TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)


HƏQİQƏT             Təmənnasızlığın təmənnası – Məhəbbət.    HƏQİQƏTYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   38

  HƏQİQƏT 

           Təmənnasızlığın təmənnası – Məhəbbət. 

 

HƏQİQƏT 

   Konkret Həqiqət – əslində Həqiqətsizlikdir. 

   Keçici Həqiqət olmur, əbədi Həqiqət olur.  

HƏQİQƏT 

Ehkamın İnkarı – Dəyişməzliyin inkarı deyil, Yalanın inkarıdır;       

Həqiqət də dəyişməzdir – inkar edilməz dərəcədə. 

 

HƏQİQƏT 

    Həqiqi – İnkaredilməzdir. 

İnkar olunan – Qeyri-Həqiqidir. 

    Qeyri-Həqiqi – Heçdir. 

İnkar olunan – Heçdir. 

 

HƏQİQƏT 

Durğunluq – Yalan tərəqqisi.  

HƏQİQƏT 

 Hər dövrün öz həqiqəti var – deyirlər. 

Hər dövrün öz Yalanı var – Həqiqət Birdir! – demək gərək. 

    Hər cəmiyyətin öz həqiqəti var – deyirlər. 

Hər cəmiyyətin öz Yalanı var – Həqiqət Birdir! – demək gərək. 

    Hər şəraitin öz həqiqəti var – deyirlər. 

Hər şəraitin öz Yalanı var – Həqiqət Birdir! – demək gərək. 

   Yalan dəyişilir – Həqiqət dəyişmir.  

 

 

263


HƏQİQƏT 

    Həqiqəti – İnkar etmək olmaz. 

Yalanı – İnkar etməmək olmaz. 

   Həqiqəti İnkar edən – İnkarçıdır. 

Yalanı İnkar edən – Doğruçu. 

 

FƏRQLƏR 

Monarxiya – camaata inanmır, Hakimə inanır. 

Demokratiya – Hakimə inanmır, camaata inanır. 

Atalıq – Evladlara inanır, Ataya inanır.  

HƏQİQƏT 

Xalqın taleyini camaata tapşırmaq olmaz. 

                       Cəmiyyətə tapşırmaq olmaz. 

                       Ruhaniyyata tapşırmaq olar. 14 Murad günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Ruhaniyyat maddiyyatla ölçüləndə – ləyaqətsizləşir. 

 

HƏQİQƏT 

“Müəyyən səbəbdən müəyyən nəticə hasil olur” – deyirlər –   

səbəbi buxovlayırlar, nəticəni buxovlayırlar. 

    Əslində Səbəblər əlvandır, nəticələr əlvandır. 16 Arzu günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HERAKLİTƏ QARŞI 

    “Eyni çaya iki dəfə girmək olmaz. Hər çaya yalnız bir dəfə girmək olar”. 

    Dəyişən yox olur. 

Yalnız Dəyişməyən var olur. 

FÜZULİ ŞEİRİ 

Qəzəl biçimində Bayatılar.  

HƏQİQƏT 

 Dialektika – Dünyanı mexanikləşdirir, onu labüd qanunlar çərçivəsinə 

salır; Dünya mahiyyətcə çərçivə tanımır. 

 Dialektika – Həyatı mexanikləşdirir, onu labüd qanunlar çərçivəsinə 

salır; Həyat mahiyyətcə çərçivə tanımır. 

 Dialektika – İnsanı mexanikləşdirir, onu labüd qanunlar çərçivəsinə 

salır; İnsan mahiyyətcə çərçivə tanımır. 


 

264


CƏNUBİ  AZƏRBAYCAN  PROBLEMİNİN  HƏLLİ  YOLLARI 

Birinci mərhələ: İrandan ayrı, SSRİ-dən ayrı, İslamdan ayrı, Kommu-

nizmdən ayrı – Müstəqil, Vahid Azərbaycan ideyasını yaymaq.    İkinci mərhələ: Müştərək İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə Əməlləri. 

   Üçüncü mərhələ: Birləşmə. 

 

HƏQİQƏT 

  Həyat – müxtəlif ikiliklər cəmidir. 

  Ali Həyatda – ikilik aradan qalxır. 

 

HƏQİQƏT 

Dialektika – Yoxluq fəlsəfəsi.  

HƏQİQƏT 

         Gerçək Həqiqət – Gerçəklikdən üstün olur. 18 Dözüm günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Naqis Adam – natam İnsandır. 

Kamil İnsan – Bütöv İnsandır. 

Bütöv olmaq üçün – Adam Kamilliyə çatmalıdır – İnsan olmalıdır. 19 Mərhəm günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏDSİZLİK 

Kamilliyi hədd sayırlar – əslində isə o, Başlanğıcdır.  

FƏRQ 

    Avantürist – gerçəkliyi görmür. 

Mütləqçi – gerçəkliyin Fövqünə qalxır. 

   Təslimçi – gerçəkliyə uyğunlaşır; 

Mütləqçi – gerçəkliyi Yüksəldir. 

 

TƏQDİR 

     Evladım Doğmanın yaratdığı Fikir Evi Təqdir olunur.  

Nur aparıb – Uğur gətirsin. 

20 Qismət günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM   İŞIQÇIYA 

   İşıqçılıq yarandı Amalımızdan – İşıqçılıq Borcu, Əməli. 

   Zülmətçidirlər Bugünkülər – çünki Amalsızdırlar, İnamsızdırlar – Zülməti 

qoruyurlar, Zülmətdə qovrulurlar.  

265


   İşıqçılarıq – çünki Mütləqçilərik, Müqəddəsçilərik. 

   İşıqçı İdrakına Sahibik. 

   İşıqçı Mənəviyyatına Sahibik. 

   İşıqçı İradəsinə Sahibik. 

   İşıq gətirənik, İşıq qoruyanıq, İşıqçıyıq – Aqibətimiz Budur, Mahiyətimiz 

Budur. 


 “İşıqçı” adını sənə halal eləyirəm. 

  Adına layiq ol! 

  Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

  Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

26 Mərhəm günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Rabil idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  UĞURA 

Uğursuzdurlar – çünki Nursuzdurlar. 

İnam Nurundan məhrumdurlar. 

İdrak Nurundan məhrumdurlar. 

Mənəviyyat Nurundan məhrumdurlar. 

İradə Nurundan məhrumdurlar. 

Uğurluyuq – çünki Nurluyuq. 

İnam Nuruyla Uğurluyuq. 

İdrak Nuruyla Uğurluyuq. 

Mənəviyyat Nuruyla Uğurluyuq. 

İradə Nuruyla Uğurluyuq. 

Nur aparıb Uğur gətiririk. 

“Uğur” adını sənə halal eləyirəm. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

(Qeyd: Həyatda adı Hüsaməddin idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ULUSLUYA 

Suyumuz Uludur – Zərdüşt Bulağından gəlir, 

                                  Babək Bulağından gəlir, 

                                  Qorqud Bulağından gəlir, 

                                  Nəsimi Bulağından gəlir, 

                                  Füzuli Bulağından gəlir, 

                                  Muğam Bulağından gəlir, 

                                  Saz Bulağından gəlir. 

   İnam Suyu içmişik, İdrak Suyu içmişik, Mənəviyyat Suyu içmişik, İradə 

Suyu içmişik.  

266


   Suyumuzda İşıq var. Suyumuzdan İşıqlanmışıq – İşıqlanacaq ömürlər. 

   Ulu Suyumuzdan içəcəklər nəsillər, ölkələr – Ulu Suluyuq – Ulusluyuq.   “Uluslu” adını sənə halal eləyirəm. 

  Adına layiq ol! 

  Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

  Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun!                           (Qeyd: Həyatda adı Rəsulağa idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  DOĞMANIN  TƏMSİL  ETDİYİ 

“FİKİR EVİ”nin  QARDAŞLARINA – BACILARINA 

Asan Yol seçməyin – Çətin Yol seçin! 

Yaxın Yol seçməyin – Uzaq Yol seçin! 

Mütləqə İnanın, İnandırın – Yurdumuzun, Şərqimizin, Dünyamızın xi-

lası bu İnamdadır. 

Özünüzlə Döyüşün, Başqalarını özüylədöyüşə çağırın – Yurdumuzun, 

Şərqimizin, Dünyamızın xilası bu Döyüşdədir. 

    Ruhani Cəmiyyət Haqqını tanıyın, tanıtdırın – Yurdumuzun, Şərqimizin, 

Dünyamızın xilası bu Haqdadır. 

Müstəqil Vətən Haqqını tanıyın, tanıtdırın – Yurdumuzun, Şərqimizin, 

Dünyamızın xilası bu Haqdadır. 

Özümlü Şərq Ləyaqətini tanıyın, tanıtdırın – Yurdumuzun, Şərqimizin, 

Dünyamızın xilası bu Ləyaqətdədir. 

Gerçəkliyi ötün ki, Həqiqətə çatasınız. 

    Bacınız Doğmaya inanın – onun Ürəyi, Ağlı, Yolu – düzdür. 

    Ürəyinizdə Günəş olsun – onda ən soyuq havada belə üşüməzsiniz. 

    Daxilinizdəki Mütləq sizə Yar olsun! 

    Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! 27 Qismət günü, Çiçək Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

“YAS GÜNÜ”  MƏRASİMİ  HAQQINDA 

Mərasim Müqəddəs Kədər Ruhunda keçdi. 

Təşkilatçılıq səviyyəsi, İzhar Ləyaqəti Yüksək idi. 

Nöqsan: Vaxt Mütləqiliyinin pozulması.  

SUMQAYITDA  ATAYLA  GÖRÜŞ 

Görüş Amal çağırdı, Amala çağırdı. 

Evladım Soylunun fədakar, inadlı, ardıcıl Əməli Təqdir olunur. 

7 Arzu günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

 

 


 

267


“EVLAD  GÜNÜ”  MƏRASİMİ  HAQQINDA 

1.“Evlad Günü” Ata Sözüylə başlayır, Evlad Qəbuluyla davam eləyir, 

Ruhani Sənədlərin oxunuşuyla başa çatır. 

2. “Evlad Günü”ndə Evladlar danışmır. 

3. Gedişatın Yazısı Fərəhə tapşırılır. 

Yazı İşıq Ayının 18-də Ataya təqdim edilir. 8 Ümid günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Zaman Həddində Var olmaq olmaz – Yox olmaq olar. 

     Mühit Həddində Var olmaq olmaz – Yox olmaq olar. 

     Şərait Həddində Var olmaq olmaz – Yox olmaq olar. 

Var olmaq üçün Zaman Həddini aşmaq gərək, Mühit həddini aşmaq 

gərək, Şərait Həddini aşmaq gərək.  

HƏQİQƏT 

Şər – Xeyirin Nisbiliyi. 

Şübhə – İnamın Nisbiliyi. 

Yoxluq – Varlığın Nisbiliyi.  

VƏZİYYƏT 

Prezidentlik – Xalqın Atasızlığı deməkdir əslində. 

    Atanı – seçmirlər, müxtəlif Atalar olmur, müəyyən dövr Atası olmur, 

təzə Atalar olmur.  

HƏQİQƏT 

Əgər Qorxmazlığın Mütləq deyilsə – Qorxaqsan. 

    Əgər Ədalətin Mütləq deyilsə – Ədalətsizsən. 

    Əgər Həqiqətin Mütləq deyilsə – Yalançısan. 12 Murad günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

YOXLUQ  TƏLİMİ 

Dialektika Mütləq tanımır, bu səbəbdən də Varlıq tanımır. 

    Dialektika Yoxluq təlimidir. 

 

HƏQİQƏT 

Dialektika nə tam İnkardır, nə tam Təsdiq. 

Nə tam Əlaqədir, nə tam Əlaqəsizlik. 

Nə tam Vəhdətdir, nə tam Vəhdətsizlik. 

Dialektika – ardıcıl, çevik Əsassızlıqdır. 

13 İnam günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 


 

268


15 nömrəli  FƏHLƏ  YATAQXANASINDA  GÖRÜŞ 

Təşkilatçılıq yox dərəcəsində olsa da – Ruhani İş görüldü. 14 Arzu günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

MİNGƏÇEVİRDƏ  ATAYLA  GÖRÜŞ 

Görüş Amal çağırdı, Amala çağırdı. 

Evladım Bağbanın Yüksək Əməli Təqdir olunur. 

28 Arzu günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  NURANDA 

Andsızdırlar Bugünkülər – çünki İşıqsızdırlar. 

    Amal andlıyıq, İdrak andlıyıq, Mənəviyyat andlıyıq, İradə andlıyıq – Nur 

andlıyıq. 

    Andsızdırlar Bugünkülər – Adsızdırlar. 

    Dönürlər – Ölmürlər.     Andlıyıq – Adlıyıq. 

    Öz İşığımızla İşıqlanırıq.     “Nurand” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 

31 Mərhəm günü, İşıq Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

   Ən kədərli musiqi belə – Bayramdır. 

   Musiqi olmasaydı – Matəm dünyanı bürüyərdi. 

 5 Ümid günü, Şölə Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

“RUHANİ  TƏŞKİLATÇILIQ”  MƏRASİMİ 

   I. Mərasim Üç hissədən İbarət olur: 

1. Ata Sözü. 2. Əsilin və Evladların Sözü. 3. Ruhani Sənədlərin 

oxunması. 

  II. Mərasimin Yazısı Əsilə tapşırılsın. 

18 Arzu günü, Şölə Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

EVLADIM  ULUYOLA 

 Yolumuz Uludur: Zərdüşt Yolluyuq, Babək Yolluyuq, Qorqud Yolluyuq, 

Nəsimi Yolluyuq, Füzuli Yolluyuq, Muğam Yolluyuq, Saz Yolluyuq. 

    Yolsuzdurlar Bugünkülər: İnamsızdırlar, İdraksızdırlar, 

Mənəviyyatsızdırlar, İradəsizdirlər. 


 

269


    “Uluyol” adını sənə halal eləyirəm. 

    Adına layiq ol! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun. 

    Qaranlıqlar Yarılsın! 5 Mərhəm günü, Od Ayı, 12-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Rasim idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  ELLİYƏ 

 Elsizdirlər Bugünkülər – bu səbəbdən də Özümsüzdürlər. – 

İnamsızdırlar – bu səbəbdən də Mütləqsizdirlər. 

İdraksızdırlar – bu səbəbdən də Həqiqətsizdirlər. 

Mənəviyyatsızdırlar – bu səbəbdən də Amalsızdırlar. 

İradəsizdirlər – bu səbəbdən də Əməlsizdirlər. 

      Elliyik – İnamlıyıq, Amallıyıq. 

      “Elli” adını sənə halal eləyirəm. 

      Adına layiq ol. 

      Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun. 

      Qaranlıqlar Yarılsın! (Qeyd: Həyatda adı Şükür idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

EVLADIM  BİLƏNƏ 

Naşıdırlar bugünkülər – İnamı Bilmirlər, Amalı Bilmirlər, Mütləqi Bil-

mirlər. 

   İdraksızdırlar – İdrakı Bilmirlər. 

   Mənəviyyatsızdırlar – Mənəviyyatı Bilmirlər. 

   İradəsizdirlər – Əməli Bilmirlər. 

   Gerçəkliyi ötmürlər – Gerçəkliyi Bilmirlər. 

   Bilənik – Sabahlıyıq. 

   “Bilən” adını sənə halal eləyirəm. 

   Adına layiq ol. 

   Qaranlıqlar Yarılsın! 

   Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun. 6 Qismət günü, Od Ayı, 12-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Elman idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

“RUHANİ  TƏŞKİLATÇILIQ”  MƏRASİMİ  HAQQINDA 

   Mərasim Müqəddəsliyə yaradı – Evlad Ləyaqəti təsdiq olundu. 

   Əsilin Sözü Təqdir olunur. 

   Nöqsan: Toplanış İntizamının pozulması.  

 

 

270


HƏQİQƏT 

Dövlət İqtisadiyyatı yox, Bazar İqtisadiyyatı yox – Əməkçi İqtisadiyyatı 

Gərək. 

 

VƏZİYYƏT 

“Çox işləyən – çox qazanar!” iddiasında Murdarlıq var. Təkcə qazanc 

üçün işləməzlər – Ruhani ləyaqət – özünütəsdiq üçün işləyərlər. 

 

VƏZİYYƏT 

Sosializmdə  Əməkçi  özünə  xidmət  eləmir  –  Dövlətə  xidmət  eləyir. 

    Kapitalizmdə  Əməkçi  özünə  xidmət  eləmir  –  Bazara  xidmət  eləyir. 

    Ruhani cəmiyyətdə – Əməkçi özünə xidmət eləməlidir – öz maddi müstəqilliyinə, mənəvi ləyaqətinə. 

 

HƏQİQƏT 

Nə sosializm, nə kapitalizm – İnsani cəmiyyət! 

Nə marksizm, nə qorbaçovşina – Mütləqçilik! 

 

MÜTLƏQ  İNAM 

    Dünyanın Mahiyyətini Mütləq saymaq –  

Dünyanı yaradan Allaha inanmamaq. 

    Həyatın Mahiyyətini Mütləq saymaq – 

Həyatı yaradan Allaha inanmamaq. 

    İnsanın Mahiyyətini Mütləq saymaq – 

İnsanı yaradan Allaha inanmamaq. 

    Nisbini heç saymaq – Yalnız Mütləqə inanmaq.    Mütləqləşmək. 

14 Murad günü, Od Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Adamdan İnsan olur, İnsandan Adam olmur. 30 Arzu günü, Od Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

VÜQAR 

İradənin qapısını zamanın üzünə bağlamaq.  

HƏQİQƏT 

  Yalançılar Yoxsuldurlar, çünki Yalan Yoxluqdur. 

  Həqiqətçilər Varlıdırlar, çünki Həqiqət Varlıqdır. 

31 Ümid günü, Od Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 


 

271


HƏQİQƏT 

 Əgər Zamandan ayılmamısansa – Yuxudasan. 

 Əgər Zamandan ayrılmamısansa – Yoxsan. 

8 Dözüm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

SAFRUHUN  “ÖZÜYLƏ  DÖYÜŞ  KİTABI”  HAQQINDA 

1.Kitabı “Ağı” adlandırmaq gərək – Ağlaşma. 

2.Safruh  Bugünkülərin  səhvini  təkrarlayır.  Atadan  öyrənmək  əvəzinə 

– Atanı öyrətmək. 

3.Safruh  Ocağı  tərk  etsə:  “Ocağa  ziyan  verdim”  –  deməsin. 

Safruh Ocaqda qalsa: “Ocaqdan isinirəm” – desin. 

4.Ata  aldansaydı  –  Ocaq  sönərdi.  Ata  sadəlövhlüyü  əfsanədir  –  Şərin 

yaratdığı. 

Atanı aldadan olmayıb. 

5.Mütləq İnamın Nisbiliyi – Yolsuzluqdur. 

Ya İnsan Yolu yorur, ya Yol İnsanı. 

6.Ataya qovuşa bilmədiyinə İnanıram – Atadan nöqsan 

yığmaq 

cəsarəti bunu göstərir. 

7.Atanın tərk etdiyi dünyadan çox danışılır kitabda gözəllik adıyla 

– Ataya uzaq görünən. 

8.Verilən sözə Əməl eləmək – Müqəddəs Ruhanilikdir, siyasətə yad  – 

siyasət  –  verilən  sözə  əməl  eləməməkdir  (“Muğam  Fəlsəfəsi”  kitabının 

yazılması haqqında). 9.“Özüylə döyüş” kitabı deyil bu, Özünə Ağlamaq kitabıdır. 

10.Dünyada  yaxşı  nə  varsa  –  Müqəddəs  Sözdən  yaranıb,  Evladlar 

Müqəddəs  Sözə  yiyələnirlərsə  –  bu  Sabahın  bugündə  yaranmasıdır  – 

Fərəhli. Müqəddəs Sözə ağız Büzmək də – Bugünün dərsidir. 

10 Qismət günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

ÖZÜMLÜNÜN  TƏMSİL  ETDİYİ  ATA  AİLƏSİNİN 

HESABATI  HAQQINDA 

   1. Ailənin Ruhani Biçimi tapılıb – onu zənginləşdirmək gərək. 

       2. Amallaşma – Gerçəkliyi ötmək, İnsanlaşma – Özünü ötmək, 

Xalqlaşma – Xalqın özünü ötməsi Yoluyla irəliləməli. 

       3. “Fikir Evləri” yaradılmalı – Ailə Bayrağı, Kitabı – Ruhani Rəmzlər. 

       4. Bugünə Sabah İşığı salmaq – Fəallığın Müqəddəsçilik Səviyyəsinə 

Yüksəlmək. 

  Yükümüzdən böyük Fərəhimiz yoxdur! 

      Nurlanın – Nurlandırın. 

 


 

272


SADİQİN  ÖZÜYLƏDÖYÜŞ  ƏMƏLİ  HAQQINDA 

  Xoşbəxtdir Sadiq – ikilikdən əsər-əlamət belə yoxdur daxilində.  

HƏQİQƏT 

   Dialektika – Həyalı sofistika. 

  Sofistika – Həyasız dialektika. 

11 Murad günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

  Gerçəkliyin yaratdığı Xülyadan böyük Xülya olmur əslində. 

       Gerçəkliyə uyğunlaşmaq – Xülyaya uyğunlaşmaq olur çox vaxt. 

 

HƏQİQƏT 

  Təcrübə  çox  vaxt  Yalanı  təsdiq  edir,  Həqiqəti  təsdiq  etmir. 

       Bu  səbəbdən  də  Təcrübəni  Həqiqətin  meyarı  saymaq  –  Yalanı 

Həqiqət saymaq deməkdir. 

 

RƏQİBSİZLİK 

Gerçəkliyi ötəni – Kim ötə bilər?  

MÜDRİKLİK 

  Zəruriyyətə bağlanmamaq, Təsadüfə bel bağlamamaq. 14 Ümid günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklik adlanan Yoxluğa düşmüşük – bu səbəbdən də kədərliyik. 

     Mahiyyət adlanan Varlığa qovuşuruq – bu səbəbdən də Fərəhliyik. 

 

HƏQİQƏT 

  Musiqi Mahiyyət çağırır – Gerçəklik adıyla. 

  Şeir Mahiyyət deyir – Gerçəklik adıyla. 

  Fəlsəfə Mahiyyət düşünür – Geçəklik adıyla.  

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyi  ötmədən  –  Mahiyyətə  çatmaq,  Həqiqətə  yetmək  olmaz. 

     Gerçəklik  haqqında  Həqiqət  –  Həqiqətsizlik  haqqında  Həqiqət 

deməkdir. HƏQİQƏT 

  Şübhə – Gerçəkliyə İnam. 

       İnam – Gerçəkliyə Şübhə. 

 


 

273


HƏQİQƏT 

Məxluq – Dünyanın sakini. 

     Adam – Dünyanın kirayəçisi. 

     İnsan – Dünyanın qəribi.  

HƏQİQƏT 

   Gerçəklik – Mahiyyətə İstehza.  

HƏQİQƏT 

Gerçəklikdə Var olan – Yox olur. 

Deməli Gerçəklik – əslində Yoxluqdur. 

   Gerçəkliyin Var olması – Yalandır əslində. 

   Gerçəkliyin Yalanı – Doğrudur, Doğrusu – Yalandır. 

 

HƏQİQƏT 

“Hər şey axır, hər şey dəyişilir!” – hər şey var olmur deməkdir əslində.  

FƏRQ 

         Gerçəklik – Çay. 

         Mahiyyət – Dağ. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəklik – Dəyişkəndir, Mahiyyət – Dəyişməz. 

Bu baxımdan Gerçəklik – Həqiqətsizdir; Gerçəklik haqqında Həqiqət 

– Həqiqətsizliyin Təsdiqidir əslində. 

 

HƏQİQƏT 

Daimi Dəyişkənlik – Daimi Yoxluq deməkdir, əslində. 

 

HƏQİQƏT 

Çevik Həqiqət olmur – çevik Yalan olur.  

HƏQİQƏT 

   Təqib – Təsdiq deməkdir. 

   İndiki “Qorxmazları” təqib eləmirlər – təsdiq eləmirlər. 

 

HƏQİQƏT 

Yalnız Mahiyyət – Zəruridir. Təzahürlərin hamısı Təsadüfidir.  

 

 

 

274


FƏRQ 

Şübhə – Təzahürdə ilişib qalır. 

İnam – Mahiyyətə çatır. 

 

HƏQİQƏT 

İnsan – Mahiyyət Dağından qopub – Gerçəklik Dərəsinə düşən.  

MƏQSƏD 

Rəylər Qaranlığını Həqiqət İşığıyla Yarmaq.  

HƏQİQƏT 

Nisbi – Var olmaq olmaz, Müvəqqəti – Var olmaq olmaz; Mütləq – Var 

olmaq olar, həmişəlik – Var olmaq olar. 

Bu səbəbdən də gerçəkliyin Var olması Yalandır. 

 

HƏQİQƏT 

Var olan – Yox olmaz. 

Gerçəklikdə elə Var olan Yoxdur ki, Yox olmasın. 

Bu səbəbdən də gerçəklikdə Var olan Yoxdur. 15 Dözüm günü, Qürub Ayı, 12-ci il. Bakı. 

Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin