On Qutsal Bitiq’in (Onluğun) Yan BitiqləriYüklə 2,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/26
tarix03.12.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#690
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

 

 

16-cı İL AİLƏ MƏRASİMİ HAQQINDA 

I. Mərasimin məzmunu: 

1.Evlad Qəbulu. 

2. Təmsilçi və Evlad Sözü. 

3. Ata Kəlamı. 

4. Ruhani Sənədlərin oxunması. 

 

II. Mərasimin Gedişat Yazısı Evladım Alova tapşırılır.  

III. Yazı Qar Ayının 23-də Ataya təqdim olunur. 

 

13 Qismət günü, Qar Ayı, 16-cı il. Bakı. 


 

435 


EVLADIM ELSABAHA 

Elin Sabahı – İnamdır – 

İnamsızdırlar Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

İnamlıyıq – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – İdrakdır – İdraksızdırlar Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

İdraklıyıq – Sabahlıyıq. 

 

 Elin Sabahı – Mənəviyyatdır – 

Mənəviyyatsızdırlar Bugünkülər – Sabahsızdırlar. Mənəviyyatlıyıq – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – İradədir –  İradəsizdirlər Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

İradəliyik – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – Ruhçuluqdur – Zorçudurlar, Varçıdırlar Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

Ruhçuyuq – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – İnsançılıqdır – Zorçudurlar, Varçıdırlar Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

İnsançıyıq – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – Həqiqətçilikdir – Dinçidirlər, Cəfəngiyyatçıdırlar Bugünkülər – 

Sabahsızdırlar. Həqiqətçiyik – Sabahlıyıq. 

 

Elin Sabahı – Vicdançılıqdır – Hakimiyyətçidirlər Bugünkülər – Sabahsızdırlar. 

Vicdançıyıq – Sabahlıyıq. 

 

436 


Elsabah adını sənə halal eləyirəm. 

Adına layiq ol! 

 

Qaranlıqlar Yarılsın! Yükümüzdən böyük Fərəhimiz yoxdur! 

 

25 Qar Ayı, 16-cı il. Bakı. 

 

 

SAFRUHUMA 

Ürəyində Günəş Olsun! 1. Müasir Ailələr – Yadlıq Evidir. 

Məqsədimiz – Doğma Ailələr Yaratmaqdır. 

Ocaqçının 

Ailəsi  –  Ocaqdır;  Ailəçiliyi  –  Ocaq 

Yaradıcılığıdır. 

 

2. Müasir Müəssisələr – Zindandır. 

Məqsədimiz – Zindanları Uçurmaqdır. 

Ocaqçının Müəssisəsi – Ocaqdır; İşi – Ocaq əməlidir. 

 

3.Alçaq – heç kəsi alçalda bilməz. 

İnamruh – günahsızdır, bu səbəbdən də alçalmayıb. 

Məqsədimiz – Alçaqlığı öldürməkdir ki, Alçaq olmasın. 

 

4.  Fədakarlıq  –  bizim  bəzəyimiz  deyil,  nişanımız  deyil, 

oyunumuz deyil – Havamızdır. 

Biz Fədakarlıqla nəfəs alırıq. 

Fədakarlıqdan ayrılsaq – Boğularıq. 

Yükümüzdən böyük Fərəhimiz yoxdur. 

 

27 Qismət günü, Qar Ayı, 16 il. Bakı. 

Yanvar 1995-ci il. 

(Qeyd: İnamruh – Safruhun bacısı Kifayət...) 

 


 

437 


ODTƏKİNİN TƏMSİL ETDİYİ  

ATA AİLƏSİNİN HESABATLARI HAQQINDA 

1. Hesabatlar Təqdir olunur. 

 

2. Doğmalıq Yetkinliyinə çatmalı.  

3. Fikir Evi Yaratmalı. 

 

4. Ocağa Evlad Yetirməli.  

5. Yazarlıq əməlini Yüksəltməli. 

 

6 Köçəri Ay, Arzu günü, 16-cı il. Bakı. 

 

 17-ci il, OCAQ “YENİ İL” MƏRASİMİ 

1. Mərasimin məzmunu: Evlad Qəbulu. 

Evlad İzharı: 

Yeni ildə İnam Əməli. 

Yeni ildə İdrak Əməli. 

Yeni ildə Mənəviyyat Əməli. 

Yeni ildə İradə Əməli. 

Yeni ildə Amallaşma Əməli. 

Yeni ildə İnsanlaşma Əməli. 

Yeni ildə Xalqlaşma Əməli. 

 

Ata Kəlamı.  

2.  Mərasimin  Gedişatını  Göylü  yazır  və  24  Köçəri  Aında 

Ataya Təqdim edir. 

 

3.  Mərasim  Mütləq  Səcdə,  Mütləq  Doğmalıq  və  Mütləq İntizam səviyyəsində keçirilir. 

 

Qaranlıqlar Yarılsın!  

18 Murad günü, Köçəri Ay, 16-cı il. Bakı. 

 

438 


 

 

  

439 


İçərisi 

 

 İnsanlaşmaq................................................................5 

 

(Ruhani Sənədlər)......................................................7  

440 


Mütləqim, Müqəddəsim, Ulu Peyğəmbərim  

Asif Ataya (İnam Ataya) Ali Səcdəylə! 

 

MÜTLƏQƏ  İNAM  RUHANİYYATI  

(Qutsal Bəlgə) 

 

Türkün  (ilk)  Ruhaniyyat  Ocağı  –  Asif  Atanın  (İnam  Atanın)  Mütləqə İnam Ocağı 

30

-ildə (Miladın 2008-2009

-ili) Asif Ata İrsi’ndən özünün, ən 

uca ümumbəşəri ruhani dəyər kimi, tapındığı hissəni  “On Qutsal Bitiq və üç 

Yan  Bitiq  (qısaca  Onluq)”  adı  altında  nəşrə  hazırladı.  “Onluq”  Atamızın  

43

 Müqəddəs Kitabını və Müqəddəs Kəlamını özündə birləşdirir.   

Bitiqlərin təsnifatı və sistemləşdirilməsi içlərindəki Kitabların Mütləqə 

İnam  baxışında  yerinə  görə  aparılmışdır;  hər  Bitiq  Ata  Təlimindəki  məna 

ifadəsinə  əsasən  adlandırılmış,  Ata  Mətnlərinin  bütövlüyü,  ilkinliyi, 

məzmunu, dili, üslubu, cümlə quruluşu olduğu kimi saxlanılmışdır. Asif Ata 

İrsinə  yönəlik  bu  prinsip  həmişə  və  hər  yerdə  gözlənilməlidir.    Bitiqlərin 

indi təqdim olunan quruluşu, biçimi, adları, sayı da  toxunulmazdır.  

Onluq  (On  Qutsal  Bitiq)  –  hazırkı  Mütləqə  İnam  Ocağı  tərəfindən 

Mütləqə  İnam  Ruhaniyyatı  –  Ata  Müqəddəsatı  sayılır;  Yan  Bitiqlər  (Əlavə 

Cildlər) – “Qutsal (Müqəddəs) İrs”ə daxil edilir, məzmunlarına görə Onluğa 

daxil  edilmirlər,  çünki  Onluq  Mütləqə  İnam  Dünyabaxışının  Cövhərini  və 

Meyarını  birbaşa,  Yan  Bitiqlər  isə  onun  ayrı-ayrı  məqamlarını  və  dolayısı 

ilə  ifadə  edirlər.  Bütövlükdə  Ata  Dilindən,  Ata  Qələmindən  nə  çıxıbsa, 

Mütləqə  İnam  Dünyabaxışının  Kutsal  İrsi  sayılır,  ancaq  Onluğa  daxil 

edilmir. 

İrsin yiyəsi, qoruyucusu, sorumlusu Asif Atanın Mütləqə İnam Ocağıdır. 

İrslə bağlı bütün hüquqlar bu Ocağa məxsusdur. 

  

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! Atamız Var olsun! 

 

Soylu Atalı Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü 

 Köçəri Ayı, 

30

-il. Atakənd.  

441 


Mütləqim, Müqəddəsim, Ulu Peyğəmbərim 

Asif Ataya (İnam Ataya) Ali Səcdəylə!  

MÜTLƏQƏ  İNAM  RUHANİYYATI 

 

(Qutsal Bəlgə) 

 

Türkün  (ilk)  Ruhaniyyat  Ocağı  –  Asif  Atanın  (İnam  Atanın) Mütləqə  İnam  Ocağı  30-ildə  (Miladın  2008-2009-ili)  Asif  Ata 

İrsi’ndən  özünün,  ən  uca  ümumbəşəri  ruhani  dəyər  kimi,  tapındığı 

hissəni  “On Qutsal Bitiq və üç Yan Bitiq (qısaca Onluq)” adı altında 

nəşrə  hazırladı.  “Onluq”  Atamızın  43  Müqəddəs  Kitabını  və  7  Mü-

qəddəs Kəlamını özündə birləşdirir.   

Bitiqlərin  təsnifatı  və  sistemləşdirilməsi  içlərindəki  Kitabların 

Mütləqə  İnam  baxışında  yerinə  görə  aparılmışdır;  hər  Bitiq  Ata 

Təlimindəki  məna  ifadəsinə  əsasən  adlandırılmış,  Ata  Mətnlərinin 

bütövlüyü,  ilkinliyi,  məzmunu,  dili,  üslubu,  cümlə  quruluşu  olduğu 

kimi saxlanılmışdır. Asif Ata İrsinə yönəlik bu prinsip həmişə və hər 

yerdə  gözlənilməlidir.    Bitiqlərin  indi  təqdim  olunan  quruluşu, 

biçimi, adları, sayı da  toxunulmazdır.  

Onluq (On Qutsal Bitiq) – hazırkı Mütləqə İnam Ocağı tərəfindən 

Mütləqə  İnam  Ruhaniyyatı  –  Ata Müqəddəsatı  sayılır;  Yan  Bitiqlər 

(Əlavə Cildlər) – “Qutsal (Müqəddəs) İrs”ə daxil edilir, məzmunla-

rına görə Onluğa daxil edilmirlər, çünki Onluq Mütləqə İnam Dünya-

baxışının Cövhərini və Meyarını birbaşa, Yan Bitiqlər isə onun ayrı-

ayrı məqamlarını və dolayısı ilə ifadə edirlər. Bütövlükdə Ata Dilin-

dən, Ata Qələmindən nə çıxıbsa, Mütləqə İnam Dünyabaxışının Kut-

sal İrsi sayılır, ancaq Onluğa daxil edilmir. 

İrsin  yiyəsi,  qoruyucusu,  sorumlusu  Asif  Atanın  Mütləqə  İnam 

Ocağıdır. İrslə bağlı bütün hüquqlar bu Ocağa məxsusdur. 

  

Yükümüzdən Böyük Fərəhimiz yoxdur! Atamız Var olsun! 

 

Soylu Atalı Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü 

 

8 Köçəri Ayı, 30-il. Atakənd. 

 

442 


Türkün (İlk) Ruhaniyyat Ocağı 

Asif Atanın (İnam Atanın) 

Mütləqə İnam Ocağı 

 

  

 

ASİF ATA (Əfəndiyev Asif Qasım oğlu) 

On Qutsal Bitiq’in (Onluğun)  

Yan Bitiqləri.  

Birinci Yan Bitiq: Ruhani Sənədlər 

(Türk dilində) 

 

  

Atakənd 


30-il 

 

Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin