On Qutsal Bitiq’in (Onluğun) Yan Bitiqləri


EVLADLARIM SADİQƏ – ÜSTÜNƏYüklə 2,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/26
tarix03.12.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#690
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

EVLADLARIM SADİQƏ – ÜSTÜNƏ 

Amalla birləşsin taleyiniz. 

Əməllə birləşsin taleyiniz. 

Sabahla birləşsin taleyiniz. 

 

Xəyanətin böyüyü-kiçiyi olmur. Xəyanət tozunu Aqibətinizə yaxın qoymayın! 

Yadlığın böyüyü-kiçiyi olmur. 

Yadlıq tozunu Aqibətinizə yaxın qoymayın! 

Süniliyin böyüyü-kiçiyi olmur. 

Sünilik tozunu Aqibətinizə yaxın qoymayın! 

Güzəranlı olun, ancaq güzəranpərəst olmayın! 

Cismani Atanızı sevin, həm də Öyrədin! 

Cismani Ananızı sevin, həm də Öyrədin! 

Cismani qohumlarınızı sevin, həm də Öyrədin! 

Müstəqilliyinizi göz bəbəyiniz kimi qoruyun! 

Bugünü qapınızdan içəri qoymayın! 

Beşikdə Asif Ataya Evlad Yetirin! 

Sadiqim Üstünümün Analığını qorusun! 

Üstünüm Sadiqimin Atalığını qorusun!  

117 


Laylay çalsın Üstün Beşik başında! 

Sirdaş olsunlar Sadiqlə Üstün! 

Xeyir-Dua verirəm Evladlarıma! 

Onlara Ocaq qədərində Fərəh arzulayıram! 

 

26 Arzu günü, Ata Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 OCAQ MÜNASİBƏTİ 

Mütləq Doğmalıq – Mütləq İntizam. 

 

3 Xəzan Ayı, Arzu günü, 10-cu il. Bakı. 

 

 MÜƏMMƏR QƏDDAFİNİN  

“YAŞIL KİTAB”I HAQQINDA 

1. Amallaşan üçün bu Kitabda heç nə yoxdur. 

 

2. Amallaşmayan üçün Əks Avropalaşma ideyasının siyasət səviyyəsində ifadəsi var. 

 

3.  “Üçüncü  Ümumdünya”  yoxdur,  bir  Dünya  var  və  o, 

Ocaqlaşmalıdır. 

 

4. Tərcümə əladır.*  

3 Arzu günü, Xəzan Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

*Safruh ruscadan çevirmişdi.  

 

EVLADIM SAFRUHA 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

 

1.  “Məbəd”ə  hazırlıq,  evladların  təklifləri,  mülahizələr məsuliyyəti Mütləq səviyyədə. 

 

118 


2. Bütövün Ata hüzuruna gəlməsi – Mərasimə qədər. Yetkin 

səviyyədə. 

 

3. Səfər Mərasiminin yazılması Safruha tapşırılır. Təzələnmə, müqəddəslik, səcdə, ricalar biçimində. 

Mərasim:  “Əməl”  və  “Müqəddəs  Əməl”  Kəlamları  üstə 

köklənir. Yağış  Ayının 24-də ilk çeşid (variant) Ataya təqdim 

olunur. 


 

4.  Mərasimə  qədər  Safruh  Səfərə  çıxır,  Ataya  “Əməl”  və 

“Müqəddəs Əməl” bünövrəsində qurulmuş Ailə gətirir. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

28 Qismət günü, Xəzan Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

MÜDRİKLİK 

Hadisələrə Sabahın gözüylə baxmaq və Fərəhlənmək. 

Bugünü əldən verməmək və çalışmaq. 

 

12 Murad günü, Yağış Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

EVLADIM GÖYLÜYƏ 

Göy boyda Vətənimiz var! 

Göy boyda Amalımız var! 

Göy boyda İnamımız var! 

Göy boyda İdrakımız var! 

Göy boyda Mənəviyyatımız var! 

Göy boyda İradəmiz var! 

Göylü adını sənə halal eləyirəm! 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

7 Dözüm günü, Sərt Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Əminə idi. Ocaqdan çıxdı).  

119 


EVLADIM ULUSLUYA 

Soyumuz – Nəslimiz Uludur. 

Şumer nəslindənik. 

Midiya nəslindənik. 

Babək nəslindənik. 

Səlcuq nəslindənik. 

Osmanlı nəslindənik. 

Kamal Atatürk nəslindənik. 

Səttarxan nəslindənik. 

  

Zərdüştümüzdən od almışıq. Nəsimimizdən od almışıq. 

Füzulimizdən od almışıq. 

Muğamımızdan od almışıq. 

Sazımızdan od almışıq. 

Atayurdda qalanan Ocaq Dünyanı isidəcək!.. 

Uluslu adını sənə halal eləyirəm. 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

9 Qismət günü, Sərt Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

 

(Qeyd: Həyatda adı Əbil idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

EVLADIM QEYRƏTƏ 

Bugünün Qeyrəti yoxdur – ona görə ölmür. 

Sabah Qeyrətlidir – ona görə qalib gələcək. 

 

Bugünün Qeyrətində Qeyrətsizlik var.  

İnamsızdırlar – Qeyrətsizcəsinə İnamlı görünürlər. 

İdraksızdırlar – Qeyrətsizcəsinə İdraklı görünürlər. 


 

120 


Mənəviyyatsızdırlar  –  Qeyrətsizcəsinə  Mənəviyyatlı  görü-

nürlər. 


İradəsizdirlər – Qeyrətsizcəsinə İradəli görünürlər. 

Qeyrət adını sənə halal eləyirəm. 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

21 Sərt Ay, 10-cu il. Dözüm günü, Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Arif idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

SAFRUHA 

“Hadisələr”  Kitabına  Ocağın  ən  cüzi  əməllərini  belə  yaz  – 

Sabaha çatsın! 

 

30 Sərt Ay, Qismət günü, 10-cu il. Bakı. 

 

 EVLADIM ÜLVİYƏ 

Gözlərin İşığı Ülvidir. 

Ürəyin Sədası Ülvidir. 

Yolların Sonsuzluğu Ülvidir. 

Göylərin Yüksəkliyi Ülvidir. 

 

Gözlər İşıqsızdır. Ürəklər Sədasızdır. 

Yollar Sonsuzluğunu itirib. 

Göylər Yerdən ayrılıb. 

 

Ülviyyət gərək İnsana!  

Ülvi adını sənə halal eləyirəm. 

 

121 


Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun!  

15 İnam Günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Şəmsi idi. Ocaqdan çıxdı).  

EVLADIM ELMƏNƏ 

Şöhrətə yarayırlar – Elə yarayan bilinirlər. 

İşrətə yarayırlar – Elə yarayan bilinirlər. 

Varidata yarayırlar – Elə yarayan bilinirlər. 

Mənsəbə yarayırlar – Elə yarayan bilinirlər. 

 

Eldən böyük Mənlik yoxdur! Elsizlərin mənliyi yoxdur! 

 

Elmən adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

 

Ürəyin Qaranlıqları yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

22 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Vidadi idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

10-cu İL SƏFƏR MƏRASİMİ 

1. Mərasim Xeyrin ömrünə calandı, Şərin ömrünü əksiltdi. 

 

2. Safruhun, Əsilin, Üstünün, Sadiqin əməli təqdir olunur.  

3.  İşıqlının  gəlməməsi,  nişanələrsiz  Bayram  hərcayiliyi 

Danlanır. 

 

122 


Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

22 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 

BALACA İLAN Ata Hökmünə əməldə – cüzi dəqiqsizlik – ilandır – böyüyüb 

Evladı çalacaq. 

 

22 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 RUHANİ BAŞÇILIQ 

Ocaq  başına  yığılacaq  xalq  –  bir-bir,  on-on,  yüz-yüz,  min-

min, – İşıqlanacaq, İşıqlandıracaq! 

 

22 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 

EVLADIM QALAYA İnam adlı Qala gərəkdir Yurdumuza. 

İdrak adlı Qala gərəkdir Yurdumuza. 

Mənəviyyat adlı Qala gərəkdir Yurdumuza. 

İradə adlı Qala gərəkdir Yurdumuza. 

 

Qala adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

 26 Mərhəm günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Ədalət idi. Ocaqdan çıxdı).   

 

123 


SAFRUHA 

1.  Müqəddəs  İl  Bayramına  qədər  Ailə  yaratmaq  və 

Mərasimdə Ataya hesabat vermək. 

 

2. Müqəddəs İl Bayramına Evlad hazırlamaq Ataya.  

3. 15 – 20 nüsxə nişanə hazırlamaq. 

Təzə Evladlar üçün. 

 

4. “Əməl” və “Müqəddəs Əməl” Kəlamlarını Evladlar üçün çap eləmək: 20 – 25 nüsxə. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

27 Qismət günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 

11-ci MÜQƏDDƏS İL BAYRAMI 

1. Bayramın Yazılışı Əsillə Üstünə tapşırılsın. 

 

2. Bayram Atanın Ruhani Qohumlara Müraciəti ilə başlanır – Yeni ilə Ricadan sonra. 

 

3. Evladlar “Mənim İlim!” adlı şifahi söz söyləyirlər. (Yazılı şəkildə təqdim olunur). 

 

4. “Əməl”, “Müqəddəs Əməl” Kəlamları maşınkada  yazılır və Evladlara təqdim olunur. 

 

5.  Bayram  Simayi-Şəms  Muğamı  üstündə  köklənir.  (Alim Qasımovun ifasında). 

 

6.  Bayram  Yazısının  ilk  çeşidi  Köçəri  Ayın  10-da,  Qismət günü, saat 20-də Ataya təqdim olunur. 

 

7. Bayram 3 saat davam edir – Əsilin evində.  

124 


Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

27 Qismət günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

EVLADIM QALİBƏ 

Bizi məğlub sayırlar. 

“Zərdüştünüzü məğlub etdik!” – deyirlər. 

“Babəkinizi öldürdük!” – deyirlər. 

“Nəsiminizi dabanından soyduq!” – deyirlər. 

“Dünyanızı parçaladıq!” – deyirlər. 

 

Qalib olmalıyıq! 

 

İnamsızlığa qələbə çalmalıyıq! İdraksızlığa qələbə çalmalıyıq! 

İnsansızlığa qələbə çalmalıyıq! 

Əsarətə qələbə çalmalıyıq! 

Zülmə qələbə çalmalıyıq!   

Qalib adını sənə halal eləyirəm! 

 

Adını ömrünlə doğrult.  

29 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Şakir idi. Ocaqdan çıxdı).  

EVLADIM DÜZGÜNƏ 

Əyrilik ayaq götürüb yeriyir. 

Düzgünlük itib – tapılmır. 

İnamları əyridir. 

İdrakları əyridir. 

Vicdanları əyridir. 

Həqiqətləri əyridir. 

Düzgünlük istəyir Dünya. 

 


 

125 


Düzgün adını sənə halal eləyirəm. 

Düzgünlük yaransın Həyatda. 

Adını ömrünlə doğrult! 

 

29 İnam günü, Qar Ayı, 10-cu il. Bakı. 

 

 

EVLADIM YURDTƏKİNƏ 

Yurdumuz – Bizik. 

Yurdumuz kimi İşıqlı, Sabahlı, İnamlı, Xalis, Yüksək. 

Yurdumuz təkinik. 

Yurdumuzda Zülmət var – Bizə zidd, Yurda zidd. 

Yurdumuzda Zillət var – Bizə zidd, Yurda zidd. 

Yurdumuzda Həqarət var – Bizə zidd, Yurda zidd. 

Zülməti yaraq İşığımızla. 

Zilləti öldürək Ədalətimizlə. 

Həqarəti silək Ləyaqətimizlə. 

 

Yurdtəkin adını sənə halal eləyirəm. 

Adını ömrünlə doğrult. 

 

5 İnam günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Hacı idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

 

“AİLƏ GÜNÜ” MƏRASİMİ 

Evladım Özümlü Atayurdda ilk Asif Ata Ailəsi yaratdı. 

Ailə  yaranan  gün  –  6  Köçəri  Ay  –  mərasimləşir,  bayram 

edilir. 

 

15 Dözüm günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 


 

126 


SAFRUHA 

Evlad Ehtiramı pakdır! 

 

1.  İşıqlı  Ataya  günahını  söyləməlidir,  Atadan  mərhəmət diləməlidir  –  İntizamsızlıq  –  Yadlıqdır,  İntizam  –  Doğmalığın 

təsdiqidir. 

 

2.  Mərasim  nöqsansız  olmalıdır.  Nisbilik  Mütləqçilərə Yaramır – Söz əməldən ayrılır... 

 

3. Nişanələr Ataya çatdırılır. Nişanəsiz Bayrama gəlmək – həqarətdir! 

 

4.  “Məbəd”in  ilk  Qaydası  İşıq  Ayının  15-də  Ataya  Halal vasitəsiylə təqdim olunur. 

 

5. Təzə Nişanələrin yazılması ardıcıl şəkildə davam edilir.  

6.  Safruh  –  Bütöv  –  Qədim  üçlüyü  Ailə  yaradıcılığında 

fəaliyyətini kamilləşdirir. 

 

7. Ataya və Ocağa Ricalar yazılsın. Evladlara təqdim edilsin! 

 

Qaranlıqlar yarılsın!  

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

 

MÜNASİBƏTLƏR 

Ataya münasibət – Mütləqə münasibət. 

Qardaşlara, Bacılara münasibət – özünə münasibət. 

 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı.  

127 


MÜRACİƏT MÜQƏDDƏSLİYİ 

Ataya  –  “Atam,  Mütləqim,  Peyğəmbərim”  –  deyə  müraciət 

edilir. 

 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

 

SƏCDƏ MÜTLƏQİLİYİ Ataya  Səcdə  Üç  nişanəylə  –  əl  öpmə,  baş  əymə,  ürəyi 

təqdim etmə  bütünlüklə müqəddəsləşir. 

Səcdə nisbiliyinə son qoyulur. 

 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

LƏYAQƏT 

Evlad Atadan başqa heç kəsdən öyrənmir – hamını öyrədir; 

heç kəsin təsirinə düşmür – hamını öz təsirinə salır; heç kəslə 

mübahisə eləmir – hamını qandırır. 

 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

 

ÖZÜYLƏDÖYÜŞ ƏMƏLİ 

1.  Evladlar  özüylədöyüş  üçün  xüsusi  dəftər  ayırırlar, 

müntəzəm  surətdə  kamilliyə  doğru  Yolun  gedişatını,  məqam-

larını, nəticəsini həmin dəftərə yazırlar. 

Qorxudan necə ayrılıram? 

Həsəddən necə ayrılıram? 

Şəhvətdən necə ayrılıram? 

Hərislikdən necə ayrılıram? 

Tərəddüddən necə ayrılıram? 

Yalandan necə ayrılıram? 

Həqarətdən necə ayrılıram? 

Aldatmaqdan necə ayrılıram?  

128 


Aldanmaqdan necə ayrılıram? 

Dövrandan necə ayrılıram? 

  

Saflığım Mütləqdirmi? İradəm Mütləqdirmi? 

İdrakım Mütləqdirmi? 

İnamım Mütləq olmaya bilməz. 

 

2.  Xilqətimdə  tez  yanıb  –  tez  sönmək,  tez  coşub  –  tez süstləşmək, həşirə uymaq, tələsmək, lovğalıq, giley-güzar, qəd-

darlıq, iddiaçılıq, xudbinlik, şuğulçuluq varmı? 

Gündəlik  hadisələrin  mənasını  bu  suallar  ətrafında 

qiymətləndirmək. 

 

3. Ataya və Ocağa Rica oxunur. Eyni vaxtlarda. Əvvəl Ataya, sonra Ocağa. 

Üç dəfə  Mütləq! 

 

4.  Hər  il  “Ata  Günü”  Bayramından  əvvəl  özüylədöyüş Dəftəri  Ataya  təqdim  edilir  və  Ata  ona  qiymət  verir.  Həmin 

qiymət Mərasimdə oxunur. 

 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

EVLADIM GÜNTAYA 

İstəyirik ki, İnsanın qara bəxtinə gün düşsün! 

İstəyirik ki, Yurdumuzun qara bəxtinə gün düşsün! 

İstəyirik ki, Şərqin qara bəxtinə gün düşsün! 

İstəyirik ki, Dünyanın qara bəxtinə gün düşsün! 

 

Günə tay olmalısınız! İnsanın günü yoxdur! 

Yurdumuzun günü yoxdur! 

Şərqin günü yoxdur! 


 

129 


Dünyanın günü yoxdur! 

 

Güntay adını sənə halal eləyirəm! 

Adına layiq ol! 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın!  

18 Murad günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Xalid idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

SAFRUHA 

1. “Deyimlər” kitabın Amalımıza yarayacaq. 

 

2.  “Əməl”  və  “Müqəddəs  Əməl”  Kəlamları  yazılsın  və Evladlara Mərasim günü paylansın. 

 

3. Nişanəsiz Mərasimə gəlmək həqarətdir.  

4. Bayram nöqsansız keçməlidir! 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

25 Qismət günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

EVLADIM DAYAĞA 

Dünyanın Ruhanilikdən özgə Dayağı yoxdur. 

Bugünkülər – Ruhsuzdurlar, bu səbəbdən də Dünyasızdırlar. 

Bugün – Dayaqsızdır, çünki  İnamsızdır, İdraksızdır, Mənə-

viyyatsızdır, İradəsizdir. 

Dayaq olmalıyıq Dünyaya – İnsan olmalıyıq. Dayaq adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

 


 

130 


Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun!  

27 Arzu günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Asif idi. Ocaqdan çıxdı).  

EVLADIM YÜKSƏYƏ 

Alçaqdırlar  Ruhən,  Mənən,  bu  səbəbdən  də  Dünyaya 

çatmırlar. 

İnamları – İnama çatmır. 

İdrakları – İdraka çatmır. 

Mənəviyyatları – Mənəviyyata çatmır. 

İradələri – İradəyə çatmır. 

Alçaqdırlar – bu səbəbdən də Dünyanı alçaldırlar. 

Dünyaya Yüksəklik gərək! 

Dünyaya Yüksəklər gərək! 

 

Yüksək adını sənə halal eləyirəm! 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

28 Ümid günü, Köçəri Ay, 10-cu il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Loğman idi. Ocaqdan çıxdı).  

11-ci MÜQƏDDƏS İL BAYRAMI 

Mərasimdə  Müqəddəslik  hökm  sürürdü:  Müqəddəs  hal, 

Fərəh, göz yaşları. 

Birinci dərəcəli nöqsanlar yox idi: 

İkinci dərəcəli nöqsanlar var idi – yox olmalı! 

 

Qaranlıqlar Yarılır!  

3 Qismət günü, Günəş Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

131 


MÜQƏDDƏS QANUN 

Çiçək Ayının Birindən Rica Mütləqləşir. Ricasızlıq – Şər sayılır. 

 

MÜQƏDDƏS RİCA BİRLİYİ 

Müqəddəs Rica Birdir – Ataya Rica. 

Ocağa Rica oxunmur.  

RİCA MƏQAMLARI 

Səhər Ricası – saat 8-10 vədələrində. 

Günorta Ricası – saat 12-14 vədələrində. 

Axşam Ricası – saat 20-22 vədələrində. 

 

MÜQƏDDƏS RİCA MÜTLƏQİLİYİ 

Ricasız keçən gün – Şərindir! 

Mərasimlər Ataya Ricayla başlanır! 

Rica Evdə başlanır, İş yerində davam etdirilir, Evdə tamam-

lanır. 

 

“ÖVLAD GÜNÜ” MƏRASİMİ Şölə Ayının Biri Övlad Günü Sayılır, Mərasimləşir, bayram 

edilir. 


 

MÜQƏDDƏS HAQQ 

Övladım Özümlü Asif Ata Ailəsinin Təmsilçisi sayılır.  

ÖVLADIM ÖZÜMLÜNÜN TƏMSİL ETDİYİ 

ASİF ATA AİLƏSİNƏ 

Yola çıxmısınız. Nur aparıb, Uğur gətirin. 

Özünüzü dəyişin. 

Camaatı dəyişin. 

Cəmiyyəti dəyişin. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

132 


XEYİR-DUA 

Asif Ata Ailəsinin təmsilçisi Özümlüyə Müqəddəs əməlində 

Uğur diləyirəm, Xeyir-Dua verirəm Ruhani məsuliyyətinə. 

 

ÖVLADIM ÖZÜMLÜNÜN TƏMSİL ETDİYİ ASİF ATA AİLƏSİNƏ 

Müqəddəs Amalda Birləşin! 

Müqəddəs İdrakda Birləşin! 

Müqəddəs İnsanilikdə Birləşin! 

Müqəddəs Yurdsevərlikdə Birləşin! 

Şərə qarşı! 

Bir sözündən Müqəddəslik Dərin: 

Bir Ata, Bir Amal, Bir Əməl! 

 

4 Murad günü, Günəş Ayı, 11-ci il. Bakı.  

TƏQDİR 

Övladım Safruhun “Görümlər. Duyumlar. Deyimlər” kitabı 

timsalında Amala çağıran leqal fəaliyyəti təqdir olunur. 

 

ATAYLA GÖRÜŞLƏR 

1. Övladım Göylünün əməliylə yaranan Bakının 36 nömrəli 

məktəbində keçirilən Görüşdə Amal İşığı düşdü ürəklərə, Amal 

çağırışı səslənildi, Amal Ünvanı bilindi. 

 

2. Tovuzda Övladım Əsillə birgə keçirilən Atayla görüşdə - Amal öyrənildi, Əməl çatdırıldı, Övladlar manşırlandı. 

 

Qaranlıqlar Yarılır!  

 

MÜQƏDDƏS MƏSULİYYƏT 

Övladım Qeyrətə Atanın cismani mühafizəsi tapşırılır. 

Qeyrət  Atanın  Təhlükəsizliyi  üçün  Ocaq  qarşısında  Mütləq 

Məsuliyyət daşıyır. 


 

133 


Atanın Cismani Qoruyucusu Müqəddəsliyinə ucalır Qeyrət, 

Mütləq Fədailiyə çatır: Özündən keçir – Borcundan keçmir. 

 

22 Dözüm günü, Günəş Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

SAFRUHA 

Övlad Ehtiramı pakdır! 

 

1. “Hadisələr” kitabını gələn Görüşə gətir Ata hüzuruna.  

2.  Göylünün  Yazısı  əsasında  Çiçək  Ayındakı  Mərasimin 

Məşqinə başlayın: Övlad Hazırlayın Ataya Mərasim üçün. 

 

3. “Məbəd”lə bağlı düşüncələrini hazırla – Ataya təqdim elə gələn Görüşdə. 

 

4.  Kitabının  Müzakirələrini  təşkil  elə  -  Ocaq  odu  sal ürəklərə: Müdrikcəsinə, Kamil. 

 

5. Ataya Gündəlik Rica Müqəddəsliyinə Yüksəl!  

Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

31 Qismət günü, Günəş Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ÖVLADIM BİLƏNƏ 

Yalanın Quludurlar – Həqiqətin Sahibiyik. 

Ruhani Bilik Yiyəsiyik. 

Mütləqə İnamı bilirik. 

Kamil İnsanı bilirik. 

Ruhani Cəmiyyəti bilirik. 

Müstəqil Vətəni bilirik. 

Özümlü Şərqi bilirik. 

Ləyaqətli Bəşəri bilirik. 

Daxili Gözlə baxırıq Dünyaya – Sabahı görürük. 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə