Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?Yüklə 1,79 Mb.
səhifə12/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,79 Mb.
#119
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

780) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

B) Medial qanadvari əzələ

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Udlağın yan divarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
781) Udlaqətrafı nahiyənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Udlağın yan divarı

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Qanadabənzər-arası fassiya

D) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
782) Udlaqətrafı nahiyənin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Udlağın yan divarı

C) Qanadabənzər-arası fassiya

D) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

E) Medial qanadvari əzələ


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
783) Udlaqətrafı nahiyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

B) Udlağın yan divarı

C) Qanadabənzər-arası fassiya

D) Medial qanadvari əzələ

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
784) Udlaqətrafı nahiyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Onurğa önü fassiyanın yan atmaları

B) Medial qanadvari əzələ

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) Qanadabənzər-arası fassiya

E) Udlağın yan divarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
785) Dilaltı sahənin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Alt çənənin cisminin daxili səthi

D) Ağız boşluğunun selikli qişası

E) Çənə-dilaltı əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
786) Dilaltı sahənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

B) Çənə-altı tüpürcək vəzi

C) Alt çənənin cisminin daxili səthi

D) Ağız boşluğunun selikli qişası

E) Çənə-dilaltı əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
787) Dilaltı sahənin xarici sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) Alt çənənin cisminin daxili səthi

C) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

D) Çənə-dilaltı əzələsi

E) Ağız boşluğunun selikli qişası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
788) Dilaltı sahənin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-dilaltı əzələsi

B) Ön-çənəaltı-dil və dilaltı əzələ

C) Ağız boşluğunun selikli qişası

D) Alt çənənin cisminin daxili səthi

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
789) Mental nahiyyənin ön-yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Dilaltı sümük

B) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

C) Çənə-dil əzələsi

D) Çənə-altı tüpürcək vəzi

E) M.digastricus-un ön hissəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
790) Mental nahiyyənin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

B) M. digastricus-un ön hissəsi

C) Dilaltı sümük

D) Çənə-dil əzələsi

E) Çənə-altı tüpürcək vəzi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
791) Mental nahiyyənin xarici sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Çənə-altı tüpürcək vəzi

B) M. digastricus-un ön hissəsi

C) Dilaltı sümük

D) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

E) Çənə-dil əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
792) Mental nahiyənin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Dilaltı sümük

B) Alt çənənin mental nahiyyəsinin aşağı kənarı

C) Çənə-altı tüpürcək vəzi

D) M. digastricus-un ön hissəsi

E) Çənə-dil əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
793) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Yanaq


B) Almacıq

C) Qulaqətrafı-çeynəmə

D) Ağız boşluğu dibi

E) Gicgah


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
794) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Udlaqətrafı nahiyyə

B) Gicgah

C) Qulaqətrafı-çeynəmə

D) Yanaq

E) Almacıq


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
795) Udqunmanın çətinləşməsi aşağıdakı nahiyənin fleqmonaları zamanı müşahidə olunur?

A) Gicgah

B) Yanaq

C) Qanadvari-çənə

D) Almacıq

E) Qulaqətrafı-Çeynəmə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
796) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi hansı nahiyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Çənəaltı

B) Yanaq

C) Göz-Altı

D) Almacıq

E) Gicgah


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
797) Ağzın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi ı hansı nahiyənin fleqmonası zamanı müşahidə olunur?

A) Qulaqətrafı-çeynəmə

B) Çənəaltı

C) Göz-Altı

D) Almacıq

E) Yanaq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.


798) Göz yuvasının fleqmonasının erkən fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Çəp gözlük

B) Üz sinirin parezi

C) Görmənin itirilməsi

D) Kserostomiya

E) Göz qapaqlarının çölə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
799) Adenofleqmonanın əmələ gəlmə səbəbi?

A) Absessləşən furunkul

B) Periapikal iltihab

C) İltihabi prosesin iltihabi düyünlərdən kənara çıxması

D) Parenximatoz sialadenit

E) İltihabi prosesin digər nahiyələrdən gəlməsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
800) Sadalananlardan hansı üz nahiyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına aiddir?

A) Mediastenit

B) Yumşaq toxumaların hematoması

C) Künc damarın flebiti

D) Üz sinirinin parezi

E) Parotit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
801) Üz nahiyyəsinin yuxarı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Baş beyin sinusunun trombozu

B) Üz sinirinin parezi

C) Yumşaq toxumaların hematoması

D) Parotit

E) Mediastenit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
802) Üz nahiyəsinin aşağı hissəsinin fleqmonalarının ciddi fəsadlaşmasına hansı aiddir?

A) Yumşaq toxumaların hematoması

B) Üz sinirinin parezi

C) Parotit

D) Kəllə beyninin sinusunun trombozu

E) Mediastenit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
803) Sadalananlardan hansı Vişnevski üsulu ilə blokadanın aparılmasına göstərişdir?

A) Yuxarı çənə boşluqlarının empieması

B) Şişkinlik

C) İnfiltrat

D) Absesləşmə əlamətləri ilə infiltratın əmələ gəlməsi

E) Kəllə beyninin sinusunun trombozu


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
804) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının törədicisi adətən nə olur?

A) Sualı göbələklər

B) Solğun spiroxetlər

C) Vərəm mikobakteriyası

D) Stafilokoklar

E) Anaeroblar


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
805) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası sadalananlardan hansının iltihabin prosesinin agırlaşmasıdır?

A) Yanaq nahiyəsinin limfa düyünlərin

B) Qulaqətrafı nahiyənin limfa düyünlərinin

C) Aşağı çənə dişlərinin

D) Yuxarı damağın

E) Yuxarı çənə dişlərinin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
806) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının tipik klinik təzahürünə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Trizm


B) Qanadvari-çənə büküşünün şişkinliyi

C) Çənəaltı və mental nahiyənin yumşaq toxumalarının infiltrasiyası

D) Yanaq nahiyəsinin şişkinliyi və hiperemiyası

E) Alt dodaq nahiyəsində dərinin hiperemiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
807) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya etmək lazımdır?

A) Lüdviq anginası

B) Trism

C) Alt dodağın karbunkulu

D) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası

E) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
808) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı irin mənbəyinin ilkin lokalizasiyası adətən aşağıdakılardan hansı nahiyənin absesi olur?

A) Yanaq

B) Çeynəmə əzələsi

C) Qanadvari-çənə

D) Almacıq-altı

E) Qulaq-altı tüpürcək vəzisi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
809) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı irin mənbəyinin ilkin lokalizasiyası adətən aşağıdakılardan hansı nahiyənin absesi olur?

A) Yanaq

B) Almacıq-altı

C) Qulaq-altı tüpürcək vəzisi

D) Arxa-çənə və udlaq-ətrafı

E) Çeynəmə əzələsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
810) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı müraciət günü ilk taktika necə olmalıdır?

A) İrin ocağının açılması

B) Fizioterapevtik müalicənin aparılması

C) Refleksoterapiyanın başlanması

D) Yalnız novokain blokadasının aparılması

E) Əzələ daxili tənəffüs analeptiklərinin vurulması


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
811) Hansı termin osteomiyelitin sinonimi deyil?

A) Osteit

B) Panostit

C) Qaversit

D) Sümük fleqmonası

E) Artrit


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.222
812) Kəskin odontogen periostitdə qanda hansı dəyişikliklər baş verir?

A) Yalnız leykositoz və eozinofiliya

B) Leykopeniya, eozinofililiya, neytrofillərin sağa meyilli olması limfositoz

C) Leykositoz, neytrofillərin sola meyilliliyi ,eozinopeniya, limfopeniya, eritrositlərin çökmə sürətinin artması

D) Leykositoz, eozinofililiya, neytrofillərin sağa meyilliliyi limfositoz, eritrositlərin çökmə sürətinin artması

E) Leykopeniya, eozinopeniya, limfositoz, bazofiliya


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.222
813) Odontogen haymoritda haymor boşluğunun hansı divarları zədələnir?

A) Aşağı və medial

B) Bayır və yuxarı

C) Aşağı və yuxarı

D) Bayır və medial

E) Aşağı və bayır


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.239
814) Haymor boşluğunun divarı hansı epiteli toxumasından təşkil olunub?

A) Çoxqatlı titrəyici

B) Yastı buynuzlaşmayan

C) Silindrik

D) Kubikşəkilli

E) Yastı buynuzlaşan


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.238
815) Üst çənədə dişlərin çəkilməsi zamanı ilk laxlama hərəkəti hansı istiqamətdə icra olunur?

A) İçəriyə,birinci molyarın çəkilməsindən başqa

B) İçəriyə, molyarların çəkilməsindən başqa

C) İçəriyə, molyarların və premolyarların çəkilməsindən başqa

D) Bayıra molyarların çəkilməsindən başqa

E) Bayıra, birinci molyarın çəkilməsindən başqa


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.170
816) Qranulomanın ölçüsu hansı həddə olduqda o konservativ müalicəyə tabe olmur?

A) 1,5 sm

B) 1 sm

C) 0,5 smD) 2 sm

E) 2,5 sm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.219
817) Kistoqranulomanın ölçüsü hansı həddə olur?

A) 1 sm - 2 sm qədər

B) 0,5 sm -1 sm qədər

C) 0,5 sm qədər

D) 3 sm- 4 sm qədər

E) 2 sm – 3 sm qədər


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.219
818) Üst çənədə periodontal yarığın ölçüsü nə qədər olur?

A) 0,15-0,22 mm

B) 0,10 -0,15 mm

C) 0,05-0,10 mm

D) 0,22 – 0,25 mm

E) 0,25-0.30 mm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.218
819) Alt çənədə periodontal yarığın ölçüsü nə qədər olur?

A) 0,25-0.30 mm

B) 0,22 – 0,25 mm

C) 0,15-0,22 mm

D) 0,10 -0,15 mm

E) 0,05-0,10 mm


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.218
820) Naqili anesteziya zamanı hansı hissiyyat növü blokada olunur?

A) Taktil

B) Dad

C) TemperaturD) Sekretor

E) Ağrı
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.121


821) Novokainin sinonimu nədir?

A) Ambokain, aminokain, prokain

B) Mezokain, mezidikain

C) Sitanest, ksilokain

D) Markain, karbastezin

E) Linkomisin, likoqnain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.121
822) Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

A) Durakain

B) Narkain

C) Markain

D) Polokain

E) Ubistezin


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
823) Tərkibində artikain olan preparat hansıdır?

A) Narkain

B) Ultrakain

C) Polokain

D) Durakain

E) Markain


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.122
824) Ultrakainin toksikliyi novokainnən neçə dəfə çox olur?

A) Üç dəfə

B) Altı səkkiz dəfə

C) Eynidir

D) İki dəfə

E) Dörd beş dəfə


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125
825) Naqili anesteziyada ultrakainin neçə faizli məhlulu istifadə olunur?

A) 4%


B) 1%

C) 2%


D) 5%

E) 6%
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.125


826) Üz siniri kəllə beyin sinirlərin neçənci cütüdür?

A) X cüt


B) V cüt

C) VI cüt

D) VII cüt

E) XI cüt


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.128
827) Hansı xəstəlik ağıl dişin çətin çıxmasına aid deyil?

A) Perikoronit

B) Retensiya

C) Distopiya

D) Haymorit

E) Perikoronar absess


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.249
828) Perikoronit nədir?

A) Dərialtı birləşdirici toxumanın zəif keçən iltihabı

B) Alt çənənin sümüyün iltihabı

C) Şnayder membranının perforasiyası

D) Diş tacını əhatə edən yumşaq toxumaların iltihabı (dişin tam çıxmayan və yaxud çətin çıxması səbəbindən)

E) Sümükaltı iltihabı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.249

Əsas təməl məlumatlar

829) Aşağıdakılardan hansı stomatologiyada “okklüziya” sözünün mənasını ifadə edir?
A) Dişlərin yalnız mərkəzi vəziyyətdə qapanması

B) Diş sıralarının yalnız ön - yan vəziyyətdə qapanması

C) Yuxarı və aşağı diş cərgələrinin müxtəlif variantlarda (çeynəmə hərəkətləri, nitq, oxuma zamanı) qapanması

D) Fizioloji sakitlik vəziyyətində diş sıralarının qapanması

E) Diş cərgələrinin ortoqnatik vəziyyətdə qapanması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
830) Aşağıdakılardan hansılar okklüziyanın növlərinə aiddir?
A) Ön və arxa horizontal

B) Mərkəzi, vertikal, sağ və sol

C) Yan aşağı və yuxarı, ön

D) Qarışıq, normal, fizioloji, patoloji

E) Mərkəzi, ön, yan sağ və yan sol
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
831) Aşağıdakılardan hansı mərkəzi okklüziya üçün səciyyəvidir?
A) Diş sıralarının sagital istiqamətdəki münasibəti

B) Diş sıralarının vertikal istiqamətdəki münasibəti

C) Diş sıralarının vertikal, sagital və transverzal istiqamətlərdəki münasibəti

D) Diş sıralarının transverzal istiqamətdəki münasibəti

E) Dişlərin yalnız vertikal və sagital istiqamətlərdə münasibəti
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
832) Aşağıdakılardan hansı “dişləm” termininin ifadəsidir?
A) Diş sıralarının qapanması

B) Diş sıralarının yan vəziyyətdə qapanması

C) Yuxarı və aşağı çənələrin qapanması

D) Diş sıralarının mərkəzi okklüziya vəziyyətində qapanması

E) Diş sıralarının ön vəziyyətdə qapanması
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
833) Aşağıdakılardan hansı dişləmin növlərinə aiddir?
A) Birincili və ikincili

B) Funksional və qeyri - funksional

C) Horizontal və vertikal

D) Fizioloji və patoloji

E) Sagital və transverzal
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
834) Ortoqnatik dişləm hansı okklüziyaya aiddir?
A) Ön

B) Yan sağ

C) Mərkəzi

D) Yan sol

E) Yan
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
835) Aşağıdakılardan hansılar fizioloji dişləm növlərinə aiddir?
A) Ortoqnatik, düz, biproqnatik və opistoqnatik

B) Biproqnatik, çəp, ortoqnatik və düz

C) Ortoqnatik, biproqnatik, çəp və opistoqnatik

D) Açıq, bağlı, ortoqnatik və opistoqnatik

E) Dərin, düz, çəp və biproqnatik
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
836) Aşağıdakılardan hansılar patoloji dişləm növlərinə aiddir?
A) Dərin, biproqnatik, mezial və distal

B) Açıq, opistoqnatik, dərin distal və çəp

C) Distal, ortoqnatik, mezial, dərin və açıq

D) Mezial, düz, dərin, açıq və çəp

E) Distal, mezial, dərin, açıq və çəp
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
837) Artikulyasiya zamanı hansı okklüziya yeganə düzgün fizioloji vəziyyətdir?
A) Yan sağ okklüziya

B) Ön okklüziya

C) Yan sol okklüziya

D) Mərkəzi okklüziya

E) Arxa okklüziya
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
838) Spi (ing. Spee) əyriliyi hansı istiqamətdədir?
A) Dairəvi

B) Transverzal

C) Horizontal

D) Vertikal

E) Sagital
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
839) Uilson əyriliyi hansı istiqamətdədir?
A) Transverzal

B) Sagital

C) Vertikal

D) Horizontal

E) Dairəvi
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
840) Üçüncü molyar arxası sahə necə adlanır?
A) Intramolyar

B) Retromolyar

C) Perimolyar

D) Üçbucaq şəkilli nahiyə

E) Submolyar
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
841) Mərkəzi dişlər arasındakı məsafə necə adlanır?
A) Ara

B) Trema


C) Diastema

D) Deşik


E) Aralıq sahə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
842) Mərkəzi dişlər istisna olmaqla digər dişlər arasındakı məsafə necə adlanır?
A) Trema

B) Aralıq sahə

C) Deşik

D) Ara


E) Diastema
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
843) Dişlərin mərkəzi okklüziya vəziyyətində qapanması zamanı olan hündürlüklə fizioloji sakit vəziyyətdə üzün aşağı hissəsinin hündürlük fərqi nə qədər olmalıdır?
A) 2 – 4 mm

B) 5, 0 – 5, 5 mm

C) 0, 8 – 1 mm

D) 6, 0 – 8, 0 mm

E) 1, 0 – 2, 0 mm
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008
844) Aşağı çənənin şaquli istiqamətdə hərəkətləri zamanı çənə hansı istiqamətlərdə yerini dəyişir?
A) Yuxarı, yana

B) Önə, arxaya

C) Aşağı və sol tərəfə

D) Yuxarı, aşağı

E) Aşağı və sağ tərəfə
Ədəbiyyat: Н. П. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов, В. А. Бычков, А. Аль - Хаким. “Ортопедическая стоматология”. МЕДпресс - информ - 2003; Z. İ. Qarayev. Ortopedik stomatologiya, Bakı, 2008


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə