Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Aşağıda sadalanan faktorlardan hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə9/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

525) Aşağıda sadalanan faktorlardan hansı pankreatitlərin inkişafına səbəb ola bilər?

A) Sadalananların hamısı

B) Hepatit B

C) İnfeksion parotit

D) Əqrəb dişləməsi

E) Hiperparatireoz


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 262
526) Kəskin pankreatitdə qan zərdabında radioimmun metodla təyin edilən hansı fermentin yüksəlməsi ən spesifik diaqnostik marker sayılır?

A) Fosfolipaza A

B) Amilaza

C) Tripsin

D) Lipaza

E) Ximotripsin


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 374
527) Hiperamilazemiya, pankreatitlər istisna olmaqla, daha hansı xəstəliklərdə rast gələ bilər?

A) Ağciyər patologiyalarında

B) Yumurtalıq kistlərində

C) Sadalananların hamısında

D) Tüpürcək vəzi patologiyalarında

E) Nazik bağırsaq xəstəliklərində


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 373
528) Kəskin pankreatitdə ağırlıq dərəcəsinin göstəricisi hansıdır?

A) Ağciyər çatmamazlığı

B) Böyrək çatmamazlığı

C) Şok


D) Sadalananların hamısı

E) Mədə-bağırsaq qanaxması


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 379
529) Renson kriteriyasına görə kəskin pankreatitin ağırlıq dərəcəsini təyin etmək üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

A) 12 saatdan az olmayaraq

B) 48 saatdan az olmayaraq

C) 24 saatdan az olmayaraq

D) 1 həftədən az olmayaraq

E) 72 saatdan az olmayaraq


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 375
530) Pankreatitlərin inkişafında hansı infeksion amillərin rolu var?

A) Parazitlər

B) Helmintlər

C) Sadalananların hamısı

D) Bakteriyalar

E) Viruslar


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 372
531) Bu şişlərdən hansı daha xoşxassəli hesab olunur?

A) Qlükaqonoma

B) Somatostatinoma

C) İnsulinoma

D) VİP-oma

E) Qastrinoma


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 388
532) Kəskin pankreatitin ağır formalarında proqnozu pisləşdirən risk faktorları hansılardır?

A) Ahıl yaş dövrü

B) Sadalanların hamısı

C) Hipotenziya

D) Hiperqlikemiya

E) Ağciyər patologiyaları


Ədəbiyyat: Белoусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жаков « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 387
533) Sekretin-Pankreozimin testinin keçirilməsinə göstəriş hansıdır?

A) Mədaltı vəzin psevdokistozu

B) Mədəaltı vəzin xərçəngi

C) Sadalananların hamısı

D) Obstruktiv xroniki pankreatit

E) İltihabi xroniki pankreatit


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, səh. 299
534) Xroniki pankreatitdə nəcisdə hansı fermentin təyini yüksək informativ əhəmiyyət kəsb edir?

A) Amilaza

B) Elastaza

C) Fosfolipaza

D) Lipaza

E) Tripsin


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 394
535) Kəskin pankreatitdə ilk saatlarda diaqnozu təsdiq etmək üçün spesifik marker hansıdır?

A) Lipaza

B) Ximotripsin

C) Elastaza

D) Amilaza

E) Tripsin


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 273
536) Xroniki pankreatitdə xəstələrin neçə faizində ağrı sindromu olmur?

A) 25 % - ində olmur

B) 70 % - ində olmur

C) 50 % - ində olmur

D) 15% - ində olmur

E) 100 % - ində olmur


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 382
537) Bunlardan hansı kəskin pankreatitin metabolik fəsadlarına aid deyil?

A) Hiperqlikemiya

B) Hipoalbuminemiya

C) Hipokalsemiya

D) Hipertriqliseridemiya

E) Hiponatriemiya


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 380
538) Kəskin pankreatitin sistem fəsadlarına hansı simptom aid deyil?

A) Kəskin respirator disstres sindrom

B) Böyrək funksiyasının pozulması

C) Diareya

D) Hipotenziya

E) Mədə-bağırsaq qanaxması


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 379
539) Kəskin pankreatitdə kollaps olarsa, hemodinamik göstəricilərin monitorinqi üçün katetr hara qoyulmalıdır?

A) Dirsək venasına

B) Qapı venasına

C) Körpücükaltı venaya

D) Mərkəzi venaya və ya ağciyər arteriyasına

E) Bud venasına


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 379
540) Mədəaltı vəzin qan təchizatında hansı arteriyalar iştirak edir?

A) Qara ciyər, dalaq və yuxarı müsariqə arteriyası

B) Qara ciyər arteriyası

C) Yuxarı müsariqə arteriyası

D) Qara ciyər və dalaq arteriyası

E) Dalaq arteriyası


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 352
541) Kəskin pankreatitdə xəstənin diabetik komaya düşmə ehtimalı hansı dərəcədədir?

A) 25%


B) Nadir hallarda

C) 100%


D) Heç vaxt

E) 50%
Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 353


542) Bu simptomlardan hansı kəskin pankreatitə xasdır?

A) Sitkovski simptomu

B) Sadalaların hamısı

C) Şetkin- Blumberq simptomu

D) Rovzinq simptomu

E) Kert simptomu


Ədəbiyyat: "Руководство для врачей скорой помощи" Медицина 1989. səh 217
543) Bu simtomlardan hansı kəskin pankreatitə aid deyil?

A) Rozvinq

B) Meyo - Robson

C) Voskresenski

D) Heç biri

E) Kert
Ədəbiyyat: "Руководство для врачей скорой помощи" Медицина 1989. səh 219


544) Kəskin pankreatitdə bu analgetiklərdən hansı istifadə olunmur?

A) Fentanil

B) Analgin

C) Promedol

D) Morfin

E) Baralgin


Ədəbiyyat: А.Н.Окороков "Лечение болезней внутренных органов". Москва 2000. səh 452
545) Xroniki pankreatitin kəskinləşmə dövrünün müalicəsində bu preparatlardan hansını istifadə etmək olar?

A) Sadalanların hamısını

B) Baralgin

C) Novokain

D) No-şpa

E) Qastrosepin


Ədəbiyyat: А.Н.Окороков "Лечение болезней внутренных органов". Москва 2000. səh 450-451
546) Mədəaltı vəzi hansı fəqərələr səviyyəsində yerləşir?

A) I-II döş fəqərəsi

B) III-IV döş fəqərəsi

C) I-II bel fəqərəsi

D) III-IV bel fəqərəsi

E) III-V döş fəqərəsi


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 351
547) Bu testlərdən hansı malabsorbsiya sindromu üçün məqbul sayılır?

A) Qlükozaya tolerantlıq testi

B) Laktozaya tolerantlıq testi

C) D- ksiloza ilə test

D) Yogun bagirsagin rentgen müayinəsi

E) Şillinq testi


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 629-651
548) Kəskin pankreatitdə göstəriş olarsa bu prosedurlardan hansını etmək olar?

A) Ağ ciyərin suni ventilyasiyasi

B) Endoskopik papillotomiya

C) Sadalanların hamısını

D) Qan köçürmə

E) Hemodializ, peritoneal dializ


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 360
549) Bu faktorlardan hansı uşaqlarda xroniki pankreatitin inkişaf etməsinə səbəb ola bilər?

A) Keyfiyyətsiz qidalanma

B) A-antitripsin çatmamazlığı

C) Mukovisidoz

D) Çoxlu aspirin qəbulu

E) Sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 362
550) Xroniki pankreatit zamanı aşağıda göstərilənlərdən hansı ağrının səbəbi ola bilməz?

A) Psevdoksitlər

B) Perifokal iltihab

C) Prufoz diareya

D) Perinevral iltihab

E) Pankreas və öd axarlarının obstruksiya və dilatasiyası


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 363
551) Bu xəstəliklərin hansında mədə-bağırsaq qanaxmaları ola bilər?

A) Qeyri-spesifik xoralı kolitdə

B) Qara ciyər sirrozunda

C) Hamısında

D) Xroniki pankreatitdə

E) 12 barmaq bağırsaq xorasında


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 367
552) Xroniki pankreatitin müalicəsində hansı tədbir düzgün deyil?

A) Ağrı sindromunun götürülməsi

B) Ekzokrin və endokrin çatmamazlığın korreksiyası

C) Alkoqoldan imtina

D) Təmizləyici imalə

E) Pəhrizə əməl olunması


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенkо "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 367
553) Ağır gedişli xroniki pankreatitdə bu əlamətlərdən hansı rast gəlir?

A) Diareya

B) Hiperqlikemiya

C) Bədən çəkisinin itməsi

D) Sadalanların hamısı

E) Allergik reaksiyalara meyillilik


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 281
554) Xroniki pankreatitin kəskin həmlələrində hansı simptomlar müsbət olur?

A) Sadalanların hamısı

B) Koxer

C) Sitkovski

D) Meyo-Robson, Qriqoryevski-Müssi

E) Rovzinq


Ədəbiyyat: П.Я. Григорьев, А.В. Яковенко "Клиническая гастроэнтерология" Москва, 2001. səh 282
555) Karsinoid sindromunda hansı laborator müayinələr aparılır?

A) Qanda serotonin və sidikdə 5 hidroksiindol-sirkə turşusunun təyini

B) Qanda dopaminin təyini

C) Qanda qələvi fosfotazanın təyini

D) Sidikdə amilazanın təyini

E) Qanda şəkərin təyini


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д.Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 401
556) Aşağıda göstərilən cərrahi əməliyyatlardan hansı daha çox post-operasion pankreatitin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A) Böyrəklərdə olan əməliyyatlar

B) Beyində olan əməliyyatlar

C) Qara ciyərdə olan əməliyyatlar

D) Ürəkdə olan əməliyyatlar

E) Mədə və öd yollarında olan əməliyyatlar


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 263
557) Pankreatitin hansı variantında şəkərli diabetın inkişaf etmə ehtimalı yüksəkdir?

A) Xroniki kalsifikasiya olunmuş pankreatitdə

B) Hər birində

C) Xroniki obstruktiv pankreatitdə

D) Kəskin pankreatitdə

E) Xroniki iltihabi pankreatitdə


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 285
558) Kəskin pankreatitdə və xroniki pankreatitin kəskinləşmə dövründə sarılığın əmələ gəlmə səbəbi nədir?

A) Sadalanların hamısı

B) Papillit

C) Ümumi öd axarının öd daşı ilə mexaniki tıxanması

D) Ümumi öd axarının mədəalı vəzinin ödemli başı ilə sıxılması

E) Öd axarlarının iltihabi prosesi


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 287
559) Bu simptomlardan hansı pankreatitə aiddir?

A) Qrey-Turner

B) Mondor

C) Xoltşdedt

D) Sadalanların hamısı

E) Leqerlef


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 286
560) Amilazo- Kreatinin klirensi normada nə qədər olmalıdır?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 1
Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 293


561) Pankreatitin müalicə tədbirləri nəyə əsaslanır?

A) Patogenik xüsusiyyətlərinə

B) Ağırlıq dərəcəsinə

C) Hər birinə

D) Gedişinə

E) Formasina


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 313
562) Pankreatitlərdə müalicə taktikası göstərilənlərdən hansına əsaslanır?

A) Hər birinə

B) Səbəblərin aradan qaldırılmasına

C) Ağrı sindromunun götürülməsinə

D) Endokrin və ekzokrin çatmamazlığın korreksiyasına

E) Fəsadların müalicəsinə


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 314
563) Pankreatitdə ağrı sindromunu götürmək üçün hansı dərman vasitələrindən istifadə edərdiniz?

A) Spazmolitiklərdən

B) Antidepressantlardan

C) Hər birindən

D) Periferik və mərkəzi tipli analgetiklərdən

E) Periferik analgetiklərdən


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 314
564) Keçirilmiş kəskin pankreatitdən sonra xəstə neçə müddət pəhriz saxlamalıdır?

A) 1 ay


B) 1 il

C) Ömürlük

D) 6 ay

E) 3 ay
Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 316


565) Xəstəyə, “Kəskin pankreatit; öd yollarının hipertonik tipli diskineziyası” diaqnozu qoyulmuşdur. 3 günlük aclıqdan sonra xəstəyə bu qidalardan hansını təyin etmək məqsədəuyğun deyil?

A) Bir günlük kefir

B) Herkules sıyığı

C) İtburnu dəmləməsi

D) Kartof püresi

E) Duzsuz kəsmik


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 316
566) Biliar mənşəli pankreatitlərin patogenezində hansı faktorlar iştirak edir?

A) Mədəaltı vəzinin parenxima və axacaqlarının zədələnməsi

B) Duodenal möhtəviyyyatın intrapankreatik reflyuksu

C) İşemik faktor

D) Sadalanan bütün faktorlar

E) Pankreas və limfa axacaqlarının obstruksiyası


Ədəbiyyat: И.И Дегтярева « Клиническая гастроентерология» Москва 2004, səh 262
567) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsində istifadə olunan bu preparatlardan hansı selektiv M1- xolinoreseptorların blokatoruna aiddir?

A) Platifillin

B) Atropin

C) Metasin

D) Buskopan

E) Qastrosepin


Ədəbiyyat: А.Н. Окороков "Лечение болезней внутренных органов" Москва 2000, səh 450
568) Xroniki pankreatitin müalicəsində bunlardan hansı seçim preparatıdır?

A) Panzinorm forte

B) Heç biri

C) Kreon

D) Festal

E) Hər üçü


Ədəbiyyat: А.Н. Окороков "Лечение болезней внутренных органов" Москва 2000, səh 460
569) Kəskin pankreatitdə qan zərdabında amilazanın səviyyəsi hansı müddətə yüksək qala bilər?

A) 1 həftə

B) 15 gün

C) 1-3 gün

D) 1 ay

E) 6 ay
Ədəbiyyat: Белoусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жаков « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 387


570) Kəskin pankreatitdə xəstəyə aclıq təyin olunur. Neçə gündən sonra, xəstəyə parenteral qidalanma təyin oluna bilər?

A) 24 saatdan sonra

B) Bir həftədən sonra

C) 2 sutkadan sonra

D) 10 gündən sonra

E) 12 saatdan sonra


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 319
571) Kompyuter Tomoqrafiyası metodu ilə mədəalti vəzinin hansı patologiyalarını aşkara çıxarmaq mümkündür?

A) Yalançı kistləri

B) Absesləri

C) İltihabın ağırlıq dərəcəsini

D) Toxuma nekrozunu

E) Sadalananların hamısını


Ədəbiyyat: Питер Мak Нелли "Секреты гастроентерологии" 2001, səh 374
572) Kəskin pankreatinin müalicəsində bu preparatlardan hansından istifadə etmək olar?

A) Hamısından

B) Atropindən

C) Omeprazoldan

D) Famotidindən

E) Noşpadan


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 321
573) Kəskin və xroniki pankreatitlərin müalicəsində bu preparatlardan hansından istifadə etmək olar?

A) Metilurosildən

B) Hamısından

C) Reopoliqlukindən

D) Trentaldan

E) Heparindən


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004,səh 326
574) Kəskin pankreatitlərdə və xroniki residivləşən pankreatitin kəskinləşməsində aşağıdakı fəsadlardan hansına rast gəlmək olar?

A) Hiperqlikemiyaya

B) Kardiopatiyaya

C) Hipoqlikemiyaya

D) Qlukozuriyaya

E) Hamısına


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 287
575) Kəskin və xroniki pankreatitlərdə sarılığın rastgəlmə ehtimalı neçə faizdir?

A) 100 %


B) Rast gəlmir

C) Yalnız qocalarda

D) 50 %

E) 10-30 %


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 287
576) Xroniki pankreatitdə ağrının lokalizasıyası əsasən harada olur?

A) Qarının aşağı sol hissəsində

B) Qarının orta və sol yuxarı hissəsində

C) Qarının orta hissəsində

D) Qarının sağ və sol yuxarı hissəsində

E) Döş qəfəsində


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 288
577) Xroniki pankreatitdə hansi fəsadlara rast gəlmək olar?

A) Mədə bağırsaq qanaxmalarına

B) Splenomeqaliyaya

C) Aşağı ətrafların tromboflebitinə

D) Kardiovaskulyar pozğunluqlar

E) Hamısına


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh289
578) Xroniki pankreatitdə hansi fəsadlara rast gəlmək olar?

A) Döş və qarın boşluğuna seroz maye yığılmasına

B) Hamısına

C) Dalaq venasının trombozuna

D) Atereleskleroza

E) Miokard infarktına


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 289
579) Mədəaltı vəzinin palpasiyası Qrott metodu ilə bədənin hansı vəziyyətlərində aparıla bilər?

A) Bədənin hansı vəziyyətdə olmasının əhəmiyyəti yoxdur

B) Ayaqları yığılmış vəziyyətdə

C) Yarımoturaq vəziyyətində

D) Uzanmış vəziyyətdə arxası üstə, sağ böyrü üstə və ayaq üstə

E) Sol böyrü üstə


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 289
580) Pankreatitlərdə bunlardan hansı müayinə materialı ola bilər?

A) Tüpürcək

B) Duodental möhtəviyyat

C) Qan


D) Peritoneal möhtəviyyat

E) Hamısı


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 290
581) Pankreatik sekresiyanın hansı tipləri var?

A) Hipersekretor tipli

B) Aşağıda sadalananların hamısı

C) Duktulyar tipli

D) Obturasion tipli

E) Hiposekretor tipli


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 299
582) Biliar mənşəli kəskin pankreatit həmlələrində antibiotiklərdən hansını istifadə etmək olar?

A) Hamısından

B) Ftorxinolonlardan

C) Karbapenemlərdən

D) Yarımsintetik penisillinlərdən

E) Sefalosporinlərdən


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 327
583) Pankreasın hansı xəstəliyində şəkərli diabetin inkişaf etmə ehtimalı yüksəkdir?

A) Pankreas vərəmində

B) Kəskin pankreatitdə

C) Xroniki obstruktiv pankreatitdə

D) Xroniki kalsifikasiya olunmuş pankreatitdə

E) Xroniki iltihabi pankreatitdə


Ədəbiyyat: И.И. Дегтяpева, "Клиническая гастроентерология", Москва 2004, səh 285
584) Mədəaltı vəzin xərçənginin lokalizasi necə ola bilər?

A) Vəzin quyruğunda

B) Vəzin gövdəsində

C) Total zədələnmə

D) Sadalananların hər biri

E) Vəzin başında


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh 397
585) Mədəaltı vəzinin baş axacağının diametrinin ölçüsüsü nə qədərdir?

A) 2 mm


B) 5 mm

C) 2 cm


D) 1 cm

E) 1,5 cm


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д.Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 338
586) Hiperamilazemiya pankreatitlər istisna olmaqla daha hansı xəstəliklərdə rast gələ bilər?

A) Yoğun bağırsaq şişlərində

B) Feoxromasitomada

C) Sadalananların hamısında

D) Timomada

E) Öd kisəsi patologiyalarında


Ədəbiyyat: П.P.Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 373
587) Xəstədə tədricən ağrısız sarılıq inkişaf edərsə hansı xəstəliyə yüksək ehtimal var?

A) Öd daşı xəsəliyi

B) Xroniki pankreatit

C) Mədəaltı vəzinin başının şişi

D) Mədəltı vəzi vərəmi

E) Kəskin pankreatit


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 394
588) Bu xəstəliklərdən hansında qanda amilazanın səviyyəsi qalxa bilər?

A) Kəskin Pankreatitdə

B) Kəllə-beyin travmasında

C) Yanıqlarda

D) Hamısında

E) Pnevmoniyada


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 339
589) Mədəaltı vəzi patologiyalarında bunlardan hansına rast gəlmək olar?

A) Hipokalsemiyaya

B) Hiperlipidemiyaya

C) Hiperkalsemiyaya

D) B12defisili anemiyaya

E) Hamısına


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 385
590) Xroniki kalsifikasiya olunmuş pankreatitlərdə təxminən neçə faizində şəkərli diabetə rast gəlmək olar?

A) 70-90 %

B) 10-20 %

C) 20-30 %

D) 50 %

E) 100 %
Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 393


591) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsi zamanı hansı tip ağrılar müşahidı oluna bilər?

A) Soltərəfli böyrək sancısı tipli

B) Xorayabənzər tipli

C) Dəqiq lokalizasiya olunmayan ağrılar

D) Sağ qabırğaaltı sindromu

E) Bütün göstərilənlər


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 393
592) Obturasion pankreatitdə qanda bu göstərilənlərdən hansının səviyyəsi qalxa bilər?

A) Qlükozanın

B) Bilirubinin

C) Qamma qlutamil transpeptidazanın

D) Qələvi fostatazanın

E) Hər birinin


Ədəbiyyat: А.С.Белоусов, В.Д. Водолагин, В.П. Жаков "Диагностика, дифференсиальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения" Москва, 2002, səh 394
593) Pankreatitin inkişafında bu amillərdən hansının rolu var?

A) Hər birinin

B) Siqaret çəkmənin

C) Mütəmadi olaraq çoxlu qida qəbulunun

D) Bir dəfəyə çox alkoqol qəbulu, eyni zamanda yağlı qida qəbulunun

E) Xroniki alkoqolizmin


Ədəbiyyat: И.И Дегтярева « Клиническая гастроентерология» Москва 2004, səh 262
594) Siqaret çəkən adamlarda xroniki pankreatitin inkişafına hansı faktor səbəb olur?

A) Öd kisəsində daş əmələ gəlməsi

B) Mədəaltı vəzi arteriyalarında fibrozun inkişafı

C) Hepatitin inkişaf etməsi

D) Mədə xorasının əmələ gəlməsi

E) Öd yollarının tutulması


Ədəbiyyat: И.И Дегтярева « Клиническая гастроентерология» Москва 2004, səh 262
595) Xroniki pankreatit zamanı mədəaltı vəzidə olan konkrementlər əsasən hansı tərkibli olur?

A) Kalsium karbonat, kalsium fosfat

B) Kalsium karbonat, kalium xlorid

C) Natrium karbonat, bilirubin, zülal

D) Kalsium karbonat, zülal, polisaxarid

E) Kalsium karbonat, yağ, bilirubin


Ədəbiyyat: И.И Дегтярева « Клиническая гастроентерология» Москва 2004, səh 267
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə