Tərtib edən: Səid Mirzai Giriş İkinci Qüds Günündən bir xatirəYüklə 1.28 Mb.
səhifə8/17
tarix07.09.2017
ölçüsü1.28 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Üçüncü bölmə: MəsuliyyətlərBirinci fəsil: Fələstin xalqının məsuliyyəti

Fələstinlilərin vəzifəsi

İntifazəni davam etdirməyin birinci şərti Fələstin xalqının duruş gətirməsidir. Allaha şükür olsun ki, indiyə qədər möhkəm dayanmışlar. Bu müqavimətin zirvəsi şəhadət əməliyylatlarıdır. Bir kişinin, bir gəncin, bir oğlanın, bir qızın xalqının və dininin maraqları uğrunda öz canını fəda etməyə hazır olması fəxrin, cəsarətin və igidliyin son həddidir. Bu, düşmənin qorxduğu amildir. Buna görə ABŞ prezidentindən tutmuş bütün dünyada ABŞ xəttində çalışanların hamısı rişxəndlə, məzəmmətlə və özlərindən fəlsəfə çıxarmaqla şəhadət əməliyyatlarını dayandırmağa çalışdılar. Xeyr, şəhadət əməliyyatları bir xalqın əzəmətinin zirvəsi və qəhrəmanlığın uca nöqtəsidir. Bir hərbi qüvvənin tam fədakarlıqla öz vətənini müdafiə etməsi məgər şəhadət əməliyyatı deyil?! Zalım bir ordunun bir ölkəyə təcavüz etdiyində, o ölkənin xalqının həmin ordu qarşısında dayanması məgər şəhadət əməliyyatı deyil?! Kim bu işi məhkum edə bilər?! Bu işin vicdanlı və insaflı insanların gözündəki əzəmət və dəyərini kim azalda bilər?! Şəhadət əməliyyatları onların əzəmətinin zirvəsidir. Qoy bəziləri oturub özləri üçün danışsınlar, yazsınlar, əlli ildir keçmişdəkilərin səhlənkarlığından, özlərindən qabaqkı nəslin uzunmüddətli maraqlara diqqət yetirməməsi səbəbindən bu gün öz canı ilə səhnəyə çıxıb hüquqlarını bərpa etməyə məcbur olan xalqı qınasınlar! Məgər bu o xalqa təsir edər?! Fələstin xalqı yaşayır, oyaqdır və çalışır.241


Fələstinlilərin birliyi qorumaq vəzifəsi

Fələstin xalqının daxili birliyi və Fələstinin müxtəlif cərəyanlarının vəhdəti önəmli məsələdir. Yolun yayınmasına və əsas düşmənə diqqətsizliyə səbəb olan heç bir şey şübhəsiz, Fələstin amalının xidmətində durmayacaq. Allaha şükür olsun ki, fələstinlilər bu əlli il boyunca bu imtahandan başıuca çıxıb öz püxtəliklərinin göstərmişlər. Gördük ki, mücahidlərin arasında ixtilaf yaratmaq üçün İsrailin bütün səyləri uğursuz qaldı. Bütün əsas cərəyanlar, mücahid və mübariz hərəkatlar fərqli təmayüllərinə rəğmən, inqilabçı dözümü ilə düşmənin istəyinin həyata keçməsinə mane oldular. Bundan sonra da belə olmaq lazımdır.242


Ayıqlığı və birliyi qorumağın lazımlığı

Bütün xalqlar ayıq olmalıdırlar. Bizim xalqımız, Livan xalqı və Fələstin xalqı ayıq olmalıdır. Regionun ərəb xalqları, İraq xalqı və digər müsəlman xalqlar da ayıq olmalıdırlar. Ehityatlı olsunlar, ABŞ və sionizmin yeni xəyanətkar planlarının müvəffəqiyyəti istiqamətində bir hərəkət etməsinlər. Bu gün ABŞ dövləti və İsrail rejimi üçün müvəffəqiyyət sayılan işlər bütün İslam ölkələrinin ziyanınadır. Belə deyil ki, bəziləri zərər görsünlər, bəziləri isə fayda. Əsla! Bu regiona təcavüz edənləri, onu talayanları və ona tamah salanları sevindirən iş bu regionun bütün xalqlarını kədərləndirəcək. Əgər qısa müddətdə ona diqqət yetirməsələr də, orta müddətdə şübhəsiz, düçar olacaqlar. Ölkələr ehiyatlı olub öz birliklərini qorusunlar, xalqların daxilində milli birliyi qorusunlar. Müxtəlif cinah və qruplardan olan fələstinli qardaşlar bilsinlər ki, onların birliyi bu gün bütün qələbə amillərindən mühümdür.243


Fələstin xalqının müqavimət vəzifəsi

Orada zəhmətlərə qatlaşan əziz fələstinli qardaşlarımıza deyirik: Əgər müqavimət göstərsəniz və dözsəniz, həm ilahi savab və həm qələbə əldə edəcəksiniz. Qələbə həmişə dözümlə və Allah yolunda hərəkətlə yanaşıdır: "Allah Ona yardım edənlərə, şübhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət, qüdrət sahibidir!"244 Buna şübhə yoxdur. Bu baxımdan, qələbə qətidir, lakin dözmək lazımdır.245


Fələstinlilərin vəzifəsi - müqavimət və vəhdəti qorumaq

Mən fələstinli qardaş və bacılara deyirəm: Cihadınızı davam etdirin, müqavimətinizi davam etdirin. Bilin ki, heç bir xalq müqavimət və mübarizə olmadan öz şərəfini, şəxsiyyətini və müstəqilliyini əldə edə bilməz. Düşmən yalvardığına görə heç bir xalqa bir şey vermir. Heç bir xalq düşmən qarşısında zəifliyinə və boyun əydiyinə görə bir şeyə nail olmur. Dünyada hansı xalq bir yerə çatmışsa, əzmkarlığına, iradəsinə, müqavimətinə, sinəsini sipər etdiyinə və başını uca tutduğuna görə çatmışdır. Bəzi xalqların bu gücü yoxdur, amma İslama, Qurana, Allahın vədinə etiqadı olan, Allahın Ona və Onun dininə kömək edənlərə təkidlə kömək edəcəyinə inanan xalqın bu gücü vardır.

Mənim digər tövsiyəm budur ki, bu gün düşmənin bütün səyi Fələstin qüvvələri arasında ixtilaf yaratmağa yönəlmişdir. Hətta düşmənlə əməkdaşlıq edən fələstinli xain qüvvələr də ixtilaf yaratmağa çalışırlar. Düşmənin bu təxribatına uymayın. Həmas, İslam Cihadı və Fəth qüvvələri - bu işə yeni qoşulmuş Fəth gəncləri səhnədən çıxmasınlar və hamı birgə olsun. Düşmənin xeyrinə danışan və fərman verən başçı və sərkərdələrin əmrləri dinləməyə layiq deyil. Fələstin xalqı ixlaslı, mömin və fədakar qüvvələrin ətrafında toplaşsınlar. Bu gün İslam dünyasının gözünün dikildiyi Fələstin xalqı bilsin ki, İslam ümməti onları alqışlayır və onlar üçün dua edir. Əgər kömək yolu açıq olsaydı, bu gün İslam ümməti öz köməklərini yollayardı; istər hökumətlər razı olub istəsinlər, istər istəməsinlər. İslam ümməti Fələstindən, Fələstin xalqından əl çəkməz, Fələstin gənclərinə göz yummaz.246
Düşmənlərin məqsədi: Fələstində təfriqə yaratmaq

Bu gün düşmənlər İraqda, Fələstində, Livanda və İslam dünyasının bacardıqları hər bir nöqtəsində məzhəb, millət, partiya və digər bəhanələrlə müsəlmanları qarşı-qarşıya qoyur, qardaş qırğınına təhrik edirlər. Müsəlmanlar bu rəzil və təhlükəli məqsəddə onlara yardım etməməlidirlər.247


Müqavimət - qələbənin yeganə yolu

Müqavimət qələbə amilidir. Lakin müqavimət göstərənlər bunun təhlükələrindən qorxmamalıdırlar. Əgər qorxsalar, müqavimətlərində nöqsan yaranar və qələbə əldə olunmaz. Bu, yolun ortasında qorxuya düşən əksər xalq və qrupların təhlükəsidir. Əgər müqavimət göstərmək istəyən qrup, xalq və toplum həyatın ləzzətsizliyindən, rahatsızlıqdan qorxmasa, narahat olub təşvişə düşməsə və davam etsə, şübhəsiz, müqavimət qələbəyə nail olacaq. Bu müqavimət imanla olduqda davam da edəcək. Buna görə həmişə deyirik və demişik ki, müqavimətlə yanaşı olan imanın ardınca qələbə gəlir. Bizim məqsədimiz təkcə dini iman deyil, burada söhbət hər hansı bir prinsipə inamdan gedir. Əlbəttə, əgər dini iman olsa, o zaman Allah-Taala təbiətin və tarixin bütün qanunlarını bu müqavimətçilərin ixtiyarına buraxacağına söz vermişdir: "Hər kəs fani dünyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz neməti orada tezliklə verərik."248 Bu, dünyanı istəyən şəxslərə aiddir; niyyətləri dünyadır, amma iradələri var, istəyirlər və Allah da verir. Dini iradəyə malik olan şəxs də belədir: "Onların və bunların hər birinə Rəbbinin nemətindən verərik".249 Bu, ilahi qanundur.250


Fələstinlilərin yumruq və daşdan odlu silaha keçməsinin vacibliyi

Sionistlərin Fələstin xalqına qarşı vəhşiliklərinə heç bir qarşılıq görmədikləri gün bitdi. Bu gün bir zərbə vursalar, bir zərbə də Fələstin xalqı tərəfindən onlara vurulacaq. Bu gün işğalçı dövlət Fələstin xalqı qarşısında dayanmalı olduğunu hiss edirsə, Fələstin xalqı da eyni hissi keçirir. Mən bilmirəm bu nə zaman baş verəcək, amma şübhəm yoxdur ki, Fələstin xalqı həmişə daş və yumruqla kifayətlənməyəcək. Fələstin xalqı çarəsiz qalıb öz varlığını, şərəfini, vücudunu, öz evində yaşamaq haqqını odlu silahlarla olsa belə, müdafiə etməyə məcbur olacaq.251İkinci fəsil: İslam ümmətinin məsuliyyəti

Fələstinə qarşı biganə qalan müsəlman hökumətlərin üzrünün qəbul olunmaması

Bu gün Fələstin məsələsinə qarşı biganə qalan müsəlman hökumətlərinin heç bir üzrü məqbul deyil. İşğalçı dövlət vəhşiliyi və heyvanlığı ən uca dərəcəsinə çatdırıb və sübut etmişdir ki, öz ekspansionist və təhlükəli məqsədləri yolunda hər bir cinayəti törətməyə hazırdır. Fələstin xalqının İslam qiyamı da hamıya höccəti tamamlayır və göstərir ki, düşmənin hərtərəfli təzyiqlərinə və dost iddiaçılarının xəyanətinə rəğmən, müqavimət ağacı qurumamış, daha artıq kök atmış və meyvə vermişdir. Bu baxımdan, Fələstin problemini özlərinin birinci dərəcəli problemləri sırasında bilmək və imkanları daxilində ona kömək etmək bütün xalq və hökumətlərin borcudur.252


Cihad hərəkətlərinə maddi, mənəvi və siyasi dəstəklər

Bu gün cihad və intifazə hərəkətlərinə maddi, mənəvi və siyasi dəstəklər artmaqdadır. Bu gün insan hüquqlarının yalançı iddiaçılarının səsi təsirsiz olmuş, İsrailin himayədarlarının rüsvayçılıq təbli çalınmış və muzdur mahiyyəti aşkara çıxmışdır. Belə ki, onların çoxu bu cinayətləri qınaya bilmirlər.253


Müqavimət qüvvələri

Qurtuluş yolu dirəniş və müqavimətdir; fələstinlilərin söz tövhidi və cihad hərəkatının tükənməz ehtiyatı olan tövhid sözü ilə. Müqavimət qüvvəsi bir tərəfdən Fələstinin mücahid qrupları, o ölkənin daxilində və xaricində olan mömin və müqavimətli xalq və digər tərəfdən bütün dünyada olan müsəlman hökumət və xalqlar, xüsusən də din alimləri, ziyalılar, siyasi elita və universitet nümayəndələridir.

Əgər bu iki qüvvə möhkəm şəkildə öz yerində dursa, hegemonizmin və sionizmin xəbər imperatorluğunun təbliğat tilsiminin dəyişdirdiyi düşüncələr, qəlblər və ayıq vicdanlar şübhəsiz, dünyanın hər bir yerində haqq sahibinin və məzlumun köməyinə tələsəcək, hegemonları düşüncə, hiss və əməl tufanı qarşısında qoyacaqlar.

Bu həqiqətin nümunəsini son günlərdə Qəzzənin möhtəşəm müqavimətində hamımız gördük. Bir beynəlxalq yardım təşkilatının qərbli başçısının kameralar qarşısında ağlaması, humanist təşkilatların fəallarının acıları bölüşməsi, Avropa paytaxtlarının və ABŞ şəhərlərinin ortasında xalqın böyük və səmimi nümayişləri, Latın Amerikasında bir neçə dövlət başçısının cəsarətli hərəkəti göstərir ki, qeyri-müsəlman dünya da hələ fəsad və fəlakət yaradan qüvvələr - Quranda bunların adı şeytandır - tərəfindən tam şəkildə ələ alınmayıb.

Bəli, Fələstin mücahidlərinin və xalqının müqaviməti, dözümü və bütün İslam ölkələrindən onlara hərtərəfli yardım və dəstək Fələstin işğalının şeytan tilsimini qıra bildi. İslam ümmətinin böyük enerjisi İslam dünyasının problemlərini, o cümlədən gərgin və təcili Fələstin problemini həll edə bilər.254
Bütün müsəlmanların və ayıq vicdanlı insanların vəzifəsi

İndi mənim müraciətim bütün dünyada olan siz müsəlman qardaş və bacılara, həmçinin hər bir ölkədən və xalqdan olan bütün vicdanlı insanlaradır: Çalışın sionist cinayətkarların toxunulmazlıq tilsimini qırın. İşğalçı rejimin Qəzzə faciəsində rolu olan siyasi və hərbi rəhbərlərini mühakimə masasına çəkin, ədalətin və ağlın hökm etdiyi cəzaya çatdırın. Bu, ilk vacib addımdır. İşğalçı rejimin siyasi və hərbi başçıları mühakimə olunmalıdırlar. Cinayətkar cəzalandırılsa, cinayət yolu da bağlanar. Böyük cinayətləri törədənlərin azad buraxılmasının özü digər cinayətlərin həvəsləndiricisidir. Əgər İslam ümməti Livanın otuz üç günlük müharibəsindən və o dəhşətli faciələrdən sonra faciəni törətmiş sionistlərin cəzasını ciddi şəkildə tələb etsəydi, əgər Əfqanıstanda toy şənliklərinin qana boyanmasından, İraqın "Blək Vater" cinayətlərindən, ABŞ əsgərlərinin Əbu Qüreybdəki rüsvayçılıqlarından və digər hadisələrdən sonra bu haqlı tələb ucalsaydı, bu gün biz Qəzzə Kərbəlasına şahid olmazdıq.

Biz müsəlman hökumət və xalqlar o hadisədə ağıl və ədalət qanununun hökm etdiyi vəzifəni yerinə yetirmədik və nəticəsi bu gün şahid olduğumuzdur.255
Fələstin xalqına yardım və onları tam dəstəkləmək

Fələstin xalqına hərtərəfli yardım və onları tam dəstəkləmək bütün müsəlmanlara kifai şəkildə vacibdir256. İran İslam Respublikasına və digər müsəlman ölkələrə Fələstinə yardımdan ötrü irad bildirən dövlətlərin özləri bu yardım və himayəni etsinlər ki, İslamın bu vacib əməli digərlərinin üzərindən götürülsün. Əgər buna iradələri, gücləri və cəsarətləri çatmırsa, yaxşı olar ki, etiraz bildirmək və maneə törətmək əvəzinə digərlərinin məsuliyyətli və cəsarətli hərəkətlərini dəyərləndirsinlər.257


Mənəvi yardımın maddi yardımdan üstün olması

Mənəvi yardım maddi yardımdan üstündür. Çünki bu zaman fələstinlilər xalqların onların yanında olduğunu hiss edirlər. Bu günlərdə İslam dünyasında keçirilən nümayişlər çox dəyərli idi. Bu gün sizin Fələstin meydanında Fələstinin səfirliyi qarşısında yürüş etməniz çox dəyərli işdir. Bunların çox dəyəri var. Bunların xəbəri yayılır və məzlum Fələstin xalqı başqa xalqların onların arxasında durduğunu görürlər. Əlbəttə, Allaha şükür olsun ki, bizim xalqımız bu sahədə heç zaman əlindən gələni əsirgəməmişdir. Nə zaman bu məsələ üçün çağırılmışsa, iştirak edib mövqe bildirmişdir. Və nəhayət, beynəlxalq təşkilatlar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı fəal olmalıdır. Həmişə, yaxud çox zaman hegemon məqsədlərin xidmətində durmuş hüquq təşkilatları bir dəfə olsa belə, hegemon güclərin istəyinin əksinə və xalqların xeyrinə iş görməli, zalım və təcavüzkarı qınamalı, məzlum Fələstin xalqını isə dəstəkləməlidirlər. Əgər bu təzyiqlər baş tutsa, İranın Fələstinə dair layihəsi həyata keçəcək və təcavüzkar məcbur olacaq. Əgər ərəb dövlətləri, İslam dövlətləri, müsəlman xalqlar və beynəlxalq təşkilatlar hamılıqla bu yolda fəal olsalar, o iş baş tutacaq. Kim bu sahədə səhlənkarlığa yol versə, xalqların, tarixin və ən üstünü, Allah-Taalanın yanında pislənəcək və məzəmmət olunacaq. Hamımızın üzərinə vəzifə düşür.258


Müsəlmanların və bütün insanların maliyyə dəstəyi

Bu, yardım yollarından biri və çox təsirli yoldur. Digər yardım yolları da mövcuddur. Xalqlar maddi yardım göstərməlidirlər. Cümə namazında öz xalqımıza və digər xalqlara dediyimiz kimi, maddi kömək etməlidirlər. Öz vətənini, dinini, Beytülmüqəddəsi və bir müsəlman xalqın heysiyyətini müdafiə edən, regionda hegemonizmin təsirini azaltmaq istəyən məzlum xalqı müdafiə etmək vacibdir. Kimin əlindən gəlirsə, bu işi görməlidir. Bu, hamının vəzifəsidir.259

Bütün xalqlar bu məsələdə təsirli olub iştirak edə bilərlər. Bütün müsəlman xalqlar kömək edə bilərlər. Fələstinlilərə maddi yardım hökumətlərə məxsus deyil ki, filan hökumət "biz on milyon dollar, iyirmi milyon dollar, əlli milyon dollar vermişik" - desin. Bəlli də deyil ki, haraya veriblər, necə veriblər, kimə veriblər. Bu gün Fələstin xalqının qidaya, dərmana ehtiyacı var. Fələstin xalqı dilənçi deyil, möhtərəm xalqdır, lakin düşmənin istismarı altındadır. Hamı ona kömək etməyə borcludur. Əgər bütün İslam dünyasında - bizim ölkəmizdə və digər ölkələrdə hər bir adam Fələstin xalqına təkcə min tümən (1 dollar) yardım etsə, görün nə baş verər, bir milyard nəfərin min tüməni Fələstin xalqına və onun yaşayışına necə təsir göstərər!

Ailə üzvlərinin sayı qədər hər kəs bu xeyir işə min tümən yardım etsin. Ən azı budur; kim artıq vermək istəsə, versin və bunu Fələstin xalqına çatdırsınlar. Onlar üçün ərzaq, dərman, digər imkanlar, müqavimət və dirəniş üçün lazım olan hər bir şey alsınlar və göndərsinlər. Xalqlar bu işi görə bilərlər. Daha ehtiyac olmaz ki, filan hökumət "mən filan qədər verirəm" desin. Nə qədər verir, necə verir, verir, yoxsa vermir; sonra da təhdid altında qalır. Xalqlar bu işə qoşulsunlar. Xalqlara nə edə bilərlər?! Bizim ölkəmizdə xalq bu işi görmək istəsə, bu min tümənləri yardım mərkəzlərinə, misal üçün, Qırmızı Aypara, İmdad komitəsi və bu kimi yardım fondlarına verə bilərlər. Bu, böyük sərvət olub Fələstin xalqına kömək edə bilər.260


Fələstinlilərin yardım çağırışını eşitmək

Məzlum Fələstin xalqını, onların cəsarətli və məzlum qiyamını müdafiə etmək bizim dini borcumuzdur. Bu gün bir müsəlman xalq qanlı çöhrəsi ilə döyüş yerindən İslam ümmətini köməyə çağırır. Mən kamera önündə öz batmış səsi ilə "Ey müsəlmanlar!" - deyə hayqıran fələstinli qadının fəryadını unutmuram.261

Bütün qədim şiə və sünni alimləri açıq şəkildə söyləmişlər ki, İslam vətəninin bir hissəsi İslam düşmənləri tərəfindən işğal olunsa, müdafiə edib işğal olunmuş torpaqları qaytarmaq hamının vəzifəsidir. Hər kəs bacardığı tərzdə və bacardığı qədər Fələstin məsələsi qarşısında məsuliyyət daşıyır. Əvvəla, İslam baxımından məsuliyyət daşıyır; torpaq İslam torpağıdır, İslam düşmənlərinin işğalındadır və qaytarılmalıdır.

İkincisi isə səkkiz milyon müsəlmanın bəzisi qaçqındır, bəzisi işğal olunmuş torpaqlar daxilində vəziyyətləri qaçqından da pisdir. Nə özlərinin adi get-gəllərini etməyə cürətləri var, nə öz sözlərini danışmağa icazələri, nə öz ölkələrinin idarəsində rolları. Çox zaman namaz qılmalarının da qarşısı alınır. Müsəlmanların qibləsi olmuş Əqsa məscidini təhdid etdilər. İllər öncə bir dəfə onu odladılar. Sonra da orada guya qazıntı işləri apardılar. Qanunsuz işlər görür və müsəlmanların qibləsi olan Əqsa məscidini ümumiyyətlə, İslam formasından çıxarmaq istəyirlər. İslam baxımından bunların hamısı müsəlman üçün məsuliyyət yaradır. Heç bir müsəlman bu məsuliyyətin altından qaça bilməz; bacardığı qədər öz vəzifəsinə əməl etməlidir.262


Müsəlmanların mübarizlərə dəstək və yardım vəzifəsi

Bu bizim vəzifəmizdir, bütün İslam ölkələrinin vəzifəsidir. Fələstin məsələsi təkcə ərəblərə və Fələstinin qonşularına aid deyil. Dünyanın harasında olursa-olsun, bütün müsəlmanlar Fələstin məsələsinə qarşı məsuliyyət hissi keçirməlidirlər. Daxildə, yaxud xaricdə işğalçı sionizm dövləti ilə həqiqətən, vuruşan şəxslər - əlləri ABŞ-ın və İslam düşmənlərinin əlində olan azadlıq iddiaçıları yox - bizim xalqımız və hökumətimiz, eləcə də digər müsəlman xalq və hökumətlər tərəfindən pulla, silahla və təbliğatla dəstəklənməlidirlər. Bu gün mümkün olan hər bir yolla kömək göstərilməlidir. Bizim özümüz Fələstinlə qonşu olub işğalçılarla üz-üzə mübarizə apara bilmədiyimizdən, həmçinin qonşu olmayan digərləri, yaxud qonşu olub hər hansı bir səbəbdən mübarizə aparmaq imkanı olmayanlar mübarizləri təchiz etməlidirlər. Bu bütün müsəlmanlar üçün qəti bir şəriət vəzifəsidir. Bu vəzifəyə əməl olunmayınca Fələstin məsələsi həll olunmayacaq. Əgər əməl olunsa, sionistlər və himayədarları mütləq məğlub olacaqlar.263

İslam dünyası bilsin ki, ABŞ və hegemon dövlətlər qayğıkeş, xeyirxah və vasitəçi mövqeyində durub bizim ölkələrimizə müdaxilə edə bilməzlər. Onların mövqeyi düşmənçilik, zalım və təcavüzkarları himayə mövqeyidir. Əlbəttə, bunu da deyim: Bu gün Fələstin xalqı öz müqaviməti, dirənişi, cəsarəti və yorulmazlığı ilə sübut etmişdir ki, qan xəncər qarşısında duruş gətirə bilər. Və inşallah sübut edəcək ki, qan xəncərə qalibdir.264
Müsəlmanların Fələstinə köməyi - Qurana əməl etmək

Əgər müsəlmanlar onlara kömək etsələr - bu hamının Qurandan irəli gələn vəzifəsidir - bu yol mütləq qısalacaq. Əgər müsəlmanlar da kömək etməsələr, onların özləri müqavimət göstərsələr, yenə də qalib gələcəklər. Lakin yalqız və qərib olanda qələbə çətin olur. Bizim xalqımız da yalqız şəkildə müqavimət göstərdi. Şərq və Qərb ona qarşı idi. Bizim əleyhimizə yaradılan məcburi müharibədə bütün güc mərkəzləri əleyhimizə qalxdılar. Biz qərib şəkildə müqavimət göstərdik, qürbətə dözdük, lakin müqavimətdən əl çəkmədik. Allah-Taala da bizi qalib etdi. Fələstin xalqı da belədir. Layiqli insan həyatına nail olmaq üçün mübarizə lazımdır. Bütün müsəlmanların vəzifəsi bu mübarizədə iştirak etmək və İslam torpaqlarının düşmənin əlində olan hissəsini geri almaq üçün kömək göstərməkdir. Qurana əməl etməyin bir nümunəsi budur. Əgər müsəlmanlar bu bir qanuna və əmrə əməl etəsələr, çoxlu işlər düzələcək.265


İslam dünyasında hər bir təfriqəçi hərəkətin tarixi günah olması

Bu gün İslam dünyasında hər bir təfriqəçi hərəkət tarixi günahdır. Müsəlmanların böyük hissələrini inadkarcasına puç bəhanələrlə kafir bilənlər, batil gümanlarla müsəlman firqələrinin müqəddəslərinə hörmətsizlik edənlər, İslam ümmətinin başucalığına səbəb olan fədakar Livan gənclərinə arxadan xəncər vuranlar, ABŞ-ın və sionizmin xoşuna gəlmək üçün "Şiə hilalı" adlı xəyali təhlükədən danışanlar, İraqda müsəlman və xalq hakimiyyətinin məğlubiyyəti üçün təhlükəsizliyi və qardaş qırğınını genişləndirənlər, Fələstin xalqının sevib-seçdiyi Həmas hökumətini hər tərəfdən təzyiq altında saxlayanlar - istər bilsinlər, istər bilməsinlər - İslam tarixinin və gələcək nəsillərin nifrətlə yad edəcəyi və qəddar düşmənin muzdurları biləcəyi günahkarlar sayılırlar.266


İslam ümmətinin fəryadı

İslam ümməti fəryad qoparmalı, müsəlman dövlət başçıları işğalçı rejimə öz xalqlarının qəzəbini göstərməlidirlər. ABŞ dövlətinin əli də məzlum Fələstin xalqının qanına bulaşmışdır. Sionistlər o hegemon və azğın dövlətin dəstəyi ilə cəsarətlənib bu bağışlanmaz cinayətləri törədirlər. İslam xalqları və hökumətləri məzlum fələstinlilərin səsini bütün dünyaya çatdırmalı və yatmış vicdanları oyatmalıdırlar. ABŞ xalqı onun başçılarının bütün bəşəri hörmətləri bu şəkildə sionistlərin ayaqları altında qurban kəsdiklərini bilirmi?! Avropa xalqları sionist oliqarxların onların ölkələrinə hakim olduğundan, siyasətçilərini hansı işlərə çəkdiyindən xəbərdardırlarmı?!267


Allahdan kömək istəmək

Belə bir şəraitdə İslam ümmətinin həmişəkindən daha çox ehtiyaclı olduğu məsələ Allaha diqqət, Allahın müqəddəs vücudundan kömək istəmək və qəlbi o tükənməz qüdrət mənbəyinə birləşdirməkdir. Allahın tükənməz qüdrəti ilə tanış olan qəlb düşmənlərin təhdid və gurultuları qarşısında yerindən oynamaz, qorxmaz, zəiflik duymaz, gələcəyə ümidsiz olmaz. Və bu yol sınaqdan keçmiş yoldur. İslam Respublikası hegemon qurumun düşmənlikləri, əngəlləri və xəbislikləri qarşısında otuz il qüdrətlə dayandı, müsəlman İran xalqı bütün səyləri, iradələri ilə müxtəlif meydanlarda dayandı və Allahın lütfü ilə günbəgün irəlilədi. Bu inkişaf Allahın izni, qüdrəti və qüvvəsi ilə günbəgün artacaq və bütün İslam dünyası inşallah, İslamın əzəmət gününü görəcəklər.

İlahi hidayətlərin, yardımların qədrini bilək! Fitr bayramı gününün qədrini bilək! Əllərini duaya qaldıran, üzünü qibləyə çevirən, eyni gündə ürəklərini Allaha birləşdirən və ünsiyyət quran bu böyük toplumun qədrini bilək! Öz birliyimizi, səy və iradəmizi qoruyaq və gələcəyə ümidimizi artıraq!268
Qəzzəyə yardım gəmisi

Fələstin daha nə yalnız ərəb məsələsi və nə yalnız İslam məsələsidir. Bu, müasir dünyanın ən mühüm insan hüquqları problemidir.

Qəzzəyə dəniz karvanı yollamaqdan ibarət simvolik və dəyərli iş onlarla başqa formada təkrarlanmalıdır. Qaniçən sionizm rejimi və onun himayədarları, xüsusən ABŞ və İngiltərə dünyanın ümumi vicdanının, əzmkarlığının və oyanışının məğlubedilməz qüvvəsini öz qarşılarında görməli və hiss etməlidirlər.269
Fələstinin vəziyyəti; İslam dünyasının zəifliyi

Bu gün siz Fələstinin vəziyyətinə baxın. Fələstin bir nümunədir. Əlbəttə, çox mühüm bir nümunədir, amma təkcə Fələstinə məxsus deyil. İslam ümmətinin vücudunda böyük bir yara var və bu, böyük Fələstin xalqı, tarixi və müqəddəs Fələstin torpağı məsələsidir. Bu torpağın başına nə oyun açdılar! Bu xalqın başına nə müsibət gətirdilər! Bu xalqa qarşı nə edirlər! Məgər Qəzzə hadisəsi yaddan çıxasıdır?! Məgər İslam ümmətinin yaddaşından silinəsidir?! Bu günün özündə Qəzzə xalqına qarşı təzyiqlər, rəhmsizliklər, qəddarlıqlar, zülmlər edilir. Hətta sionizm dövlətinin uğursuz qaldığı və öz məqsədlərini həyata keçirə bilmədiyi iyirmi iki günlük müharibədən sonra bu günə qədər Qəzzə xalqına bu zülm edilir və İslam ümməti onu müdafiə edə bilmir. İslam ümməti bu məsələ qarşısında elə dayanıb ki, sanki ona aid deyil, onun haqqı alınmayıb, ona zülm edilməyib. Biz nə üçün beləyik?! Nə üçün İslam ümməti bu vəziyyətə düşmüşdür?! İslamın və İslam ümmətinin düşmənlərinin əli ilə bu regionda qondarma sionsit İsrail dövləti adlı məhvedici və təhlükəli bir xərçəng yaranmışdır. Onun zülmünə və böyük günahlarına şərik olan himayədarları hələ də onu müdafiə edirlər, İslam ümməti isə özünü müdafiə edə bilmir. Bu bizim zəifliyimizdir. Biz İslama qayıtmaqla, əziz İslam Peyğəmbərinin təlimlərini əsas götürməklə bu zəifliyi düzəltməliyik.270


Yeni İslam Orta Şərqi

Qəzzə məsələsi bir parça torpaq məsələsi deyil. Fələstin məsələsi təkcə coğrafi məsələ deyil, bəşəriyyət məsələsidir, insaniyyət məsələsidir. Bu gün Fələstin məsələsi insani prinsiplərə boyun əymək, yaxud onlara qarşı çıxmaq meyarıdır. Məsələ bu qədər əhəmiyyətlidir. ABŞ da bu münasibətdən mütləq ziyan çəkəcək. Bu tarixi dəyişikliklərdə 10, 20 və ya 30 il bir an kimidir, tez ötəcək. Fələstin məsələsi gələcəkdə uzun əsrlər boyu ABŞ-ın bədnamlığına bais olacaq. Fələstin azad olacaq. Buna heç bir şübhəniz olmasın. Fələstin mütləq azad edilib xalqa qaytarılacaq, orada Fələstin dövləti qurulacaq. Bunlarda heç bir şübhə yoxdur. Amma ABŞ-ın və Qərbin bədnamlığı aradan qalxmayacaq. Onlar həmişə bədnam olacaqlar. Şübhə yoxdur ki, Allah-Taalanın istəyi əsasında yeni bir Orta Şərq formalaşacaq. Bu Orta Şərq İslam Orta Şərqi olacaq; Fələstin məsələsinin bir İslam məsələsi olduğu kimi.271

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə