AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə4/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

196.
 
Elitalar və hakimiyyət [Mətn] /müəl. R.Musabəyov; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 24 s.; 21 
sm.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-72904] 
197.
 
Əliyev, H.Ə. Dinimiz xalqımızın milli mənəvi sərvətidir 
[Mətn] /Heydər  Əliyev.- B.: İrşad, 1999.- 165 s.- [Heydər 
Əliyev kitabxanası] 
198.
 
Əliyev, H.Ə. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı [Mətn]: 
nitqlər, məruzələr, çıxışlar /Heydər  Əliyev; tərt. V.Quliyev.- 
B.: Ozan, 1999.- 496 s., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 5000 nüs. (cildli).- [1999-67366] 
199.
 
Əliyev,  İ.H. Böyük siyasətdə: reallıqlar və perspektivlər 
[Mətn] /İlham  Əliyev; burax. məsul F.Ağamalı.- B.: Qanun, 
1999.- Kitab I.- 336 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 2000 nüs. (cildli).- [1999-67969] 
200.
 
Heydər  Əliyev və  Gəncə [Mətn]: fotoalbom /burax. 
məsul R.Daşdəmirov; red. N.Əbdüləzimov.- B.: Şərq-Qərb, 
1999.- 162 s., fotoşək., portr.; 20 sm.- Mətn Azərb., ing. və rus 
dillərindədir.- Müq.q., 1000 nüs.- ISBN 5-5650-0293-1 (super-
cilddə).- [1999-67614] 
201.
 
Həbiboğlu, V. Heydər  Əliyev və Azərbaycan diasporu 
[Mətn] /Vəli Həbiboğlu; red. və ön sözün müəl. V.Arzumanlı; 

 36
rəy. Ə.Tağıyev, AEA, Milli münasibətlər institutu.- B.: Qartal, 
1999.- 120 s.: portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 500 nüs.- [1999-73212] 
202.
 
Hüseynov, C.Ə. Siyasi təbliğatın bəzi məsələləri [Mətn]  
Cavid Hüseynov; red. A.T.Sadıxov.- B.: Paritet, 1999.- 64 s.; 
20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərindədir: s. 61-62.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-67767]  
203.
 
İctimai rəy və siyasət [Mətn] /tərt. müəl. Ə.Qəşəmoğlu; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 20 s.; 20 
sm.- (Cəmiyyət və siyasət seriyasından- XXI).- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999-72939] 
204.
 
İnkişaf etmiş ölkələrdə dövlət qulluğu [Mətn] /tərt.-
müəl. Q.Əliyev; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 
1999.- 32 s.; 20 sm.- (Demokratik bülletenlər seriyasından-
XXIV).- Əlavə: s. 27-31.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-72912] 
205.
 
Qaralov Zahid dünyası [Mətn] /tərt. ed. Ə.Osmanlı, 
R.Faxralı; red. İ.Akifqızı; burax. məsul  Ə.Osmanlı.- B.: 
Caşıoglu, 1999.- 272 s., portr., foto: şək.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs.yox.- [1999-67907]   
206.
 
Quliyev,  İ.  İstiqlalın sabahına doğru [Mətn] /İ.Quliyev, 
N.Qədirov; məsl. A.Novruzov; red. T.Kərimli.- B.: Elm, 1999.- 
188 s., portr., xəritə; 20 sm.- Müq.q., 3000 nüs.- ISBN 5806-
6107-48- [1999- 69437] 
207.
 
Quluzadə, V.  Gələcəyin üfüqləri [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikasının xarici siyasəti barədə mülahizələr, 
müsahibələr, şərhlər /Vəfa Quluzadə.- B.: Azərnəşr, 1999.- 288 
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq. q., 2000 nüs.- 
[1999- 69318]  
208.
 
Lobbizm [Mətn] /müəl. R.Musabəyov, F.Musayev; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 28 s.; 21 
sm.- (Demokratik bülletenlər seriyasından- XXVIII).- Q.yox, 
nüs.yox.-  [1999-72911] 
209.
 
Mənim idealım Heydər  Əliyev [Mətn] /burax. məsul 
E.Əhməd,  Ə.Vedili; red. R.Bəşirqızı.- B.: Qorqud, 1999.- 207 

 37
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- ISBN 
5-5520-1753-0 (cildli).- [1999-67291]  
210.
 
Mirzəyev, R. Ş.  Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin yeni neft strategiyası [Mətn] /Ramiz Mirzəyev; tərc. 
R.İsayev; fotoqraf R.Bağırov.- B.: Göytürk, 1999.- 157 s., 
portr., fotoşək.; 20 sm.- Mətn Azərb. və ing. dillərindədir.- 
Q.yox, nüs.yox.- [1999-67560]  
211.
 
Musayev, M.T. Parlament fəsilləri və  Bəxtiyar 
Vahabzadə /Maksim Musayev.- B.: APMMA, 1999.- 74 s.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- [1999-
67042]   
212.
 
Musayev, M.T. Deputatlığın deduksiyası /Maksim 
Musayev.- B., 1999.- 140 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 180 nüs.- [1999-67043] 
213.
 
 Mustafa, F. Sərhədsiz dünya
 
[Mətn] /Firuz Mustafa; red. 
A.Arabaçı; burax. məsul R.İncəyurd; naşir N.Hüseynli.- B.: 
Diplomat, 1999.- 150 s., portr.; 20 sm.- Kitab latın və kiril 
qrafikasında verilmişdir.- Q.yox, 300 nüs.- [1999-68972] 
214.
 
Ömrün otuz ili [Mətn]: (Heydər  Əliyev haqqında) 
/mətnin müəl. və  tərt. T.Səlimov-Şağani; red. G.İslamov.- B.: 
Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 100 s., fotoşək., portr.; 30 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., nüs. yox. (cildli).- [1999-67367] 
215.
 
Rəcəbli, R.Q. Azərbaycan Respublilkası 
Konstitusiyasının baş memarı [Mətn] /Rəna Rəcəbli; elmi red. 
Q.Ə.Rəcəbli; rəy.: O.M.Rzaquliyev, C.R.Məmmədov; naşir 
T.H.Cəfərov.- B.: Mütərcim, 1999.- 16 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 2000 nüs.- [1999-67350]  
216.
 
Salehov,  Ş. Azadlıq atası [Mətn] /Şota Salehov.- B., 
ADKTA, 1999.- 42 s.- [Heydər Əliyev kitabxanası] 
217.
 
Siyasi biliklərin  əsasları [Mətn] /Lalə  Şövkət [və b.]; 
red.: R.Musabəyov, V.Pərvizoğlu; "İNAM" Plüralizm 
mərkəzi.- B.: Ulu, 1999.- Cild II.- 318 s.; 21 sm.- Müq.q., 1000 
nüs.- (cildli).- [1999-67041]  

 38
218.
 
Siyasi liderlik [Mətn] /tərt. müəl. R.Musabəyov; "İnam" 
Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 28 s.; 20 sm.- 
(Cəmiyyət və siyasət seriyasından- XV) Q.yox, nüs.yox.- 
[1999-72913] 
219.
 
Yəhyayev, T.H. Tanıdığım kimi, başa düşdüyüm qədər 
[Mətn] /Teymur Yəhyayev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 
1999.- 88 s., portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 
1000 nüs.- [1999-78071]   
 
Şəhidlər 
 
220.
 
Ədalət, A. Şəhid ömrü yaşayanlar [Mətn] /Aliyə Ədalət; 
red. N.Cəfərov; ön söz M.Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 270 s., 
portr.: ill.; 20 sm.- Q.yox, 3000 nüs.- [1999-68031] 
221.
 
Ənsər, B. Qiyamətə qalmayan qisas [Mətn]: Ləmbəli, 
Körpülü və Ayrım  şəhidləri haqda portret oçerklər /Bilal 
Ənsər, H.S.Nəzərli.- B., Günəş, 1999.- 81 s., portr., fotoşək., 
20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 500 nüs.- ISBN 5-
8960-0040-5- [1999-67414] 
222.
 
Fərəcov, F.
 
Culfa  şəhidləri [Mətn] /Fərəc Fərəcov; 
sponsor R.Məmmədov.- B.: Siyasət, 1999.- 112 s., portr.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs.yox.- ISBN 5722-
5007-8-X- [1999-69502]   
223.
 
Novruz, A.. Şəhid İlqar [Mətn]: toplu /Akif Novruz; rəy. 
Ə.Yasinzadə; naşir Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 1999.- 26 s., 
fotoşək.; 20 sm. - Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 160 nüs.- 
[1999-67231]  
224.
 
Pənah, G. Oğuz  şəhidləri, itkinləri [Mətn] /Gülxani 
Pənah; red. L.Məmmədova; rəssam A.Ərəbov; rəy. N.Cəfərov.- 
B.: Mütərcim, 1999.- 294 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- Q.yox, 
1000 nüs.- [1999-67386]  
225.
 
İmanzadə,  İ.  Qəm leysanı [Mətn]: Cəbrayıl  şəhidləri: 
publisistika /İsmayıl  İmanzadə, Tarıyel Abbaslı; red. 
Q.Qarannı.- B.: XXI YNE, 1999.- 456 s., portr.: ill.; 20 sm.- 

 39
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox (cildli).- [1999-
70088]  
 
323/324 Azərbaycan Respublikasının daxili siyasəti 
 
226.
 
Arzumanlı, V. Seçicilərə sözüm [Mətn]: (5 noyabr 2000. 
64 saylı Quba-Dəvəçi dairəsi) /V.Arzumanlı.- B., 2000.- 21 s.; 
17 sm. – Q yox., nüs.yox. -[1999-70714]    
227.
 
Demokratik ölkələrin seçki təcrübəsi [Mətn] /tərt. müəl. 
O.İbrahimov; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 
1999.- 32 s., sxem; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 
nüs.yox.-  [1999- 72905]  
228.
 
Milli özünüidarəetmə Beynəlxalq elmi kollokviumun 
tezisləri [Mətn]: 21-24 aprel 1999.- B., 1999.- 260 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasında Azərb.və rus dillərindədir.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999- 66992] 
229.
 
Seçki texnologiyası [Mətn] /tərt. müəl. R.Musabəyov; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 24 s.; 20 
sm.-  Əlavə: s. 23-24.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 
nüs.yox.- [1999- 72926]   
 
327 Xarici siyasət. Diplomatiya 
 
230.
 
Avropa birliyi və Avropa inteqrasiyası [Mətn] /tərt.-
müəl. Tofiq Qasımov; "İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 60 s.; 20 sm.- (Cəmiyyət və Siyasət 
seriyasından- XVII).- Q.yox, nüs.yox.- [1999-72924] 
231.
 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1998-ci ildə xarici 
ölkələrə  səfərlərinə dair materiallar [Mətn] /tərt. müəl.: 
E.İ.Abdullayev, F.İ.Muradov; məsl.: F.Maqsudov, 
A.Muradverdiyev, R.Məmmədov; fotolar R.Bağırov.- B., 
1999.- Cild IV.- 520 s., (16) s. fotoşək., portr.; 20 sm.- Mətn 

 40
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs.yox. (super cilddə).- [1999-
71690] 
232.
 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1999-cu ildə xarici 
ölkələrə 
səfərlərinə dair materiallar [Mətn] /tərt.: 
E.İ.Abdullayev, F.İ.Muradov; məsl.: F.Maqsudov, 
A.Muradverdiyev, R.Məmmədov; fotolar R.Bağırov.- B., 
1999.- Cild V.- 476 s.; (16) s. fotoşək., portr.; 20 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs.yox. (super cilddə).- [1999-
71689]   
233.
 
Əhmədov, M.E. Azərbaycan-Çin münasibətlərinin 
strategiyası  və perspektivləri [Mətn] /Misir Əhmədov; red. 
T.Kərimli, X.İbrahimoğlu.- B.: Qorqud, 1999.- 152 s., portr.; 
20 sm.- Q.yox, 1000 nüs.- ISBN 5-5520-1753-21- [1999-
73045] 
234.
 
İbayev, V. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
beynəlxalq hüququn jus cogens prinsipləri prizmasında [Mətn] 
/Vəfaəddin  İbayev; elmi red. R.Məmmədov; rəy.: S.Qayıbov, 
F.Məmmədov.- B.: Çənlibel, 1999.- 128 s.; 21 sm.- Bibl.: s. 
117-126.-  Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- 
[1999-67396] 
235.
 
Quliyev, V. Azərbaycanda erməni zülmü [Mətn] /Vilayət 
Quluyev.- B.: Ozan, 2001.- 148 s., əlavə (1)v. fotoşək.; 20 sm.- 
müq.q.,1000 nüs. (cildli) 
236.
 
Rəcəbli, H.M. Avropa Beynəlxalq təşkilatları [Mətn] 
/Hadı Rəcəbli, Vəfaəddin İbayev; elmi red. R.Məmmədov.- B.: 
Qanun, 1999.- 92 s., port.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 1000 nüs.- [1999-67394] 
237.
 
Səfərov, P.Ş. 90-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq 
vəziyyəti və xarici siyasəti [Mətn]: metodik vəsait /Pərviz 
Səfərov; red. D.H.Qüdrətov; T.F.İsgəndərov; N.Tusi adına 
ADPU.- B., 1999.- 117 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 114-115.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- [1999-69111]   

 41
238.
 
Аббасбейли, 
А.Н. 
Азербайджан 
в 
системе 
международных  и  региональных  организаций  [Текст]: 
учебное пособие для студентов вузов /Агалар Аббасбейли, 
А.Гасанов;  ред.  И.Шукюров;  рец.  С.Ейналов.-  Б.: 
Азернешр, 1999.- 256 с., [5] л. цв. фото; 20 см.- Библиогр.: 
с. 247-253.- Ц. дог., 1000 экз. (в пер.).- [1999- Ар-13621]   
 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət 
 
239.
 
Amnistiya haqqında normativ aktlar (1991-1998) 
[Mətn].- B.: Qanun, 1999.- 48 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67112]  
240.
 
Aylıq verginin hesablanması  və ödənilməsi [Mətn]: 
təlimat.- B., 1999.- 20 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 
36(260)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 75 nüs.- 
[1999-67630] 
241.
 
Azərbaycan Respublikası  Əmək  Məcəlləsinin təsdiq 
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimlənməsi məsələləri haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /burax. məsul 
S.A.İsmayılova.- B.: Azərbaycan, 1999.- 207 s.; 20 sm.- 
Əlavələr: s. 187-203.- Q.yox, 1000 nüs.- [1999-67301] 
242.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: 1-ci Çağırış. On ikinci 
sessiya. Yaz. 1-26 fevral 1999-cu il.- B.: Milli Məclis, 1999.- 
Cild 25.- 686 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-69663] 
243.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: 1-ci Çağırış. On ikinci 
sessiya. Yaz. 1-26 mart 1999-cu il - B.: Milli Məclis, 1999.- 
Cild 26. - 650 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-69751] 
244.
 
 Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: 1-ci Çağırış. On ikinci 
sessiya. Yaz. 2-30 aprel 1999-cu il.- B.: Milli Məclis, 1999.- 
Cild.27.- 728 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-69838] 

 42
245.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: 1-ci Çağırış. On ikinci 
sessiya. Yaz. 4-25 may 1999-cu il.- B.: Milli Məclis, 1999.- 
Cild 28.- 568 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-69870] 
246.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: Növbədənkənar birinci 
çağırış. On üçüncü sessiya. Yaz. 1 iyun-2 iyul 1999-cu il.- Cild 
29.- Protokollar və stenoqramlar.- B., 1999.- 724 s.; 20 sm.- 
Q.yox, 100 nüs.- [1999-69871]  
247.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: Birinci çağırış. On 
dördüncü sessiya. Payız. 30 sentyabr - 19 oktyabr 1999-cu il.- 
B.: Milli Məclis, 1999.- Cild 30.- Kitab I.- 712 s.; 20 sm., 
Q.yox, 30 nüs.- [1999-70383]  
248.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: Birinci çağırış. On 
dördüncü sessiya. Payız. 20-29 oktyabr 1999-cu il.- B.: Milli 
Məclis, 1999.- Cild 30.- Kitab II.- 482 s.; 20 sm., Q. yox, 30 
nüs.- [1999-70384]  
249.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: Birinci çağırış. On 
dördüncü sessiya. Payız. 2-30 noyabr 1999-cu il.- B.: Milli 
Məclis, 1999.- Cild 31.- 864 s.; 20 sm., Q.yox, 30 nüs.- [1999-
70398]  
250.
 
Azərbaycan Respublikası Milli  Məclisi  İclaslarının 
protokolları  və stenoqramları [Mətn]: Birinci çağırış. On 
dördüncü sessiya. Payız. 1-30 dekabr 1999-cu il.- B.: Milli 
Məclis, 1999.- Cild 32.- 738 s.; 20 sm., Q.yox, 30 nüs.- [1999-
70633]  
251.
 
Azərbaycan Respublikasında dövlət  əmlakının registri 
haqqında  əsasnamə [Mətn] /burax. məsul  İ.Vlasova, 
Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 12 s., cədv.; 20 
sm.- Biznesmenin bülleteni 52(276) 1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 50 nüs.- [1999-68291]  

 43
252.
 
Azərbaycan Respublikasında fiziki  şəxslərdən gəlir 
vergisi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- 
15 sentyabr 1999-cu ilə olan dəyişikliklərlə.- B., 1999.- 16 s.: 
cədvəl; 20 sm.- "MINIMAX" Consulting, Buraxılış  № 20.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67623] 
253.
 
Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il dövlət büdcəsi 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] 
/N.Belova,  Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 
s., cədv.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-67903]  
254.
 
Azərbaycan Respublikasının arbitraj  məhkəməsi 
haqqında Qanunu [Mətn]: 25 fevral 1992-ci il tarixdə  qəbul 
edilmişdir. 1999-cu il oktyabrın 1-nə olan dəyişiklik və 
əlavələrlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq 
ədəbiyyatı, 1999.- 176 s.; 15 sm.-  Müq.q., 2000 nüs. (cildli).- 
[1999-67426]  
255.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi 
[Mətn]: 1999-cu il sentyabrın 15-nə olan dəyişikliklər və 
əlavələrlə /burax. məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 1999.- 184 
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-
67838]  
256.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli 
Qanunu ilə  təsdiq edilmişdir. 1999-cu il iyulun 26-na olan 
dəyişikliklər və  əlavələrlə /burax. məsul E.M.Əfəndiyev.- B.: 
Hüquq  ədəbiyyatı, 1999.- 280 s.; 15 sm.- Q.yox, 5000 nüs. 
(cildli).- [1999- 67425] 
257.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi: 
Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli Qanunu 
ilə  təsdiq edilmişdir. 1999-cu il mayın 1-nə  qədər olan 
dəyişiklik və  əlavələrlə /burax. məsul E.Əfəndiyev.- B.: 
Hüquq, 1999.- 192 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 5000 nüs. (cildli).- [1999-67115]  

 44
258.
 
Azərbaycan Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi [Mətn] 
/red. F.Ağazadə; naşir  Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 1999.- 
196 s.; 20 sm.- Əlavələr: s. 168-190.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67836]  
259.
 
Azərbaycan Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi [Mətn]: 
1999-cu il fevralın 1-dən təsdiq edilib /nəşrə hazır.: 
Ə.Babayev, T.Kuzmina, Q.Çurilov [və b.].- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 198 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Q.yox, 500 nüs.- [1999-67503]  
260.
 
Azərbaycan Respublikasının  Əmək  Məcəlləsi [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral tarixli Qanunu 
ilə  təsdiq edilmişdir; 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minir; 
/nəşrə  məsul. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 
224 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 10000 nüs. 
(cildli).- [1999-67158] 
261.
 
Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual 
Məcəlləsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1964-cü il 11 
sentyabr tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir (1999-cu il mayın 
1-nə olan dəyişikliklər və  əlavələrlə) /burax. məsul 
E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 192 s.; 20 sm.- 
Əlavə: s. 183-187.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 3000 
nüs. (cildli).- [1999-67114]  
262.
 
Azərbaycan Respublikasının Polis haqqında Qanunu 
[Mətn]: 28 oktyabr 1999-cu il. Avropa Şurası üzvlərinin görüşü 
(1997-ci il) /"Ümidli Gələcək" Gənclər təşkilatı; BP.- B., 
1999.- 35 s.; 15 sm.- Q.yox, nüs. yox.-  [1999-76029] 
263.
 
Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat-prosessual 
Məcəlləsi [Mətn]: 7 fevral 1997-ci il tarixli 245-1QD saylı və 2 
aprel 1999-cu il tarixli 648-1QD saylı Qanunları ilə edilmiş 
dəyişikliklər və  əlavələr nəzərə alınmaqla dərc olunmuşdur 
/burax. hazır. Ə.Babayev, T.Kuzmina, E.Hüseynov [və b.].- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 64 s.; 19 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 200 nüs.- [1999-67513]  

 45
264.
 
Azərbaycan Respublikasının Torpaq Qanunvericiliyi 
[Mətn] /burax. məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 1999.- 256 s., 
cədvəl; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.-  
[1999-67835] 
265.
 
Azərbaycan Respublikasının Torpaq 
Məcəlləsi 
[Mətn].- B.: "MIMIMAX", 1999.- 56 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67613] 
266.
 
Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli 695-1Г 
saylı Qanunu ilə  təsdiq edilmiş  və qüvvəyə minmişdir /nəşrə 
hazır. Ə.Babayev, T.Kuzmina, Q.Çurilova.- B., 1999.- 92 s.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 300 nüs.- [1999-
67512] 
267.
 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Qanunvericiliyi 
[Mətn].- B.: Qanun, 1999.- 328 s.; 20 sm.- Müq.q., 500 nüs.-  
[1999-67120] 
268.
 
Bədbəxt hadisələrin uçota alınması (əsasnamə) [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 21 s.: cədv.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 
3(227)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- 
[1999-66981] 
269.
 
Bələdiyyələr haqqında Qanunvericilik [Mətn] /burax. 
məsul  Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 1999.- 111 s.; 20 sm.- 
"QANUN" jurnalının kitabxanası.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Q.yox, 1000 nüs.- [1999-68028] 
270.
 
Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B., 1999.- 37 s.; 
21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 40 (264)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 50 nüs. [1999-67624] 
271.
 
Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /İ.Vlasova,  Ş.Quliyeva.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.-  28 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67902]  

 46
272.
 
Cinayət prosesi iştirakçılarının müdafiəsi [Mətn]: 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 12 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 
7(231)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- 
[1999-66977] 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə