millətini də inkar edir və Fələstin xaqlı adlı bir şey tanımırlar. Halbuki Fələstin xalqı dərin tarixi köklərə və inkarolunmaz coğrafi bağlara malik bir xalqdır. Nə tarixi kökü olan, nə coğrafi əlaqəsi olan isə qondarma və yalançı İsrail xalqıdır.169


İnsan hüquqları məsələsində Qərbin ikili standartı

İşğal olunmuş Fələstində xəyanətkar sazişlərə etina etməyib boş əllə haqlı mübarizələrini davam etdirən müsəlmanlar kobud və qeyri-insani üsullarla əzilirlər, Qərb dövlətlərində olan bütün bu insan hüquqları iddiaçılarının isə səsi çıxmır. ABŞ, İngiltərə və digərləri əməli cəhətdən dəstəkləyir və dillə həvəsləndirirlər də.

Livanda məzlum fələstinli qaçqınların düşərgələrindən əlavə, livanlı müsəlmanların ev və yurdları İsrailin reaktiv təyyarələri vasitəsilə bombalanır, yoldan keçən mülki qadın, kişi, qoca və gənc qana boyanır, möhtərəm bir ruhani gecə yarısı sionsit muzdurlar tərəfindən öz evindən oğurlanır. Uzun illərdir terrorçuluğu və insan oğurluğunu qınamağı bütün sözlərinin nəqəratı etmiş Qərb dövlətlərindən hətta bir nəfər də bu iyrənc və vəhşi hərəkətlər qarşısında ciddi mövqe bildirmir, bir dövlətin belə quldurcasına başqa bir ölkə əhalisinin evinə bomba tökməsinə, adam oğurlamasına narahat olmur.170

Beşinci fəsil: İsrail, ərəb və müsəlman hökumətləri
İsraillə düşmən, onun himayədarları ilə dost!

İşğalçı İsraillə düşmənlik onu hərtərəfli himayə edənlərlə dostluqla bir araya sığmır. Bu, mümkün deyil. ABŞ və müttəfiqləri vasitəsilə Fələstini xilas edəcəklərini güman edənlər təəssüflü bir səhvdədirlər. İsrail dövləti vasitəsilə Fələstini xilas etməyin mümkün olmadığı kimi, ABŞ və müttəfiqləri vasitəsilə də Fələstini xilas etmək mümkün deyil. İşğalçı dövlətin himayədarlarına arxalanmaqla sonuclanan hər bir hərəkət şübhəsiz, yayınma və böyük səhvdir. İsrailə qarşı olduğunu bildirən, amma bu məsələdə İsrailin müttəfiqləri ilə söhbət edən və onlara güvənən şəxs yalan deyir. Belə bir şey mümkün deyil.

İsraili qidalandıranlar, hər hansı bir yolla ona kömək edənlər, həmçinin sionistlərlə müzakirə aparanlar İsrailin cəbhəsindədirlər. Fələstin torpağını xilas etmək üçün aparılan mübarizə düzgün olmalıdır. Mübarizənin əksi barışıqdır. Bu məsələdə barışıq xəyanət, mübarizə isə vacib vəzifədir. Heç kim barışığı mübarizə saymamalıdır.171
Müsəlman hökumətlərin səhlənkarlığı

Hegemonizmin və onun əlaltılarının bu yekəxanalığına müsəlman xalqlar tərəfindən ümumi bir iradə və sistemli hərəkətlərlə cavab verilməli, hegemonizmin təxribatları müsəlman xalqların başı üzərindən uzaqlaşdırılmalıdır. Müsəlman hökumətlərin işğalçı İsrail rejimi ilə mübarizədə səhlənkarlığı ABŞ-ı ərəblərlə İsrail arasında birbaşa müzakirələr başlatmağa həvəsləndirdi və təəssüf ki, bəzi ərəb başçıları hegemonizmin bu zərbəsinin çox geniş cəhətlərinə diqqət yetirmədən sözügedən rəzilliyə boyun əydilər. Nəticədə, işğalçı İsrail dövləti öz məqsədinə - yəni ərəb ölkələri tərəfindən rəsmən tanınmağa nail oldu, eyni zamanda öz təcavüzkar mövqeyindən iynə ucu qədər də geri çəkilmədi.

İndi sionistlər terrordan, adam oğurluğundan, Fələstin və Livan torpaqlarını işğal etməkdən, fələstinliləri əzməkdən, keçmişdəki kütləvi qırğınlarından və digər dəhşətli cinayətlərindən əlavə, gündəlik olaraq Livanın cənub kəndlərini hava hücumları ilə yerlə-yeksan edir. ABŞ və Avropa tərəfindən ona heç bir təzyiqin göstərilməyəcəyinə güvənərək o bölgənin əhalisinə qarşı ən qəddar cinayətləri törədir. Ərəblərin İsraillə müzakirələri hətta sionistlərin təcavüz və cinayətlərinin qarşısını da ala bilməmişdir.

Bu, düşməni daha da cəsarətləndirən güzəştlərə bir nümunədir.172


Ərəb dövlət başçılarının xəyanəti, Fələstinə rəhbərlik iddiasında olanların rüsvayçı mövqeyi

Ərəb dövlət başçılarının əksəriyyətinin bəzi yerlərdə hətta aşkar xəyanəti və Fələstin xalqına rəhbərlik iddiasında olanların rüsvayçı və xain mövqeyi müsəlman Fələstin torpağını həmişəlik tutmaq, onun yaralı və məzlum xalqını həmişəlik əsir və didərgin salmaq istəyən hiylə, zülm, təcavüz və xəyanət zəncirinin halqalarıdır.173


Müsəlman xalqların İsrailin cinayətlərinə etiraz azadlığı

Bu gün müxtəlif müsəlman ölkələrində yaşayan müsəlmanların qəlbini yaralayan mühüm hadisələr baş verir. Onlar kədərlənirlər, ürəkdən yanırlar, amma bir söz deyə bilmirlər. Təəssüf ki, ölkələrinin bir çox başçıları İslam ümmətinə bu kədərləri yaşatmaqda və İslam ölkələrində gənc təbəqələrin ümidlərini məhv etməkdə şərikdirlər. Bir məsələ məzlum Fələstin müsəlmanlarına aid məsələdir. Bunların hamısı dərddir. Öz ölkəmizə baxmayın ki, bu dərdləri ölkənin ən yüksək məmurlarından adi insanlara qədər hamı azad şəkildə söyləyir, danışır və ürək sözünü deyir. Təəssüf ki, digər ölkələrdə xalqa ən azı İslam ümmətinin bu böyük hadisələrinə dair öz narahatlıqlarını dilə gətirmək imkanı vermirlər. Görün ərəb ölkələrində nə qədər insanın qəlbi sionist düşmənlə sazişdən yaralıdır, amma bir söz deyə bilmirlər; bizim şah dövrümüzdəki kimi. Biz burada sionistlər əleyhinə bir söz deyə bilmirdik. O zaman da ürəyimiz dolu idi, amma bir söz deyə bilmirdik. Mən həmin illərdə bir dəfə tələbələr arasında Bəqərə surəsinin əvvəllərində Bəni-İsrailə aid ayələri təfsir edərkən bəzi sözlər demişdim. Sonra həbslərin birində məni sorğu-suala tutdular ki, siz İsrailin adını çəkmisiniz. Bəni-İsrailə aid ayələrdən danışmışdım, dedilər nə üçün İsrailin adını çəkmisiniz. Yəni Quranı təfsir edən şəxsin də Bəni-İsrail barədə bir söz deməyə haqqı yox idi. Bu, ozamankı xəbis və xain rejimin müttəfiqinin acığına gələ bilərdi. Bu gün bəzi İslam ölkələrində vəziyyət elədir.174


Muxtar Respublika xəyanəti

Fələstinlilərin adı ilə bu işi görən şəxslərin xəyanəti bu günə qədər Fələstinə qarşı bütün xəyanətlərdən çirkin, ağır və pisdir. O xalq üçün də nə bir iş gördülər, nə də görə bilərlər. ABŞ-da yaşayan bir fələstinli ərəb yazıcı yazmışdır ki, Ərəfatın bu təşkilatı hələ Qəzzə şəhərinin zibillərini küçələrdən yığışdıra bilməmişdir. Amma xalq arasında casusluq etmək üçün qısa müddətdə beş təhlükəsizlik komitəsi yaratdılar. Bu oldu Fələstin dövləti?! Bu oldu Fələstin xalqının qayıdışı?! Bu oldu Fələstin hüququnun bərpası?! Bunlar bu qədər həyasızdırlar. Bu şəxs israillilərlə ilk müzakirələrinə başlayanda dedim ki, o həm xaindir, həm də axmaq. Əgər xain, amma ağıllı olsaydı, bundan yaxşısını edərdi. Əlbəttə, mən tam bilmirəm, amma güman edirəm ki, amerikalılar və İsrailin casus şəbəkələri bunların zəif cəhətlərindən istifadə etdilər. Bunların zəif cəhətləri çoxdur, dünya adamıdırlar. İşdə din amili olmayanda belə olur. Bunlar Fələstin Azadlıq Təşkilatını idarə etdikləri bu bir neçə ildə Allah bilir ki, maddi, rəftar və əxlaq baxımından nə qədər fəsadları olmuşdur. Onlar da deyəsən, həmin nöqtələr üzərində dayanmışlar. Bir tərəfdən də yorulmaq, qırılmaq və amallardan imtina etmək bunları bu dəhşətli fəlakətə, bədbəxtliyə və əbədi lənət bataqlığına saldı. Siz elə bilirsiniz bunları ürəkdən lənətləməyən bir fələstinli var?! Yalnız bunların əlaltılarından və maraqlarda bunlarla şərik olanlardan ola bilər. Dörd-beş milyon fələstinli qaçqın Fələstindən bayırda, təxminən üç milyon fələstinli daxildədir. Baxmaq lazımdır ki, bunların Fələstin barədə fikirləri nədir. Bunların yumruqları möhkəm, ürəkləri dağlıdır.175


İsraillə münasibət qəbahətinin ortadan götürülməsi

Bir zaman ərəb dövlətləri İsraillə müzakirə aparmağı, hətta İsrailin adını çəkməyi çox çirkin işlərdən bilirdilər. Lakin elə etdilər ki, bu məsələnin qəbahəti tədricən ortadan götürüldü. Hətta İsraillə həmsərhəd olmayan və ondan heç bir təhlükə və zərər görməyən hökumətlər də öz evlərində oturub İsraillə müzakirədən danışırlar. Buna lüzum yoxdur, amma edirlər; çünki qəbahət ortadan götürülmüşdür.176


Fars körfəzi ölkələrinin İsraili rəsmən tanıması

Fars körfəzinin bəzi ölkələri özlərinin və ərəb ölkələrinin tarixinə ən böyük xəyanəti etdilər, bir müsəlman və ərəb ölkəsini işğal etmiş İsrailin zülmünü və işğalını təsdiqlədilər, onu müdafiə etdilər. İsraili tanımaq bu deməkdir. Onlar İsrailə qarşı sanksiyaları götürdülər. Bu isə İslam və ərəb xalqlarına xəyanət, Fələstin xalqına isə ən böyük xəyanətdir.

Fars Körfəzi Ölkələrinin Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin xalqları başçılarının bu xəyanətinə göz yumacaqlarmı?

Dünya həqiqətləri siyasi oyunlarla, ötəri və dövri hadisələrlə dəyişən deyil. Fələstin fələstinlilərə məxsusdur. Sionizm işğalçı və yalançı bir dövlətdir. İsrailin yerli Fələstin xalqından başqa heç bir həqiqi vətəndaşı yoxdur. Fələstinlilərin evlərinə sahib çıxmaq üçün dünyanın hər tərəfindən gəlmiş sionistlər müsəlman xalqların səyi ilə bir gün bu evi öz sahiblərinə qaytarmağa məcbur olacaqlar. O günün tez, yaxud gec olması mümkündür, lakin qəti və qaçılmazdır.177


Ərəb dövlətlərinin geri çəkilməsi

Əvvəlcə İsraillə müzakirənin qəbahəti ortadan götürüldü. Allah, adını çəkmək istəmədiyim bu Misir siyasətçisinin (Ənvər Sadatın) günahından keçməsin! Uzun illər bu tribunadan ona çox lənət göndərilmişdir və mən bir daha adını çəkmək istəmirəm. Əvvəl bu adam işğalçı dövlətlə müzakirə apardı və bunun qəbahətini ortadan götürdü. Əvvəlcə bayraqlarını gətirdilər, sonra da ərəb ölkələrini bir-bir müzakirə stolu arxasına oturtdular.

Biz o zaman da dedik ki, sionistlərin ərəblərlə müzakirələri hiylə üzərində qurulmuşdur. Sionistlər ərəblərlə problemlərini həll etmək istəmirlər. Çünki sionizmin təcavüzü bitməyib və hələ bundan sonra davam edəcək. Coğrafi baxımdan möhkəmlənəndən sonra növbə ərəb ölkələrinin həyati, maliyyə və iqtisadi sərvətlərinə əl uzatmağa çatacaq. Məgər bunları nəfəs çəkməyə qoyacaqlar?! Qüvvələnən kimi evlərini yıxacaqlar. Təəssüf ki, ərəb dövlət başçıları bu məsələlərə diqqət yetirmədilər, ölkələrinin və xalqlarının maraqları, gələcəkləri barədə düşünmədilər. Sözsüz ki, ABŞ-ın təzyiqi bu sahədə ən çox təsirə malik idi.178
İslam hökumətlərinin İsraillə həmrəyliyindən narahatlıq

Mən bu günlərdə Mərakeşdə toplantı keçirən İslam konfransından nigaranam. Olmaya İslam dövlət başçılarını toplayıb hiylə və kələklə işğalçı sionizm rejiminin maraqlarına uyğun bir söz almaq və İslam ölkələrinin belə razılığa gəldiyini söyləmək istəsinlər. Bu konfransda iştirak edən İslam dövlət başçıları ayıq olsunlar. Əlbəttə, bizim əmanətdar nümayəndəmiz - yəni Xarici işlər nazirimiz oradadır. Əgər bu barədə ümumi razılaşma qəbul etmək istəsələr, orada bizim qətiyyətli fikrimizi bildirəcək. Amma İslam dünyası üçün həqiqətən, belə təhlükələr var. İslam adı altında bir konfrans keçirilsin, amma müsəlmanların dərdlərinə əlac etmək yerinə ABŞ və İsrailin istəklərini yerinə yetirsin. Ümidvarıq ki, belə olmaz.179


Ya Fələstinlə, ya düşmənlərlə!

İkidən artıq cəbhə yoxdur: ya Fələstini və onun ədalətli mübarizəsini müdafiə, ya da qarşı cəbhədə durmaq.180
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə