AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə5/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

273.
 
Dövlət rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 12 s.; 21 
sm.- Biznesmenin bülleteni 50(274)1999.- Mətn kiril 
qrafikasında rus və Azərb. dillərindədir.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-68292] 
274.
 
Dövlət rüsumu haqqında  Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 6 s.; 21 
sm.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67498] 
275.
 
Dözümlülük prinsipləri haqqında  Bəyannamə [Mətn]: 
YUNESKO-nun Baş konfransının iyirmi səkkizinci 
sessiyasında 1995-ci il noyabrın 16-da Parisdə qəbul edilmişdir 
/burax. məsul R.Abutalıbov; YUNESKO.- B.: Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı, 1999.- 16 s.; 20 sm.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-67150]  
276.
 
Energetika haqqında  Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.; 21 
sm.- 100 nüs.- Biznesmenin bülleteni: 8(232)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-66976] 
277.
 
Əlavə 
dəyər vergisi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 8 s.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67896] 
278.
 
Əlavə 
dəyər vergisi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 8 s.; 21 sm.- 200 nüs.- Biznesmenin bülleteni 
1(225)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-66983] 
279.
 
Əlillərin, aztəminatlı ailələrin və yetim uşaqların sosial 
müdafiəsi haqqında Qanunvericilik [Mətn] /burax. məsul 

 47
Ş.Xuduoğlu; red. F.Ağazadə.- B.: Qanun, 1999.- 220 s., 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q. yox, nüs. yox.- [1999-
67839] 
280.
 
Əməliyyat-axtarış  fəaliyyəti haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] /İ.Vlasova,  Ş.Quliyeva.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 23 s.; 21 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67900] 
281.
 
Əməyin mühafizəsinə dair normativ sənədlər toplusu 
[Mətn]: Özəlləşdirilən obyektlərin torpaq sahələrinin satılması 
(əsasnamə) /red. hey.: Ə.Т.Nağıyev, 
İ.E.Rəhimov, 
E.H.Məmmədov [və b.]; Azərbaycan Respublikasının 
Qanunları.- B., 1999.- 158 s.: şək., cədv.; 21 sm.- 500 nüs.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 4 s.; 21 sm.- Biznesmenin 
bülleteni  26(250)1999.- Kitab tərsinə çevrilmış formada azərb. 
və rus dil. verilib.- Mətn kiril qrafikasındadır.- [1999-67505] 
282.
 
Əmtəə nişanları  və coğrafi göstəricilər haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 21 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 
2(226)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- 
[1999-66980] 
283.
 
Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 40 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 29(253)1999.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 75 nüs.- [1999-67501] 
284.
 
Gömrük rüsumları [Mətn]: Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 27 fevral 1999-cu il, 25 №-li Qərarı.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 24 s.: cədv.; 21 sm.- 
Biznesmenin bülleteni: 10(234)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 300 nüs.- [1999-66975] 
285.
 
Hesablama palatası haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 10 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 34(258)1999.- 
Mətn kiril qrafikasında Azərb. və rus dillərindədir.- Q.yox, nüs. 
yox.- [1999-67508] 

 48
286.
 
Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 12; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 6(230)1999.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-66978] 
287.
 
Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması üçün rüsum [Mətn].- 
B., 1999.- 12 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 37 (261)1999.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-67628] 
288.
 
İmmiqrasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 9 s.; 21 
sm.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-69553] 
289.
 
İnsan hüquqları  və  ədalətli mühakimə. Vətəndaşların 
müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn]: 10 iyun 1997-ci il, № 314-1Q 
qəbul edilmişdir. 5 Oktyabr 1999-cu il tarixli 706-1QD saylı 
AR Qanunu ilə  əlavələr və  dəyişikliklər edilmişdir /"Ümidli 
Gələcək" Gənclər təşkilatı; BP.- B., 1999.- 35 s.; 15 sm.- 
Q.yox, nüs. yox.- [1999-76030]  
290.
 
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn] /N.Belova, 
Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 27 s.; 21 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67895] 
291.
 
"İşçilərin  əmək kitabçasının forması  və onun tərtibi 
qaydaları" haqqında Əsasnamə [Mətn].- B., 1999.- 8 s.; 21 sm.- 
"MINIMAX" Consulting.- Buraxılış  №22.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67869] 
292.
 
Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 12 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 32(256)1999.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.-  Q.yox, 75 nüs.- [1999-67500]  
293.
 
Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B., 1999.- 8 s.; 21 sm.- 
"MINIMAX" Consulting.- Buraxılış  № 24.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-69312] 

 49
294.
 
Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 16 s.; 21 
sm.- Biznesmenin bülleteni: 6(240)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 75 nüs.- [1999-66982] 
295.
 
Gömrük rüsumlarının dərəcələri [Mətn]: Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 25 
s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 33(257)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-67509] 
296.
 
Kredit təşkilatların lisenziyalaşdırılması [Mətn].- B., 
1999.- 20 s.; 21 sm.- 50 nüs.- Biznesmenin bülleteni.- 35 
(259)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- [1999-67629] 
297.
 
Qadın  əməyinin tətbiqi qadağan olunan, əmək  şəraiti 
zərərli və  ağır olan istehsalatların, peşələrin, habelə yeraltı 
işlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [Mətn].- B., 1999.- 
36 s.; 21 sm.- MINIMAX" Consulting.- Buraxılış №28.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67868] 
298.
 
Qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin 
bülleteni, 1999.- 24 s.; 21 sm.- Q.yox, 50 nüs.- [1999-67497] 
299.
 
Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində  bəzi fəaliyyət 
növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 
[Mətn].- B., 1999.- 72 s.; 21 sm.- “MINIMAX" Consulting.- 
Buraxılış № 31.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-67866] 
300.
 
Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və onları verən 
orqanlar [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: 
Biznesmenin bülleteni, 1999.- 8 s.: cədv.; 21 sm.- Biznesmenin 
bülleteni: 5(229)1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 200 
nüs.- [1999-66979] 
301.
 
Lisenziya verilməsi haqqında  Əsasnamə [Mətn].- B., 
1999.- 6 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni 42(266)1999.- 
Q.yox, nüs. yox.- [1999-67626] 

 50
302.
 
Məhkəmə  və hüquq - mühafizə orqanları  işçilərinin 
sığortası [Mətn].- B., 1999.- 5 s.; 21 sm.- Biznesmenin 
bülleteni 41(265)1999.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67627] 
303.
 
Məzuniyyət tarixi üçün orta əmək haqqının 
hesablanması zamanı  nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin 
müəyyən edilməsi və  məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək 
haqqının  əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı.- 
B.: 1999.- 4 s.; 21 sm.- "MINIMAX" Consulting.- Buraxılış № 
25.- (Consulting & Busines jurnalına  əlavə).- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67863]  
304.
 
Müəssisələr haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 20 s.; 21 
sm.- Biznesmenin bülleteni 20(244)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.-  Q.yox, 100 nüs.- [1999-67504]  
305.
 
Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 16 s.; 21 
sm.- 50 nüs.- Biznesmenin bülleteni 30(254)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67511]  
306.
 
Polis haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn] /N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 33 s.; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. 
yox.- [1999-67899] 
307.
 
Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn].- B., 1999.- 24 s.; 21 sm.- MINIMAX" Consulting.- 
Buraxılış № 32.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-67865] 
308.
 
Polis haqqında Qanun.  Əməliyyat-axtarış  fəaliyyəti 
haqqında qanun [Mətn] /hazır. M.Ə.Əliyev, burax. məsul 
E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı  nəşriyyatı, 1999.- 280 
s.: cədvəl;  15  sm.-  Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 10000 
nüs. (cildli).- [1999-68211] 

 51
309.
 
Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.; 21 sm.- 
Q.yox, 100 nüs.- [1999-67498 ]   
310.
 
Sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 16 s.; 21 sm.- 
Biznesmenin bülleteni 17(241)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-67506]   
311.
 
Terrorizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunları [Mətn].- B., 1999.- 13 s.; 21 sm.- 
Biznesmenin bülleteni  39(263)1999.- Q.yox, 50 nüs.- [1999-
67625] 
312.
 
Təbii inhisarlar haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 13 s.; 21 
sm.- Q.yox, 75 nüs.- [1999-69557]  
313.
 
Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 12 s.; 21 
sm.- 50 nüs.- Biznesmenin bülleteni 28(252)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67507]  
314.
 
Torpaq kadastrı  və yerquruluşu haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 16 s.; 21 sm.- Biznesmenin bülleteni: 15 (239)1999.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-66974]  
315.
 
Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
[Mətn].- B., 1999.- 12 s.; 21 sm.- MINIMAX" Consulting.- 
Buraxılış № 23.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-69348]  
316.
 
Vergi, sahibkarlıq və gömrük haqqında Qanunlar, 
normativ-hüquqi aktlar toplusu [Mətn]: 3 hissədə 7 cilddən 
ibarət /burax. məsul. E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 
1999.- Cild I-II.- Hissə I.- 596 s., cədvəl; 21 sm.- Müq.q., 1500 
nüs. (cildli).- [1999-67520]  
317.
 
Veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 20 s.; 21 

 52
sm.- Biznesmenin bülleteni 24(248)1999.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-67510] 
318.
 
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına dair 
normativ hüquqi aktlar /burax. məsul S.İsmayılov.- B.: Azərb. 
Resp. Prezidenti İcra Aparatının ümumi şöbəsinin nəşri, 1999.- 
24 s.; 21 sm.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-67309]  
319.
 
Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn].- B.: Biznesmenin bülleteni, 
1999.- 23 s.; 21 sm.- Q.yox, 100 nüs.- [1999-69556]  
320.
 
Yerli icra hakimiyyəti haqqında  Əsasnamə [Mətn] 
/burax. məsul E.Əfəndiyeva.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1999.- 32 
s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 300 nüs.- 
[1999-70753]  
321.
 
Yerli icra hakimiyyətləri haqqında  Əsasnamə [Mətn] 
/burax. məsul S.İsmayılov; Azərb. Resp. Prezidenti İcra 
Aparatının ümumi şöbəsi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 55 s.; 22 
sm.- Q.yox, 500 nüs.- [1999-67317] 
322.
 
Yerli icra hakimiyyətləri haqqında  Əsasnamə [Mətn].- 
B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67901]  
323.
 
Yerli icra hakimiyyətləri haqqında  Əsasnamə [Mətn]: 
Azərb. Resp. Prezidentinin 1999-cu il 28 sentyabr tarixli 192 
nömrəli fərmanı ilə edilmiş  dəyişikliklər və  əlavələrlə /burax. 
məsul S.İsmayılov; Azərb. Resp. Prezidenti İcra Aparatının 
ümumi  şöbəsi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 63 s.; 22 sm.- Mətn 
kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 800 nüs.- [1999-67617] 
324.
 
Yerli özünüidarəetmə haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericiliyi [Mətn] /Azərb. Resp. Milli 
Məclisi.- B.: Zaman-3, 1999.- 75 s.; 20 sm.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Q.yox, 30000 nüs.- [1999-68328] 
325.
 
Yoxlamalar haqqında [Mətn]: məktub və  əmrlər.- B., 
1999.- 4 s.; 21 sm.- MINIMAX" Consulting.- Buraxılış №29.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67867] 
 

 53
329 Siyasi partiyalar və hərəkatlar 
 
326.
 
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası. Qurultaydan-
qurultaya. 1991-1999-cu illər [Mətn] / tərt. və elmi red. 
M.Zülfüqarlı; video və foto materialların müəl. 
H.G.Məmmədov; naşir Ş.Səlimbəyli; Azərbaycan Milli İstiqlal 
Partiyası.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 216 s., portr., fotoşək.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 1000 nüs.- [1999-67873]
 
327.
 
Azərbaycanın gələcəyi etibarlı  əllərdədir [Mətn]: 
Gəncliyə atalıq qayğısı /Azərb. Resp. Gənclər və  İdman 
Nazirliyi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 152 s., fotoşək.; 21 sm.- 
Q.yox, nüs. yox.- [1999-69989] 
328.
 
Ermənistanın  ərazi iddiaları  nəticəsində yaradılmış 
Qarabağ konfliktinin həlli yolu ilə bağlı Milli Konqres 
Partiyasının müəyyən etdiyi siyasət /İxtiyar  Şirinov; Azərb. 
Resp. Milli konqres partiyasi.- B., 1999.- 20 s., portr.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- [1999-67024] 
329.
 
Əhmədov, R.H.  İkinci həyat [Mətn]: Kommunistin 
düşüncələri /Ramiz Əhmədov.- B.: Asiman,1999.- 320 s., 
portr.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, nüs. yox.- 
[1999-71191] 
330.
 
Forumdan foruma [Mətn]: Azərbaycan Respublikası 
gənclərinin II forumuna həsr olunur /burax. məsul. Azərb. 
Resp. Gənclər və  İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti.- B.: 
Azərbaycan, 1999.- 32 s.; 21 sm. - Q.yox, 3000 nüs.- [1999-
69942] 
 
331.
 
Yeni Azərbaycan Partiyasının  hər bir üzvü 
dövlətimizin, Azərbaycan Prezidentinin siyasətinin həyata 
keçirilməsində mübariz insan, mübariz əsgər olmalıdır: [4 
sentyabr 1999-cu il].- B.: Azərbaycan, 1999.- 96 s.; 16 sm.- 
Q.yox, 500 nüs.- [1999-67431]  
 
 
 

 54
33 İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər 
 
332.
 
Abbasov,  İ. Auditin nəzəri və praktiki problemləri 
[Mətn]:  monoqrafiya /İbad Abbasov; Bakı Biznes un-ti.- B.: 
BBU, 1999.- 226 s.- [BBU kitabxanası] 
333.
 
Alıyev, 
İ.H. Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn] 
/İ.H.Alıyev.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 396 s.- [AEA kitabxanası] 
334.
 
Alıyev,  İ.H.  Qısa iqtisadi lüğət [Mətn]: bazar 
iqtisadiyyatı terminləri /İ.H.Alıyev, C.A.Hüseynov, 
G.Ə.Nağıyeva; elmi red. S.A.İbadov; Bakı Asiya universiteti.- 
B.: Ağrıdağ, 1999.- 96 s.; 20 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 1000 nüs.- [1999-67135]  
335.
 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika 
Komitəsi Müştərək müəssisələrin sənayenin inkişafında 
rolunun artırılması problemləri [Mətn].- B., 1999.- 4 s.; 21 sm.- 
İnformasiya vərəqi  №4 -1999.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., 150 nüs.- [1999-67401]  
336.
 
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar və 
problemlər elmi-praktiki konfransın tezisləri [Mətn]: 25 may 
1999-cu il /red. İ.M.Abbasov; tərt. ed.: A.K.Ələsgərov, 
Z.M.Məmmədova; Bakı Biznes universiteti, ADİİ,  İqtisadi 
islahatlar mərkəzi.- B.: Biznes universiteti, 1999.- 239 s.; 20 
sm.- Mətn kiril qrafikasında Azərb. və rus dillərindədir.- 
Müq.q., 500 nüs.- [1999-68370] 
 
337.
 
Bağırov, D.A. Vergi auditi /Damət Bağırov; elmi red. 
Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Maarif, 1999.- 428 s.; 22 sm.- Bibl.: s. 
420-421.- Mətn kiril qrafikasında Azərb. və rus dillərindədir.- 
Müq.q., 500 nüs. (cildli).-
 [1999-68250]  
338.
 
Əjdərov, T.H. Vergi polisi orqanının yaradılması zərurəti 
və onun fəaliyyətinin  əhəmiyyəti [Mətn] /Təhmasib  Əjdərov; 
red. M.C.Məmmədov.- B.: AzETETİİ, 1999.- 18 s.; 20 sm.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 100 nüs.- [1999-71408]  
339.
 
Əjdərov, T.H. Azərbaycanda sənayenin inkişafına 
yaradılacaq azad iqtisadi zonaların təsir mexanizmləri [Mətn] 

 55
/Təhmasib  Əjdərov; Azərb. Resp. Dövlət elm və texnika 
komitəsi; Azərb. Elmi-tədqiqat elmi-texniki informasiya 
institutu.- B., 2005.- 10 s.; 20 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [1999-
67395]  
340.
 
Əjdərov, T.H. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan 
sənayesinin inkişaf istiqamətləri [Mətn] /Təhmasib  Əjdərov; 
red. A.A.Abdullayev;.Azərb. Resp. Dövlət elm və texnika 
komitəsi; Azərb. Elmi-tədqiqat elmi-texniki informasiya 
institutu.- B.,1999.- 12 s.; 21 sm.- Müq.q., 100 nüs.- [1999-
71412]  
341.
 
Əlirzayev,  Ə.Q. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 
konsepsiyası  və proqramı [Mətn] /Əli  Əlirzayev; məsl. 
F.Q.Maqsudov.- B.: Odlar yurdu, 1999.- 104 s.; 20 sm.- Bibl.: 
s. 104.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 500 nüs.- [1999-
69536]  
342.
 
“Firmadaxili planlaşdırma" fənninin proqramı [Mətn] 
/tərt. ed.: Z.H.Rzayev, Q.S.Süleymanov; Təhsil problemləri 
üzrə Respublika Elmi metodik mərkəz; ADNA.- B., 1999.- 8 
s.; 22 sm.- Bibl.: s. 8. - Mətn kiril qrafikasındadır.- Q.yox, 100 
nüs. [1999-67267]  
343.
 
Hacıyev, R.  Təftiş  və  nəzarət [Mətn] /R.Hacıyev.- B.:  
Maarif, 1999.- 656 s.- [AzTU kitabxanası] 
344.
 
Heydərov, K.F. Gömrük işi, iqtisadi suverenlik və 
təhlükəsizlik [Mətn] /Kəmaləddin Heydərov, T.T.İbrahimov; 
red. A.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Dövlət gömrük komitəsi.- B.: 
Səda, 1999.- 184 s., portr., sxem; 21 sm.- Bibl. s.: 176-178.- 
Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 2500 nüs.- ISBN 5-8687-
4171-4 (cildli).- [1999-70141]  
345.
 
Həsənov, 
Ə.P. Gön-ayaqqabı  və  xəz malları 
əmtəəşünaslığı [Mətn]: dərslik /Ə.P.Həsənov, A.H.Həsənov, 
V.M.Abbasov.- B.: Maarif, 1999.- 368 s.- [AEA kitabxanası] 
346.
 
İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərslik /elmi red.: 
T.S.Vəliyev,  Ə.P.Babayev, M.X.Meybullayev [və b.]; rəy.: 
A.K.Ələsgərov, S.İ.Səfərov; ADİU.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 692 

 56
s.; 24 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- Müq.q., 1500 nüs. 
(cildli).- [1999-68869] 
347.
 
İqtisadiyyat və siyasət [Mətn] /müəl. N.Müzəffərli; 
"İnam" Plüralizm mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1999.- 28 s.; 21 
sm.- (Demokratik bülletenlər seriyasından XXIX).- Müq.q., 
nüs. yox.- [1999-72938]  
348.
 
İsayev, A.S. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı  və 
təşkili [Mətn]: dərs vəsaiti /Ağaheydər  İsayev, S.Ə.Vəzirov; 
red. N.A.Əhmədov; ADNA.- B.: Elm, 1999.- 128 s.; 20 sm.- 
Müq.q., 300 nüs.- ISBN 5-8066-1017-9- [1999-69434] 
349.
 
İsgəndərov, R.Ə. Sahibkarlıq, marketinq və biznes-plan 
tədqiqatları [Mətn] /R.Ə.İsgəndərov.- B.: Elm, 1999.- 180 s.- 
[AzTU kitabxanası] 
350.
 
Kərimov, Ə.İ. Bazar iqtisadiyyatı [Mətn]: Makroiqtisadi 
təhlil /Əbülfət Kərimov; elmi red. F.C.Əliyev; rəy. 
H.A.Xəlilov, M.A.Məmmədov, A.M.Ağayev;.- B.: Elm, 1999.- 
180 s., cədvəl, qrafik; 21 sm.- Mətn kiril qrafikasındadır.- 
Müq.q., nüs. yox.- ISBN 5-8066-1049-7 (cildli).- [1999-67419]  
351.
 
Qafarov,  Ş.S.  İctimai  əmək bölgüsü və onun müasir 
sosial-iqtisadi problemləri [Mətn] /Şamil Qafarov; elmi red.: 
Z.Ə.Səmədzadə, T.Ə.Quliyev; rəy.: T.S.Vəliyev, 
M.X.Meybullayev, H.A.Xəlilov.- B.: Bakı universiteti, 1999.- 
389 s., cədv.; 21 sm.- Bibl. rus dilində: s. 363-381.- Mətn kiril 
qrafikasındadır.- Müq.q., 600 nüs. (cildli).- [1999-67882] 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə