R b a y c a n X z r d n z g mYüklə 24,14 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix23.12.2016
ölçüsü24,14 Mb.
  1   2   3   4   5

A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


Qiyməti 50 qəpik

30 iyun 2016-cı il    № 37-40 (9043) 

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

QƏZET

 

1931-ci ildən 

nəşr olunur

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinə 

“Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əmək-

dar mühəndis” fəxri adı verilsin:

Mahmudov Əmir Hüseyn oğlu

Talıbov Nurməhəmməd Şixməhəmməd oğlu.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il.

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının 

109-cu  maddəsinin  32-ci  bəndini  rəhbər  tutaraq 

və  “Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  fərdi 

təqaüdünün  təsis  edilməsi  haqqında” Azərbaycan 

Respublikası  Prezidentinin  2002-ci  il  11  iyun  ta-

rixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara 

alıram:

1. Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının inkişafın-

da xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü veril-

sin:

Axundov Muxtar Bəhrəm oğluƏrəbov Nazim Yaqub oğlu

Kazımov Soltan Ağaqulu oğlu

Novruzov Şamil Nəcəf oğlu.

2.  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Ka-

bineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll 

etsin.


İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il.

Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiyasının 

109-cu  maddəsinin  23-cü  bəndini  rəhbər  tutaraq 

qərara alıram:

Azərbaycanda  dəniz  nəqliyyatının  inkişafında 

xidmətlərinə görə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edil-

sinlər:


Abdullayev Şaiq Bəhram oğlu

Behbudov Ağalar Mürşüd oğlu

Əliyev Azər Əhməd oğlu

Fərəcli Cəlal Həsənağa oğlu

Xamoyev İsaməddin İslam oğlu

İsmayılov Elvin Fərman oğlu

Qurbanov Fuad Hacı oğlu

Məmmədov Adil Əhməd oğlu

Mirqulamov Rəfail Mirdadaş oğlu

Mirzəyev Seymur Əmirxan oğlu

Panəliyev Rza Talıb oğlu

Rəfiyev Azər Kamil oğlu

Rəsulov Nazim Nadir oğlu

Sadıqov İlyas Əlixan oğlu

Şahbazi Samir Faiq oğlu.

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 iyun 2016-cı il.

O gün dəniz nəqliyyatı iş-

çilərinin üz-gözlərindəki sevinc 

özgə bir sevinc idi. Qürurdan, 

iftixardan doğan sevinc! Tale-

yini dəniz nəqliyyatı ilə bağla-

yanların şərəfli peşə sahibləri 

olduqları üçün keçirdikləri qa-

nuni iftixar hissini ilk baxışdan 

da hiss etmək çətin deyildi.

Hər  birinin  sevinməyə  haqqı  vardı 

o  gün.  Fırtınalar  qoynunda  müntəzəm 

səfərlərə  çıxan  dənizçilərin  də,  ləngərli 

gəmilərin ömrünə ömür calayan gəmi tə-

mirçilərinin də, dəniz nəqliyyatı ilə bağlı 

digər  müəssisə  və  təşkilatlarda  çalışan-

ların da... O gün onların peşə bayramı - 

möhtərəm  Prezidentimiz  İlham  Əliyevin 

19  iyun  2014-cü  il  tarixli  Sərəncamı  ilə 

təsis edilən “Dənizçi günü” idi.

Ölkə  başçısının  peşə  bayramı  ərəfə-

sində - 2016-cı il iyunun 24-də imzaladığı 

Sərəncamlar isə onların bayram sevincinə 

özgə bir sevinc qatmışdı. Dəniz nəqliyya-

tında  səmərəli  əmək  fəaliyyətlərinə  görə 

15 nəfər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edil-

miş, 2 nəfər “Əməkdar mühəndis” fəxri adına layiq 

görülmüş,  4  nəfərə  isə  Azərbaycan  Respublikası 

Prezidentinin fərdi təqaüdü verilmişdi.

“Dənizçi günü”nə həsr olunmuş təntənəli mə-

rasimdən əvvəl Dövlət Dəniz Administrasiyasının 

və  “Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi”  Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivləri iyunun 25-də 

Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli Li-

deri,  müasir  müstəqil Azərbaycan  dövlətinin  me-

marı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehti-

ramla yad edib, məzarı önünə əklil və gül dəstələri 

qoydular.

Görkəmli  oftalmoloq  alim,  akademik  Zərifə 

xanım Əliyevanın da xatirəsi anıldı, məzarı üzərinə 

tər çiçəklər düzüldü.

Sonra  Şəhidlər  xiyabanına  gələn  ziyarətçilər 

Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-

runda  mübarizədə  canlarından  keçən  qəhrəman 

Vətən  övladlarının,  o  cümlədən  dənizçilərin  xa-

tirəsini ehtiramla yad etdilər, məzarları üzərinə gül 

dəstələri  düzüb,  “Əbədi  məşəl”  abidəsinin  önünə 

əklil qoydular.

Həmin  gün  Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmi-

çiliyinin  Təlim-Tədris  Mərkəzində  yeni  dinamik 

mövqeləşdirmə (DP2) trenajorunun istifadəyə ve-

rilməsi mərasimi də keçirildi. Mərasimdə Azərbay-

can Respublikasının Dövlət Dəniz Administrasiya-

sının rəisi Qüdrət Qurbanov və “Azərbaycan Xəzər 

Dəniz  Gəmiçiliyi”  QSC-nin  sədri  Rauf  Vəliyev 

iştirak etdilər.

(Ardı 2-ci səhifədə)

BU SAYIMIZDA

“Türk axını” layihəsi üzrə 

Türkiyə ilə danışıqların yenidən 

başlanması üçün dialoqa hazırıq”

Rusiyanın enerji nəhəngi “Gazprom” şirkəti “Türk 

axını” qaz boru kəməri (Turkish Stream) layihəsi üzrə 

Türkiyə tərəfi ilə danışıqların yenidən başlanması 

üçün dialoqa hazırdır.

AZƏRTAC TASS informasiya agentliyinə istinadla xə-

bər verir ki, bu barədə “Gazprom”un rəsmi nümayəndəsi 

Sergey Kupriyanov deyib. O bildirib ki, “Gazprom” “Türk 

axını” layihəsi üzrə dialoqa hər za-

man açıq olub.BeYnƏlxAlq TRAnSxƏZƏR 

nƏqliYYAT MARşRUTUnUn inkişAf 

PeRSPekTivlƏRi MüZAkiRƏ olUnUB

Çində Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat Marşru-

tunun inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

“Müzakirələr Çin Xalq Respublikasının Şanxay şəhə-

rində Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat Marşrutunun inki-

şaf perspektivlərinə həsr olunmuş “dəyirmi masa”da apa-

rılıb.

Səh. 5

oRDUMUZA GüvƏniRik!

iyunun 26-da Azərbaycan Silahlı qüvvələrinin  

yaranmasının 98-ci ildönümü tamam oldu.

1918-ci il iyunun 26-da Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi 

hissə – əlahiddə Azərbaycan korpusu yaradılıb. Həmin 

il mayın 28-də qəbul edilmiş “İstiqlal bəyannaməsi”ndə 

qeyd edilirdi ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxilələr-

dən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsiz-

ləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı,  

özünün silahlı qüvvələrini  

yaratmalıdır. Səh. 3

Səh. 4

RUSiYA xƏZƏR nefTinin 

MühüM TRAnZiT kAnAlInI 

iTiRƏ BilƏR

AZƏRBAYcAn foRMUlA-1 AvRoPA 

qRAn-PRiSinin TARixinƏ 

öZünƏMƏxSUS PARlAq SƏhifƏ YAZDI

“Transneft”: “Sənaye təhlükəsizliyi tələblərinin 

pozulması faktlarına görə 11 inzibati işin başlanması-

na baxmayaraq, vəziyyət daha pisləşib”.

Rusiyanın  “Transneft”  şirkəti  kriminal  vəziyyət-

lə əlaqədar Mahaçqala-Novorossiysk marşrutu ilə nəql 

olunan  neftin  həcminin  azaldığını  və  Mahaçqala  li-

manındakı  “Daqnefteprodukt”  terminalına  boşaldılan  

zaman  neftin  həcmində  itkilərin  qeydə  alındığını  

bildirib.

Azərbaycan son illər iri miqyaslı tədbirlərə, o cümlədən 

mötəbər idman yarışlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi 

edir. Artıq dünyada idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycan 

“Bakı-2015” ilk Avropa Oyunlarının əla təşkili ilə diqqəti 

bir daha özünə yönəltdi. Bütün bunlar dövlətimizin uğurlu 

idman siyasətindən xəbər verir. Avropa və dünya çempio-

natları, irimiqyaslı yarışlar mükəmməl təşkilatçılıq, yerli 

idmançıların beynəlxalq arenada uğurlu çıxışı ölkəmizdə 

idmana göstərilən dövlət qayğısının 

bariz nümunəsidir.

Səh. 6

Səh. 8

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı işçilərinin 

“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

DƏniZ nƏqliYYATI işÇilƏRi 

PeşƏ BAYRAMlARInI qeYD eTDilƏR

25 iyun “Dənizçi günü” idi


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


30 iyun 2016-cы il   № 37-40 (9043)

2

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Dinamik  mövqeləşdirmə  sis-

temi  gəminin  hərəkətvericilərin-

dən  aktiv  istifadə  edərək,  onun 

mövqeyini və kursunu avtomatik 

rejimdə tam nəzarət altında saxla-

mağa imkan verir. DP-2 trenajo-

ru  dəniz  əməliyyatlarında  iştirak 

edən gəmi sürücülərinin hazırlan-

masında çox böyük rola malikdir. 

Bu simulyator dənizçilərə yüksək 

səviyyəli  təlim  keçməyə  imkan 

verəcək.

Daha sonra tədbir iştirakçıları 

Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gəmi-

çiliyinin  inzibati  binasında  yeni 

yaradılmış  muzey  ekspozisiyası 

ilə tanış oldular. Muzeydə nüma-

yiş etdirilən fotoşəkillər Azərbay-

can  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyinin 

nəqliyyat və neft donanmalarının 

zənginləşməsi  üçün  Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyevin danıl-

maz xidmətlərindən, eləcə də Ulu 

Öndərin layiqli davamçısı, möh-

tərəm Prezitentimiz İlham Əliye-

vin  dəniz  nəqliyyatına  qayğı  və 

diqqətindən  bəhs  edir.  Ekspozi-

siyada  həmçinin  Azərbaycanda 

gəmiçiliyin tarixi və inkişafı, hə-

yatını  dənizlə  bağlayan  insanlar 

haqqında materiallar təqdim olu-

nur.  Bu  materialları  daha  geniş 

formatda  muzeydə  quraşdırılmış 

müasir  informasiya  texnologiya-

ları  avadanlığı  vasitəsilə  də  iz-

ləmək mümkündür.

Daha  sonra  dənizçilərin  peşə 

bayramı  münasibətilə  Gəmiçili-

yin  akt  zalında  tədbir  keçirildi. 

Tədbir  Azərbaycan  Respublika-

sının  Dövlət  Himninin  səsləndi-

rilməsi  ilə  başladı.  Azərbaycan 

Respublikasının  Dövlət  Dəniz 

Administrasiyasının  rəisi  Qüdrət 

Qurbanov  dənizçiləri  peşə  bay-

ramları  münasibətilə  təbrik  etdi, 

son illər dəniz nəqliyyatında əldə 

olunan  uğurlardan,  həyata  keçi-

rilən tədbirlərdən söz açdı. Qeyd 

etdi ki, Ümummilli Lider bu çətin 

və  şərəfli  peşə  sahiblərinə  daim 

diqqət  və  qaygısını  əsirgəməyib. 

Dahi  Öndərimizin  başladığı  iş-

ləri onun siyasi varisi, Prezident 

İlham  Əliyev  layiqincə  davam 

etdirir.  Bu  gün  dəniz  nəqliyyatı 

dövlətin  xüsusi  diqqətində  olan 

prioritet sahələrdəndir.

“Azərbaycan  Xəzər  Dəniz 

Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-

miyyətinin  sədri  Rauf  Vəliyev 

geniş məruzə ilə çıxış edərək, son 

illərdə aparılan islahatlardan, gö-

rülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, 

Gəmiçiliyin rəhbərliyi qarşıya qo-

yulan  vəzifələri  yerinə  yetirmək 

üçün Xəzərdə və Xəzərdənkənar 

hövzələrdə  rəqabətədavamlı  və 

beynəlxalq  standartlara  uyğun 

dəniz  xidmətləri  göstərən  nü-

fuzlu  və  çevik  gəmiçilik  şirkəti 

qurmaq,  kommersiya  baxımın-

dan səmərəli fəaliyyəti təmin et-

mək,  Azərbaycanın  beynəlxalq 

nəqliyyat və logistika mərkəzinə 

çevrilməsinə  əhəmiyyətli  töhfə 

vermək, gəmiçilik sahəsində yük-

səkixtisaslı yerli kadrların forma-

laşmasına nail olmaq əzmindədir. 

Bu istiqamətdə artıq xeyli iş gö-

rülüb.


“Azərbaycan  Xəzər  Dəniz 

Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-

miyyəti yaradıldığı gündən köklü 

islahatlar  və  struktur  dəyişiklik-

ləri aparılıb, maliyyə hesabatları-

nın hazırlanması üzrə beynəlxalq 

standartlara uyğun qaydada, Gə-

miçilikdə  SAP  sisteminin  mo-

dulları  tətbiq  edilib,  Mərkəzi 

Dispetçer  Sistemi,  Elektron  Tə-

chizat  Sistemi,  Vahid  korporativ 

kompyuter  şəbəkəsi  yaradılıb. 

Eyni  zamanda,  gəmilərin  sahillə 

rabitəsinin  optimallaşdırılması 

üçün  tədbirlər  görülüb,  gəmilər-

də  elektron  xəritələr  tətbiq  olu-

nub.Azərbaycan  Xəzər  Dəniz 

Gəmiçiliyi  beynəlxalq  miqyasda 

tanınmış  şirkətlərlə  daimi  əmək-

daşlıq edir. Belə ki, KSƏTƏMM 

(Keyfiyyət,  sağlamlıq,  əməyin 

təhlükəsizliyi  və  ətraf  mühitin 

mühafizəsi)  idarəetmə  siste-

mi  Amerika  Gəmiçilik  Bürosu 

(ABS)  tərəfindən  audit  olunub, 

nəticədə Gəmiçiliyə və onun gə-

milərinə  İSO-9001,  İSO-14001, 

OHSAS-18001  və  İSO-50001 

üzrə 5 illik sertifikatlar, Azərbay-

can Dövlət Dəniz Akademiyasına 

isə  Keyfiyyətin  idarə  edilməsi 

sistemi  (İSO  9001:2008)  üzrə  3 

illik sertifikat təqdim edilib.

“Ernst & Young” şirkəti bey-

nəlxalq  standartlara  uyğun  ha-

zırlanmış  maliyyə  hesabatlarının 

və Davamlı inkişaf haqqında he-

sabatın  auditini  həyata  keçirərək 

müsbət rəy verib, “Fitch Rating” 

şirkəti ilə Gəmiçiliyə kredit rey-

tinqinin  alınmasına  dair  əmək-

daşlıq sahəsində uğurlu iş aparı-

lıb.

Rauf  Vəliyev  Azərbaycan Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyində 

Gənclər  və  kadr  siyasətindən, 

AXDG-nin  Xəzərdə  aparıcı 

mövqeyinin qorunub saxlanılma-

sı  istiqamətində  atılan  addımlar-

dan,  Xəzərdənkənar  fəaliyyətin 

bərpası və donanmaların yenilən-

məsindən ətraflı söhbət açdı, qar-

şıda daha əhəmiyyətli vəzifələrin 

durduğunu  vurğuladı.  Qeyd  etdi 

ki, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-

miçiliyi  ilk  növbədə  dəniz  nəq-

liyyatına  dövlətimizin  dəstəyinə, 

xüsusilə də möhtərəm Prezidenti-

miz İlham Əliyevin daimi diqqə-

tinə  güvənir.  Son  dövrdə  imza-

lanmış  Fərman  və  Sərəncamlar 

strateji  əhəmiyyət  daşıyır.  Belə 

ki,  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyinin 

inkişaf istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsi,  2016-2020-ci  illərdə 

Azərbaycan Respublikasında gə-

miçiliyin  inkişafına  dair  Dövlət 

Proqramının  hazırlanması  ölkə 

rəhbərliyinin  diqqət  mərkəzində 

olmaqla yanaşı, Gəmiçilik qarşı-

sında  qlobal  vəzifələr  qoyur.  Bu 

gün  Xəzər  regionunda  bir  sıra 

irimiqyaslı  beynəlxalq  layihələr 

həyata  keçirilir.  Şərq-Qərb,  elə-

cə  də  Şimal-Cənub  istiqamət-

lərində  nəqliyyat  dəhlizlərinin 

inkişafına  yönəlmiş  bu  layihələr 

–  Bakı-Tbilisi-Qars  dəmir  yolu, 

Azərbaycanla İran arasında dəmir 

yolu xəttinin tikintisi, Xəzərdə ən 

böyük  Bakı  Beynəlxalq  Dəniz 

Ticarət  Limanının  tikintisinin 

yekunlaşdırılması,  Azərbaycanın 

«Viking»  layihəsinə  qoşulma-

sı  Gəmiçilik  üçün  yeni  hədəflər 

müəyyənləşdirir. 

Azərbaycan 

Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyi  qarşıda 

duran  bütün  məqsədlərə  nail  ol-

maq və yeni uğurlara imza atmaq 

üçün tam gücü ilə çalışır.

Çıxışının  sonunda  “Azərbay-

can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qa-

palı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 

Rauf Vəliyev bir daha dənizçiləri 

peşə bayramı münasibətilə təbrik 

etdi,  onlara  işlərində  uğurlar  ar-

zuladı.


Mərasimdə  “Rusiya  Dəniz 

Registri Azərbaycanda” QSC-nin 

sədri Şaban Quliyev və başqala-

rı son illərdə dəniz nəqliyyatının 

inkişafında müşahidə edilən müs-

bət  dəyişikliklərdən  və  müasir 

tendensiyalardan danışdılar.

Əməkdə  fərqlənənlərə  “Də-

nizçi  günü”  münasibəti  ilə  “Də-

niz  Donanmasının  fəxri  işçisi” 

döş nişanları təqdim olundu.

Sonda  tədbir  iştirakçılarına 

Azərbaycan  Xəzər  Dəniz  Gə-

miçiliyinin  fəaliyyəti  və  inkişafı 

haqqında  korporativ  film  nüma-

yiş etdirildi.“DƏNİZ”

Hörmətli həmkarlar!

Sizi  “Dənizçi  günü”  peşə 

bayramı  münasibətilə  səmi-

mi-qəlbdən  təbrik  edir,  sizə 

uzun  ömür,  möhkəm  cansağlı-

ğı,  müstəqil  Azərbaycanımızın 

tərəqqisi naminə çətin və şərəfli 

fəaliyyətinizdə yeni-yeni nailiy-

yətlər arzulayıram.

Möhtərəm  Prezidentimiz  İl-

ham  Əliyevin  müvafiq  Sərən-

camları  ilə  25  iyun  -  “Dənizçi 

günü”  peşə  bayramının  təsis 

edilməsi də, “Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhm-

dar Cəmiyyəti yaranandan sonra 

hər  il  peşə  bayramı  ərəfəsində 

bir qrup dəniz nəqliyyatı işçisi-

nin Vətənin yüksək mükafatları 

ilə təltif olunması da sizin fəda-

kar  əməyinizin  həm  də  dövlət 

tərəfindən  layiqincə  qiymətlən-

dirilməsinin bariz nümunəsidir.

Ölkə  başçısının  2016-cı  il 

iyunun 24-də imzaladığı Sərən-

camlarla  dəniz  nəqliyyatın-

da  səmərəli  əmək  fəaliyyətlə-

rinə  görə  Gəmiçiliyin  9  işçisi 

“Tərəqqi”  medalı  ilə  təltif  edil-

miş, 1 nəfər “Əməkdar mühən-

dis” fəxri adına layiq görülmüş, 2 

nəfərə isə Azərbaycan Respubli-

kası Prezidentinin fərdi təqaüdü 

verilmişdir. Bayram sevincimizə 

sevinc  qatan  bu  Sərəncamları 

Gəmiçiliyin  bütün  kollektivinin 

əməyinə  verilən  yüksək  qiymət 

kimi dəyərləndiririk.

Bayramdan  ötən  bir  il  kol-

lektivimizin  bütün  üzvlərinin 

eyni  məqsəd  uğrunda  çalış-

ması  sayəsində  “Azərbaycan 

Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti üçün uğurlu 

oldu.  AXDG-nin  Xəzərdə  apa-

rıcı  mövqeyi  möhkəmləndiril-

di,  Xəzərdənkənar  fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi  istiqamətində 

mühüm addımlar atıldı. Donan-

malarmız  dövlətin  dəstəyi  ilə 

yanaşı, həm də daxili imkanları-

mız hesabına alınan və daha ge-

niş texniki imkanlara malik yeni 

gəmilərlə zənginləşdirildi.

Bildiyiniz  kimi,  Azərbay-

can  Xəzər  Dəniz  Gəmiçiliyinin 

xarici  sularda  fəaliyyəti  məhz 

Cəmiyyət  yaranandan  sonra, 

2014-cü ildə “Üzeyir Hacıbəyli” 

və  “Natəvan”  gəmilərinin  alın-

ması  ilə  bərpa  olunub,  2015-ci 

ildən  nəqliyyat  donanmamızın 

“Qaradağ”, “Teymur Əhmədov” 

və  “Maestro  Niyazi”  gəmiləri 

də  Qara  və Aralıq  dənizlərində 

üzür.


Cari  ilin  aprelində  yeni  gə-

milərin  sevincini  yaşadıq.Ru-

siyada  inşa  edilən  və  dedveyti 

5490 ton olan “Rəsul Rza”, “Şair 

Vaqif”,  “Şair  Sabir”,  “Hüseyn 

Cavid”,  “General  Aslanov”, 

“Qafur  Məmmədov”  quru  yük 

gəmiləri  artıq  Qara  dəniz, Ara-

lıq  dənizi  və  digər  hövzələrdə 

yükdaşıma əməliyyatlarına cəlb 

edilib. Yeni alınan bu teploxod-

ların  hesabına  Xəzərdənkənar 

hövzələrdə  işləyən  gəmilərimi-

zin sayı 11-ə çatdırılıb. 

Aprelin  22-də  isə  Bakı  Gə-

miqayırma  Zavodunda  “Azər-

baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 

Qapalı  Səhmdar  Cəmiyyətinin 

sifarişi  ilə  inşa  edilən  3  ədəd 

80  nəfərlik  sərnişin  gəmisinin 

- “Üfüq”, “Zəfər” və “Turan”ın 

istismara verilməsi mərasimi ke-

çirildi. Mərasimdə dövlət başçı-

mızın iştirakı bizə hədsiz sevinc 

bəxş  etməklə  yanaşı,  həm  də 

cavabdeh olduğumuz işlər üçün 

məsuliyyət hissimizi qat-qat ar-

tırdı. 


Əminəm  ki,  müstəqil  Azər-

baycanı qətiyyətlə daha xoşbəxt 

gələcəyə  aparan  dövlət  başçı-

mızın  hər  sahədə  mütərəqqi  si-

yasətini dəstəklədiyinizi bundan 

sonra  da  əməli  işinizlə  sübut 

edəcək, müqəddəs üçrəngli bay-

rağımızı  yaxın-uzaq  ölkələrin 

sularında böyük iftixarla dalğa-

landıracaq,  yük  daşınmasında, 

Xəzərdə neft və qaz istehsalında 

yüksək dəniz nəqliyyatı xidmət-

ləri  göstərilməsində  çiyninizə 

düşən vəzifələri layiqincə yerinə 

yetirəcəksiniz. 

Sizə  aydın  səma,  uğurlu 

səfərlər arzulayıram. 

Bayramınız mübarək!

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev  

dənizçiləri peşə bayramı münasibətilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir:

DƏniZ nƏqliYYATI işÇilƏRi 

PeşƏ BAYRAMlARInI qeYD eTDilƏR

25 iYUn “DƏniZÇi Günü” iDi


A Z

R B A Y C A N

X Z R D N Z G M

L Y


И

ИЧИ И И


30 iyun 2016-cы il   № 37-40 (9043)

3

TƏBRik  eDiRik!  

Səmərəli əmək fəaliyyətlərinə görə və “Dənizçi günü” peşə 

bayramı münasibətilə aşağıdakı şəxslər Cəmiyyətin sədri Rauf 

Vəliyevin əmri ilə  “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapa-

lı Səhmdar Cəmiyyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişlər:

Əzizli Ələkbər Əziz oğlu - KSƏTƏMM departamentinin rəisi

nağıyev Zaur Rəsul oğlu - Hüquq  departamentinin rəisi

Mirzəyev Tariyel Taleh oğlu - Strateji inkişaf və investisiya 

layihələri departamentinin rəisihəsənov fəxrəddin Müşravan oğlu  - Maliyyə və uçot de-

partamentinin rəisi
Yüklə 24,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə