Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı kəskin virus C hepatitinin fərqləndirən keyfiyətlərinə aiddir?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə5/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

261) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı kəskin virus C hepatitinin fərqləndirən keyfiyətlərinə aiddir?

A) Güclü sarılıq sindromu yaranır

B) Dispeptik dəyişiliklər əmələ gəlir

C) Güclü intoksikasiya sindromu təsədüf olunur

D) Subklinik və silinmiş formalar, xroniki vəziyətə keçməsi daha çox təsədüf olunur

E) Qaraciyər ensefalopatiyası yaranır


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 30
262) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı HDV- infeksiyasına aiddir?

A) Müstəgil xəstəlik kimi mövcud deyil, yalnız koinfeksiya və ya superinfeksiya kimi HBV- xəstələrində müşahidə olunur

B) Qaraciyər sirrozu ilə tamamlanmır

C) Qaraciyər hüceyrələrinə sitopatik təsir göstərir

D) Həmişə tamam sağalmaqla nəticələnir

E) Silinmiş və ya subklinik formalararı üstünlük təşkil edir


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 32
263) Kəskin viruslu B hepatiti neçə faiz hallarda öz-özünə virusəleyhinə müalicə aparılmadan sağalır?

A) 40-45%

B) 5% aşağı

C) 60-65%

D) 90-95%

E) 20-25%


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 148
264) Viruslu D hepatiti yalniz hansı sadalanan virus ilə bədəndə inkişaf edə bilər?

A) B hepatiti virusu

B) A hepatiti virusu

C) E hepatiti virusu

D) C hepatiti virusu

E) TTV hepatiti virusu


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 131
265) Xəstədə xroniki B və D hepatiti aşkar olunub. Belə xəstənin proqnozu və sonrakı tədbirlər necə olmalıdır?

A) Yalnız dinamik nəzarət lazımdır

B) Virusəleyhinə müalicə çox effektivdir

C) Müalicə aparılmalıdır, lakin onun effektliyi çox aşağıdir

D) Sağalmış xəstə, müalicəyə ehtiyac yoxdur

E) Müalicəyə ehtiyac yoxdur, lakin reaktivasiya mümkündür


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин«Практическая гепатология,» Москва 2004 г , стр. 67
266) Xroniki B hepatitinin müalicəsində istifadə olunan Adefovirinin Lamivudinlə müqaisədə üstünlüyü nədədir?

A) Adefovirin qiyməti lamivudindən azdır

B) Davamlı cavabın alınması 90% hallarda müşahidə olunur

C) Adefovirin ilə müalicə daha az yan təsirlərlə müşahidə olunur

D) Adefovir ilə müalicə fonunda virusun mutant ştammı daha az yaranır

E) Adefovir immun reaksiyaları stimulləşdirir


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 150
267) Aşağıdakı yan təsirlərdən hansılar interferonlarla müalicəyə aiddir?

A) Müalicəsi HbsAg-nin serokonversiyası ilə müşayiət olunmur

B) İfadəli yan təsirlərlə müsayiət olunur: qızdırma, sitopeniya, depressiya və s.

C) Müalicə fonunda mutant ştamm əmələ gəlir

D) Tez-tez residivlərin yaranması

E) İmmunostimulləşdirən təsiri yoxdur


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 151
268) Aşağıdakı dərmanlardan hansı qaraciyərin transplantasiyasında B viruslu hepatitin profilaktikasında və müalicəsində ən çox istifadə olunur?

A) Lamivudin

B) Adefovir

C) Timozin-A

D) Entekavir

E) Interferonlar


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 153
269) Sadalanan B virus hepatiti göstəricilərindən hansı səthi antigen sayılır?

A) HBeAb


B) HBsAb

C) HBeAg


D) HBsAg

E) HBcAg
Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 133


270) Sadalanan B virus hepatiti göstəricilərindən hansı virusun aktiv replikasiyasını göstərir?

A) HBcAg


B) HBsAg

C) HBeAb


D) HbsAb

E) HBeAg
Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 134


271) Pegilləşmiş interferonların orqanizmdə təsir müddəti nəqədərdir?

A) 2 gün


B) 15 gün

C) 10 gün

D) 7 gün

E) 1 gün
Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 138


272) Sadalanan dərmanların hansı xroniki B viruslu hepatitin malicəsində istifadə olunmur?

A) Entekavir

B) Lamivudin

C) Zoviraks

D) Adefovir

E) Alfa-interferon


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 67
273) Xroniki C viruslu hepatitin müalicəsində istifadə olunan interferonlar sinir sisteminin hansı xəstəliyinə səbəb ola bilər?

A) Şizofreniya

B) Depressiv sindroma

C) Fobiyalar

D) Nevroz

E) Kəskin psixoz


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», второе издание, Москва – 2005 г, стр. 145
274) Xroniki C viruslu hepatitlə olan xəstədə xolestaz müşahidə olunduqda əsas müalicəyə əlavə sadalanan dərman preparatlarından hansı təyin olunmalıdır?

A) Antibiotiklər

B) Vitaminlər

C) Antidepressantlar

D) Ursodeziksixol turşusu

E) Spazmolitiklər


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г, стр. 144
275) Sadalanan vəziyətlərdən hansı xroniki C viruslu hepatitli xəstələrdə İnterferonlarla müalicənin aparılmasına mütləq əks göstərişidir?

A) Anemiya

B) Talassemiya

C) Ağır depressiya

D) Ürəyin işemiya xəstəliyi

E) Böyrək çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», второе издание, Москва – 2005 г, стр. 146
276) Sadalanan vəziyətlərdən hansı xroniki C viruslu xəstələrdə Ribavirinlə müalicənin aparılmasına mütləq əks göstərişdir?

A) Autoimmun xəstəliklər

B) Ürəyin xroniki işemiya xəstəliyi

C) Hamiləlik

D) Dekompensasiya olunmuş qraciyər sirrozu

E) Hemoqlobinopatiya


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», второе издание, Москва - 2005 г, стр. 144

277) Sadalanan xəstəliklərdən hansının müalicəsində Ribavirin istifadə olunur?

A) İrsi hemoxromatoz

B) Xroniki B hepatiti

C) Autoimmun hepatit

D) Vilson xəstəliyi

E) Xroniki hepatit C


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 214
278) Sadalanan əlamətlərdən hansı xroniki C viruslu hepatitin başlanqıcında birinci və bəzən eganə şikayət kimi səsləndirilir?

A) Qicqirma

B) Ümumi zəiflik

C) Assit


D) Sarılıq

E) Öskürək


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 83
279) Aşağıdakı yoluxma yollarından hansı C virus hepatinin keçirilməsinə xas deyil?

A) Pirsinq və tatuaj

B) Enteral yoluxma

C) Damar daxili narkotiklardan istifadə

D) Cərrahiyyə əməliyatları

E) Qanköçürmə


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 78
280) C viruslu hepatitdə qaraciyərin hansı ardıcıllıqla dəyişilməsi müşahidə olunur?

A) Sağlam toxuma, iltihab, sirroz, hepatosellular karsinoma, fibroz

B) Iltihab, fibroz, sirroz, sağlam toxuma, hepatosellular karsinoma

C) Iltihab, fibroz, sirroz, hepatosellular karsinoma, sağlam toxuma

D) Iltihab, sağlam toxuma, fibroz, sirroz, hepatosellular karsinoma

E) Sağlam toxuma, iltihab, fibroz, sirroz, hepatosellular karsinoma


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 83
281) Aşağıdakı qaraciyərdən kənar təzahürlərin hansında HCV- infeksiyasının əsas etioloji faktor kimi rolu təsdiq olunub?

A) Qarışıq krioqlobuliemiyanın

B) Vitiligonun

C) Sklerodermiyanın

D) Aplastik anemiyanın

E) Revmatoid artritin


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 85
282) Aşağıdakı vəziyətlərdən hansı xroniki C viruslu xəstələrdə interferonlarla müalicənin aparılmasına əks göstərişdir?

A) Qaraciyər steatozu

B) B hepatiti ilə koinfeksiya

C) Kompensa olunmuş sirroz

D) Dekompensa olunmuş sirroz

E) Virusun yüksək yüklənməsi


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 210
283) Aşağıdakı faktorlardan hansı C viruslu hepatitinin virusəleyhinə aparılan müalicənin nəticəsinə mənfi təsir göstərir?

A) Nisbətən təzə yoluxma olunması

B) Az çəki

C) Qadın cinsi

D) Aminotransferazaların müalicədən əvvəl yüksək olması

E) Xəstənin yaşlı olması


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 210
284) Aşağıdakı yan təsirlərdən hansı Ribavirinin qəbul olunmasında müşahidə olunur?

A) Leykositlərin səviyyəsinin azalması

B) Qripə bənzər sindrom

C) Trombositlərin səviyyəsinin azalması

D) Depressiya

E) Ifadəli anemiya


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г. Стр.145
285) Aşağıdakı dərmanların hansı daha çox xroniki B virus hepatitili xəstələrdə qaraciyər transplantasiyasından əvvəl və sonra təyin olunur?

A) Famsiklovir

B) Adefovir

C) Entekavir

D) Lamivudin

E) Pegilləşmiş interferon


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», второе издание, Москва – 2005 г. Стр.153
286) C virusu hepatitli 1 –ci henotipi olan xəstələrdə pegilləşmiş interferon Ribavirin ilə birgə müalicənin müddəti nə qədərdir?

A) 12 həftə

B) 72 həftə

C) 24 həftə

D) 48 həftə

E) 32 həftə


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 214
287) C virusu hepatitli 2 və 3 –cü henotipi olan xəstələrdə pegilləşmiş interferon Ribavirin ilə birgə müalicənin müddəti nə qədərdir?

A) 32 həftə

B) 24 həftə

C) 2 həftə

D) 48 həftə

E) 72 həftə


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология,»Москва 2004 г , стр. 214
288) Virusəleyhinə müalicəsinin effektliyini proqnozlaşdırmaq üçün müalicə müddətində virus yüklənməsini hansı cədvəl ilə yoxlamaq lazımdır?

A) 12-cü və 48-ci həftədən sonra

B) 12-ci həftədən sonra

C) Müalicədən qabağ və müalicənin sonunda

D) 4-cü, 12-cü, 24-cü, 48-ci həftədən sonra

E) 24-cü və 48-ci həftədən sonra


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 214
289) Virusəleyhinə müalicənin hansı həftəsində alınan aviremiya “erkən virusoloji cavab” adlanır?

A) 12-ci həftədən sonrakı cavab

B) 4-cü həftədən sonrakı cavab

C) Müalicənin sonunda alınan cavab

D) 24-cü həftədən sonrakı cavab

E) 32-ci həftədən sonrakı cavab


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология», Москва 2004 г , стр. 215
290) Xroniki C virus hepatitinin virusəleyhinə müalicəsində ilk dəfə virus yüklənməsini neçə həftədən sonra yoxlamaq lazımdır?

A) 4 həftə

B) 48 həftə

C) 2 həftə

D) 24 həftə

E) 12 həftə


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» , второе издание, Москва – 2005 г. Стр.144
291) Virusəleyhinə müalicənin hansı həftəsində alınan aviremiya “sürətli virusoloji cavab” adlanır?

A) 4-cü həftədən sonrakı cavab

B) 12-ci həftədən sonrakı cavab

C) Müalicənin sonunda alınan cavab

D) 32-ci həftədən sonrakı cavab

E) 24-cü həftədən sonrakı cavab


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 215
292) Virusəleyhinə aparılan müalicənin nəticəsində davamlı virusoloji cavabın alınması nə deməkdir?

A) Müalicə tamamlanandan 6 ay sonra virusun aşkar olunmaması

B) Müalicənin 12-ci həftəsində virusun aşkar olunmaması

C) Müalicənin 4-cü həftəsində virusun aşkar olunmaması

D) Müalicənin 24-ci həftəsində virusun aşkar olunmaması

E) Müalicənin sonunda virusun aşkar olunmaması


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии», второе издание, Москва – 2005 г. Стр.143
293) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı C viruslu hepatitin inkubasiya dövründə daha çox rast gəlir?

A) İfadəli sarılıq, ishal, qusma

B) Aşağı ətraflarda şiş, oliquriya

C) Ümumi zəiflik, qarında köp, iştahın zəifləməsi, bəzən əzələ və oynaq ağrıları

D) Dəridə səpgi, qaşınma

E) Yüksək hərarət, baş ağrısı


Ədəbiyyat: Что Вам нужно знать о гепатите С. Информационный бюллетень для пациентов и врачей, Roche, стр. 5
294) Sadalanan səbəblərdən hansı viruslu C hepatitində təyin olunan virusəleyhinə müalicənin müddətinə təsir göstərir?

A) Virusun qanda miqdarı

B) Xəstənin cinsi

C) Xəstənin çəkisi

D) Xəstənin yaşı

E) Virusun henotipi


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология» Москва 2004 г , стр. 9
295) Sadalanan xüsusiyətlərdən hansı xroniki C viruslu hepatitli xəstədə virusəleyhinə müalicəni ağırlaşma ilə nəticələndirə bilər?

A) Xəstənin azçəkili olması

B) Virusun 2 ya 3 henotipli olması

C) Xəstənin yaşlı olması

D) Xəstənin qadın cinsli olması

E) Virusun qanda az miqdarda olması


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 95
296) Sadalanan xsusiyətlərdən hansı xroniki C viruslu hepatitli xəstələrdə virusəleyhinə müalicənin nəticəsinə müsbət təsir göstərir?

A) B virusla koinfeksiyası olması

B) Virusun 1 henotipli olması

C) Xəstənin spirtli içkilərə vərdiş olması

D) Xəstənin azçəkili olması

E) Virusun qanda çox miqdarda olması


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 95
297) Sadalanan vəziyətlərdən hansı xroniki C viruslu xəstələrdə virusəleyhinə müalicənin aparılmasına əks göstərişdir?

A) Xroniki bronxit

B) Piylənmə

C) Xroniki qastroduodenit

D) Pansitopeniya

E) 12 barmaq bağırsağın xorası


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Cправочник по гепатологии», Москва 2009 г , стр. 319
298) Sadalanan xəstəliklərdən hansının müalicəsində Telbuvidin istifadə olunur?

A) İrsi hemoxromatoz

B) Xroniki hepatit C

C) Vilson xəstəliyi

D) Xroniki B hepatiti

E) Autoimmun hepatit


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Cправочник по гепатологии», Москва 2009 г , стр. 164
299) Sadalanan xəstəliklərdən hansının müalicəsində Ribavirin istifadə olunur?

A) Vilson xəstəliyi

B) Autoimmun hepatit

C) İrsi hemoxromatoz

D) Xroniki B hepatiti

E) Xroniki hepatit C


Ədəbiyyat: Н.А.Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 214
300) Sadalanan əlamətlərdən hansı xroniki C viruslu hepatitin başlanqıcında birinci və bəzən eganə şikayət kimi səsləndirilir?

A) Assit


B) Ümumi zəiflik

C) Qicqirma

D) Öskürək

E) Sarılıq


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 83
301) Sadalanan laborator testlərindən hansı viruslu C hepatitinin diaqnozunu dəqiqləşdirir?

A) ALT


B) Polimeraz zəncirvarı reaksiya

C) Anti-HCV

D) HBsAg

E) HBeAg
Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 31


302) Aşağıdakı vəziyətlərdən hansı qaraciyər transplantasiysına əks göstərişdir?

A) Birincili biliar qaraciyər sirrozu

B) Birincili sklerozlaşmış xolanqit

C) Autoimmun hepatitin nəticəsində törənən qaraciyər sirrozu

D) Qaraciyərdən kənar yerləşən bədxəssəli şişlər

E) Vilson xəstəliyi


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 238
303) Sadalanan vəziyətlərdən hansı qaraciyər transplantasiyasına mütlək əks göstərişdir?

A) Birincili biliar sirroz

B) Alkohollu sirroz

C) Viruslu B hepatiti

D) Vilson xəstəliyi

E) HİV-infeksiyası (QİÇS)


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г, стр. 261.
304) Sadalanan dərmanlardan hansı autoimmun hepatitin müalicəsində seçim preratıdır?

A) Hepatoprotektorlar

B) Lamivudin

C) Antioksidantı

D) Prednizolon və Azatioprin

E) Antibiotiklar


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 102
305) Qaraciyər xəstəliklərinin hansında immunosupressiv terapiya təyin olunur?

A) Xroniki virus hepatitida

B) Sadalananlardan heç biri

C) Qaraciyər şişində

D) Autoimmun hepatitda

E) İkincili biliar sirrozda


Ədəbiyyat: В.И. Маколкин, С.И. Овчаренко, Внутренние болезни, Москва, 1999 г, стр. 366
306) Autoimmun hepatitin diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün qanda hansı göstəriciləri yoxlamaq lazımdır?

A) Antinuklear anticismlər, antimitoxondrial anticismlər

B) Xolesterin

C) ALT,AST

D) Bilirubin fraksiyaları

E) Qələvi fosfataza


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г, стр. 128.
307) Autoimmun hepatitli xəstələrdə qaraciyərdən kənar təzahürlərdən hansı endokrin xəstəliyinə aiddir?

A) Xaşimoto tireoiditi

B) Polimiozit

C) Hemorragik vaskulit

D) Plevrit

E) Perikardit


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 165
308) Autoimmun hepatitli xəstələrdə qaraciyərdən kənar təzahürlərdən hansı hematoloji xəstəliyinə aiddir?

A) Hemorragik vaskulit

B) Miokardit

C) İdiopatik trombositopeniya

D) Revmatoid artrit

E) Fibrozlaşmış alveolit


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 165
309) Autoimmun hepatitli xəstələrdə sadalanan göstəricilərdən hansı daha çox hallarda aşkar olunur?

A) Leykositlərin artması

B) Antinuklear anticismlər (ANA)

C) Revmatoid faktor

D) ALT, AST –nın artması

E) Trombositlərin azlması


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 101
310) İrsi hemoxromatoz və autoimmun hepatitin differensial diaqnostikası üçün hansı müayinələr aparılmalıdır?

A) Misin mübadiləsinin öyrənilməsi

B) Xolangioqrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) HCV markerlərinin müayinəsi

E) Qanda dəmirin və ferritinin səviyəsini yoxlamaq


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии»второе издание, Москва – 2005 г, стр. 153
311) Kütləvi müayinələr zamanı hemoxromatozu müəyyən etmək üçün qanda çox vaxt hansı göstəricini yoxlamaq lazım olur?

A) Hemoqlobini

B) Ferritini

C) ALT


D) Albumini

E) Bilirubini


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г, стр. 124
312) Hemoxromatozun əsas müalicə üsulu hansıdır?

A) Müntəzəm qanburaxmalar

B) Ağrıkəsicilər

C) Antibiotiklar

D) Vitaminlər

E) Dəmir Preparatları


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г, стр. 305
313) Sadalanan qaraciyər xəstliklərdən hansı irsi xəstəlikləri qrupuna aiddir?

A) Alkohollu steatohepatit

B) Hemoxromatoz

C) Qaraciyər abssesi

D) Qaraciyər exinokkozu

E) Qeyri-alkohol steatohepatit


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г, стр. 301
314) Hansı qaraciyər xəstəliyində dəmirin mədə-bağırsaq vasitəsi ilə artıq sovrulması və daxili orqanların hüceyrələrində toplanması müşahidə olunur?

A) Hemoxromatoz

B) Birincili Biliar Sirroz

C) Öd-daş xəstəliyi

D) Baddi-Kiari

E) Vilson xəstəliyi


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 125
315) İrsi hemoxromatoz hansı kimyavi mikroelementin artması nəticəsində əmələ gəlir?

A) Kali


B) Kalsi

C) Mis


D) Selen

E) Dəmir
Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 125


316) Sadalanan vəziyətlərdən hansı birincili biliar sirrozu patoqenezinin başlanqıc mərhələsini təşkil edir?

A) Virusla hepatositlərin zədələnməsi

B) İrinli xolanqit

C) Qaraciyərdə misin artıq toplanması

D) Qaraciyərdə dəmirin artıq toplanması

E) Xolestaz


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 107
317) Sadalanan biokimyavi testlərdən hansı birincili biliar sirrozunda xolestazın göstəricisi deyil?

A) Düz bilirubinin artması

B) Qamma-qlutamintransferazanın (QQT) artması

C) Qələvi fosfatazanın, qamma-qlutamintransferazanın, düz bilirubinin artması

D) Qələvi fosfatazanın aktivliyinin artması

E) Qanın ümumi zülalı


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 108
318) Sadalanan dərman preparatlardan hansı birincili biliar sirrozunda qaşinmanın mülicəsində istifadə olunmur?

A) Rifampisin

B) Kömür filtrindən aparılan hemosorbsiya

C) Ursodezoksixol turşusu

D) Xolestiramin

E) Fenobarbital


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.186
319) Birincili biliar sirroz zamanı uzadılmış protrombin vaxtinı hansı vitaminin qəbulu ilə korreksiya etmək olar?

A) Vitamin E

B) Vitamin A

C) Vitamin B6

D) Vitain B12

E) Vitamin K


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.186
320) Sadalanan preparatlardan hansı birincili biliar sirrozunda dəri qaşınmasıni müalicə etmək üçün istifadə olunur?

A) Asetilsalisil turşusu

B) Fortum

C) Fenobarbital

D) Vitamin E

E) Interferon alfa-2a


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 109
321) Birincili biliar sirrozlu xəstələrdə qaraciyərdən kənar təzahürlərdən hansı ağ ciyər xəstəliyinə aiddir?

A) Reyno sindromu

B) Fibrozlaşan alveolit

C) Qlomerulonefrit

D) Revmatoid artrit

E) Hemoitik anemiya


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 165
322) Birincili biliar sirrozlu xəstələrdə qaraciyərdən kənar təzahürlərdən hansı böyrək xəstəliyinə aiddir?

A) Reyno sindromu

B) Polimiozit

C) Fibrozlaşan alveolit

D) Qlomerulonefrit

E) Hemolitik anemiya


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 165
323) Birincili biliar sirrozlu xəstələrdə qaraciyərdən kənar təzahürlərdən hansı hematoloji xəstəliyinə aiddir?

A) Miasteniya

B) Antifisfolipid sindrom

C) Glomerulnefrit

D) Autommun tireoidit

E) Hemolitik anemiya


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 165
324) Sadalanan qaraciyər xəstəliklərindən hansi hamiləlik zamanı daha çox rast gəlir?

A) İrsi hemoxromatoz

B) Hamilələrin xolestazı

C) Vilson xəstəliyi

D) Birincili sklerozlaşmış xolanqit

E) Autoimmun hepatit


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.199
325) Sadalanan xəstəliklərdən hansı hamiləlik zamanı yaranan xəstəliklər qrupuna aiddir?

A) Autoimmun hepatiti

B) Qapı venasının trombozu

C) HELLP-sindromu

D) Viruslu hepatit

E) Qaraciyər şişi


Ədəbiyyat: Н.А. Мухин «Практическая гепатология»Москва 2004 г , стр. 200
326) Hamiləlik xolestazının əsas kliniki təzahürü hansıdır?

A) Kəskin qaşınma

B) Sarılıq

C) Başgicəllənmə

D) Mədədə ağrı

E) Ürəkbulanma


Ədəbiyyat: Питер Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» второе издание, Москва – 2005 г. Стр.200
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin