On Qutsal Bitiq’in (Onluğun) Yan BitiqləriYüklə 2,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/26
tarix03.12.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#690
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

HƏQİQƏT 

Dəyişirik Həqiqətə qədər – Həqiqət dəyişmir. 

 

3 Arzu günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 


 

169 


HƏQİQƏTSİZLİK 

Güzəştdə  İki  Yarımhəqiqət  birləşib  bir  Həqiqətsizlik 

yaradır. 

Güzəşt – Həqiqətsizlikdən faydalanmaqdır. 

 

BAŞAŞAĞILIĞI 

Güzəşt – əslində Baş saxlamağa yarayan Başaşağılığıdır. 

 

HƏQİQƏT 

Zəmanənin arxasınca gedən arxada qalır. 

 

HƏQİQƏT 

Dünyalaşmağın yeganə Yolu – Özümləşməkdir. 

 

FƏRQ 

Azərbaycandan  Məkkə  yaratmaq  lazımdır,  İsveç  yaratmaq 

lazım deyil. 8 Murad günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

YERİMİZ 

Hökumət Yurdumuzun bir qarışına belə sahib deyil əslində; 

bu səbəbdən də Yurdumuzun hər yerində Yerimiz var. 

 

9 İnam günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ÖVLADIM ÖZÜMLÜYƏ 

Lənkərandakı  “Xalq  Cəbhəsi”  qrupu  haqqında  Özümlünün 

təhlili əsasında Qiymət. 

 

1.  Kiçik  işlərə  böyük  inamları  var,  çünki  əslində İnamsızdırlar. 

 

2. Xalqı görmürlər – çünki daxili gözləri yoxdur.  

 

170 


3. Maddiyyatçılıq naşılığına pərçimləniblər. 

 

4. İdrakca camaatdan fərqlənmirlər, bu cəhətdən də camaata gərək deyillər. 

 

5.  Sabahları  yoxdur  –  bu  səbəbdən  də  Bugünləri  də olmayacaq. 

 

6. Mahiyyətcə kommunistdirlər – Qızışdıran – Qorxan.  

7. Şöhrətdən başqa tanrıları yoxdur – çünki Amalsızdırlar. 

 

8. Şərləşəcəklər – çünki Xeyirləri yoxdur əslində.  

Lənkəranda Amal Bağı salın – qoyun camaat onun barından 

bəhrələnsin. 

11 Ümid günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 Övladim Özümlünün Cənubdakı Ata Ailəsinin 

Əməli haqqında hesabatına Qiymət 

1. Özüylə döyüş Eşqləşir. 

 

2. Ən gərgin, təhlükəli, əzablı məqamlara Daxili hazırlıq. Gerçəklikdən artıq silahlanmaq. 

 

3. Artmaq – Ağac-Ağac!  

Nurlanın, Nurlandırın. 

 

HƏQİQƏT 

Müqəddəslik olmayan yerdə – Qələbə yoxdur. 

 

15 Murad günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı.  

171 


HƏQİQƏT 

Ocaqsız yaşaya bilən – Ocaqda yaşaya bilməz. 

 

30 İnam günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 ÖVLADIM ULUYOLA 

Yolumuz  Uludur  –  çünki  İnamlıyıq,  İdraklıyıq,  Mənəviy-

yatlıyıq, İradəliyik. 

Yolsuzdurlar – bu səbəbdən də Ulusuzdurlar. 

Ulu Yolla Müqəddəsliyə doğru gedirik. 

Uluyol adını sənə halal eləyirəm. 

 

Daxilindən başlayır Uluyol, - Amallaşır, Sabahlaşır. Müqəddəslik Suyunda durulacaq qanlı-qadalı dünya. 

 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

1 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı İlqar idi. Ocaqdan çıxdı).  

 

VƏZİYYƏT 

Cəmiyyətləşən Mülkiyyət – Mülkiyyətsizlikdir. 

Cəmiyyətləşən İnsan – İnsansızlıqdır. 

 

 

ANTİEHKAM ƏLİFBASI İctimai Fərd olmur, ictimai Şəxsiyyət olmur – İctimai İnsan 

olmur. 


 

 

 

172 


VƏZİYYƏT 

İctimai Mülkiyyəti xüsusiləşdirirlər – Yoxdan Var yaradırlar 

Allahsızlar. 

2 Dözüm günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 SAFRUHA 

Müqəddəs “Ata Günü” Mərasimi – 

 

1. Əsilin səsində Ata Ricasıyla açılır;  

2.  Müqəddəs  Yığımla  başlanır  –  Safruhun  Ataya  Ruhani 

Kitabların Təqdimiylə davam edir; 

 

3. Övladların Ata haqqında Sözüylə artır;  

4. Ata Sözüylə Kəlamlaşır; 

 

5. Övlad Qəbuluyla Andlaşır;  

6. Ruhani Sənədlərin oxunmasıyla başa çatır. 

 

II. Mərasimin son yazısı bu ayın 15-də Ataya təqdim olunur.  

Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

3 Mərhəm günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

HƏQİQƏT 

Əgər Göy olmasaydı, İnsanlar Yerdə Göyərməzdilər. 

 

4 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 


 

173 


HƏQİQƏT 

Doğma Hakim olmur, Yad Ata olmur. 

 

6 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 HƏQİQƏT 

Rütbəsizlər  üstünlüyü,  Vəzifəsizlər  üstünlüyü,  Vəsiqəsizlər 

üstünlüyü. 

 

HƏQİQƏT 

Gerçəkliyin Tələbi – Mütilik. 

Gerçəklikdən Tələb – Vüqar. 

 

HƏQİQƏT 

Dövrandan asılı olmadığın dərəcədə özünsən. 

Dövrandan asılı olduğun dərəcədə özgəsən. 

 

HƏQİQƏT 

Məna Birdir – Mənasızlıq Min. 

 

11 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

XƏLQİ YÖN Təcriddə təmizlənmək. 

 

HƏQİQƏT Sonlu – müəyyən deyil, yalnız sonsuz müəyyəndir. 

Keçici – müəyyən deyil, yalnız əbədi müəyyəndir. 

Qeyri-kamil – müəyyən deyil, yalnız kamil müəyyəndir. 

 

12 Murad günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 


 

174 


MƏQSƏD 

İqtisadi Azadlıq – Əməkçi Mülkiyyəti. 

İctimai Azadlıq – Fərdi Özünüidarə. 

Siyasi Azadlıq – Atalıq. 

Milli Azadlıq – Müstəqil Vətən. 

 

HƏQİQƏT Adi məna olmur. Mənalar hamısı qeyri-adidir. 

Adi Təzahürlər olur. 

 

HƏQİQƏT 

Sonsuzluq olmasaydı – Sonlu olmazdı. 

Əbədilik olmasaydı – Keçici olmazdı. 

Kamillik olmasaydı – Qeyri-kamillik olmazdı. 

 

Əvvəl  Məna  yaranır,  sonra  Təzahür  –  Təzahür  Mənaya 

çatmır. 

Məna – İlahidir, Təzahür gerçək. 

Məna gerçəklikdən artıqdır. 

 

15 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

ÖVLADIM ÖZÜMLÜNÜN TƏMSİL ETDİYİ  ATA AİLƏSİ HAQQINDA 

 

1. Ruhani Nitq Yetkinliyi artır, kal meyvələr dərilmir. 

 

2. Özüylədöyüş dərinləşir, güclənir.  

3. Ailənin Müqəddəslik Mahiyyəti qorunur – hərcayiliyə yol 

verilmir. 


 

175 


Zəruri Təkmilləşmə 

 

1.  Özüylə  Döyüş  çeşidlənsin; Bir Duyğu  ətrafında cəmləş-

sin,  onu  aradan  qaldırandan  sonra  Başqa  Duyğuyla  döyüş 

başlansın: məs., Qorxu Duyğusundan sonra Xudbinlik və s...  

Hər Ailə günü Bir Duyğuyla döyüşə həsr edilsin. 

 

2. Hər Ailə günü – Amalımızın Bir İdeyasına həsr olunsun – İdeyalar Bir-Bir öyrənilsin – Müqəddəs Kitablar əsasında... 

Müqəddəsatdan  hissələr  oxunsun,  Təhlil  edilsin,  İdraka, 

Duyğuya həkk olunsun... 

Ruhani Hökmlər öyrənilsin. 

 

3.  Camaatla  Təmas  üçün  Ruhani  Söhbətlər  Biçimindən istifadə olunsun. 

Müəssisələrə Yol açılsın. 

Camaatın  yanına  Müqəddəs  Kitablarla  silahlanmış  halda 

getməli, Kəlamlardan zəngin istifadə etməli, oxumalı. 

İslamçılara Mütləqə aid Ata Sözü çatdırmalı. 

 

4. Bayrağımız Ailənin başı üstündə dalğalansın.  

5. Ruhani söhbətləri: Amalımız. Qədimliyimiz. 

Bugünümüz – səpgisində aparın. 

Əməldə  və  Müqəddəs  Əməldə  manşırlanmış  Mətbuat,  Ra-

dio,  Televizor  –  Hərəkatlar  Yağılığına  qarşı  Döyüşü  güclən-

dirin – Ailə günündə həmin Döyüş Hərtərəfli canlansın! 

 

6. Övlad hazırlığında Ruhani  Sənədlərdən səmərəli istifadə etməli – Şərhli oxunuş təşkil etməli – zəngin. 

 

7.  Ata  haqqında  həqiqəti  demək.  Ata  Ünvanını  vermək  – Ruhani, Müqəddəs səviyyədə – Atanın Ali Andlarını tanıtmaq. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın! Nur aparın, Uğur gətirin! 

 

18 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

176 


VƏZİYYƏT 

Dövlət olmayan millət – millət deyil. 

Dövlətsizlik – əslində millətsizlikdir. 

 

19 Murad günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

OCAQ XƏTTİ 

Yenidənqurmaya Qoşulmaq. 

Yenidənqurmanı İfşa etmək. 

Yenidənqurmadan İstifadə etmək.  

HƏQİQƏT 

Yurdumuza Sosializm gərək deyil. 

Kapitalizm gərək deyil. 

Sosial-kapitalizm gərək deyil. Yurdumuza Ruhani cəmiyyət gərəkdir! 

 

20 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

Ermənilər Avropanı azərbaycanlılara qarşı çevirdilər. 

Moskvanı azərbaycanlılara qarşı çevirdilər. 

Azərbaycanlıların Təcrid ləyaqətindən bəhrələnmək məqamı 

gəlib çatır. 

 

HƏQİQƏT 

Yadla Yadlaşmadan Doğmayla Doğmalaşmaq olmaz. Güzəşt Həşiri – cəfəngiyyatdır. 

Yadla Doğmalaşan – Doğmayla Yadlaşar. 

Hamılıqla Doğmalaşmada – Doğmalıq itər. 

 

MƏNA 

Göyün Yerə kölgəsi düşdü və Yer işıqlandı. 

 

22 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 


 

177 


HƏQİQƏT 

Əməkçi Mülkiyyətində – Mülkiyyətçilik itir – əməkçi Mül-

kiyyətlə doğmalaşır, Mülkiyyətçilik yadlığı aradan qalxır. 

 

HƏQİQƏT 

Məna gerçəkliyə bərabər olsaydı – mənasızlaşardı. 

 

25 Qismət günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Yerin mənası Göydədir. Musiqi bunu İnsanların yadına salır. 

 

27 İnam günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

VƏZİYYƏT 

Cəmiyyətə  İşıq  salmaq  əvəzinə,  cəmiyyətdən  İşıq  aradılar 

İnsanlar və Qaranlığa düşdülər. 

 

28 Arzu günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

“Həqiqət acıdır!” – deyirlər. 

“Bəşər Həqiqət acıdır!” – deyirik. 

 

HƏQİQƏT 

Ölümünə layiq yaşayan olmayıb dünyada.  

29 Ümid günü, Qürub Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ÖVLADIM GÜNEVƏ 

Evləri Günsüzdür Bugünkülərin. 

İnam Günü düşmür Evlərinə – 

İdrak Günü düşmür, 

Mənəviyyat günü düşmür, 

İradə günü düşmür.  

178 


Gün olmalıyıq Evlərə. 

İnamlanmalıdır,  İdraklanmalıdır,  Mənəviyyatlanmalıdır, 

İradələnməlidir Həyanlıq. 

Gün evi doğacaq Dünyaya Yurdumuzdan. Günev adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

(Qeyd: Həyatda adı Əlabbas idi. Ocaqdan uzaqlaşdı).  

HƏQİQƏT 

Ümidsizliyin Ümid adlı Mənası var – 

Ümidsizlik anında unudulan. 

 

3 İnam günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı.  

FƏRQ 

Zaman  adamın  ayağının  altından  qaçır,  İnsanın  ayağının 

altına sərilir. 

4 Arzu günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 VƏZİYYƏT 

Hökumət Xalqı birliyə çağırır. 

Antixalq Xalqı birliyə çağırır. 

Əslində Xalqı Hökumətə qarşı birliyə çağırmaq lazımdır.  

 

HƏQİQƏT 

Ocaq – qeydə alınmaz. Ruh – qeydə alınmaz. 

Ocaq qeydlə yanmaz, Qeybdən yanar. 

 


 

179 


ÖVLADIM UCALIYA 

Yurdumuz Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

Amalımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

İnamımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

İdrakımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

Mənəviyyatımız Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

İradəmiz Ucadır – bu səbəbdən – Ucalıyıq. 

Uca  Yurddanıq,  Uca  Amaldanıq,  Uca  İnamdanıq,  Uca 

İdrakdanıq, Uca Mənəviyyatdanıq, Uca İradədənik. 

Ucalı adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

8 Qismət günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı.  

(Qeyd: Həyatda adı Teymur idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

HƏQİQƏT 

Həyatın arxasınca gedən – azır.  

11 Arzu günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ÖVLADIM DAĞTƏKİNƏ 

Dağ – Vüqar Rəmzidir. 

Bugünkülər Vüqarsızdırlar, çünki Qürrəlidirlər. 

 

Dağ – Sabitlik Rəmzidir. Bugünkülər Dəyişkəndirlər, çünki Əsassızdırlar. 

 

Dağ – Qüvvət Rəmzidir. Bugünkülər Qüvvətsizdirlər, çünki İnamsızdırlar. 

 

Dağ – Dözüm Rəmzidir.  

180 


Bugünkülər Dözümsüzdürlər, çünki Yolsuzdurlar. 

 

Dağ boyda Dərdimiz var – Dərdimiz Boydayıq.  

Dağtəkin adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxlindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

ÖVLADIM ODTƏKİNƏ 

Oda sitayiş eləyiblər Qədimlərimiz. 

Külə dönüblər bugünkülər. 

Odu İşıq Rəmzi sayıblar Qədimdə. 

Zülmətdə azıblar bugünkülər. 

Od Təmizlik Rəmzi olub Ulularımızın. 

Çirklidir bugünkülər. 

Qanan olub, Yanan olub Əcdadlar. 

Naşıdır, Sönükdür bugünkülər. 

Odu qoruyublar Xalislər. 

Oddan qorunurlar Bəsitlər. 

 

Odtəkin adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! Qaranlıqlar Yarılsın! 

 

17 İnam günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

İnsan Həqiqətini tapanda xoşbəxt olur. 

 

HƏQİQƏT 

Zamanın arxasına düşən – arxada qalır.  

19 Ümid günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

181 


QAYDA 

Ocağa gələnlərə “Xoş gəldin”, – 

Ocaqdan gedənlərə “Xoş getdin” – demək gərək! 

 

ÖVLADIM GÖYTƏKİNƏ 

Yerin Mənası Göydədir. 

Mənasızdır Bugünkülər, çünki Göysüzdürlər. 

Göy  olaq  Yurdumuza  –  Məna  Göyü,  İnam  Göyü,  İdrak 

Göyü, Mənəviyyat Göyü, İradə Göyü. 

Göytəkin olaq – Yüksək: Yerin Yüksəkliyi Göydədir. 

Göytəkin adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun!  

20 Dözüm günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Ayişə idi. Ocaqdan çıxdı).  

ÖVLAD VAXTI 

Övlad hər gün Amallaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. Özüylədöyüş üçün vaxt tapmalıdır. 

Ailə Gününə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

Fikir Evinə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

Müqəddəs Mərasimlərə hazırlaşmaq üçün vaxt tapmalıdır. 

Müqəddəs  Ricalar  vasitəsiylə Mütləqə Səcdə Yüksəkliyinə 

qalxmalıdır. Övlad Vaxtı diriltməlidir! 

Vaxtı öldürən Övladlığı öldürür! 

 

 FİKİR EVİ ƏMƏLİ 

Hər bir Övlad işlədiyi yerdə Fikir Evi yaradır: 

Fikir  Evində  Ruhani  Sənəd  öyrənilir,  Atayla  Təmas 

hazırlanır.  

182 


ATA AİLƏLƏRİ HAQQINDA 

1.  Ailələr  –  Müqəddəs  Mərasimlərə  hazırlıq  və  Müqəddəs 

Mərasimlərin davamı olmalıdır. 

Məqsəd:  Amallaşmaq,  İnsanlaşmaq,  Xalqlaşmaq,  Övladlaş-

maq, Övladlaşdırmaq. 

 

2.  Ailələr  “Əməl”  və  “Müqəddəs  Əməl”  Kəlamlarının Ruhuna və Hərfinə tam Uyğun surətdə keçirilir. 

 

3. Müqəddəsliyə ən cüzi etinasızlıq – Ocağa xəyanət sayılır və Hərcayi Ailə ləğv olunur. 

 

22 Qismət günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

HƏQİQƏT Yüz ağıl Bir Ağıldan yüz dəfə kiçik ola bilər. 

Min ağıl Bir Ağıldan min dəfə kiçik ola bilər. Çox ağıllılıqda Ağılsızlıq yaşayır. 

 

23 Murad günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

ÖZÜMLÜNÜN TƏMSİL ETDİYİ ATA AİLƏSİNİN VII AİLƏ GÜNÜ HAQQINDA 

1. Ailə Müqəddəslik Yoluyla irəliləyir, Fədakarlıq nümunəsi 

göstərir. 

 

2.  Fikir  Evi  vasitəsiylə  Ailənin  İşığını  camaatın  üstünə salmalı. 

 

3.  Mütləqə  İnam  Ruhaniyyatını  bütün  dərinliyi,  incəliyiylə mənimsəməli və xalqa çatdırmalı. 

 


 

183 


4.  Rayonda  Ailənin  nəzdində  Sorğular-Cavablar  Evi 

yaratmalı, camaatı Ruhaniləşdirməli. 

 

5.  Ailə  günlərini  Amallaşma,  Özüylədöyüş,  Övladlaşma  və Xalqla Təmas Dördlüyü əsasında keçirməli. 

 

6. Sorğular – Cavablar Əməlinin Məzmunu: Əsil və Süni İnam. 

Əsil və Süni İnsan. 

İnsani Cəmiyyət. 

Vətən və Vətənsizlik. 

Əsil və Süni Əməl. 

Şərqliyimiz. 

 

Artın, Artırın!  

Qaranlıqlar Yarılsın!  

26 Ümid günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Dönüklər bahasına əksilməyimiz – artmağımızdır. 

 

5 Mərhəm günü, Ata Ayı, 11-ci il. Bakı.  

HƏQİQƏT 

Ruhani Suyu Peyğəmbərlər Səhrada tapıblar.  

6 Qismət günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 ÖVLADIM NURANDA 

Andsızdırlar, çünki Nursuzdurlar. 

Andsızdırlar  –  Adsızdırlar:  İnamsızdırlar,  İdraksızdırlar, 

Mənəviyyatsızdırlar, İradəsizdirlər.  

184 


Nurandlıyıq: Amallıyıq, Sabahlıyıq. 

Nurand adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol. 

 

Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

 

8 İnam günü, Xəzan Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

(Qeyd: Həyatda adı Məhəmmədəli idi. Qəbula gəlmədi).  

 

QƏDİMYURDDA ÖVLADIM QƏDİMİN  TƏMSİL ETDİYİ ATA AİLƏSİNƏ 

1. Amallaşın – Amallaşdırın. 

Döyüşün – Döyüşdürün. 

Övladlaşın – Övladlaşdırın. 

Xalqlaşın – Xalqlaşdırın. 

 

2.  Hər  Ailə  günündə:  Amal  öyrənilir,  Özüylə  döyüşün nəticəsi  yoxlanılır,  Övladlığa  manşırlanan  Rəğbətçilər  dəvət 

olunur, Xalqla Təmas hazırlanır. 

 

3. Amal Qanuni ardıcıllıqla öyrənilir: Mütləqə İnam. 

Özüylə Döyüş. 

Ruhani Cəmiyyət. 

Müstəqil Vətən. 

Özümlü Şərq. 

Ailə  günləri  ciddi  hazırlanır:  Müqəddəs  Kitablardan,  “Tə-

lim”dən, “Məbəd”dən, “Ocaq Tarixi”ndən istifadə olunur, Ata 

Kəlamları oxunur, öyrənilir. 

 


 

185 


4.  Özüylədöyüş:  Qorxu,  Hərislik,  Şəhvət,  Həsəd,  Yalan, 

Mütilik,  Həşirçilik,  Sürülük,  Riyakarlıq,  Dövrançılıq,  Yırtıcı-

lıq,  Bəsitlik,  Dönüklük  kimi  Qəbahətlər  Ömürdən,  Ağıldan, 

Ürəkdən silinir: 

Özünlə tək qalırsan, üz-üzə durursan, Ruhani əməlin nəticə-

lərini Dəftərə yazırsan, Ailə günündə oxuyursan – şərh olunur, qiymətləndirilir. 

 

5.  Övladlaşma  –  Rəğbətçilərlə  Ailə  günlərində və  onlardan kənar Ruhani İş. 

 

6.  Xalqlaşma:  Ailənin  nəzdində  camaat  üçün  Fikir  Evi yaratmaq; ilk növbədə Ruhani Sənədləri öyrətmək, Bugünün və 

Sabahın  Mahiyyətini  Xalqa  anlatmaq  və  tədricən  Amalla 

camaat arasında körpü salmaq. 

 

7. Ailə günü Mərasimləşsin: Bayrağımız, Carlarımız, Məşəl-lərimiz, Musiqimiz Qədimyurdu nurlandırsın. 

Kassetlərdən istifadə olunsun. 

 

8. Ailəylə Bakı arasında müntəzəm əlaqə saxlanılsın. Təmsilçi  Qədim  hər  üç  aydan  bir  Ata  Hüzuruna  gəlsin  – 

Ataya hesabat versin, Atadan məsləhət alsın. 

 

9. Özümlünün təmsil etdiyi Ata Ailəsi təcrübəsi  öyrənilsin, təqlidçiliyə yol vermədən, yaradıcılıqla mənimsənilsin. 

 

10.  Ailə  ardıcıl  şəkildə  Qarabağlaşsın,  başqa  rayonlarla, kəndlərlə Təmas, Birlik yaransın. 

 

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz Yoxdur!  

 


 

186 


11-ci il “ATA GÜNÜ” MƏRASİMİ 

1. Mərasimdə Yetkinləşən Səcdə səviyyəsi və Ucalan Övlad 

Fədakarlığı təsdiq olundu. 

Halal  qətiyyət  Ruhani  Əməl  səviyyəsində  idi:  Maddi Yığımda  Ruhani  nailiyyət  ifadə  olundu  –  Özümlünün  təmsil 

etdiyi Ata Ailəsi və Safruh Doğmalarına örnək oldular. 

 

 

2.  Safruhun  “Məbəd”,  “Müqəddəs  Təlim”,  “Ocaq  Tarixi” Ruhaniyyatına  sərf  olunan  Ləyaqətli,  Siqlətli  Əməyi  Təqdir 

olunur. 


 

3.  Əsilin  Kamilləşən  Təşkilatçılığı,  Sadiqimin,  Üstünün 

Ruhani Evliyi Təqdir olunur. 

 

4.Mərasim İşığa qərq olmuşdu: Övlad Səcdəsinə, Ata Məhəbbətinə. 

 

5.  Əsilin,  Sadiqin,  Haqlının  Müqəddəs  Kitabların  tərcümə çeşidlərinin  biçimləşməsində  –  çapında,  cildləşməsində, 

yoxlanılmasında Gərgin, Səmərəli Əməyi Təqdir olunur. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin