Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə1/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Stomatologiya ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir

15.08.2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir
1) Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?

A) Köpək dişləri

B) Süd və daimi

C) Süd


D) Ağıl dişləri

E) Daimi
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


2) Daimi dişlərin sistem hipoplaziyasının baş verməsinin səbəbi nədir?

A) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmaması

B) Radiasiyanın təsiri

C) Anadan olduqdan sonra uşağın keçirdiyi xəstəliklər

D) İçməli suyun tərkibində flüorun miqdarının çox olması

E) İçməli suyun tərkibində flüorun miqdarının az olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
3) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərinə hansı hallarda təsadüf olunur?

A) Endemik ur xəstəliyində

B) Endemik flüorozda

C) Yerli hipoplaziyada

D) İçməli suyun tərkibində mikroelementlərin olmaması zamanı

E) Sistem hipoplaziyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
4) Hetçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyəni əhatə edir?

A) Sementi və dentini

B) Dentini

C) Minanı

D) Mina və dentini

E) Sementi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
5) Hansı yaşda uşaqlarda tetrasklin sırasından olan preparatlar təyin etmək məsləhət deyil?

A) 6 aydan - 12 yaşadək

B) 6 aydan - 1 yaşadək

C) 1 yaşdan - 6 yaşadək

D) 6 yaşdan - 12 yaşadək

E) 1 yaşdan - 2 yaşadək


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
6) Flüoroz zamanı baş verən patoloji dəyişikliklər hansı hüceyrələrin funksional dəyişikliyi nəticəsində yaranır?

A) Osteoblastların

B) Ameloblastların

C) Osteoklastların

D) Epitel hüceyrələrinin

E) Sementoblastların


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
7) Flüorozda dişlərin zədələnməsi hansı qrup xəstəliklərə aid edilir?

A) Virus xəstəliklərinə

B) Peşə xəstəliklərinə

C) İnfeksion xəstəliklərə

D) Genetik xəstəliklərə

E) Sistem xəstəliklərinə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
8) Flüorozun diferensial diaqnostikası üçün əlavə hansı müayinə üsulu istifadə olunur?

A) Rentgenoloji müayinə

B) Sitoloji metod

C) Stomatoskopiya

D) Dişin EOD

E) Vital rəngləmə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
9) Flüorozun profilaktikası hansı yaşadək aparılır?

A) 25 -30

B) 5 - 6

C) 8 - 10

D) 20 - 25

E) 18 - 20


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
10) Dişin sərt toxumalarının oval formalı zədələnməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Pazvari qüsur

B) Hipoplaziya

C) Flüoroz

D) Mərmər xəstəliyi

E) Minanın eroziyası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
11) Dişin sərt toxumalarının erroziyası hansı toxumaları zədələyir?

A) Sement və dentini

B) Minanı

C) Dentini

D) Sementi

E) Mina və dentini


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
12) Patoloji sürtülmə zamanı qüsur dişin hansı səthində yerləşir?

A) Aproksimal

B) Kəsici və çeynəmə

C) Çeynəmə və dil

D) Vestibulyar və çeynəmə

E) Vestibulyar və kəsici


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
13) Pazvari qüsurun klinik simptomu hansıdır?

A) Dişin formasının dəyişməsi

B) Dişlərin vestibulyar səthində oval şəkilli qüsurun əmələ gəlməsi

C) Dişin boyun nahiyəsində pazvari qüsurun olması

D) Diş ətinə yaxın sahədə əmələ gəlmiş şırım şəkilli qüsurun olması

E) Dişin kəsici kənarının və qabarcıqlarının qüsuru


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
14) Kökü formalaşmamış dişlərin sınığı baş verdikdə hansı əməliyyat həyata keçirilir?

A) Devital amputasiya

B) Vital ekstripasiya

C) Devital ekstripasiya

D) Diş çəkilir

E) Vital amputasiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B,Терапевтическая стоматология, 2004
15) Süd dişlərinin sancılmış sınığı zamanı hansı əməliyyat məqbul sayılır?

A) Depulpasiya

B) Dişin çəkilməsi

C) Replantasiya

D) EOD ilə kontrol

E) Şinalama


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
16) Dişin sərt toxumalarının patologiyalarından hansı onların inkişafı dövründə baş verir?

A) Pazvari qüsur

B) Dişlərin patoloji sürtülməsi

C) Dişlərin erroziyası

D) Turşuların təsirindən baş verən nekroz

E) Minanın hipoplaziya və hiperplaziyisı, dişlərin flüorozu


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
17) Dişlərin çıxmasından sonra hansı qeyri-karioz xəstəliyə daha tez-tez rast gəlinir?

A) Dişlərin flüorozu

B) Dişlərin irsi patologiyaları

C) Minanın hipoplaziyası

D) Hiperplaziya

E) Travma, dişlərin eroziyası, pazvari qüsur


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
18) Hipoplaziyanı törədən səbəblər hansıdır?

A) Erkən uşaq yaşlarında baş verən və maddələr mübadiləsi pozğunluqları ilə müşayiət olunan xəstəliklər

B) Ekoloji faktorlar

C) Naməlum səbəblər

D) Radiasiya

E) İçməli suyun tərkibindəki flüorun miqdarının az olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
19) Hipoplaziyaya xas olan şikayətlər hansıdır?

A) Şikayətlərin olmaması

B) Gecə ağrılarının olması

C) Dişin rənginin və formasının dəyişməsi

D) Həssaslığın artması

E) Minanın yeyilməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
20) Klinik əlamətlərinə görə hipoplaziyaya oxşar xəstəlik hansıdır?

A) Patoloji sürtülmə

B) “Tetrasiklin” dişləri

C) Hiperplaziya

D) Dişlərin inkişafının irsi patologiyaları

E) Karies


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
21) Dişlərin flüorozunun əmələ gəlmə səbəbi?

A) Erkən və uşaq yaşlarda orqanizmdə maddələr mübadiləsinin pozulması

B) İçməli suda flüorun miqdarının 1mq/l-dən çox olması

C) Natamam osteogenez

D) Flüor tərkibli preparatlardan həddən çox istifadə etmək

E) Səbəbi məlum deyil


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
22) Flüorozun xarakterik klinik forması hansıdır?

A) Destruktiv

B) Ləkəli

C) Şırımlı

D) Çilli-təbaşir

E) Ştrixli


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
23) Flüorozun tipik lokalizasiya zonaları hansıdır?

A) Fissurlar və təbii çökəkliklər

B) Kəsici və köpək dişlərinin vestibulyar səthi

C) Bütün dişlərin sərt toxumaları

D) Dişlərin boynu

E) Bütün dişlərin vestibulyar səthinin minası


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
24) Flüoroz zamanı xarakterik şikayət hansı hesab olunur?

A) Dişlərin rənginin dəyişməsi

B) Dişlərin yeyilməsi

C) Həssaslığın artması

D) Dişlərin laxlaması

E) Minada qüsurların əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
25) Flüorozun ləkəli forması hipoplaziyanın anoloji formasından nə ilə fərqlənir?

A) Dişlərdə çoxsaylı ləkələr əmələ gəlir

B) Dişlər hələ çıxmamışdan əmələ gəlir

C) Əsasən daimi dişlər zədələnir

D) İçməli suda flüorun miqdarı çox olan bölgələrdə baş verir

E) Kariesə xas olmayan lokalizasiyası olur


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
26) Pazvari qüsurun əmələ gəlməsinin ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

A) Diş əti kənarının degenerasiyası nəticəsində diş toxumalarının trofikasının pozulması

B) Parodont xəstəlikləri zamanı diş köklərinin açılması

C) Mexaniki təsirlər

D) Qalxanvari vəzin disfunksiyası

E) Çoxlu miqdarda sitruslar və onların şirələrinin qəbul edilməsi


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
27) Sadalanan simptomlardan hansı dişlərin patoloji sürtülməsi üçün xarakterik deyil?

A) Hiperesteziya

B) Öz-özünə baş verən gecə ağrıları

C) Dişlərin hündürlüyünün azalması

D) Gicgah - çənə oynağında ağrılar

E) Estetik çatışmazlıq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
28) Dişlərin kariesi zamanı aşağıdakı faktorlardan hansı aqressiv xarakter daşıyır?

A) Ağız boşluğunun mikroorqanizmləri, diş ərpi və karbohidratlar

B) Zülal mübadiləsinin pozulması (dişin sərt toxumalarının zülal matrisasının zədələnməsi)

C) Kifayət qədər qidalanmamaq

D) Orqanizmdə gedən mübadilə pozğunluğu

E) Dişin zülal strukturunun zədələnməsinə səbəb olan karbohidrat mübadiləsinin pozulması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
29) Hidroksiapatitin kimyəvi formulu necədir?

A) Ca10(PO4)8(OH)2

B) Ca2(PO2)2(OH)2

C) Ca4(PO4)4(OH)2

D) Ca10(PO4)6(OH)2

E) CaHPOH4


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
30) Dişin sərt toxumalarında kalsium-fosfor nisbəti necədir?

A) 1,3


B) 1,5

C) 1,67


D) 2,0

E) 2,1
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


31) Minanın keçiriciliyi nə zaman artır?

A) Pazvari qüsurda

B) Flüorozda

C) Patoloji sürtülmədə

D) Ağ ləkə mərhələsində

E) Hipoplaziyada


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
32) Ağız suyunda pH aşağı düşdükdə hidroksiapatitin həll olması necə olur?

A) Azalır

B) Dəyişmir

C) Əvvəl azalır, sonradan artır

D) Əvvəl artır, sonradan azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


33) Kariesin ləkə mərhələsinin diaqnostikası üçün hansı metod daha məqbul hesab olunur?

A) Rentgenoqrafiya və EOD

B) Vital rəngləmə və EOD

C) Rentgenoqrafiya və termodiaqnostika

D) Lüminessent stomatoskopiya və vital rəngləmə

E) Termodiaqnostika və lüminessent stomatoskopiya


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
34) Vital rəngləmə metodu ilə hansı xəstəlik zamanı minanın demineralizasiyası aşkarlanır?

A) Kariesin ağ ləkə mərhələsi

B) Minanın erroziyası

C) Kariesin piqmentli ləkə mərhələsi

D) Hipoplaziya

E) Pazvari qüsur


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
35) Kariesin diaqnostikası məqsədi ilə vital rəngləmə zamanı nədən istifadə edilir?

A) Pisarev - Şiller məhlulundan

B) Metilen abısından

C) Eritrozindən

D) Fuksindən

E) Kalium - yoddan


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
36) Kariesin ləkə mərhələsində minanın mikrobərkliyi necə dəyişir?

A) Azalır

B) Əvvəl artır, sonradan azalır

C) Əvvəl azalır, sonradan artır

D) Dəyişmir

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


37) Кariesin ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində kalsiumun miqdarı necə dəyişir?

A) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

B) Dəyişmir

C) Azalır

D) Artır

E) Əvvəl аzalır, sоnrа аrtır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
38) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində fosforun miqdarı necə dəyişir?

A) Artır


B) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

C) Dəyişmir

D) Azalır

E) Əvvəl аzаlır, sоnrа аrtır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
39) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində flüorun miqdarı necə dəyişir?

A) Dəyişmir

B) Əvvəl аrtır, sоnrа аzаlır

C) Əvvəl аzаlır, sоnrа аrtır

D) Azalır

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


40) Kariesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyəsində proteinin miqdarı necə dəyişir?

A) Əvvəl artır, sonradan azalır

B) Dəyişmir

C) Azalır

D) Əvvəl azalır, sonradan artır

E) Artır
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


41) Kariesin bütün növləri üçün hansı ağrılar xarakterikdir?

A) Səbəbsiz baş verən uzun müddətli ağrılar

B) Gecələr baş verən uzunmüddətli ağrılar

C) Səbəbsiz baş verən qısamüddətli ağrılar

D) Qıcıqlandırıcının təsirindən baş verən ağrılar

E) Qıcıqlanma aradan qaldırıldıqdan sonra da davam edən ağrılar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
42) Ortofosfor turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

B) Dəyişmir

C) Azaldır

D) Artırır

E) Əvvəl artırır, sonradan azaldır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
43) Natrium-flüorid minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Dəyişmir

B) Artırır

C) Azaldır

D) Əvvəl artırır, sonra azaldır

E) Əvvəl azaldır, sonra artırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
44) Fizioloji məhlul minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

B) Artırır

C) Azaldır

D) Dəyişmir

E) Əvvəl artırır, sonradan azaldır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
45) Süd turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

B) Artırır

C) Azaldır

D) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

E) Dəyişmir


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
46) Kalsium-qlükonat məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Əvvəl azaldır, sonradan artırır

B) Artırır

C) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

D) Dəyişmir

E) Azaldır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
47) Remineralizasiya prossesi minada nəyi təmin edir?

A) Həll olmanı

B) Şəffaflığı

C) Keçiriciliyi

D) Mikrobərkliyi

E) Rəngi
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


48) “Remodent” məhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

A) Azaldır

B) Artırır

C) Dəyişmir

D) Əvvəl artırır, sonradan azaldır

E) Əvvəl azaldır, sonradan artırır


Ədəbiyyat: Боровский E.B.Терапевтическая стоматология, 2004
49) Remineralizasiyaedici müalicədə demineralizasiya ocağına hansı maddələr daxil olur?

A) Minerallar

B) Duzlar

C) Qələvilər

D) Turşular

E) Üzvi birləşmələr


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
50) Səthi kariesdə boşluq hansı toxumaları əhatə edir?

A) Sement və dentini

B) Minanı

C) Mina və dentini

D) Mina, dentin və predentini

E) Sement, dentin və predentini


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
51) Orta kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

A) Sement, dentin və predentin

B) Mina, dentin və predentin

C) Sement və dentin

D) Mina

E) Mina və dentin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
52) Dərin kariesdə boşluq hansı həddə yerləşir?

A) Mina və dentin

B) Sement, dentin və predentin

C) Mina, dentin və predentin

D) Mina

E) Sement və dentin


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
53) Hansı xəstəliyin profilaktikasında hermetiklər istifadə edilir?

A) Kariesin

B) Flüorozun

C) Hipoplaziyanın

D) Patoloji sürtünmənin

E) Pazvari qüsurun


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
54) Frontal dişlərin restavrasiyası üçün nə istifadə edilir?

A) Mikrohissəcikli kompozitlər

B) Dentin-pasta

C) Plastmas

D) Amalqama

E) Fosfat-sement


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
55) Kompozision materiallarla plomblamadan əvvəl diş minası hansı turşu ilə aşılanır?

A) Xlorid

B) Ortofosfat

C) Nitrat

D) Sulfat

E) Flüorid


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
56) Estetik restavrasiya zamanı plombun rəngi hansı şəraitdə seçilir?

A) Qaranlıqda, diş səthi qurudulmuş halda

B) Süni işıqda, diş səthi turşu ilə aşılandıqdan sonra

C) Qaranlıqda, diş səthinin yaş vəziyyətində

D) Təbii işıqda, diş səthinin quru vəziyyətində

E) Təbii işıqda, diş səthinin yaş vəziyyətində


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
57) Plomblamanın sendviç texnikası üçün hansı materialların qarşılıqlı tandemindən istifadə olunur?

A) Fosfat - sement və kompozit

B) Fosfat-sement və amalqam

C) Şüşə-ionomer sement və kompozit

D) Apeksit və fosfat - sement

E) Apeksit və dentin - pasta


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
58) Blekə görə II sinif karioz boşluqların plomblanması zamanı dişlər arasında hansı tipli təmas yaradılır?

A) Xətvari təmas

B) Dairə şəkilli təmas

C) Pilləvari təmas

D) Səth şəkilli təmas

E) Nöqtə şəkilli təmas


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
59) Sadalanan faktorlardan hansı karioz prosesə qarşı orqanizmin rezistentliyini aşağı salır?

A) Qidanın tərkibindəki karbohidratlar

B) Diş çöküntüləri

C) Orqanizmdə mübadilə proseslərinin tənziminin pozulması ilə müşayiət olunan xəstəliklər

D) İçməli suyun tərkibindəki flüorun kifayət qədər olmaması

E) İçməli suyun tərkibində flüorun normadan artıq olması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
60) Sadalanan faktorlardan hansılar kariesə qarşı rezistentliyi təmin edir və eyni zamanda aqressiv xarakter daşıyır?

A) İçməli suyun tərkibindəki flüorun miqdarı

B) Diş ərpi

C) Neyroreflektor, hormonal və humoral tənzimlənmənin pozulması ilə müşayiət olunan ümumi xəstəliklər

D) Ağız boşluğunun mikroorqanizmləri

E) Stress


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
61) Xroniki qanqrenoz pulpit sadalananlardan hansı ilə diferensiasiya edilmir?

A) Xroniki fibroz periodontitlə

B) Xroniki qranulomatoz periodontitlə

C) Xroniki qranulyasiyalaşan periodontitlə

D) Xroniki fibroz pulpitlə

E) Minanın erroziyası ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
62) Xroniki qanqrenoz pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

A) 50-80 mkA

B) 2-6 mkA

C) 1-2 mkA

D) 20-40 mkA

E) 150-200 mkA


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
63) 27-ci dişi pulpit diaqnozu ilə müalicə edərkən mərgümüş pastası dişdə neçə saat saxlanılmalıdır?

A) 48 saat

B) 3 saat

C) 72 saat

D) 36 saat

E) 24 saat


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
64) Kəskin ümumi pulpit zamanı pulpanın elektrikdən qıcıqlanma əmsalı hansı həddə olur?

A) 2-6 mkA

B) 150-200 mkA

C) 20-40 mkA

D) 100-150 mkA

E) 60 mkA


Ədəbiyyat: Боровский Е.В.,Терапевтическая стоматология, 2004
65) 16, 26, 36 və 46 dişlərdə adətən neçə kök kanalı olur?

A) Üç


B) Beş

C) Dörd


D) İki

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


66) Kök kanalından pulpa nə ilə xaric edilir?

A) Zondla

B) Kanaldoldurucu ilə

C) Pulpoekstraktorla

D) Raşpillə

E) Hedstrem ilə


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
67) Kök kanallarının kimyəvi işlənməsi zamanı natrium hipoxloridin neçə faizli məhlulundan istifadə olunur?

A) 5-10%


B) 0,5-1%

C) 2,5-3%

D) 5-6%

E) 10-12%


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
68) Xroniki fibroz pulpitin diferensial diaqnostikası sadalananlardan hansı ilə aparılmır?

A) Xroniki fibroz periodontitlə

B) Kəskin ocaqlı pulpitlə

C) Dərin karieslə

D) Xroniki qanqrenoz pulpitlə

E) Pazvari qüsurla


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
69) 24-cü dişdə adətən neçə kök kanalı olur?

A) Dörd


B) Bir

C) Beş


D) İki

E) Üç
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


70) Vital ekstirpasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Pulpanın anesteziyasız çıxarılması

B) Pulpanın devitalizasiya edilərək çıxarılması

C) Pulpanın anesteziya altında qismən çıxarılması

D) Pulpanın devitalizasiya edilərək qismən çıxarılması

E) Pulpanın anesteziya altında çıxarılması


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
71) Xroniki fibroz pulpitdə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır?

A) Dişarası çəpərin vertikal destruksiyası

B) Dişarası çəpərin horizontal destruksiyası

C) Apikal qranuloma

D) Hipersementoz

E) Karioz boşluq


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
72) Aşağıdakı törədicilərdən hansı pulpitin əmələ gəlməsinə səbəb olur?

A) Streptokoklar

B) İbtidailər

C) Spiroxetlər

D) Laktobasillər

E) Fuzobakteriyalar


Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004
73) 26-cı dişdə adətən neçə kök olur?

A) Beş


B) İki

C) Dörd


D) Üç

E) Bir
Ədəbiyyat: Боровский E.B.,Терапевтическая стоматология, 2004


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə