Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Divertikulun ağırlaşmasına şübhə olduqda ilkin olaraq aşağıdakı insturmental müayinələrdən hansı yerinə yetirilməlidir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə11/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

668) Divertikulun ağırlaşmasına şübhə olduqda ilkin olaraq aşağıdakı insturmental müayinələrdən hansı yerinə yetirilməlidir?

A) Mədə-bağırsaq traktının kontrast rentgen müayinəsi

B) Qarın boşluğunun obzor (icmal) rentgenoqrafiyası

C) İrriqoskopiya

D) USM

E) Kolonoskopiya


Ədəbiyyat: В.Т. Ивашкин «Гастроэнтерология национальное руководство» Mockва, 2008, стр.456
669) Soxulcanabənzər çıxıntı hansı bağırsağın rudimenti hesab olunur?

A) Düz bağırsağın

B) Nazik bağırsağın

C) Qalça bağırsağın

D) 12-barmaq bağırsağın

E) Kor bağırsağın


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.109
670) Uzunmüddətli xroniki enterokolit üçün hansı simptomlar xarakterdir?

A) Çəkinin defisiti

B) Ümumi zəiflik

C) Hipoproteinemiya və anemiya

D) Bütün sayılanlar

E) Əmək qabiliyyətinin azalması


Ədəbiyyat: А.Л.Гребенев “Руководство по гастроэнтерологии” 1996, стр.363 (таблица).
671) Xroniki enterokolitdə hansı tam diaqnostik müayinə üsullarıdan istifadə etmək vacibdir?

A) Bağırsaq möhtəviyyatında fermentlərin müayinəsi

B) Rentgenoloji

C) Kolonoskopiya

D) Morfoloji (selikli qişanın biopsiyası)

E) Sadalanan hamısından


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.180-186-187 192.
672) Xroniki enterokolitdə əgər patogen mikroflora yoxdursa hansı müalicəni təyin etmək lazım deyil?

A) B qrup vitaminləri

B) Ferment təsirli preparatları

C) Antibiotikləri

D) Kolibakterin tipli bioloji preparatları

E) Dietaterapiyanı


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.270
673) Nazik və yoğun bağırsağın hansı xəstəliyində ən dəqiq üsul biopsiyadır?

A) Bütün sayılanlar

B) Xroniki enterokolitdə

C) Qeyri-spesifik xoralı kolit

D) Uippl xəstəliyində

E) Kron xəstəliyində


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр. 192-207-210-305-339.
674) Xroniki enterokolitdə mümkün olan ağırlaşmalara nə aiddir?

A) Osteoporoz

B) Hipoxrom xarakterli anemiya

C) Hiperxrom xarakterli anemiya

D) Bütün sayılanlar

E) Disbakterioz


Ədəbiyyat: А.Н.Окороков «Диагностика заболеваний внутренних органов». 1999 г, Т.1. стр.175
675) Bağırsaq disbakteriozu ilə ağırlaşan, xroniki enterokolit üçün hansı sayılmış simptomlar xarakter deyil?

A) İshal


B) Meteorizm

C) Bağırsaq qanaxmasi

D) Qarında ağrılar

E) Avitaminoz


Ədəbiyyat: А.У.Баранов, У.А.Кондрашов «Дисбактериоз и дисбиоз кишки». 2002 г., стр.68
676) Xroniki enterokolitin diaqnozunu əsaslandırmaq üçün hansı metodlar istifadə edilməlidir?

A) Bütün sayılanlar

B) Kolonoskopiya

C) Rentgenoloji

D) Koproloji

E) Morfoloji


Ədəbiyyat: А.Н.Окороков “Диагностика болезней внутренних органов” Т.1 стр.175-200.
677) Psevdomembranoz kolitin törədicisi hansıdır?

A) E.coli

B) Candida albicana

C) Lyamblia intestinales

D) Cl.difficile

E) Staf.aures (S.dysenteriae)


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г.стр.210.
678) Aşağıdakılardan hansı yoğun bağırsağın divarının qişalarına aid deyil?

A) Selikaltı qat

B) Selikli qişa

C) Əzələ qişası

D) Seroz qişa

E) Adventisiya


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко “Клиническая гастроэнтерология” стр.38-39
679) Uippl xəstəliyinin patogenezi aşağıdakılardan hansı variantda təsvir olunub?

A) Bağırsaq motorikasının pozulması

B) Bağırsağın selikli qişasının atrofiyası

C) Bağırsağın membran keçiriciliyini təmin edən fermentlərin çatmamazlığı

D) Bağırsağın selikli qişasının limfotik aparatının blokadası

E) Patogenezi məlum deyil


Ədəbiyyat: А.С.Логинов А.И.Парфенов. «Болезни кишечника» 2000.стр.304
680) Xroniki kolitlərdə diaqnozu təsdiq etməyə nə kömək edər?

A) Bütün sayılanlar

B) Nazik və yoğun bağırsaqların bariumla rentgenoloji müayinəsi

C) Koproloji müayinə

D) Kolonoskopik müayinə

E) Kolonoskopiya zamanı götürülmüş bioptatın müayinəsi


Ədəbiyyat: А.С.Логинов А.И.Парфенов «Болезни кишечника» 2000, стр.151-154-180-192.
681) Divertikulyar xəstəliyində hansı mütəxəssislərlə konsultasiya etmək lazımdır?

A) Cərrah proktoloq

B) Ginekoloq

C) Bütün sayılanlar

D) Ümumi abdominal cərrah

E) Uroloq


Ədəbiyyat: В.Т.Ивашкин,Т.А.Лапина «Гастроэнтерология Национальное руководство 2008 стр.456
682) Yoğun bağırsağın biopsiyası zamanı tapılan hansı göstəricilər xoralı kolitin diaqnozunu təsdiqləyir?

A) Kript absessi

B) Bütün sadalananlar

C) Saxlanılan epitelidə reaktiv hiperplaziya

D) Seçikli qişada iltihabi dəyişikliklər

E) Qədəhəbənzər hüceyrələrin sayının azalması


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, В.А. Яковенко «Клиническая гастроэнтерология» 2001, стр. 629
683) Bağırsağın divertikulyar xəstəliyi hansı xəstıliklərlə differensial diaqnostikası aparılmalıdır?

A) Psevdomembranoz kolit

B) Kəskin appendisit

C) Kolorektal xərçəng

D) Bütün sayılanlar

E) Qıcıqlanmış bagırsaq sindromu


Ədəbiyyat: В.Т.Ивашкин,Т.А.Лапина «Гастроэнтерология Национальное руководство 2008 стр.455-456
684) Kron xəstəliyi zamanı defekasiyadan qabaq olan ağrılar nə ilə əlaqədardır?

A) Appendiksın zədələnməsi ilə

B) Mədənin zədələnməsi ilə

C) Qida borusunun zədələnməsi ilə

D) Nazik bağırsağın zədələnməsi ilə

E) Bağırsağın mənfəzinin hissəvi tutulması ilə əlaqədar olaraq ximusun irəliləməsinin pozulması ilə


Ədəbiyyat: John W.Singleton, Piter Mak-Nelli “Секреты гастроэнтерологии”. 2001г. стр. 405
685) Aşağıdakı xəstəliklərdən hansı yoğun bağırsaq ilə əlaqəsi olmamasına baxmayaraq kolopatiya yaranmasına səbəb ola bilər?

A) Qaraciyər sirrozu

B) Böyrək çatmamazlıgı

C) Bütün sadalananlar

D) Ağır metal duzları

E) Allergik reaksiya


Ədəbiyyat: В.С. Сотников с соавторы «Колоноскопия в диагностике заболеванй толстой кишки» Москва 2006, стр.143
686) Kron xəstəliyi üçün hansı simptom patognomonik xarakter daşıyır?

A) Eyni zamanda qarında olan ağrı və hematoşizis

B) S-reaktiv zülalın qanda artması

C) Qreqerson reaksiyasının müsbət olması

D) Heç bir patognomonik simptom yoxdur

E) Sağ qalça nahiyyəsində palpasiya olunan infiltrat


Ədəbiyyat: John W.Singleton, Piter Mak-Nelli “Секреты гастроэнтерологии”. 2001 г. стр. 403
687) Kron xəstəliyi zamanı düz bağırsaq zədələnməsi müşahidə olunur mı?

A) Düz bağırsaq həmişə zədələnir

B) Düz bağırsaq 60% hallarda zədələnir

C) Düz bağırsaq 90% hallarda zədələnir

D) Düz bağırsaq 10 -11% hallarda zədələnir

E) Düz bağırsaq 30% hallarda zədələnir


Ədəbiyyat: В.С. Сотников с соавторы, «Колоноскопия в диагностике заболевания толстой кишки», 2006, стр.102
688) Aşağıdakılardan hansılar kolonoskopiya üçün mütləq əks göstəriş sayılmır?

A) Anal çat

B) Ürək-damar və ağciyər çatmamazlığının ağır mərhələsi

C) Beyin qan dövranının kəskin pozulması

D) Ürək ritminin pozulması

E) Miokard infarktının kəskin fazası


Ədəbiyyat: В.С. Сотников с соавторы, «Колоноскопия в диагностике заболевания толстой кишки» 2006, стр.30
689) Hansı orqanlar arasında divertikulit xəstəliyi zamanı svişin əmələ gəlməsi xarakterik deyil?

A) Yoğun bağırsaqla mədənin arasında

B) Yoğun bağırsaqla dəri arasında

C) Yoğun bağırsaqla çanaq dibi arasında

D) Yoğun bağırsaqla sidik kisəsi arasında

E) Yoğun bağırsaqla uşaqlıq yolu arasında


Ədəbiyyat: Pitter Mak Nelli «Секреты гастроэнтэрологии» Москва 2005, стр. 471
690) Bu adlardan hansı Kron xəstəliyinin formalara aid deyil?

A) Qranulematoz kolit

B) Qranumelatoz ileit

C) Xroniki enterit

D) Qranulematoz proktit

E) Regioanar enterit


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.333-337
691) Aşağıdakı sayılan müayinə metodlarından hansı qeyri-spesifik xoralı kolit xəstəliyinin diaqnostikasında daha çox əhəmiyyət kəsb edir?

A) Nəcisin mikrobioloji müayinəsi

B) Rektoromonoskopiya

C) İrriqoskopiya

D) Nəcisin gizli qana görə müayinəsi

E) Fizikal


Ədəbiyyat: В.И.Маколкин “Внутренние болезни” 1989, стр.301
692) Kron xəstəliyi zamanı qalça bağırsağın terminal nahiyyəsinin müayinəsində ilk növbədə hansı metoddan istifadə olunur?

A) USM


B) İrriqoskopiya

C) Barium sulfat per os yollo

D) Rektoromonoskopiya

E) Qastroskopiya


Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis «Гастроэнтерология» 2002 г. стр.496.
693) Nəcisi saxlama qabiliyyətinin pozulmasının əsas səbəbləri nədir?

A) Qocalıq dövrü

B) Sinir tənziminin pozğunluğu

C) Bütün sadalananlar

D) Perianal zonanın anatomik zədələnməsi

E) Birləşdirici toxumanın diffuz xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Pitter Mak Nelli «Секреты гастроэнтэрологии» Москва 2005, стр 465
694) Kron xəstəliyi ücün qeyd olunanlardan hansı klinik formaya xas deyil?

A) Xroniki yeyunit

B) Qranulematoz proktit

C) Kəskin yeyunit

D) Kəskin ileit

E) Spastik kolit


Ədəbiyyat: John W.Singleton, Piter Mak-Nelli “Секреты гастроэнтерологии”. 1999 г. стр. 403
695) Kron xəstəliyi cərrahi stasionarda ən çox hansı xəstəliklə dəyişiklik salına bilər?

A) Kəskin xolesistit ilə

B) Mədə xorasının perforasoyası ilə

C) Kəskin appendisitlə

D) Qida borusu xərçəngi ilə

E) Kəskin pankreatit ilə


Ədəbiyyat: John W.Singleton, Piter Mak-Nelli “Секреты гастроэнтерологии”. 1999 г. стр. 403-410.
696) Kron xəstəliyi zamanı cərrahi əməliyyata göstəriş nədir?

A) Toksiki dilatasiya

B) Sadalanların hamısı

C) Ağır Qanaxma

D) Perforasiya

E) Peritonit


Ədəbiyyat: А С Логинов.А.И.Парфенов. «Болезни кишечника» 2000, стр.348.
697) Kron xəstəliyinin hansı kliniki formaları mövcuddur?

A) Qranulyamatoz kolit və qranulyomatoz proktit

B) Yeyunoileit nazik bagırsaq keçməməzliyi sindromu ilə

C) Xroniki yeyunoileit sovrulma pozgunlugu sindromu ilə

D) Kəskın ileit

E) Sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов. «Болезни кишечника» стр.337.
698) Kron xəstəliyi zamanı xolesterinli öd daşlarının əmələ gəlmə mexanizmi hansıdır?

A) Xolestaz

B) Öddə lesitinin konsentrasiyasının azalması

C) Qalça bağırsaqda öd turşularının entero-hepatik sirkulyasiyasının pozulması

D) Hipoxolesterinemiya

E) Hiperxolesterinemiya


Ədəbiyyat: S.P.Z. Treyvis «Гастроэнтерология» 2002 стр.497.
699) Terminal ileit zamanı orqanizmdə hansı əsas vitamin çatışmazlığı baş verir?

A) C


B) B

C) A


D) B1

E) B12
Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов.”Болезни кишечника” стр. 339


700) Kron xəstəliyi və QSXK- nı oxşar əlaməti hansıdır?

A) Düz bağırsağın 100 % zədələnməsi

B) Sistem əlamətlərinin olması

C) Seqmentar tip zədələnməsi

D) Nazik bağırsağın zədələnməsi

E) İnfeksion etiologiya


Ədəbiyyat: Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001 г. стр. 404
701) Yaşı 60-dan çox olan Кron xəstəliyinə tutulmuş xəstəni ilk növbədə hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Xroniki enterit ilə

B) Şüa enteropatiyası ilə

C) QSXK


D) Yoğun bağırsağın xərçəngi və divertikulu ilə

E) Spru ilə


Ədəbiyyat: Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001 г. стр. 404.
702) Immun defisitli şəxslərdə Kron xəstəliyi diaqnozunu təstiq etmək üçün ilk növbədə nəyi inkar etmək lazımdır?

A) Divertirulyoz ilə

B) QSXK

C) Xroniki enterit iləD) Spru ilə

E) Mikobakteriyalı enteriti


Ədəbiyyat: Питер Р. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», 2001 г. стр. 404.
703) Kron xəstəliyinin müalicəsində əsasən hansı preparatlardan istifadə olunur?

A) Medezol

B) De-Nol

C) Penisillin

D) Maaloks

E) Sulfasalazin


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.345.
704) Bağırsaq qanaxmaları zamanı istifadə olunan müayinə hansıdır?

A) Laparoskopiya

B) Anaskopiya

C) USM


D) Irriqoskopiya

E) Kolonoskopiya


Ədəbiyyat: Şirəliyev O. “Endoskopiya müayinələri” Bakı-2004
705) Sulfasalazin hansı ağırlaşmaları vermir?

A) Diareya

B) Qusma

C) Koronar işemiya

D) Toksiki –allergik

E) Meteorizm


Ədəbiyyat: М.Д. Машковский изд. 15 «Лекарственные средства», 2005 г. стр. 837
706) Aşağıdakılardan hansı preparat salazin tərkibli deyil?

A) Mesalazin

B) Pentoza

C) Salofalk

D) Sulfadimetoksin

E) Sulfasalazin


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.345.
707) Hansı kolit növləri var?

A) İnfeksion

B) İşemiya

C) Bütün sayılanlar

D) Spastik kolit

E) Psevdomembranoz


Ədəbiyyat: Гастроэнтерология. Национальное руководство.В.Т.Ивашкин. Т.А.Лапина. 2008. стр.175.
708) Aşağıda sadalananlardan hansı nazik bağırsağın xoşxassəli şişlərinə aid deyil?

A) Hemangioma

B) Limfangioma

C) Mioma


D) Limfoma

E) Lipoma


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г.стр.541.
709) Kron xəstəliyini aşağıdakı xəstəliklərdən hansı ilə differensiasiyası ən çox çətinlik törədir ?

A) Yoğun bağırsağın xərçəngi ilə

B) Qeyri-spesifik xoralı kolitlə

C) Xroniki enterokolit ilə

D) Xroniki pankreat ilə

E) Uippl xəstəliyi ilə


Ədəbiyyat: S.P.L Treyirs « Гастроэнтерология» 2002, стр. 498
710) QİÇS xəstəliyinə tutulmuşlarda hansı mikobakteriya vərəmi törədir?

A) Mikobakterium tuberkulozis

B) Mikobakterium suis

C) Mikobakterium avis

D) Mikobakterium bovis

E) Mikobakterium leprae


Ədəbiyyat: А.Л.Гребенев “Руководство по гастроэнтерологии” Т.3.стр.496.
711) Birincili bağırsaq vərəminə yoluxma hansı yolla baş verir?

A) Limfogen

B) Peroral

C) Hematogen

D) Perinefral

E) Toxumadan


Ədəbiyyat: А.Л.Гребенева “Руководство по гастроэнтерологии” 1996, стр.496
712) Ikincili bağırsaq vərəminə yoluxma hansı yolla baş verir?

A) Peroral

B) Limfogen

C) Hemotogen

D) Perinevral

E) Toxumadan


Ədəbiyyat: А.С.Логинов. “Болезни кишечника” 2000, стр.295
713) Həzm sistemində vərəmin hansı formasına nadir hallarda rast gəlmək olar?

A) Vərəm peritoniti

B) Vərəm mezoadenitzi

C) Yoğun bağırsağın vərəmi

D) İleosekal vərəm

E) Eyni rastgəlmə tezlik olur


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.297
714) İdiopatik meqakolonun diaqnostikasında hansı rentgenoloji əlamət xarakterikdir?

A) Bütün cənbər bağırsağın genişlənməsi və barium sulfat çənbər bağırsaqda 120 saat saxlanılır

B) 12 saat ərzində keçir

C) Evakuasiyanın vaxtı heç bir məna daşımır

D) 1 sutka ərzində

E) Bağırsaqdan tez keçir


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.259 -260
715) QBS zamanı bu pozğunluqlardan hansı özunu ön planda olması ilə xarakterizə olunur?

A) Sorulma

B) Sekretor

C) İfrazat

D) Hormonal

E) Motor-evakuator


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника». 2000 г. стр.572
716) QBS – da üçün ən xarakter simptomokompleks hansıdır?

A) Çoxlu qan qarışmış və selikli nəcis, ağır diareya ilə müşaiyət olunan qarında ağrı

B) Defekasiya aktının pozğunluğu ilə müşaiyət olunan qarında ağrı

C) Başgicəllənmə, huşun itməsi ilə müşaiyət olunan qarında ağrı

D) Qusma ilə müşaiyət olunan qarında ağrı

E) Ağrılı tenezim və ishalla müşaiyət olunan qarında ağrı


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.580
717) Sayılan etioloji faktorlardan hansı qıcıqlanmış bagırsaq sindromunun əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A) Genetik meyillik

B) Keçirilmiş bağırsaq infeksiyaları

C) Bütün sayılanlar

D) Stress vəziyyət

E) Şəxsi xüsusiyyətlər


Ədəbiyyat: В.Т.Ивашкин,Т.А.Лапина «Гастроэнтерология. Национальное руководство» 2008 стр.443
718) QBS üçün xarakterik olmayan simptomu hansıdır?

A) Psixoloji statusunda dəyişiklik olur

B) Gecə vaxtı simptomlar üzə çıxır

C) Ayıq olan dövrdə simptomlar üzə çıxır

D) Periodik, residivləşən gediş

E) Nisbətən çox gənc yaşda xəstələnmə olur


Ədəbiyyat: И.И.Гончарик «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г. стр.254-265.
719) Qəbizliklə gedən QBS hansı qida məsləhətdir?

A) Kələm suyu

B) Düyü

C) Süd


D) Kəpək

E) Kartof


Ədəbiyyat: В.В.Даниленко «Секреты питания» 2005 г., стр.323
720) QBS üçün əsas simptomlar hansılardır?

A) Qəbizlik və qanlı ishal

B) Ağrı, qızdırma, titrətmə

C) Ağrı, çəki və iştahanın itməsi

D) Nəcisin rənginin dəyişməsi

E) Ağrı, qəbizlik və ya ishal


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.580
721) Yoğun bağırsağın qıcıqlanması sindromunda əsas aparıcı simptomlar hansılardı?

A) Rektal qanaxmalar

B) Ürəkbulanma və qusma

C) Qəbizlik və ya ishalla müşayiət olunan qarın ağrısı və köp

D) Bütün sayılanlar

E) Gecə vaxtı ishal


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.580
722) Yoğun bağırsağın qıcıqlanma sindromunun müalicəsi üçün nə istifadə olunur?

A) Refleksoterapiya

B) Sanator-kurort müalicəsi

C) Bütün sayılanlar

D) Dietoterapiya

E) Müalicəvi bədən tərbiyəsi


Ədəbiyyat: И.И.Гончарик «Клиническая гастроэнтерология» 2002 г. стр.260
723) Kəskin divertikulit zamanı hansı instrumental müayinələrin aparılması vacibdir?

A) Rektoromanoskopiya

B) Qarın boşluğu orqanlarının KT-si

C) Kolonoskopiya

D) Qarın boşluğu orqanlarının USM-sı

E) Bütün sayılanlar


Ədəbiyyat: В.Т.Ивашкин,Т.А.Лапина «Гастроэнтерология Национальное руководство 2008.səh.454
724) Xroniki kolit və kolopatiyaların differensial diaqnostikası planında hansı üsulun həlledici əhəmiyyəti var?

A) Kliniki təzahürlər

B) Bütün sayılanlar

C) İrriqoskopiya

D) Kolonoskopiya

E) Histoloji müayinə


Ədəbiyyat: К.С.Казанцев «Дифференциальная диагностика заболеваний внутренних органов» стр.49
725) QBS qəbizliklə qedən formasında terapiyasında rasiona nə daxil edilməlidir?

A) Kələm şirəsi

B) Bütün sayılanlar

C) Kətan toxumaları

D) Buğda kəpəyi

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: В.В.Даниленко «Секреты питания» 2005 г., стр.311
726) Simptomatik qəbizlik hansı xəstəliklərdə rast gəlir?

A) Yoğun bağırsağın xərçəngində

B) Xora xəstəliyində

C) Yoğun bağırsağın divertikulyozunda

D) Hipotireozda

E) Bütün sayılanlarda


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов “Болезни кишечника” стр.95-98
727) QBS rentgenoloji müayidə nə aşkara olunur?

A) Qaustraların sayının artması

B) Seqmentar daralma sahələri

C) Barium passajının gecikməsi və ya surətlənməsi

D) Seliyin artması əlamətləri

E) Bütün sayılanlar


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.581
728) Xroniki enterekolit xəstəliyi zamanı nazik bağırsağın zədələnməsini xarakterizə edən əlamətlər hansıdır?

A) Nəcisin miqdarının çox olması

B) Aşağıdakı əlamətlərin hamısı

C) Hipovitaminoz əlamətləri

D) Arıqlama

E) Anemiya


Ədəbiyyat: В.И.Маколкин “Внутренние болезни” 1989, стр.301
729) Funksional ishalın terapiyasına nə daxildir?

A) Sedativ vasitələr

B) Bütün sayılanlar

C) Büzücülər

D) Antibakterial preparatlar

E) Spazmolitiklər


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов “Болезни кишечника” стр.81-93.
730) İdiopatik meqakolonun əsas simptomlarına nə aiddir?

A) Xroniki qəbizlik

B) Barium sulfatın 120 saata qədər bağırsaqda ləngiməsi

C) Çənbər bağırsagın genişlənməsi

D) Bütün sayılanlar

E) Qarında ağrı


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов “Болезни кишечника” стр.259.
731) Qirşprunnq xəstəliyi hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur?

A) Yoğun bağırsağın divertikulyozu

B) Bütün sayılanları

C) Şaqas sindromu ilə

D) Hipomotor tipli qıcıqlanmış bağırsaq sindromu ilə

E) İdiopatik meqakolon ilə


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов. “Болезни кишечника” 2000, стр.259
732) Qirşprunq xəstəliyinin başlanğıc simptomlarına nə aiddir?

A) Qarnın ölçülərinin böyüməsi (qurbağa qarnı)

B) Bütün sayılanlar

C) Qarnın köpməsi

D) Özbaşına defekasiyanın yoxluğu

E) Görünən peristaltika


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфенов “Болезни кишечника” 2000, стр.258
733) Böyüklərdə Qirşprunq xəstəliyinin diaqnostikası nəyə əsaslanır?

A) Endoskopik (məqsədli biopsiya ilə) müayinənin nəticələrinə

B) Bütün sayılanlara

C) Rentgenoloji müayinənin nəticələrinə

D) Kliniki simptomatikaya

E) Anamnestik göstəricilərinin diqqətlə öyrənilməsinə


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов. “Болезни кишечника” 2000, стр. 258
734) Qirşprunq xəstəliyi üçün daha informativ diaqnostik üsul hansıdır?

A) Radioizotop

B) Nişangahlı biopsiya ilə kolonofibroskopiya

C) Ultrasəsli

D) Rentgenoloji

E) Koproloji


Ədəbiyyat: А.С.Логинов.А.И.Парфенов “Болезни кишечника” 2000, стр258.
735) Aşağıdakı hansı dəyişiklər Qirşprunq xəstəliyini sübut edən rentgenoloji əlamətdirlər?

A) Diametrinin böyüməsi

B) Əlavə ilgəklərin olması

C) Yoğun bağırsağın şöbələrinin genişlənməsi və uzanması

D) Bütün sayılanlar

E) Genişlənmiş şöbələrdə qaustrların yoxluğu


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.258-259.
736) Qirşprunq xəstəliyinin əsas müalicə üsuluna nə aiddir?

A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi

C) Vitaminoterapiya

D) Konservativ

E) Rentgenoterapiya


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.259.
737) Yoğun bağırsağın divertikulyozu ən çox harda rast gəlir?

A) Siqmayabənzər bağırsaqda

B) Enən bağırsaqda

C) Düz bağırsaqda

D) Bütün sayılanlarda

E) Köndələn çənbərdə


Ədəbiyyat: А.С.Логинов, А.И.Парфёнов «Болезни кишечника» 2000 г. стр.507
738) Yoğun bağırsağın divertikulyozunda aşağıdakılardan ən çox rast gələn ağırlaşma hansıdır?

A) Fistulun əmələ gəlməsi

B) Sərbəst perforasiya

C) Şiş əmələ gəlməsi

D) Məhdudlaşmış perforasiya

E) Divertikulit


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко «Клиническая гастроэнтерология» 2001 г. стр.503.
739) Divertikulitin konservativ müalicəsinə nə daxildir?

A) Spazmolitik vasitələr

B) Nəcis ifrazını requlyasiya edən preparatlar

C) Bütün sayılanlar

D) İltihabəleyhinə vasitələr və bioloji preparatlar

E) Pəhriz


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев, А.В.Яковенко «Клиническая гастроэнтерология». 2001 г.стр.503-504.
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə