Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) İlkin laktaza defisiti üçün qidaya 1 st. artıq süd əlavə olunursa hansı əlamət meydana çıxır?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə18/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

1124) İlkin laktaza defisiti üçün qidaya 1 st. artıq süd əlavə olunursa hansı əlamət meydana çıxır?
A) Tezləşmiş duru nəcis və meteorizm (ümumi vəziyyətinin normal olması şərtilə)

B) Diareya, hipotoniya, hipoqlikemiya, taxikardiya

C) Sıyığabənzər nəcis və tremor

D) Meteorizm, diareya, kollaptoid vəziyyət

E) Diareya və hipotoniya
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-5)
1125) İkincili laktaza defisiti üçün nələr xarakterikdir:
A) Hipovitaminoz fonunda yaranması

B) H.pylori erradikasiyasından sonra inkişafı

C) Çoxsaylı zədələnmələr ilə birgə inkişaf etməsi

D) İzolə olunmuş halda inkişafı

E) Autoimmun qastrit fonunda yaranması
Ədəbiyyat: Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-6)
1126) İkincili laktaza defisiti üçün digər intestinal enzimopatiyaların yanaşı olması səciyyəvidir?
A) Heç biri ilə yanaşı səciyyəsi qeyd olunmur

B) Mütləq disaxaridaza defisiti ilə birgə inkişafı

C) Digər intestinal enzimopatiyaların inkişafı mütləqdir

D) Mütləq treqalaza defisiti ilə birgə inkişafı

E) Müəyyən hallarda yanaşı inkişaf qeyd edilir
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-5)
1127) Laktaza defisiti diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Bioptatda patoloji dəyişikliklərə əsasən

B) Empirik

C) ARA İgM, AGA İgM, AEA İgG

D) Nəcisdə spesifik antigenlərin təyini

E) Qanda spesifik anticisimlərin təyini
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-6)
1128) Laktaza defisitində əsas müalicə strategiyası:
A) Plazmaferez

B) Dehidratasion terapiya

C) Ozonoterapiya

D) Steroid terapiya

E) Eliminasion pəhriz
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-6)
1129) Karsinoid şişlərin əsasən inkişafı hansı şöbələr üçün daha xarakterikdir?
A) Duodenum və appendiks

B) Yoğun bağırsağın bütün şöbələri

C) İleum və colon descendens

D) Appendiks və ileum

E) Pankreas, colon transversum və rectum
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-7)
1130) Karsinoid şişlər digər hansı şöbələrdən inkişaf edə bilər?
A) Timus vəzisi

B) Baş beyin

C) Həzm aparatının istənilən şöbəsi, pankreas, bronxlar

D) Qan yaradıcı orqanlar

E) Sümük toxuması
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-7)
1131) Karsinoid şişlər hansı qrup şişlərə aiddir?
A) Adenokarsinoma

B) Maltoma

C) Epitelial

D) Qarışıq

E) Yastı hüceyrəli
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-7)
1132) Karsinoid şişlər nəyə daha çox meyillidirlər?
A) Metastaz verməyə

B) Heç bir fəsadlaşma qeyd olunmur

C) Xoş xassəlidirlər

D) Leykozun inkişafına səbəb olur

E) Limfoleykozla ağırlaşır
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-7)
1133) Karsinoid şişlərin əsas xüsusiyyətlərindən birini qeyd edin:
A) Angiotenzin-renin sisteminə mənfi təsir

B) Proteinuriya

C) Kreatininin səviyyəsinin artması

D) Endokrin pozğunluqlar

E) Qana bioloji aktiv maddələrin sürətlə ifrazı
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-7)
1134) Karsinoid şişlərin xəstədə narahatçılıq yaradan əsas klinik əlamətləri:
A) Osteoparoz, diareya

B) Eritema və qəbizlik

C) Osteomalyasiya, qəbizlik

D) Eritema və diareya

E) Hipertonik kriz, diareya
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-8)
1135) Karsinoid şişlər zamanı eritemanın yayılmış şaxələri:
A) Yuxarı ətraflar

B) Aşağı ətraflar

C) Bütün gövdə nahiyəsi

D) Yalnız kürək əzələləri nahiyəsi

E) Boyun-üz, döş
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-8)
1136) Karsinoid şişlər zamanı eritemanın davam etmə müddəti:
A) Bir neçə saniyə

B) Bir neçə gün

C) Bir aya qədər müddət

D) Eritema daimidir

E) Bir neçə dəqiqədən bir neçə saata qədər
Ədəbiyyat: Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-8)
1137) Karsinoid şişlər zamanı uzunmüddətli eritemada dərinin rəngi:
A) Çəhrayı-sianotik çalar

B) Yaşılımtıl-sianotik çalar

C) Bürünc-sianotik çalar

D) Sarımtıl-sianotik çalar

E) Tünd bənövşəyi-sianotik çalar
Ədəbiyyat: Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-8)
1138) Karsinoid şişlər zamanı diareyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi:
A) Müxtəlif biostimulyatorların pankreas axacaqlarına təsiri

B) Kallikreinin təsiri nəticəsində biliar axarların diskineziyası

C) Kreatininin təsiri nəticəsində bağırsağın hipermotor aktivliyi

D) Aldosteronun təsiri nəticəsində yoğun bağırsağın hipomotorikası

E) Serotoninin təsiri nəticəsində nazik bağırsağın hipermotorikası
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-9)
1139) Karsinoid şişlər zamanı abdominal ağrının yaranma mexanizmi:
A) Mədə-bağırsaq traktının kəskin işemiyası, yoğun bağırsaqda xoralaşma

B) Pankreasın kəskin işemiyası, pankreatonekroz

C) Əsasən peritonun qıcıqlanması nəticəsində meydana gəlir

D) İlkin spastik xarakter daşıyır, sonradan mədə-bağırsaq traktının selikli qişasının xoralaşması və inkişaf edən şişlə bağırsağın stenozlaşması

E) Nazik bağırsaqda sürətlə artan şişin nəticəsi
Ədəbiyyat:Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-9)
1140) Karsinoid şişlərin inkişafı dövründə hansı fəsadlaşmalar ola bilər?
A) Kəskin böyrək çatmamazlığı

B) A.renalis və mezenterial damarların kəskin tromboemboliyası

C) Abdominal aortanın kiçik kalibrli damarlarının emboliyası

D) Qanaxmalar və bağırsaq keçməməzliyi

E) Heç bir fəsadlaşma olmur
Ədəbiyyat: Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-10)
1141) Karsinoid şişlərin digər fəsadlaşmalarına aiddir:
A) Autoimmun hepatitin inkişafı, kaxeksiya

B) Pernisioz anemiya, kaxeksiya

C) Poliqlandulyar çatmamazlıq, ürək çatmamazlığı, qlomerulonefrit

D) Qaraciyərə və digər orqanlara metastazlar, kaxektik sindrom

E) Mieloblast proseslər, kaxeksiya, II tip şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Ж.Д.Кобалава, С.В.Моисеев, В.С. Моисеев. Основы внутренней медицины (под редакцией акад. РАМН В.С.Моисеева), Москва ГЭОТАР-Медия, 2014, səh. 555 (A-10)
1142) Qasrtoenterologiyada vizualizasiya müayinə üsullarına hansı aid deyil?
A) Kolonoskopiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Kontrastlı rentgen müayinəsı

D) Qida borusundan elektrofizioloji müayinə

E) Maqnit rezonans tomoqrafiya
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев, С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 525
1143) Mədə-bağırsaq sistemin xəstəliklərinin kliniki təzahürlərindən deyil:
A) Fiziki gərginlik zamanı döş sümüyü arxasında yanma hissi, təngnəfəslik

B) Ürəkbulanma, qusma

C) Döş sümüyü arxasında yanma hissi ilə müşahidə olan disfagiya

D) Disfagiya, dispepsiya

E) Qarın ağrısı, diareya
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр. 526-528
1144) Disfagiya simptomu hansı kliniki əlamətlərlə səciyyələnir?
A) Ürəkbulanma

B) Mədə möhtəviyyatının ağız boşluğuna atılması

C) Hipersalivasiya

D) Yeməkdən dərhal sonra epiqastral nahiyədə ağrı

E) Qidanı udarkən döş sümüyü arxasında ağrı, epiqastral nahiyədə xoşagəlməz hiss
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526.
1145) Disfagiya aşağıdakılardan hansının klinik əlaməti deyil?
A) Aortanın anevrizması

B) Qastrit

C) Mədənin kardial hissəsinin adenokarsinoması

D) Reflüks - ezofagit

E) Böyük diafraqmal qida boru ətrafı yırtığı
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526.
1146) Disfagiya aşağıdakılardan hansının klinik əlaməti deyil?
A) Mədənin kardial hissəsinin adenokarsinoması

B) Dermatomiozit

C) Hipotireoz

D) Mediastinal şiş

E) Aortanın anevrizması
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1147) Aşağıdakı kliniki vəziyyətlərdən hansı disfagiya ilə müşahidə olunmur?
A) Sistem sklerodermiya

B) Qida borusunun funksional zədələnməsi

C) Dermatomiozit

D) Parkinson xəstəliyi

E) Aortanın anevrizması
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526; 529
1148) Qarın boşluğunda əmələ gələn ağrı aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar deyil?
A) Ürəyin işemik xəstəliyi

B) Berxave sindromu

C) Bağırsaq divarının izafi gərilməsi

D) Peritonun iltihabı

E) Divararalığı emfizeması
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526, 538
1149) Aşağıdakılardan hansı qarın boşluğunda əmələ gələn ağrının səbəblərindən deyil?
A) Bağırsaq damarlarının işemiyası

B) Perikardit

C) Bağırsaq divarının izafi gərilməsi

D) Qaraciyər kapsulunun gərilməsi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1150) Qarın boşluğunda əmələ gələn ağrı aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar deyil?
A) Mediastinal şiş

B) Mədənin xora xəstəliyi

C) Stranqulyasiya ilə əlaqədar bağırsağın işemiyası

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Damarların okklüziyası ilə əlaqədar bağırsağın işemiyası
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1151) Mədə və 12-barmaq bağırsağın zədələnməsi ilə bağlı ağrının xarakterik lokalizasiyası haradadır?
A) Göbək ətrafı nahiyədə

B) Göbək ətrafı nahiyədən bir qədər sağa

C) Sağ qabırğaaltı nahiyədə

D) Epiqastriumda və orta xətdən bir qədər sağa

E) Epiqastriumda və orta xətdən bir qədər sola
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1152) Pankreatik ağrıların lokalizasiyası haradadır?
A) “Kəmər” şəklində yayılmış xarakterli sola irradiasiya olmaqla epiqastriumda

B) Göbək ətrafı nahiyədə

C) Sağ qabırğaaltı nahiyədə

D) Sol körpücük sümüyə və çiyinə irradiasiya olmaqla epiqastriumda

E) Göbək ətrafı nahiyədədən bir qədər sağa
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1153) “Kəmər” şəklində yayılmış xarakterli sola irradiasiya olmaqla epiqastriumda əmələ gələn ağrıya hansı kliniki vəziyyət səbəb ola bilər?
A) Mədəaltı vəzin zədələnməsi

B) Ürəyin işemik xəstəliyi

C) Qastroezofageal reflüks xəstəliyi

D) 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

E) Reflüks-ezofagit
Ədəbiyyat: Кобалава Ж.Д., Моисеев С.В., Моисеев В.С., «Основы внутренней медицины», 2014, стр.526
1154) Qida qəbulundan sonra əmələ gələn ağrı hansı kliniki vəziyyət üçün səciyyəvi deyil?
A) Reflüks-ezofagit

B) Funksional pozulmalar

C) Pankreatit

D) Mədə xərçəngi

E) Mədənin xora xəstəliyi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1155) Yağlı qida qəbulu ilə əlaqədar ağrı hansı üçün xarakterikdir?
A) Öd kisə xəstəliyi

B) 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

C) Kəskin ezofagit

D) Nazik bağırsağın distal hissəsinin patologiyası

E) Mədə xərçəngi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1156) Abdominal ağrının defekasiyadan sonra yüngülləşməsi hansı xəstəlik üçün xasdır?
A) Nazik bağırsağın distal hissəsinin patologiyası

B) Funksional pozulmalar

C) Mədə xərçəngi

D) 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

E) Siqmoidit
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1157) Defekasiyadan sonra abdominal ağrının yüngülləşməsi əlamətidir:
A) Hiperlipidemiyanın

B) Yoğun bağırsağın patologiyasının

C) Pankretitin

D) Öd kisə xəstəliyinin

E) Mədədə neoplastik prosesin
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1158) Yoğun bağırsaqda patoloji prosesinin kliniki əlaməti olan ağrını fərqləndirən xüsusiyyət:
A) Ağrının “açqarına” əmələ gəlməsi

B) Ağrının defekasiyadan sonra güçlənməsi

C) Ağrının defekasiyadan sonra yüngülləşməsi

D) Ağrının qida qəbulundan 2 saat sonra artması

E) Ağrının yağlı qida qəbululu ilə bağlı artması
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1159) Abdominal ağrını müşaiyət edə bilən simptomlardan deyil:
A) Anoreksiya

B) Aerofagiya

C) Qəbizlik

D) Bədən kütləsinin azalması

E) Hərarətin enməsi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1160) Anoreksiya və bədən kütləsinin azalması ilə müşayiət olunan abdominal ağrı nədən şübhələnməyə əsas verir?
A) Yoğun bağırsağın obstruktiv prosesindən

B) Hiperlipidemiyadan

C) Öd kisə xəstəliklərindən

D) Mədədə neoplastik prosesdən

E) Periodik xəstəlikdən
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1161) Abdominal ağrının anoreksiya və bədən kütləsinin azalması ilə müşaiyət olunması şübhələnməyə əsas verir:
A) Diabetik ketoasidozdan

B) Düyünlü periarteriitdən

C) Funksional pozulmalardan

D) Xolelitiazdan

E) Mədənin xoşxassəli xorasından
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1162) Yoğun bağırsaqda obstruktiv prosesin ehtimal olunmasının kliniki təzahüründəndir:
A) Qəbizliklə müşaiyət olunan qarın ağrısı

B) Ağrının “açqarına” əmələ gəlməsi

C) İshalla qəbizliyin növbələşməsi

D) Merisizm

E) İshalla müşaiyət olunan qarın ağrısı
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1163) Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostik metodlarından deyil:
A) Laparoskopiya

B) Qanın, sidiyin və nəcisin laborator testləri

C) Histeroskopiya

D) Dəyişilmiş toxumaların biopsiyası ilə endoskopiya

E) Kontrastlı rentgen müayinəsı
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1164) İnstrumental müayinə metodlarından mədə-bağırsaq xəstəliklərinin təyinində rol oynamır:
A) İrriqoskopiya

B) Elektromioqrafiya

C) Dəyişilmiş toxumaların biopsiyası ilə endoskopiya

D) Abdominal parasentez

E) Laparotomiya
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527; Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л., «Гастроэнтерология. Национальное руководство», 2008, стр.37, стр.169.
1165) Xroniki peritonitin kliniki əlaməti olan abdominal ağrının (bəzən assitlə) səbəbidir:
A) Vərəm

B) Helikobakter pylori infeksiyası

C) Appendisit

D) Pankreonekroz

E) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1166) Müxtəlif lokalizasiyalı, xarakterli və yaranma mexanizmi ilə residivləşən abdominal ağrı rast gəlinmir:
A) Şenleyn-Henox xəstəliyində

B) Sistemli qurd eşənəyində

C) Düyünlü periarteriitdə

D) Periodik xəstəlikdə

E) Xolelitiazda
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
1167) Qarın boşluğunun müxtəlif hissələrində ağrı var. Adətən ağrı defekasiyanın pozulması ilə müşahidə olunur. Bir qayda olaraq 30 yaş qadınlarda rast gəlinir. Verilmiş simptomlar hansı bəndə münasibdir?
A) Xroniki xolesistit

B) Düyünlü periarteriit

C) Qıcıqlanmış yoğun bağırsaq

D) Xroniki peritonitE) Nazik bağırsağın distal hissəsinin patologiyası
Ədəbiyyat: Ж.Д. Кобалава, С.В. Моисеев, В.С. Моисеев, «Основы внутренней медицины», 2014, стр.527
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin