Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyasıYüklə 1,54 Mb.
səhifə1/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,54 Mb.
#228
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası

1) Burunun iki yan səthi orta xətdə birləşərək nəyi əmələ gətirirlər?

A) Burunun ucunu

B) Burun qanadlarını

C) Burun arakəsməsini

D) Burun kökünü

E) Burun belini


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 14

2) Burun balıqqulaqları hansılardır?

A) Yuxarı, aşağı, lateral

B) Medial, lateral, aşağı

C) Yuxarı, orta, medial

D) Yuxarı, orta, aşağı

E) Medial, orta, aşağı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-18
3) Hansı funksiya burun boşluğu funksiyalarına aid deyil?

A) Tənəffüs

B) Reflektor

C) Gözyaşı nəqli

D) Müdafiə

E) Rezonator


Ədəbiyyat: А.И. В.Т. Пальчун,Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 32-37

4) Hansı sümüklər xarici burunu əmələ gətirir?

A) Burun sümükləri

B) Hamısı

C) Alın sümüyü burun çıxıntısı

D) Heç biri

E) Əng sümüyü alın çıxıntısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 14

5) Burun boşluğu aşağıdakılardan hansı ilə sərhədlənmir?

A) Ağız boşluğu ilə

B) Orbitalarla

C) Ön kəllə çuxuru ilə

D) Orta kəllə çuxuru ilə

E) Əng cibləri ilə


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-19

6) Aşağıdakılardan hansılar burun boşluğu lateral divarında yerləşir?

A) Burun balıqqulaqları

B) Gözyaşı kanalı

C) Burun ətrafı ciblərin təbii dəlikləri

D) Hamısı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17-20

7) Aşağı burun balıqqulağı nədir?

A) Heç biri

B) Xəlbir sümüyü çıxıntısı

C) Sərbəst sümük

D) Əng sümüyü çıxıntısı

E) Damaq sümüyünün çıxıntısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17

8) Burun boşluğu hansı burun keçəcəklərindən ibarətdir?

A) Ümumi


B) Orta

C) Hamısı

D) Aşağı

E) Yuxarı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17-21

9) Aşağı burun keçəcəyi harada yerləşir?

A) Aşağı burun balıqqulağı ilə burun dibi arasında

B) Orta və yuxarı burun balıqqulaqları arasında

C) Orta və aşağı burun balıqqulaqları arasında

D) Aşağı burun balıqqulağı ilə burun arakəsməsi arasında

E) Orta burun balıqqulağı ilə burun arakəsməsi arasında


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 19-20

10) Orta burun keçəcəyi harada yerləşir?

A) Aşağı burun balıqqulağı ilə burun dibi arasında

B) Orta və yuxarı burun balıqqulaqları arasında

C) Orta və aşağı burun balıqqulaqları arasında

D) Orta burun balıqqulağı ilə burun arakəsməsi arasında

E) Aşağı burun balıqqulağı ilə burun arakəsməsi arasında


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 20-21

11) Aşağıdakılardan hansı burun ətrafı ciblərə aid deyil?

A) Orbital

B) Əsas

C) XəlbirD) Alın

E) Əng
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 27-3212) Hansı burun ətrafı ciblər yuxarı burun keçəcəyinə açılır?

A) Hamısı

B) Alın cibi

C) Ön və orta xəlbir hüceyrələri

D) Əng cibi

E) Əsas cib və arxa xəlbir hüceyrələri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 27-32

13) Burun arakəsməsini hansı anatomik törəmələr əmələ gətirir?

A) Dördbucaq qığırdaq

B) Hamısı

C) Heç biri

D) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

E) Xış sümüyü


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17

14) Üz skeletinin burun-alın proyeksiyası rentgenoqrammında hansı burun ətrafı cibləri izləmək mümkündür?

A) Heç biri

B) Alın cibi

C) Xəlbir cibi

D) Hamısı

E) Əng cibi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 27-32
15) Orta və yuxarı burun balıqqulaqları anatomik olaraq nədir?

A) Əng sümüyü çıxıntılarıdır

B) Damaq sümüyü çıxıntılarıdır

C) Heç biri

D) Sərbəst sümüklərdir

E) Xəlbir sümüyü çıxıntılarıdır


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17

16) Ümümu burun keçəcəyi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Heç biri

B) Udlağın arxa divarı ilə xoanalar arasında olan sahə

C) Hamısı

D) Burun balıqqulaqlarının medial səthləri ilə burun arakəsməsi arasında olan sahə

E) Orta və yuxarı burun balıqqulaqları ilə burun boşluğunun medial divarı arasında olan sahə


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-18

17) Burun balıqqulaqları burun boşluğunun hansı divarında yerləşirlər?

A) Medial

B) Aşağı

C) Heç biri

D) Yuxarı

E) Lateral


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 17

18) Əsas cib harda yerləşir?

A) Əsas sümüyün cismində

B) Xəlbir sümüyü cismində

C) Məməyəbənzər çıxıntıda

D) Əng sümüyündə

E) Gicgah sümüyünün piramidasında


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 30-31

19) Burun dibi ilə aşağı burun balıqqulağı arasındakı boşluq necə adlanır?

A) Orta burun keçəcəyi

B) Aşağı burun keçəcəyi

C) Ümumi burun keçəcəyi

D) Yuxarı burun keçəcəyi

E) Burun-gözyaşı kanalı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-19

20) Hansı burun ətrafı ciblərin axacaqları orta burun keçəcəyinə açılır?

A) Hamısı

B) Alın cibləri

C) Ön xəlbir hüceyrələri

D) Orta xəlbir hüceyrələri

E) Əng cibləri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 27-32
21) Burun boşluğunun tənəffüs sahəsindəki selikli qişa epitelinin tükcükləri normada hansı tərəfə səyriyir?

A) Burun ətrafı ciblərə tərəf

B) Hamısı

C) Bayıra-burun dəhlizinə tərəf

D) Yuxarı- qoxu sahəsinə tərəf

E) Arxaya-xoanaya tərəf


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 32-36

22) Nəyin hesabına burun boşluğunda hava qızır?

A) Kavernoz toxumada qan cərəyanının ləngiməsi hesabına

B) Hamısı

C) Burun boşluğundakı yüksək nəmlik və burun balıqqulaqlarının olması hesabına

D) Mağaralı venoz kələflərdə qanın axmasını sürətləndirən arteriovenoz

E) Havanın burun boşluğundan turbulent keçməsi hesabına


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 32-36

23) Nəyə görə yenidoğulmuş və südəmər uşaqlarda praktiki olaraq burun sümüklərinin sınığı baş vermir?

A) Burun sümüklərinin tam inkişaf etməməsinə görə

B) Burun boşluğunda miksoid və kavernoz toxumanın çox olmasına görə

C) Xəlbir sümüyü perpendikulyar səhifəsinin tam inkişaf etməməsinə görə

D) Heç biri

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 14-19


24) Yenidoğulmuşlarda hər zaman hansı cib formalaşmış olur?

A) Əsas


B) Xəlbir

C) Heç biri

D) Əng

E) Alın
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 3125) Alın cibinin ən qalın divarı hansıdır?

A) Arxa


B) Ön

C) Lateral

D) Aşağı

E) Medial


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30

26) Burun boşluğunun hissi innervasiyasını hansı sinir yerinə yetirir?

A) Üçlü sinirin 1-ci və 2-ci şaxələri

B) Üz sinirinin şaxələri

C) Üçlü sinirin 3-cü şaxəsi

D) Hamısı

E) Qoxu sinirinin şaxələri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 24-27

27) Kisselbax zonası nədir?

A) Burun boşluğunun lateral divarının kavernoz toxuması

B) Orta burun balıqqulağının refleksogen sahəsi

C) Hamısı

D) Burun arakəsməsinin ön nahiyyəsində kiçik qan damarlarının toru

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23-24

28) Hansı burunətrafı cib öz quruluşunda çox dəyişkəndir?

A) Əng


B) Alın

C) Xəlbir

D) Əsas

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-32

29) Olfaktometriya nəyin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur?

A) Hamısı

B) Tənəffüs funksiyasının

C) Rezonator funksiyanın

D) Qoxu funksiyasının

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 123-131

30) Rinomanometriya nədir?

A) Burun boşluğunda havanın qızma dərəcəsinin ölçülməsi

B) Burun boşluğunda havanın nəmlənmə dərəcəsinin ölçülməsi

C) Burundaxili təzyiq və burunda hava axınının ölçülməsi

D) Burun boşluğu selikli qişasının nəqliyyat funksiyasının ölçülməsi

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 123-131

31) Burun boşluğu və ciblərin qan təchizatını hansı ateriyalar yerinə yetirir?

A) Ancaq daxili yuxu arteriyası şaxələri

B) Xarici və daxili yuxu arteriyalarının şaxələri

C) Ancaq xarici yuxu arteriyası şaxələri

D) Hamısı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23-25

32) Burun boşluğu selikli qişasının reflektor funksiyasına hansı faktorlar təsir edir?

A) Hamısı

B) Havanın temperaturu

C) Havanın kimyəvi tərkibi

D) Havanın nəmliyi

E) Nəfəs alma və nəfəs vermə əvəzlənməsinin təzyiq fərqi ilə getməsi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 32-37
33) Hansı sümük burun boşluğunun yan divarını formalaşdırmır?

A) Xəlbir sümüyü

B) Xış sümüyü

C) Əng sümüyünün alın çıxıntısı

D) Burun sümüyü

E) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 17-21

34) Burun boşluğunda tez-tez qanamaya meyilli venoz kələf harda yerləşir?

A) Orta burun balıqqulağının ön ucunda

B) Burun arakəsməsinin ön üçdəbirində

C) Heç biri

D) Xış sümüyünün selikli qişasında

E) Aşağı burun balıqqulağının ön ucunda


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23-24

35) Burunun hərəki innervasiyasını hansı sinir yerinə yetirir?

A) N. trochlearis

B) N. facialis

C) Hamısı

D) N. trigeminus

E) N. oculomotorius


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 24-27

36) Otorinolarinqologiyada əng cibinin punksiyası haradan aparılır?

A) Orta burun keçəcəyindən

B) Aşağı burun keçəcəyindən

C) Ümumi burun keçəcəyindən

D) Köpək çuxurundan (fossa canina)

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-29

37) Burun boşluğundan venoz qan hara axır?

A) Kavernoz sinusa

B) Heç birinə

C) Saggital sinusa

D) Köndələn sinusa

E) Siqmavari sinusa


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 23

38) Burun boşluğu hansı epitellə döşənmişdir?

A) Çoxqatlı yastı buynuzlaşmayan epitel

B) Heç biri

C) Çoxqatlı silindrik səyrici epitel

D) Çoxqatlı yastı buynuz epitel

E) Birqatli səyrici epitel


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-22
39) Anosmiya nədir?

A) Təhrif olunmuş qoxubilmə

B) Qoxubilmənin tamamilə yox olması

C) Heç biri

D) Burun selikli qişası sekretor aktivliyinin pozulması

E) Burun tənəffüsü olmaması


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 196-198

40) Burun boşluğu ilə göz yuvasını nə ayırır?

A) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısısın medial lövhəsi

B) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar lövhəsi

C) Burun arakəsməsi

D) Xəlbir sümüyünün kağız səhifəsi

E) Xış sümüyü


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17

41) Burun boşluğu ön kəllə çuxurundan nə ilə sərhədlənir?

A) Lamina cribrosa (xəlbir sümüyü)

B) Damaq sümüyü perpendikulyar lövhəsi

C) Xəlbir sümüyü kağız lövhəsi

D) Yuxarı burun balıqqulağı

E) Xış sümüyü


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-19
42) Mukosiliar klirens nədir?

A) Burun boşluğu və burunətrafı ciblərin qədəhəbənzər hüceyrələrinin hipersekresiyası

B) Burunətrafı ciblərdə ekssudat yığılması

C) Heç biri

D) Burun boşluğu və burunətrafı ciblərin təmizlənməsinin fizioloji fenomeni

E) Səyrici epitel tükcüklərinin hərəkətsizliyi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 32-36
43) Hansı sümük xarici burunu təşkil etmir?

A) Os nasales

B) Processus ossi nasales

C) Lamina perpendiculares os ethmoidale

D) Os frontales

E) Processus nasales os maxillares


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14
44) Burun arakəsməsi ön hissədə nədən ibarətdir?

A) Xış sümüyündən

B) Hamısı

C) Yuxarı çənənin damaq çıxıntısının burun darağından

D) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar lövhəsindən

E) Dördbucaqlı qığırdaqdan


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 17
45) Əsas cibin yuxarı divarında nə yerləşir?

A) Daxili yuxu arteriyası

B) Hipofiz

C) Kavernoz sinus

D) Mağaralı venoz sinus

E) Siqmavarı sinus


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-31

46) Əng ciblərinin tam formalaşması hansı yaşlarda bitir?

A) 15-20 yaş

B) 1-3 yaş

C) 12 yaş

D) 30 yaş

E) 3-5 yaş


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 31-32

47) Əsas cibin pnevmatizasiyası hansı yaşlarda başlayır?

A) 1-2 yaş

B) 6 – 12 yaş

C) 4– 6 yaş

D) 6-8 yaş

E) 3-4 yaş


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32

48) Qoxubilmə traktı hansı qabıq mərkəzlərində bitir?

A) Hamısı

B) Heç biri

C) Sulcus olfactorius

D) Gyrus dentatus

E) Gyrus hippocampi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 35-36

49) Burun boşluğunun sekretor innervasiyası hansı sinirlə təchiz edilir?

A) Görmə sinirinin parasimpatik lifləri, boyun simpatik kələfi lifləri

B) Üçlü sinir

C) Burun-udlaq siniri

D) Qoxu siniri

E) Üz siniri lifləri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 24-27

50) Odorimetriya nəyi müayinə edir?

A) Dad bilməni

B) Mukosiliar aktivliyi

C) Epitelin ekskretor funksiyasını

D) İybilməni

E) Burun tənəffüsünü


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 123-131

51) Xarici burunu hansı qığırdaqlar təşkil etmir?

A) Sesamoid cartilages

B) Cart. Mediales

C) Cart. Septum nasi

D) Cart. Ala nasi

E) Cart. Laterales major


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

52) Aşağıdaki arteriyalardan hansı xarici burunun qidalanmasında iştirak etmir?

A) A. Carotis interna

B) A. Carotis extrna

C) A. Maxillaris

D) A. Orbitalis

E) A. Vertebralis


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

53) Aşağıdaki venalardan hansı xarici burunun qidalanmasında iştirak etmir?

A) V. Meningea media

B) V. Jugularis interna

C) V. Vertebralis

D) Sinus Cavernosus

E) Plexus pterygoideus


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 14

54) Burun çəpəri hansı hissədən ibarət deyil?

A) Os nasalis frontale maxilla

B) Cart. Septum nasi

C) Vomer


D) Lamina cribrosa os etmoidalis

E) Lamina perpendicularis os ethmoidalis


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17
55) Burun çəpərinin qidalanmasında iştirak etməyən arteriya hansıdır?

A) A. Ethmoidalis posterior

B) A. Nasalis inferior

C) A. Buccalis

D) A. Ethmoidalis anterior

E) A. Nasalis superior


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17

56) Burun çəpərinin innervsiyasında işyirak etməyən sinir hansıdır?

A) N. Nasalis superior

B) N. Ethmoidalis anterior

C) N. Buccalis

D) N. Ethmoidalis posterior

E) N. Nasalis inferior


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-17

57) Burun boşluğunun hansı hissəsi beyin ilə sərhəd təşkil edir?

A) Medial

B) Üst

C) Alt


D) Üst və lateral

E) Lateral


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-18

58) Burun boşluğunun hansı hissəsi göz yuvası ilə sərhəd təşkil edir?

A) Lateral

B) Labyrintus ethmoidalis

C) Medial

D) Üst

E) Arxa
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 16-1859) Burunətrafı ciblərdən hansının kanalı orta burun keçəcəyinə açılmır?

A) Xəlbirin ön və orta hüceyrələri

B) Haymor

C) Xəlbirin ön hüceyrələri

D) Əsas

E) Alın
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 18-2060) Burunətrafı ciblərdən hansının kanalı yuxarı burun keçəcəyinə açılır?

A) Xəlbir

B) Alın

C) Əsas


D) Haymor

E) Xəlbir və əsas


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 18-20
61) Aşağı burun keçəcəyinə hansı burunətrafı cibin kanalı açılır?

A) Nasolacrymalis

B) Alın

C) XəlbirD) Əsas

E) Haymor


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 18-20
62) Burunətrafı ciblərindən hansının kanalı ümumi burun keçəcəyinə açılır?

A) Əsas


B) Haymor

C) Xəlbir

D) Alın

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 17-20
63) Aşağıda sadalanan üzvlərdən hansı “Regio olfactoria”-nı əhatə etmir?

A) Yuxarı burun balıqqulağı

B) Hamısı

C) Burun arakəsməsinin üst hissəsi

D) Aşağı burun keçəcəyi

E) Orta burun balıqqulağı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-22


64) Aşağıda sadalanan üzvlərdən hansı “Regio respiratoria”-nı əhatə etmir?

A) Aşaqı burun balıqqulağ

B) Yuxarı burun balıqqulağı

C) Aşağı burun keçəcəyi

D) Orta burun keçəcəyi

E) Orta burun balıqqulağı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 16-22
65) Burunun fiziologiyasinda hansı funksiya yoxdur?

A) Respirator

B) Qoruyucu

C) Resonator

D) Olfaktor

E) Pnevmatik


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 33-36
66) Burunətrafı ciblərin əsas funksiyası nədən ibarətdir?

A) Olfaktor

B) Hava qızdırıcı

C) Qoruyucu

D) Hamısı

E) Respirator


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-33

67) Haymor cibinin neçə divarı var?

A) 6


B) 4

C) 5


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-2968) Alın cibinin neçə divarı var?

A) 5


B) 3

C) 6


D) 4

E) 2
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-29
69) Xəlbir hüceyrələri hansı burunətrafı ciblərlə həmsərhəddir?

A) Heç biri ilə

B) Haymor

C) Haymor və əsas

D) Alın

E) Əsas
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-29

Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə