1. Dərəcələrə bölünmə hansı əlamətlərə görə aparılır? √ Keyfiyyət və ölçülərə görə • Texniki şərtə görə • Ölçülərə görə • Standarta görə • Keyfiyyətə görə 2Yüklə 209,21 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/8
tarix10.10.2019
ölçüsü209,21 Kb.
#29323
1   2   3   4   5   6   7   8
ASEU TESTS 2019 954202 report 532334163197264897.pdf 1560493636


306.

Lif tərkibinə və kompazisiyasına görə kağızlar neçə qrupa bölünür ?

Ağac kütləsi və seliloza və əski, təmiz selilozaSeliloza və əski, odun və lif

ağac.lif, samanSeliloza, polimer, lif, saman

Ağac və əski, taxta və yonqaz, parça307.

Standarta uyğun olaraq kondestatorların tutumu nə qədər ola bilər?

1pf-dən 2000 pf-ə qədər1 pf-dən 2700 pf-ə qədər

1pf-dən 2800pf-ə qədər1 pf-dən 3000 pf-ə qədər

1 pf-dən 2500 pf-ə qədər308.

Təmizlik aparma funsksiyasına görə tozsoranlar neçə qrupa bölünür ?

Quru təmizləyici, sulu təmizləyiciQuru təmizləyici, yumuşaq təmizləyici

Sulu təmizləyici, bərk təmizləyiciBərk təmizləyici, sulu təmizləyici

Bərk təmizləyici, yumuşaq təmizləyici309.

Azərbaycanda radioverlişlərinin yayımı nəçənci ildə başlamışdır ?

1926-cı ildə1924-cü ildə

1928-ciildə1930-cu ildə

1920-ci ildə310.

İnsanın eşitmə qabiliyyəti hansı səs tezliyini  qəbul edə bilər ?

400-460 hers10-250 hers

200-270 hers50-2000 hers

20-2000 hers311.

Televizorların təhlükəsizlik tələbləri hansı standartlarda əks etdirilmişdir ?

AZS 60065-2002AZS 60075-2003

AZS 60078-2004AZS 60080-2003

AZS 60070-2005312.

Səsin əmələ gəlməsinin yüksək keyfiyyəti hansı texnikanın istifadəsindn əmələ gəlir?

Hi-fi


Mi-fi


Hi-ki


Pi-ki


Hi-pi


313.

Qalınlığı 0,35-1,2 mm səthi cilalanmış olan çox sıxılmış karton necə adlanır ?Preslənmiş karton

Qafro kartonCilitlik karton

Qalın kağızQablaşdırıcı karton314.

Kağız ilk dəfə harada istehsal olunmuşdur ?

Çində


Almaniyada

İspaniyadaİtaliyada

Yunanıstanda315.

Məktəb-yazı və dəftərxana məmulatlarını fabrik qablaşdırıcısında,yaxşı isidilmiş və havalandırılmış anbarda hansı temperaturda

saxlamaq olar ?

+15dən  +20C kimi+10dan   +20 C kimi

+10 dan  +25 C kimi+15 dən   +30C kimi

+15dən  +25C kimi316.

Antiseptik əlavə olunmaqla bura və naşatır spirtində olan kazein məhlulu necə adlanır ?

Tuş


Qələm


Karandaş


Lələk


Mürəkkəb


317.

Mürəkkəb və tuşla çəkilmiş xəttlərin  vərəqin digr tərəfinə keçməməsi və mm-nən hesablanması kağızın hansı xassəsi adlanır ?

Yapışma dərəcəsiRəng dərəcəsi

Şəffaflıq dərəcəsiAğlıq dərəəcəsi

Hamarlılıq dərəcəsi318.

Aşağı temperaturlu bölmənin həcmi məişət soyuducusunun ümumi həcminin neçə faizini  təşkil etməlidir ?

7-10% az olmamalıdır8-20 % az olmamalıdır

8-25 % az olmamalıdır9-30 % az olmamalıdır

7-15% az olmamalıdır319.

Tozsoranın ön qapağı ilə havasoran aqreqatın arasındakı hissə necə adlanır ?

Filter


Korpus


Havaçəkən aqreqat

Klapan


Qapaq


320.

Paltaryuyan maşının yuyuculuq qabiliyyəti, paltarı suya çəkməsi,sıxması və bütün bunları yüksək səviyyədə yerinə yetirməsi onun hansı

istehlak xassəsinə aiddir ?

Funksional xassəEstetik xassə

EhtibarlılıqTəhlükəsizlik

Erqonomik xassə321.

Müasir televizorlarda rəngin kodlaşdırılması üsulu hansılardır

SECAM, NTSC , AMPAL, TM, AM

NTSC, PAL, TMTM, AM, NTCS

PAL, SECAM, NTSC322.

Tibbdə işlədilən ultrabənövşəyi lampalar neçə volt və gücdə olur ?

220 V,40-100 vt160 V, 70-120vt

240 V,90-140 vt220 V, 90-160 vt

180 V, 30-40 vt323.

Brilliant hansı daşın cilalanmasından alınır ?

MirvarininYaqutun


Almazın


Rubinin


Zümüdün


324.

Zrgərlikdə istifadə olunan gümüşün əyyar neçə olur ?

370


750


900


925


665


325.

Saatları hansı temperaturda hansı nisbi rütubətdə təmiz və havalandırılan otaqda saxlamağa icazə verilir ?

10-25 C temperaturda və 60 % nisbi rütubətli yerdə10-45 C temperaturda və 85 % nisbi rütubətli yerdə

10- 30 C temperaturda və 80 % nisbi rütubətli yerdə10- 30 C temperaturda və 70% nisbi rütubətli yerdə

10- 40 C temperaurda və 65 % nisbi rütubətli yerdə326.

Ərintinin əyyarı artdıqca qiymətli metalların miqdarı necə dəyişir ?

Artır


Əyyardan aslıdır

Digər qarışıqlardan aslidirStabil qalır

azalır


327.

Zərgər ekspertizası hansı ekspert metodları ilə keçirilir ?

Kəmiyyətin təyini metodu iləOrqanoleptiki və laboratoriya metodu ilə

Xarici görünüşləSpektral analiz metodu ilə

Ümumi metod ilə328.

İynəyarpaqlı ağacın daşlaşmış qətranına bənzyən yarımqiymətli  yüngül və yumuşaq daş necə adlanır ?

Ametist


Koral


Yantar


Firuzə


Qranat


329.

Berilin əsas minerali necə adlanır ?

Səbir


Yaqut


Almaz


Zümrüd


Mirvari


330.

Qiymətli daşların  1 karatı neçə qram təşkil edir ?

1,2


0,5


0,2


0,1


1,1


331.

Qızılın ərimə tempraturası hansıdır ?

1063 C


1020 C


1150 C


900 C


850 C


332.

Zərgərlik işində  platin ərintisindən hansı əyyarda istifadə edirlər?

500


950


875


513


375


333.

Məktəbəqədər yaşı olan uşaqlar hansı yaş həddini əhatə edir ?

7-8


3-7


3-4


4-5


1-2


334.

Məktəbəqədər uşaqlarda kiçik olan uşaqlara hansı oyuncaqlar məsləhət görülür

Toplar,dairələrKuklalar,maşınlar,musiqili oyuncaqlar

Şar şəkilliHərif və rəqəm dəstləri

Kostruktorlar335.

Yaş həddinə görə oyuncaqlar necə bölünür ?

Yaşlı və məktəbyaşlı oyuncaqlar10-12 yaşlı uşaqlar üçüç oyuncaqlar

6-18 yaşlı uşaqlar üçün oyuncaqlar3-6-18 yaşlı uşaqlar üçün oyuncaqlar

Yaşlı,məktəbəqədər,məktəb yaşlı oyuncaqlar336.

Bal sistemi ilə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan oyuncaqların texniki- konsturksiya xassələri ilə necə qiymətləndirilir ?

20 bal


18 bal


15 bal


10 bal


12 bal


337.

Ağız təravətləndirici, diş ətini bərkidən, ağız boşluğunda xoşagəlməz qoxuları yox edən vasitə necə adlanır ?

Krem və balzamŞampun


Diş üçün gigiyenik məhsul

Diş məcunuDiş pastası338.

Günəş şüası olmayan yerdə ətriyyat malları saxlanılan otaqda nisbi rütubət nə qədər olmalıdı ?

70%


50%


55%


60%


65%


339.

Aromatik vasitə olan və hansı ki, odekalondan ətirli maddələrin faizinə(6%), spirtin tündlüyünə (83%) , ətirin dayanıqlılığına görə (40s)

fərqlənir ?

ətriyyat dəstiTualet suyu

Odekalon


ətirli su

duxi


340.

Hündürlüyə tullanmaq üçün dirək plankasının uzunluğu nə qədər olmalıdır ?

4480 mm


4700 mm


4440 mm


4460 mm


4470 mm


341.

Təhlükə yaradan idman oyunlarında idmançıları sığorta etmək üçün qurğu və idman aləti tənzimləyici şarnirli qurğu necə adlanır ?

Top


Alpinist ləvazimatları

Lonj


Tramplin


Bulava


342.

İdmanda uşaq üçün nəzərdə tutulan ağacdan olan gimnastika çubuğun uzunluğu nə qədərdir ?

500mm


450mm


460mm


420mm


430mm


343.

6x6 və ya 8x8 ölçüsü olan güləş döşəyi, bandaj, çuval və insan manikeni hansı idman növünə aiddir ?

Turist üçünGəzinti  üçün

Bonsa


Gimnastika

Güləş


344.

Bədii gimnastika üçün nəzərdə tutulan halqanın daxili diametri  neçədir ?

800mm


820mm


840mm


850mm


900 mm


345.

Uzunluğu 670mm olan idmanatı ilə eyni konstruksiyaya malik olan idman inventarı necə adlnır ?

Gimnastika körpüsüGimnastika atı

Gimnastika tiriGimnastika kozyolu

Gimnastika döşəyi346.

Yumuşaq qar üzərində  istifadə olunan uzunluğu 180 – 190 sm olan kayaklar necə adlanır ?

Gəzinti kayığıSıçrayış kayığı

Meşə kayakıYarış kayağı

Yeniyetmə və uşaq kayığı347.

Azərbaycan milli musiqi alətlərinə hansılar aiddir  ?

Qarmon,bayanTruba,klarnet

Kamança,tar,qavalGitara,balalayka

Pianino,royal348.

Aşağıda verilənlərin hansı simli musiqi alətlərinə aid edilir ?

Gitara,balalayka,mandalinaSkripka,alt,biolençel,kontrabas

Truba,klarnet,raboyRarman,akkordion

Pianino,royal349.

Musiqi səsinin tembirini nə təyin edir?

Səsin rəngarənglik xüsusiyyətiInsan qulağında səsin gücünün subyektiv qəbul edilməsi

İnterval


Dalğanma tezliyi

Zaman etibarı ilə səslənmənin davam etməsi350.

Alətin korpusunun üzərinə çəkilən və bəkidilən səsin gəlmə mənbəyi membran zərb aləti necə adlanır ?Plastinkalı

MembranlıNəfəsnən səslənən

Dodaqnan səslənənÖzüsəslənən351.

Musiqidə xüsusi termin və işarələrlə qəbul edilən nədir ?

Dalğalanma tezliyiSəsin gücü

Səsin tembiriUca səslənmə

Yüksək səslənmə352.

Səsi alət kanalında yaradan hava sistemi hansı alətlərə aid edilir ?

Dilli alətlərElektrikli musiqi alətləri

Nəfəsli alətlərZərb alətləri

Simli alətlər353.

İstehlaklılara foto mallarının istismarı qaydalarını,xassələrini və zəmanət müddətini çatdıran kompleks sənət necə adlanır ?

İşlətmə prinsipiEyniləşdirmə prinsipi

Müşayət edici sənədQablaşdırıcı sənəd

Xarici görünüş354.

Üzlük kərpicin şaxtayadavamlılığı nə qədərdir?

125, 135 və 150 tsikl25, 35 və  50 tsikl

55, 65 və 80 tsikl85, 95 və 110 tsikl

5, 15 və 30 tsikl355.

Yumru meşə materiallarını necə markalayırlar?

ərəb və rum rəqəmləri ilə en kəsiyin kənarındaərəb və rum rəqəmləri ilə yuxarı en kəsikdə

ərəb və rum rəqəmləri ilə aşağı en kəsikdəərəb və rum rəqəmləri ilə mərkəzdə

bütün qablaşdırılan yerlərdə356.

Gildən olan dam örtüyünün qalınlığı nə qədərdir?

10 – 12 mm25 – 30 mm

50 – 52 mm100 – 120 mm

90 – 92 mm357.

Gipsin bərkiməsini sürətləndirmək üçün hansı materialdan istifadə olunur?

sümük yapışqanımezdra


sulfat


 kazein


natrium-xlor358.

Plintusları hansı enlikdə buraxırlar?

74 mm


25 mm


55 mm


12 mm


92 mm


359.

Mebel mallarının 2-ci sortda icazə verilən nöqsanları hansı xassələrə təsir   göstərməməlidir ?

xarici görünüşünə, istismar xassələrinəxidmət müddətinə

quruluşunarahatlığı, möhkəmliyinə

gigiyenik tələblərə360.

Kiçik yumru meşə materiallarının kəsiyinin diametri nə qədərdir?

8-24 sm


20-24 sm


3-7 sm


5-8 sm


14-24 sm


361.

Horizontal dartma zamanı hansı qalınlıqda şüşə alınır?

1,5 mm və daha çox2 mm və daha çox

5 mm-dən çox olayaraq5 mm və daha çox

8 mm-dən çox362.

Aşağıdakılardan hansı hava əhəngi əsaslı yanmayan materiallara aiddir?

silikat kərpiciyumru meşə materialı

sement


əhəng


gil kərpici363.

“Ampir” üslublu mebel ilk dəfə hansı ölkədə istehsal olunmuşdur?

Fransa


İtaliya


Rusiya


Rumıniya


Almaniya


364.

Yumşaq mebelin oturacağının hündürlüyü

70 mm-ə qədər760 mm-ə qədər

80 mm-ə qədər90 mm-ə qədər

50 mm-ə qədər365.

Bu ağac cinslərindən hansından hörmə mebel istehsalında istifadə olunur?söyüd


şam


palıd


tozağacı


qoz


366.

Ağacda traxeidlərin miqdarı neçə faiz təşkil edir?

95%


44%


26%


 8%


55%


367.

Bunlardan hansı iynəyarpaqlı ağac cinsinə aid edilir?

Tozağacı,ağşam,sidrAlma, yunan qozu

Palıd,şam,küknarŞabalıd,göyrüş,şam

Qarağac,eldar şamı,ağcaqovaq368.

Gövdənin, liflərin uzununa istiqamətdə dartılması zamanı möhəmlik həddi eninə istiqamətdə dartılması zamanı möhəmlik həddindən

neçə dəfə böyükdür?

2-33-4


4-5


 5-6


1-2


369.

Ağac materiallarının hüceyrələri arasında yerləşən nəmlik necə adlanır?

hiqroskopik nəmliknisbi rütubət

mütləq nəmlikşərti nəmlik

kapilyar nəmlik370.

Ağacın tərkibində liqninin miqdarı neçə %-dir?

20-30


15-18


20-25


30-35


15-20


371.

Ağacın gövdəsinə (liflərinə) perpendikulyar kəsiyi necə adlanır?

eninə


radial


tangensial

uzununa


aşağı kəsik372.

Emallanmış polad qabın əsas çatışmayan cəhəti:

qidanın yüksək yanma dərəcəsiaşağı istilikudma

naxışlanmanın mürəkkəbliyizəif gigiyeniklilik

aşağı kimyəvi dayanıqlılıq373.

Emallanmış  polad  qabda yolverilməyən əsas nöqsan  hansıdır

«balıq tərəzi»emal axıntısı

boyaqla rənglənmərənglənməmə

TSK


374.

Aşağıdakılardan hansı neyzelberin tərkibidir?

65% Cu; 20% Ni; 15% Zn45% Fe; 40% K; 15% B

35% Al; 50% Na; 15% O225% Ca; 60% Cu; 15% NO3

55% Cu; 30% Ag; 15% Al375.

Alüminiumun markasındakı rəqəmlər nəyi ifadə edir (məsələn, А95)?

möhkəmlik həddinitəmizlik faizini

qarışığının miqdarınıbərkliyini

elektrikkeçiriciliyini376.

Nikelin ən əsas xassəsi hansıdır?

elektroizolyasiyapaslanmaya davamlılıq

elektrikkeçiricilikistilikkeçiricilik

bərklik


377.

Aşağıdakılardan hansı latunun markasıdır?

Л70


Н-0


А-95


D-16


12ЧМ4А


378.

Misin qalay, alüminium və digər ərinti elementləri ilə qarışığı necə adlanır?

bürünc


melxior


polad


çuğun


latun


379.

Misin dartılmada möhkəmliyi hansı həddə (МРа) dəyişir?

200-250


180-200


150-200


120-150


250-300


380.

Hansı metal ərintisi yüksək elektrik müqavimətinə malikdir?nixrom


düralüminium

polad


çuğun


melxior


381.

Çuğun  nədir

tərkibində 2-6% karbon olan dəmir ərintisidirtərkibində karbon və lüminium olan dəmir ərintisidir

poladlı dəmir ərintisidiralüminiumludəmir ərintisidir

tərkibində 2,14% karbon olan dəmir ərintisidir382.

“3 sort” markalanması keramika məmulatına hansı rəngli boyaqla vurulur?

yaşıl rəngqırmızı rəng

istənilən rəngləgöy rəng


yaşıl və göy rəng383.

Böyük lent naxışı necə mm -r  təşkil edir:

13-16 mm


10-13 mm


16-19 mm


19-21 mm


3-7 mm


384.

2 mm qalınlıqda bərk çini saxsısının işıqkeçirməsi:

0,09-0,15%0,05-0,09%

0,15-0,17%0,17-0,19%

0,01-0,05%385.

Azərbaycanda ilk çini zavodu harda və neçənci ildə tikilmişdir?

Gəncə, 1969Naxçıvaan, 1955

Göyçay, 1985Sumqayıt, 1990

Bakı, 1950386.

Avropada çini məmulatı ilk dəfə kim tərəfindən alınmışdır?

A.A.Lebedyevİ.F.Betker

M.V.LomonosovV.A.Rıbakov

N.V.Belov387.

Keramika məmulatının divarlarının qalınlığı 0.5 mm qalınlışdırıldıqda onun mexaniki möhkəmliyi necə dəyişir?

10-17% artır5-10% artır

5-10% azalırdəyişmir


10-17 % azalır388.

Aşağıdakılardan hansı keramikanın maqnit növüdür?

ferritlərmetallokeramika

şüşəkeramika çini


nitridlər389.

Ümumi səthinin 80% naxışla örtülmüş məmulatlar hansı qrupa aid edilir?

6-cı


5-ci


2-ci


10-cu


3-cü


390.

Aşağıdakılardan hansılar məmulata isti halda vurulan naxışlara aiddir?

nömrəli cilalama, qravirovka və almaz naxışımərmər, almaz naxışı və tutqun lent

zəhərlənmə, almaz naxışı və tutqun lentirrizasiya, mürəkkəb zəhərlənmə və krakle

krakle, nömrəli cilalama və qravirovkaYüklə 209,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin