MUĞla üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜYüklə 1,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix06.06.2020
ölçüsü1,56 Mb.
#31592
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
0353-Gumbed Aghzindan Derlemeler (Girish-Qramer-Metinler-Sozluk) (Zeynep Yildirim) (Mughla-2008) (1)

 
 
 
 
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
 
 
 
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 
 
GÜMBED AĞZI’NDAN DERLEMELER 
(GİRİŞ-GRAMER-METİNLER-SÖZLÜK) 
 
 
 
 
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 
HAZIRLAYAN 
Zeynep YILDIRIM 
 
DANIŞMAN 
Prof. Dr. Sultan TULU 
 
 
 
 
MAYIS, 2008 
MUĞLA 

 
 
 
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 
 
GÜMBED AĞZI’NDAN DERLEMELER 
(GİRİŞ-GRAMER-METİNLER-SÖZLÜK) 
 
 
 
 
Zeynep YILDIRIM 
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsünce 
“Yüksek Lisans” 
Diploması Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. 
 
 
Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 23.05.2008 
Tezin Sözlü Savunma Tarihi      : 25.04.2008 
 
 
 Tez 
Danışmanı  : Prof. Dr. Sultan TULU 
                                            Jüri Üyesi           : Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN 
                                            Jüri Üyesi           : Doç. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ 
 
 
Enstitü Müdürü  : Prof. Dr. Aslan EREN 
 
 
 
MAYIS, 2008 
MUĞLA 

 
 
 
 
 
 
TUTANAK 
 
 
 Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler. Enstitüsü’nün  ....../...../......... tarih ve ............ sayılı 
toplantısında oluşturulan jüri, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ......... maddesine göre, 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek lisans öğrencisi Zeynep YILDIRIM’ın 
“Günbed Ağzı’ndan Derlemeler (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük)” adlı tezini incelemiş ve aday 
....../....../......... tarihinde saat ......’da jüri önünde tez savunmasına alınmıştır. 
 Adayın kişisel çalışmaya dayanan tezini savunmasından sonra ....... dakikalık süre içinde gerek 
tez konusu, gerekse tezin dayanağı olan anabilim dallarından sorulan sorulana verdiği cevaplar 
değerlendirilerek tezin ................... olduğuna ................... ile karar verildi. 
 
 
 
Tez Danışmanı 
 
 
 
 
         Üye                                          Üye                                        Üye 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEMİN 
 
 
 
 
Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “Günbed Ağzı’ndan Derlemeler (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük)” 
adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın 
yazıldığını ve yararlandığım eserlerin Kaynakça’da gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak 
yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım. 
 
 
 
 
 
 
 
28 / 12 / 2007 
 
Zeynep YILDIRIM 
 
İMZASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOKÜMANTASYON MERKEZİ 
TEZ VERİ GİRİŞ FORMU 
YAZARIN  
MERKEZİMİZCE DOLDURULACAKTIR. 
                  Soyadı : YILDIRIM 
                  Adı      : Zeynep                                                      Kayıt No: 
TEZİN ADI 
Türkçe    : GÜNBED AĞZI’NDAN DERLEMELER (GİRİŞ-GRAMER-METİNLER-SÖZLÜK) 
Y. Dil       : 
TEZİN TÜRÜ: Yüksek Lisans                                Doktora                               Sanatta Yeterlilik 
                                       O                                                O                                                  O 
TEZİN KABUL EDİLDİĞİ  
Üniversite  
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 
Fakülte  

Enstitü  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
Diğer Kuruluşlar : 
Tarih  

TEZ YAYINLANMIŞSA 
Yayınlayan  

Basım Yeri  

Basım Tarihi  

ISBN : 
 
TEZ YÖNETİCİSİNİN 
Soyadı, Adı  
TULU, Sultan 
Ünvanı  
Prof. Dr. 
 

 
 
TEZİN YAZILDIĞI DİL  : Türkçe                                                       TEZİN SAYFA SAYISI: 340 
TEZİN KONUSU (KONULARI ) : 
1. Günbed Ağzı’nın Ses Bilgisi (Fonetik) ve Şekil Bilgisi (Morfoloji) Özellikleri 
2. 
3. 
TÜRKÇE ANAHTAR KELİMELER: 
1.Türkmence 
2. ağız 
3. İran 
4. Günbed-i Kavus 
Başka vereceğiniz anahtar kelimeler varsa lütfen yazınız. 
İNGİLİZCE ANAHTAR KELİMER: Konunuzla ilgili yabancı indeks, abstrakt ve 
thesaurus’ları kullanınız. 
 
1.
 Turkoman language
 
2.
 local dialect
 
3. Iran 
4. Gonbad-e Qāvus 
Başka vereceğiniz anahtar kelimeler varsa lütfen yazınız. 
1- Tezimden fotokopi yapılmasına izin vermiyorum  

2- Tezimden dipnot gösterilmek şartıyla bir bölümünün fotokopisi alınabilir   O 
3- Kaynak gösterilmek şartıyla tezimin tamamının fotokopisi alınabilir O 
               Yazarın İmzası :                                                     Tarih : ......./....../.......... 
 
 
 
 

 
I
İÇİNDEKİLER 
 
 
ÖNSÖZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
          XI 
ÖZET   
 
 
 
 
 
 
 
 
          XII 
ABSTRACT   
 
 
 
 
 
 
 
          XIII 
TABLOLAR DİZİNİ  
 
 
 
 
 
 
          XIV 
FONETİK İŞARETLER 
 
 
 
 
 
 
          XV 
KISALTMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
          XVII 
GİRİŞ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. BÖLÜM: SES BİLGİSİ (FONETİK) 
 
 
 
 
 

I.1. 
ÜNLÜLER 
(VOKALLER) 
      4 
I. 1.1 UZUN ÜNLÜLER (UZUN VOKALLER)   
 
 
 

I.1.1.1. 
Asli 
Uzun 
Ünlüler 
       7 
I.1.1.2. İkincil 
Uzun 
Ünlüler 
       8 
I.1.1.2.1 Ünsüz Erimesi ve Düşmesi Sonucu Oluşan Uzun Ünlüler  
 

I.1.1.2.2. 
Uzun 
Ünlülü 
Ekler 
       10 
I.1.1.2.3. Vurgu ve Tonlamadan Kaynaklanan 
Uzunluklar 
   11 
I.1.1.2.4. Sözcük Birleşmeleri Yoluyla Oluşan 
Uzun 
Ünlüler 
  12 
I.1.1.2.5. Alınma 
Kelimelerdeki 
Uzunluklar 
     12 
I.1.2. 
ÜNLÜ 
(VOKAL) 
TABLOSU 
      13 
I.1.3. ÜNLÜ DEĞİŞMESİ   
 
 
 
 
 
 
14 
I.1.3.1. Kalın Ünlülerin İncelmesi   
 
 
 
 
 
14 
I.1.3.1.1. a-, -a-, -a > α 
 
 
 
 
 
 
 
14 
I.1.3.1.2. 
-a- 

-ä- 
        15 
I.1.3.1.3. -ı-, -ı  > ï, i   
 
 
 
 
 
 
 
15 
I.1.3.1.4. 
-u- 


ú- 
        17 
I.1.3.2. İnce Ünlülerin Kalınlaşması   
 
 
 
 
 
17 
I.1.3.2.1. ä-,  -ä- > α   
 
 
 
 
 
 
 
17 
I.1.3.2.2. 
-i- 

-ï- 
        18 
I.1.3.2.3. 
ö-, 
-ö- 

ó 
        18 
I.1.3.2.4. 
-ü-, 
-ü 

ú 
        18 
I.1.3.3. Geniş Ünlülerin Daralması   
 
 
 
 
 
19 
I.1.3.3.1. -a- > ı, i 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
I.1.3.3.2. 
-ä- 

-i- 
 
        20 

 
II
I.1.3.3.3. 
-e- 

-i- 
        20 
I.1.3.3.4. -e- > -ė- 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
I.1.3.4. Dar Ünlülerin Genişlemesi   
 
 
 
 
 
21 
I.1.3.4.1. -ė- > -í- > -e- 
 
 
 
 
 
 
 
21 
I.1.3.4.2. 
-i- 

-e- 
        22 
I.1.2.4.3. u-, -u- > ǒ   
 
 
 
 
 
 
 
22 
I.1.3.5. Düz Ünlülerin Yuvarlaklaşması 
 
 
 
 
 
22 
I.1.3.5.1. 
a-, 
-a- 

å 
        22 
I.1.3.5.2. 
-a- 

-o- 
        23 
I.1.3.5.3. 
-a- 

-õ- 
        24 
I.1.3.5.4. 
 
a- 

œ- 
        24 
I.1.3.5.5. 
-a- 

-ö- 
        24 
I.1.3.5.6. -ä- > -ü- > -ỉ- 
 
 
 
 
 
 
 
24 
I.1.3.5.7. 
-ä 

-ü 
        25 
I.1.3.5.8. 
-e- 

-o- 
        25 
I.1.3.5.9. 
-e- 

-œ- 
        25 
I.1.3.5.10. 
-e- 

-ö- 
        26 
I.1.3.5.11. -ı-, -ı > u, υ 
 
 
 
 
 
 
 
26 
I.1.3.5.12. -i-, -i > ỉ   
 
 
 
 
 
 
 
26 
I.1.3.5.13. 
-i-, 
-i 

ü 
        27 
I.1.3.5.14. -u- > -ŏ- > -o- 
 
 
 
 
 
 
 
27 
I.1.3.6. Yuvarlak Ünlülerin Düzleşmesi 
 
 
 
 
 
28 
I.1.3.6.1. -u- > -ı- > -i- 
 
 
 
 
 
 
 
28 
I.1.3.6.2. -u-, -u > υ   
 
 
 
 
 
 
 
28 
I.1.3.6.3. 
-ü- 

-i- 
        29 
I.1.3.6.4. -ü- > -υ 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
I.1.3.6.5. -ü-, -ü > -ỉ-   
 
 
 
 
 
 
 
29 
I.1.3.6.6 
o- 

œ- 
        30 
I.1.3.6.7 
-ö- 

œ 
        30 
I.1.4. ÜNLÜ DÜŞMESİ 
 
 
 
 
 
 
 
30 
I.1.4.1. a düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
I.1.4.2. ı düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 
III
I.1.4.3. i düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
I.1.4.4. u düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
I.1.4.5. ü düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
I.1.5. ÜNLÜ TÜREMESİ 
 
 
 
 
 
 
 
32 
I.1.5.1. ı türemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
I.1.5.2. 

türemesi 
        32 
I.1.5.3. ŏ türemesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
I.1.6. ÜNLÜ BİRLEŞMESİ   
 
 
 
 
 
 
33 
I.2. 
ÜNSÜZLER 
(KONSONANTLAR) 
     34 
I.2.1. 
ÜNSÜZ 
(KONSONANT) 
TABLOSU 
     37 
I.2.2. ÜNSÜZ DEĞİŞMELERİ 
 
 
 
 
 
 
37 
I.2.2.1. Tonlulaşma   
 
 
 
 
 
 
 
37 
I.2.2.1.1. 
b-, 
-b- 


        38 
I.2.2.1.2. -ġ- > -γ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
I.2.2.1.3. k-, q- > g-, ġ- 
 
 
 
 
 
 
 
38 
I.2.2.1.4. -q-, -q > ġ   
 
 
 
 
 
 
 
39 
I.2.2.1.5. 
-k- 

-w- 
        40 
I.2.2.1.6. 
-p-, 
-p 


        40 
I.2.2.1.7. 
p- 

B- 
        40 
I.2.2.1.8. 
t-, 
-t-, 
-t 


        41 
I.2.2.1.9. 
t-, 
-t- 


        42 
I.2.2.2. Tonsuzlaşma   
 
 
 
 
 
 
 
43 
I.2.2.2.1. 
-c- 

-C- 
        43 
I.2.2.2.2. 
c-, 
-c- 
 

ç 
        43 
I.2.2.2.3. 
d-, 
-d- 
 


        43 
I.2.2.2.4. 
-d- 

-t 
        44 
I.2.2.2.5. 
-d- 

-y- 
 
        44 
I.2.2.2.6. 
-g- 


        45 
I.2.2.3. Akıcılaşma   
 
 
 
 
 
 
 
45 
I.2.2.3.1. 
b- 

m- 
        45 
I.2.2.3.2. -l- > -λ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
I.2.2.4. Süreksizleşme 
 
 
 
 
 
 
 
46 

 
IV
I.2.2.4.1. 
f- 

p-         46 
I.2.2.4.2. 
j- 

c-         46 
I.2.2.5. Dudaksılaşma  
 
 
 
 
 
 
 
46 
I.2.2.5.1. 
-g- 

-w- 
        46 
I.2.2.5.2. -ŋ- > -w- 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
I.2.2.6. Sızıcılaşma   
 
 
 
 
 
 
 
47 
I.2.2.6.1. 
-b- 

-w- 
        47 
I.2.2.6.2. -ç-, -ç > ş   
 
 
 
 
 
 
 
48 
I.2.2.6.3. 
-k-, 
-q-, 
-q 

h, 

       48 
I.2.2.6.4. -k-, -q-, -q > ğ, γ   
 
 
 
 
 
 
49 
I.2.2.7. Gırtlaksılaşma 
 
 
 
 
 
 
 
50 
I.2.2.7.1. -ġ- > -γ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
I.2.2.7.2. -ŋ- > -γ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
I.2.3. ÜNSÜZ BENZEŞMESİ 
 
 
 
 
 
 
50 
I.2.3.1. Gerileyici Ünsüz Benzeşmesi 
 
 
 
 
 
51 
I.2.3.1.1. 
-nl- 

-ll- 
        51 
I.2.3.1.2. -ŕl- > -ll- 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
I.2.3.2. İlerleyici Ünsüz Benzeşmesi  
 
 
 
 
 
51 
I.2.3.2.1. 
-ld- 

-ll- 
        51 
I.2.3.2.2. 
-mb- 

-mm-        52 
I.2.3.2.3. 
-m 
b- 

-m 
m- 
       52 
I.2.3.2.4. 
-nd- 

-nn- 
        52 
I.2.3.2.5. 
-pt- 

-tD- 
        53 
I.2.3.2.6. -śl- > -śś-   
 
 
 
 
 
 
 
53 
I.2.2.2.7. -śt- > -śś-   
 
 
 
 
 
 
 
53 
I.2.3.2.8. 
-td- 

-tt- 
        53 
I.2.3.2.9. 
-t- 
-p- 

-t- 
-t-        53 
I.2.3.2.10. -δl- > -δδ-   
 
 
 
 
 
 
 
53 
I.2.3.2.11. -δd- > -δδ-  
 
 
 
 
 
 
 
53 
I.2.4. ÜNSÜZ İKİZLEŞMESİ 
 
 
 
 
 
 
54 
I.2.4.1. 
-d- 

-dd- 
 
        54 
I.2.4.2. 
-k- 

-kk- 
 
        54 

 
V
I.2.4.3. -ŕ- > -ŕŕ-  
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
I.2.5. ÜNSÜZ DÜŞMESİ 
 
 
 
 
 
 
 
54 
I.2.5.1. b düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
I.2.5.2. h düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
I.2.5.3. k düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
I.2.5.4. q düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
I.2.5.5. l düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
I.2.5.6. n düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
I.2.5.7. ŕ düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
I.2.5.8. y düşmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
I.2.6. ÜNSÜZ TÜREMESİ   
 
 
 
 
 
 
57 
I.2.6.1. 

türemesi 
        57 
I.2.7. 
ÜNSÜZ 
KORUNMASI       57 
I.2.7.1. Kelime başı b’nin korunması  
 
 
 
 
 
57 
I.2.7.2. Kelime başı t’nin korunması  
 
 
 
 
 
58 
I.2.7.3. Kelime başı k’nin korunması  
 
 
 
 
 
58 
I.2.7.4. ŋ’nin korunması 
 
 
 
 
 
 
 
59 
I.2.8. YER DEĞİŞTİRME (GÖÇÜŞME 

METATHÉSÉ) 
   59 
I.2.8.1. Yakın Yer Değiştirme 
 
 
 
 
 
 
59 
I.2.8.1.1. -gś- > -śg-   
 
 
 
 
 
 
 
59 
I.2.8.2. Uzak Yer Değiştirme  
 
 
 
 
 
 
59 
I.2.8.2.1. -λ-δ- > -δ-λ-  
 
 
 
 
 
 
 
59 
I.2.9. HECE KAYNAŞMASI 
 
 
 
 
 
 
60 
I.2.10. 
HECE 
YUTUMU 
       60 
I.2.11. 
SES 
UYUMLARI 
       61 
I.2.11.1. 
ÜNLÜ 
UYUMU 
       61 
I.2.11.2. 
ÜNSÜZ 
UYUMU 
       62 
I.2.12. 
VURGU         63 
I.2.12.1. 
Kelime 
Vurgusu 
       63 
I.2.12.2. 
Cümle 
Vurgusu 
       64 
II. BÖLÜM: ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJİ) 
 
 
 
 
64 
II.1. KELİME YAPIMI 
 
 
 
 
 
 
 
64 

 
VI
II.1.1. İsimden İsim Yapma Ekleri   
 
 
 
 
 
64 
II.1.1.1. 
+a 
         64 
II.1.1.2. 
+An 
         64 
II.1.1.3. 
+ca 
         65 
II.1.1.4. 
+can 
         65 
II.1.1.5. +cik, +cıq, +cuq, +caq, +cάq 
 
 
 
 
 
65 
II.1.1.6. 
+çe, 
+çä 
        66 
II.1.1.7. +çılıq  
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
II.1.1.8. +daş   
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
II.1.1.9. 
+lI, 
+lU 
        67 
II.1.1.10. 
+lIq, 
+lUq 
        67 
II.1.1.11. 
+kek         68 
II.1.1.12. 
+ki, 
+qï 
        68 
II.1.1.13. 
+män         69 
II.1.1.14. +ŕaq  
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
II.1.2. Farsça İsimden İsim Yapım Ekleri   
 
 
 
 
69 
II.1.2.1. 
bí+ 
         69 
II.1.2.2. +dāŕ   
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
II.1.2.3. 
+í 
         70 
II.1.2.4. +iśtān  
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
II.1.3. İsimden 
Fiil 
Yapma 
Ekleri 
      71 
II.1.3.1. 
+a- 
         71 
II.1.3.2. 
+al- 
         71 
II.1.3.3. 
+lA 
         71 
II.1.3.4. +ŕ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
II.1.4. Fiilden İsim Yapma Ekleri 
 
 
 
 
 
 
72 
II.1.4.1. 
-aq 
         72 
II.1.4.2. 
-cäk 
         72 
II.1.4.3. 
-çaq 
         73 
II.1.4.4. -ġa   
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
II.1.4.5. -ı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
II.1.4.6. 
-q, 
-k 
         74 

 
VII
II.1.4.7. 
-kI 
         74 
II.1.4.8. 
-(I)m 
         74 
II.1.4.9. 
-mA 
         75 
II.1.4.10. 
-mAK 
        75 
II.1.4.11. 
-(I)n 
         75 
II.1.4.12. 
-u 
         76 
II.1.4.13. 
-w 
         76 
II.1.5. 
Fiilden 
Fiil 
Yapma 
Ekleri 
      76 
II.1.5.1. 
-ar- 
         76 
II.1.5.2. -diŕ-, -düŕ-, -tiŕ- 
 
 
 
 
 
 
 
77 
II.1.5.3. -käδ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
II.1.5.4. 
-(I)l- 
         77 
II.1.5.5. 
-lA- 
         78 
II.1.5.6. 
-mA- 
         78 
II.1.5.7. 
-n- 
         78 
II.1.5.8. -(I)ŕ-   
 
 
 
 
 
 
 
 
78 
II.1.5.9. -ŕa-   
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
II.1.5.10. -ş-, -(I)ş-, -(U)ş-   
 
 
 
 
 
 
79 
II.1.5.11. 
-t- 
         79 
II.2.KELİME TÜRLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
80 
II.2.1. İSİM   
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
II.2.1.1. İSME GELEN ÇEKİM EKLERİ   
 
 
 
 
80 
II.2.1.1.1. ÇOKLUK EKİ 
 
 
 
 
 
 
 
80 
II.2.1.1.2. HÂL EKLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
81 
II.2.1.1.2.1. Yalın 
Hâl 
(Nominatif 
Hâli) 
     81 
II.2.1.1.2.2. İlgi Hâli (Genetif Hâli) +(n)Iŋ, +(n)Uŋ  
 
 
 
81 
II.2.1.1.2.3. Yükleme Hâli (Akkuzatif Hâli) +n, +(n)I, +(n)U 
 
 
82 
II.2.1.1.2.4. Yönelme Hâli ( Datif Hâli) +A, +gA   
 
 
 
83 
II.2.1.1.2.5. Bulunma Hâli ( Lokatif Hâli) +dA 
 
 
 
 
84 
II.2.1.1.2.6. Uzaklaşma 
Hâli 
(Ablatif) 
+dAn 
     84 
II.2.1.1.2.7. Vasıta Hâli ( İnstrumental Hâli) +lAn, +lA 
 
 
 
85 
II.2.1.1.2.8. 
Yön 
Gösterme 
Hâli 
(Direktif) 
+rA 
    85 

 
VIII
II.2.1.1.3. İYELİK ÇEKİMİ   
 
 
 
 
 
 
86 
II.2.1.1.4. SORU EKİ  
 
 
 
 
 
 
 
87 
II.2.1.1.5. AİTLİK EKİ 
 
 
 
 
 
 
 
88 
II.2.1.2. İSİM ÇEKİMİ 
 
 
 
 
 
 
 
88 
II.2.1.2.1. Şimdiki Zaman 
 
 
 
 
 
 
 
88 
II.2.1.2.2. Görülen Geçmiş Zaman   
 
 
 
 
 
89 
II.2.2. 
SIFATLAR 
        90 
II.2.2.1. NİTELEME 
SIFATLARI 
      90 
II.2.2.2. BELİRTME SIFATLARI   
 
 
 
 
 
91 
II.2.2.2.1. İŞARET 
SIFATLARI 
      91 
II.2.2.2.1.1. 
bu         91 
II.2.2.2.1.2. şu  
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
II.2.2.2.1.3. 

         91 
II.2.2.2.1.4. 
ol 
         92 
II.2.2.2.1.5. şol 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
II.2.2.2.2. 
SAYI 
SIFATLARI       92 
II.2.2.2.2.1. 
ASIL 
SAYI 
SIFATLARI      92 
II.2.2.2.3. 
SORU 
SIFATLARI       93 
II.2.2.2.4. BELİRSİZLİK SIFATLARI 
 
 
 
 
 
93 
II.2.3. 
ZARFLAR 
        93 
II.2.3.1. 
HÂL 
ZARFLARI 
       93 
II.2.3.2. 
YER-YÖN 
ZARFLARI 
      94 
II.2.3.3. 
ZAMAN 
ZARFLARI       94 
II.2.3.4. MİKTAR ZARFLARI 
 
 
 
 
 
 
95 
II.2.4. ZAMİRLER   
 
 
 
 
 
 
 
95 
II.2.4.1. ŞAHIS ZAMİRLERİ 
 
 
 
 
 
 
95 
II.2.4.1.1. ŞAHIS ZAMİRLERİNİN HAL EKLERİYLE ÇEKİMİ 
  97 
II.2.4.2. DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRİ   
 
 
 
 
 
98 
II.2.4.3. İŞARET ZAMİRLERİ 
 
 
 
 
 
 
99 
II.2.4.3.1. 
bu 

mu 
        99 
II.2.4.3.2. şu 
         100 
II.2.4.3.3. 


ol         100 

 
IX
II.2.4.3.4. şol 
 
         101 
II.2.4.4. SORU ZAMİRLERİ 
       101 
II.2.4.5. BELİRSİZLİK ZAMİRLERİ      102 
II.2.5. FİİLLER         102 
II.2.5.1. FİİL ÇEKİMİ        102 
II.2.5.1.1. ŞAHIS EKLERİNİN ÇEKİMİ 
     102 
II.2.5.1.2. ŞEKİL VE ZAMAN EKLERİ 
     103 
II.2.5.1.2.1. HABER KİPİ ÇEKİMLERİ 
     103 
II.2.5.1.2.1.1. GENİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 
     103 
II.2.5.1.2.1.2. ŞİMDİKİ ZAMAN ÇEKİMİ 
     105 
II.2.5.1.2.1.3. GELECEK ZAMAN ÇEKİMİ     108 
II.2.5.1.2.1.4. GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 
   109 
II.2.5.1.2.1.5. ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN ÇEKİMİ 
   112 
II.2.5.1.2.2. TASARLAMA KİPİ ÇEKİMLERİ 
    113 
II.2.5.1.2.2.1. EMİR/İSTEK KİPİ ÇEKİMİ 
     113 
II.2.5.1.2.2.2. ŞART KİPİ ÇEKİMİ 
      115 
II.2.5.1.2.2.3. GEREKLİLİK KİPİ ÇEKİMİ 
     116 
II.2.5.1.2.2.4. YETERLİLİK KİPİ ÇEKİMİ 
     117 
II.2.5.1.2.3. FİİLLERİN BİRLEŞİK ÇEKİMLERİ 
    117 
II.2.5.1.2.3.1. GENİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ 
    117 
II.2.5.1.2.3.2. GELECEK ZAMANIN HİKÂYESİ 
    118 
II.2.5.1.2.3.3. ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMANIN HİKÂYESİ 
  110 
II.2.5.1.2.3.4. ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKÂYESİ 
    119 
II.2.5.2. SIFAT-FİİLLER 
       120 
II.2.5.2.1. 
-An 
         120 
II.2.5.2.2. -dıq 
         120 
II.2.5.2.3. -(I)yĀn 
        121 
II.2.5.2.4. -(A)cαk 
        121 
II.2.5.2.5. 
-mediq 
        121 
II.2.5.2.6. -miş         122 
II.2.5.3. ZARF-FİİLLER 
       122 
II.2.5.3.1. 
-qa 
         122 

 
X
II.2.5.3.2. 
-AndA 
        122 
II.2.5.3.3. 
-InçA, 
-IncA        123 
II.2.5.3.4. 
-p, 
-Ip, 
-Up 
        123 
II.2.5.3.5. -mān         124 
II.3. Arapça ve Farsça’nın 
Etkisi 
      124 
II.4. 
Azeri 
Türkçesinin 
Etkisi 
       124 
METİNLER 
         126 
TANIKLI 
SÖZLÜK 
        146 
KAYNAKÇA 
         311 

Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə