“xocaliya ədaləT”Yüklə 0,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix06.09.2017
ölçüsü0,94 Mb.
#29157
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
“XOCALIYA ƏDALƏT” 
 
MÜNDƏRĠCAT 

 
“Xocalıya  ədalət-Qarabağa  azadlıq”  Ģüarı  altında  beynəlxalq  kampaniyanın  keçirilməsi  təĢəbbüsü 
razılıqla qarĢılanmıĢdır ......................................................................................................................... 3 

 
ĠKT ekspertlərinin iclasında Xocalı soyqırımı və digər qətliamlar  müzakirə olunur .............................. 4 

 
Ġslam  Konfransı  TəĢkilatı  ekspertlərinin  iclasının  yekun  sənədində    Leyla  Əliyevanın  təĢəbbüsü 
dəstəklənmiĢdir .................................................................................................................................... 5 

 
Xocalı  faciəsi  soyqırımı  aktıdır.  Ġslam  Konfransı  TəĢkilatı  Leyla  Əliyevanın  təĢəbbüsünü  təsdiq  
etmiĢdir ................................................................................................................................................ 6 

 
Xocalı qətliamı haqqında həqiqətlər ĠKT ölkələrində yayımlanacaq ...................................................... 7 

 
Xocalı soyqırımının 17-ci ildönümü Ər-Riyadda qeyd olunacaqdır ....................................................... 8 

 
Xocalı soyqırımı ilə bağlı Avropanın üç dilində  iki sayt açılmıĢdır ....................................................... 9 

 
“Xocalıya  ədalət”  kampaniyasının  və  onun  internet  saytının    dünyanın  20-dək  Ģəhərində  təqdimatı 
keçiriləcəkdir ..................................................................................................................................... 10 

 
Azərbaycan  səfirliyi  Xocalı  faciəsinin  ildönümü  ilə  bağlı  Misirdə  və    Liviya  Cəmahiriyyəsində 
keçiriləcək tədbirlərin Planını hazırlamıĢdır ........................................................................................ 11 

 
Haaqada “Xocalıya Ədalət” beynəlxalq kampaniyasının  internet saytı təqdim olunmuĢdur ................ 12 

 
Britaniyanın Hərb Muzeyində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar  anma mərasimi keçirilmiĢdir ................. 13 

 
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun internet səhifəsinin  beynəlxalq təqdimatı davam 
edir .................................................................................................................................................... 14
 

 
Ġndoneziya KĠV-lərinə “Xocalıya ədalət” kampaniyası haqqında məlumat təqdim edilmiĢdir .............. 15 

 
Dünyanın bir neçə ölkəsində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və  onun internet səhifəsinin 
təqdimatı olmuĢdur............................................................................................................................. 16 

 
Türkiyədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına rəsmi start verilmiĢdir .................................. 17 

 
Ġsveçrədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur ...................................... 18 

 
Belçikada Xocalı soyqırımı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirilmiĢdir ........................................................ 19 

 
Səudiyyə  Ərəbistanında  “Xocalıya  ədalət  -  Qarabağa  azadlıq”    beynəlxalq  kampaniyasının  təqdimatı 
keçirilmiĢdir ....................................................................................................................................... 20 

 
Pekində “Xocalıya ədalət” kampaniyasının və onun  internet saytının təqdimatı olmuĢdur .................. 21 

 
Heydər Əliyev Fondu Xocalı faciəsini dünyaya XX əsrin  ən qanlı soyqırımlarından biri kimi tanıdıb  22 

 
Moskvada xatirə gecəsi keçirilmiĢdir .................................................................................................. 24 

 
Dünya azərbaycanlıları Xocalı soyqırımı barədə həqiqətləri  xarici ölkələrdə fəal yayırlar .................. 26 

 
Rusiyada “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasına start verilmiĢdir ............................................. 28 

 
Misirin  Qahirə  və  Ġskəndəriyyə  Ģəhərlərində  “Xocalıya  ədalət”    kampaniyasının  təqdimatı  
keçirilmiĢdir ....................................................................................................................................... 29 

 
“Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının və onun internet səhifəsinin  beynəlxalq təqdimatı davam 
edir .................................................................................................................................................... 30
 

 
Leyla Əliyeva: “Doğma torpaq uğrunda həlak olmuĢ heç bir  Azərbaycanlı unudulmayacaqdır” ......... 31 

 
Ukraynadakı Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının  17-ci ildönümünü qeyd etdi.......................... 33 

 
Amerikalı  professor  və  jurnalist  Kanadada  “Xocalı  qırğını:  Cəzasız  cinayət”    mövzusunda  təqdimat 
keçirmiĢdir ......................................................................................................................................... 35 

 
“Xocalıya ədalət” Beynəlxalq kampaniyasına Türkiyədə də geniĢ dəstək verilir .................................. 36 

 
"Xocalıya ədalət" ............................................................................................................................... 37 

 
Braziliyada "Xocalıya ədalət" kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur ..................................................... 38 

 
"Qarabağın  qan  çanağı"  kitabı  "Xocalıya  ədalət"  kampaniyasının    minlərlə  iĢtirakçısına  
göndərilmiĢdir .................................................................................................................................... 39 

 
Braziliyada “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təqdimatı olmuĢdur ..................................................... 40 

 
Azərbaycan məktəblərində “Xocalıya ədalət” kampaniyasına start verilmiĢdir .................................... 41 

 
“Xocalıya ədalət” kampaniyasının əlaqələndiricilərinə sertifikatlar təqdim olunmuĢdur ...................... 42 

 
Ġsveçrədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində  aksiya keçirilmiĢdir ..................... 43 

 
Kolumbiyanın  Kartahena  Ģəhərində  “Xocalıya  ədalət”  beynəlxalq  kampaniyasının    növbəti  aksiyaları 
keçirilmiĢdir ....................................................................................................................................... 44 

 
BMT-nin Millətlər Sarayında Xocalı faciəsi müzakirə olunub ............................................................. 45
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 
Berlində Xocalı qətliamı mövzusunda keçirilən konfrans baĢa çatıb .................................................... 46 

 
Xocalı  qətliamı  Ġsveçdə  yaradılmıĢ  “Beynəlxalq  Müharibə  Qurbanları  Memorialı”  layihəsinə  daxil 
edilmiĢdir ........................................................................................................................................... 47 

 
Küveytdə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində  tədbir keçirilmiĢdir ...................... 48 

 
Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər planlaĢdırır ....................... 49 

 
"Xocalıya ədalət" ............................................................................................................................... 51 

 
“Xocalı qətliamının soyqırım aktı kimi tanınması bir-iki günün məsələsi deyil” .................................. 52 

 
"Xocalının" genosid aktı kimi beynəlxalq tanınması baĢlandı.............................................................. 54 

 
Əlli  bir  ölkənin  parlamentinin  nümayəndələri  Xocalı  faciəsini  insanlığa  qarĢı  cinayət  kimi 
qiymətləndirmiĢlər ............................................................................................................................. 56 

 
Xocalı soyqırımı: pessimizmdən ictimai strategiyaya doğru ................................................................ 57 

 
Avropa Gənclər Forumunun Bakı toplantısında  Xocalı soyqırımı gündəmə gətirilə bilər .................... 62 

 
Fransada Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı  geniĢ tədbirlər planı həyata keçiriləcək ........................ 63 

 
Ġslam  Konfransı  TəĢkilatının  Gənclər  Forumu  Xocalı  faciəsi  ilə  bağlı    dünyanın  bir  sıra  ölkələrində 
geniĢmiqyaslı aksiyalar keçirəcəkdir ................................................................................................... 64 

 
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində silsilə tədbirlər keçiriləcək ............................................. 65 

 
Küveytdə “Xocalıya Ədalət” kampaniyasının təqdimatı olub .............................................................. 67 

 
Küveytdə “Xocalıya ədalət” kampaniyasının təqdimatı keçirilmiĢdir .................................................. 68 

 
"Ġrəli" Ukraynanın gənclər təĢkilatı ilə birgə Xocalıya həsr olunmuĢ konfrans keçirmiĢdir .................. 69 

 
Xocalı soyqırımı Ġordaniya mətbuatında ............................................................................................. 70 

 
Moskvada “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının təqdimatı  olacaqdır .................................... 71 

 
“Xocalıya Ədalət” musiqi manifestinin təqdimatı keçirilmiĢdir ........................................................... 72 

 
Londonda “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində geniĢmiqyaslı  tədbir keçirilmiĢdir ................. 73 

 
Meksikadakı  səfirliyimiz  “Xocalıya  Ədalət!”  beynəlxalq  kompaniyası  çərçivəsində    bir  sıra  tədbirlər 
həyata keçirib ..................................................................................................................................... 74 

 
"Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyasının səmərəsi ildən-ilə artır ................................................. 75 

 
“Xocalıya ədalət" beynəlxalq kampaniyası uğurla davam edir ............................................................. 78 

 
Xocalıya ədalət!!! ............................................................................................................................... 79 

 
Xocalı faciəsi insanlığa qarĢı görünməmiĢ soyqırımıdır ...................................................................... 82 

 
Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası  bu faciəni dünyada 
XX əsrin ən qanlı soyqırımlarından biri kimi tanıdıb........................................................................... 83 

 
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Ukraynada anım mərasimləri keçirilmiĢdir ..................... 86 

 
Strasburqda keçirilmiĢ izdihamlı mitinq Xocalı faciəsinə həsr olunmuĢdur ......................................... 88 

 
Rusiya  Dövlət  Kitabxanasında  professor  Yuri  Pompeyevin    “Qarabağ  gündəliyi”  kitabının  təqdimatı 
olmuĢdur ............................................................................................................................................ 89 

 
Xocalı faciəsi dünya mətbuatında ....................................................................................................... 90 

 
"ĠRƏLĠ" Avropada Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar aksiyalar keçirib ..................................................... 92 

 
Xocalı faciəsi daim dünya ictimaiyyətinə хatırladılmalıdır .................................................................. 93 

 
Belarus, Çexiya, PolĢa və Avstriyada "Xocalıya ədalət" istənilib ........................................................ 96 

 
Milli  Məclisin  deputatı  Gülər  Əhmədova  "Xocalıya  ədalət"  kampaniyası  çərçivəsində    Çexiyaya  və 
Belarusa səfəri ilə bağlı mətbuat konfransı keçirmiĢdir ....................................................................... 98 

 
"Xocalıya ədalət" ədalət istəyir ........................................................................................................... 99 

 
Xocalı soyqırımı: Ədalətin zəfər çalması üçün daha nələr edilməlidir? ...............................................101 

 
Ġslam  Konfransı  TəĢkilatının  Xarici  ĠĢlər  Nazirləri  ġurası  Xocalı  faciəsini    insanlığa  qarĢı  törədilmiĢ 
cinayət kimi tanımıĢdır ......................................................................................................................103 

 
"Хocalıya Ədalət" kampaniyası öz bəhrəsini verir .............................................................................104 

 
“Ədalət naminə Dostunu iĢarələ” aksiyasının ikinci mərhələsinə start verilir ......................................105 

 
"Xocalıya Ədalət" Dünya Azərbaycanlı Gənclər Konqresi kampaniyaya  qoĢulmuĢdur ......................106 

 
"Xocalıya adalət" ..............................................................................................................................107 

 
Əbu-Dabi  bəyannaməsi  51  dövlətin  parlamentini  Xocalı  faciəsini  insanlığa  qarĢı    törədilmiĢ  cinayət 
kimi tanımağa çağırır.........................................................................................................................108 

 
Ukraynada "Xocalı ayı" elan olundu ..................................................................................................109 

 
Hindistanda “Xocalı - Gələcək üçün ibrət” adlı inĢa yazı müsabiqəsi keçirilir ....................................110 

 
Ukraynada “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində tədbirlərə  start verilmiĢdir ..........................111 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
“Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq” Ģüarı altında beynəlxalq kampaniyanın 
keçirilməsi təĢəbbüsü razılıqla qarĢılanmıĢdır 
 
AzərTAc  xəbər  verir  ki,  mayın  8-də  “Park  ĠNN-Azərbaycan”  mehmanxanasında  “Xocalıya  ədalət-
Qarabağa  azadlıq”  beynəlxalq  kampaniyasının  rəsmi  elan  olunması  ilə  bağlı  Gənclər  və  Ġdman  Nazirliyi 
nümayəndələrinin  və  Azərbaycan  gənclər  təĢkilatları  təmsilçilərinin  iĢtirakı  ilə  tədbir  keçirilmiĢdir.  
Tədbirdə  çıxıĢ  edən  Ġslam  Konfransı  TəĢkilati  Gənclər  Forumunun  (ĠKGF)  baĢ  katibi  ElĢad  Ġsgəndərov 
bildirmiĢdir  ki,  Azərbaycan  həqiqətlərinin  dünya  ictimaiyyətinə  çatdırılması  məqsədi  ilə  ölkəmizdə  və  onun 
hüdudlarından kənarda mütəmadi tədbirlər keçirilməkdədir.  
Son  illərdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  Rusiya  Federasiyasındakı  nümayəndəliyinin  baĢçısı,  ĠKGF-nin 
Mədəniyyətlərarası  Dialoq  üzrə  BaĢ  Koordinatoru  Leyla  xanım  Əliyeva  tərəfindən  xaricdə  yaĢayan 
soydaĢlarımızın və təhsil alan tələbələrin iĢtirakı ilə keçirilən silsilə beynəlxalq tədbirlər də bu qəbildəndir. Bu 
tədbirlərin  davamı  olaraq  bu  günlərdə  Leyla  xanım  Əliyeva  tərəfindən  “Xocalıya  ədalət-Qarabağa  azadlıq” 
(“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) Ģüarı altında beynəlxalq kampaniyaya baĢlanması təĢəbbüsü irəli 
sürülmüĢdür.  
E.Ġsgəndərov bildirmiĢdir ki, ĠKGT 57 ölkədə mövcud olan aparıcı gənclər hərəkatlarını birləĢdirən bir 
qurum  olaraq  Azərbaycanda  yaradılmıĢdır.  Azərbaycan  gənclərinin  təĢəbbüsü  ilə  yaradılmıĢ  bu  qurum  ilk 
gündən  xalqımızın  ən  ağrılı  problemi  olan  Qarabağ  həqiqətlərinin  dünya  ictimaiyyətinə  çatdırılması 
istiqamətində iĢlər görməyə baĢlamıĢdır.  
Natiq demiĢdir ki, cari ilin mayın 16-17-də Ġstanbulda ekspertlərin ĠKT ölkələrində humanitar faciələrin 
anım  günü  ilə  bağlı  toplantısı  keçiriləcəkdir.  Bu  toplantıya  hazırlıq  mərhələsində  biz  üzv  dövlətlərin  hər 
birindən təĢəbbüslərlə çıxıĢ etmələrini xahiĢ etdik. Ġlk olaraq bu təĢəbbüs Leyla xanım Əliyevadan gəldi. Leyla 
Əliyeva  dünya  ictimaiyyətinin  diqqətini  erməni  iĢğalçılarının  Azərbaycan  xalqına  qarĢı  törətdikləri  dəhĢətli 
cinayətlər haqqında obyektiv məlumatlara cəlb etmək, sözügedən faciələrə beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi 
qiymət  vermək,  eyni  zamanda,  Azərbaycanın  Qarabağ  münaqiĢəsində  milli  maraqlarının  müdafiə  olunması 
məqsədi ilə “Xocalıya ədalət-Qarabağa azadlıq” (“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”)  devizi altında 
beynəlxalq  kampaniyanın  keçirilməsi  təĢəbbüsü  ilə  çıxıĢ  etmiĢdir.  Bu  kampaniya  təkcə  ĠKT  ölkələrini  əhatə 
etməyəcək, Avropa məkanında, ABġ-da keçiriləcəkdir.  
BildirilmiĢdir ki, bu kampaniya dünyanın müxtəlif ölkələrinin gəncləri, sosial-mədəni sahənin fəalları, 
insan hüquqlarının müdafiəçiləri tərəfindən orijinal üslubda fotoĢəkillər çəkilərək ĠKGF tərəfindən yaradılacaq 
internet  saytında  yerləĢdirilməsini  nəzərdə  tutur.  Kampaniyada  iĢtirak  etməyin  Ģərti  fotoĢəklin  Qarabağ 
münaqiĢəsi  mövzusunda  olması  və  Ģəklin  üzərində  kampaniya  Ģüarının  əks  olunmasıdır.  Kampaniya  zamanı 
daxil  olan  Ģəkillərin  üzərində  əks  olunan  gənclik  mesajı  ilə  BMT,  Avropa  ġurası,  ATƏT  kimi  nüfuzlu 
beynəlxalq  təĢkilatların,  ATƏT-in  Minsk  qrupunun  həmsədr  ölkələri  və  dünyanın  aparıcı  qeyri-hökumət 
təĢkilatlarının ünvanlarına göndərilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin kampaniyaya daxil olan Ģəkillərin beynəlxalq 
tədbirlər  zamanı,  beynəlxalq  təĢkilatların  qərargahlarında  təĢkil  olunacaq  sərgilərdə  nümayiĢ  etdirilməsi  də 
diqqətdə saxlanılacaqdır.  
Tədbirdə  çıxıĢ  edən  Milli  Məclisin  deputatları  RövĢən  Rzayev  və  Fuad  Muradov  Leyla  xanım 
Əliyevanın  vətənpərvərlik  təĢəbbüsünü  yüksək  qiymətləndirmiĢ  və  kampaniyaya  təkcə  Gənclər  və  Ġdman 
Nazirliyinin  deyil,  digər  qurumların  da  dəstək  verəcəyinə  ümidvar  olduqlarını  söyləmiĢlər.  
Sonda gənclər təĢkilatlarının təmsilçiləri  kampaniyada iĢtiraklarını  və bu təĢəbbüsə  qoĢulduqlarını  imzaları ilə 
təsdiq etmiĢlər.  
 
AzərTAc 
8 may 2008-ci il 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
ĠKT ekspertlərinin iclasında Xocalı soyqırımı və digər qətliamlar  
müzakirə olunur 
 
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, mayın 16-da Ġstanbuldakı “Qrand Cəvahir” hotelində Ġslam 
Konfransı TəĢkilatının (ĠTK) ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə 
baĢlanmıĢ  ikigünlük  iclasda  ĠKT-nin  humanitar  faciələr  üzrə  ekspertləri  XX  əsrdə  müsəlman  xalqlarına  qarĢı 
törədilmiĢ soyqırımı aktlarını müzakirə edirlər.  
Ġclasda  Türkiyə  və  Azərbaycanın  mədəniyyət  nazirliklərinin  nümayəndələri,  deputatlar,  Ġslam  ölkələri 
gənclər  təĢkilatlarının  təmsilçiləri  və  diplomatlar  iĢtirak  edirlər.  Ġslam  Konfransı  TəĢkilatının  ƏməkdaĢlıq  və 
Dialoq  Uğrunda  Gənclər  Forumunun  mədəniyyətlərarası  dialoq  üzrə  baĢ  əlaqələndiricisi  Leyla  Əliyevanın 
təĢəbbüsü  ilə  baĢlanmıĢ  “Xocalıya  ədalət  –  Qarabağa  azadlıq”  kampaniyası  çərçivəsində  aparılacaq 
müzakirələrdə ermənilərin xalqımıza qarĢı törətdikləri vəhĢiliklərdən ətraflı bəhs olunacaqdır.  
Forumun  baĢ  katibi  ElĢad  Ġsgəndərov  bildirmiĢdir  ki,  son  illər  dünyada  getdikcə  artan  islamofobiya 
meyilləri  və  Qərb  ölkələrinin  tətbiq  etdikləri  ikili  standartlar  ucbatından  müsəlmanlara  qarĢı  törədilmiĢ 
soyqırımlar  lazımi  qiymətini  almamıĢdır.  Azərbaycanda,  Bosniya  və  Herseqovinada,  Türkiyənin  Ģərq 
vilayətlərində  dinc  əhalinin  vəhĢicəsinə  qətlə  yetirilməsinə  dair  sənədlər,  filmlər,  fotoĢəkillər  bütün  dünyada 
daha  fəal  yayılmalıdır.  Ġslam  ölkələrində  vahid  soyqırımı  qurbanları  gününün  təsis  edilməsi  təklifi  də  ĠKT 
rəhbərliyinə  təqdim  olunmuĢdur.  Bütün  bu  iĢlərin  səmərəliliyinin  artırılması  məqsədini  daĢıyan  Fəaliyyət 
Proqramı da geniĢ müzakirə edilmiĢdir.  
Müzakirələr  mayın  17-də  davam  etdirəcəkdir.  Qəbul  olunacaq  yekun  sənəd  ĠKT  Nazirlər  Komitəsinə 
təqdim olunacaqdır.  
 
AzərTAc 
16 may 2008-ci il 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsinin 
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Ġslam Konfransı TəĢkilatı ekspertlərinin iclasının yekun sənədində  
Leyla Əliyevanın təĢəbbüsü dəstəklənmiĢdir 
 
AzərTAc-ın  xüsusi  müxbiri  xəbər  verir  ki,  mayın  17-də  Ġstanbulda  Ġslam  Konfransı  TəĢkilatının 
ƏməkdaĢlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu və ĠSESKO-nun təĢkilatçılığı ilə keçirilmiĢ ĠKT ekspertlərinin 
ikigünlük iclasında yekun sənəd qəbul olunmuĢdur.  
Forumun  baĢ  katibi  ElĢad  Ġsgəndərov  bildirmiĢdir  ki,  Ġslam  Konfransı  TəĢkilatının  ƏməkdaĢlıq  və 
Dialoq  Uğrunda  Gənclər  Forumunun  mədəniyyətlərarası  və  sivilizasiyalararası  dialoq  üzrə  birinci  BaĢ 
əlaqələndiricisi  Leyla  Əliyevanın  təĢəbbüsü  ilə  baĢlanmıĢ  “Xocalıya  ədalət  –  Qarabağa  azadlıq”  kampaniyası 
ĠKT  ekspertləri  tərəfindən  dəstəklənmiĢ  və  26  fevral  -  Xocalı  soyqırımı  gününün  ĠKT  ölkələrində  humanitar 
fəlakətlər  qurbanlarının  xatirəsini  anma  günü  kimi  qeyd  olunması  barədə  qərar  qəbul  olunmuĢdur.  
Bundan əlavə, Xocalı qətliamının Ġslam ölkələrində dərsliklərə daxil edilməsi ilə bağlı təklif də ĠKT nazirlərinin 
toplantısına təqdim ediləcəkdir. Qəbul olunmuĢ sənəddə Xocalı soyqırımının Avropa, Asiya və Afrika ölkələri 
regional  parlamentlərarası  assambleyalarının  dialoqu  zamanı  bəĢəriyyətə  qarĢı  kütləvi  qətliam  kimi  tanınması 
barədə məsələ də qaldırılacaqdır.  
Toplantı  iĢtirakçıları  Heydər  Əliyev  Fondunun  Moskva  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Leyla  Əliyevanın 
təĢəbbüsü  ilə  hazırlanmıĢ  və  Xocalı  soyqırımından  bəhs  edən  sərgi  ilə,  habelə  Bosniya  və  Herseqovinada, 
Fələstində törədilmiĢ qətliamlardan bəhs edən fotoĢəkillərlə də tanıĢ olmuĢlar.  
Müzakirələrin  yekununa  dair  qəbul  olunmuĢ  sənəd  ĠKT  Mədəniyyət  Nazirləri  ġurasına  təqdim 
olunacaqdır.  


Yüklə 0,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə