Qastroentrologiya 1 Yaşlı insanlarda qida borusunun uzunluğu təqribən nə qədərdir?


) Xroniki residivləşən pankreatitin müalicəsində hansı pəhriz stolundan istifadə olunur?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə8/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,75 Mb.
#178
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

459) Xroniki residivləşən pankreatitin müalicəsində hansı pəhriz stolundan istifadə olunur?

A) 2


B) 6

C) 5 p


D) 10 a

E) 7 v
Ədəbiyyat: Н.А. Скуя «Заболевания поджелудочной железы» 1986, səh. 224


460) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı xroniki pankreatit üçün xarakter deyil?

A) Çәki azliğı

B) Sulu ishal

C) Diabet

D) Kreatoreya

E) Steatoreya


Ədəbiyyat: П. Я. Григорьев, А.В. Яковенко «Клиническая гастроэнтерология» 2004, səh 702
461) Aşağıda sadalanan simptomlardan hansı kəskin hemorragik pankreatit zamanı peritondaxili qanaxmanın əlamətidir?

A) Dodaq simptomu

B) Alma jelesi simptomu

C) Qrey-Turner simptomu

D) Palmar eritema simptomu

E) Örtük simptomu


Ədəbiyyat: Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 710
462) Sulu ishal mədəaltı vəzin hansı xəstəliyində olur?

A) Mukovissidoz

B) Xroniki pankreatit

C) Sadalananların heç biri

D) Kəskin pankreatit

E) Mədəaltı vəzin karsinoid şişi


Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев «Руководство по гастроэнтерологии» III том, 1996 , səh 159
463) Bu ferment preparatlarından hansı xüsusi jelatin kapsula formasındadır?

A) Pankreatin

B) Mezim

C) Festal

D) Panzinorm-Forte

E) Kreon
Ədəbiyyat: Справочник «Видаль» 2008, səh 702


464) Mədəaltı vəz topoqrafik olaraq necə yerləşir?

A) Kiçik çanaqda

B) Periton arxası sahədə

C) Döş qəfəsində

D) Hissəvi olaraq döş qəfəsində və qarın boşluğunda

E) Periton daxilində


Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov “Qarın nahiyyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları” 2004, səh 115.
465) Mədəaltı vəzin morfo-funksional vahidi nədir?

A) Nefron

B) Xov

C) AsinusD) Neyron

E) Qaraciyər paycığı


Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев «Руководство по гастроэнтерологии» III том, 1996 , səh 7
466) Kliniki praktikada kәskin pankreatitin ağırlıq dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk üçün hansı kriteriyadan (şkaladan)istifadә etmәk olar?

A) Apqar şkalası

B) APACHE-11

C) Best şkalası

D) Bek şkalası

E) MIDAS şkalsı


Ədəbiyyat: Питер.Р Мак Нелли«Секреты гастроэнтеролигии» 2001,səh 375
467) Mukovissidoz irsi xəstəlikdir, ən çox hansı xalqlarda (1:2000) rast gəlir?

A) Qafqaz əhalisində

B) Avstraliyanın aborigen əhalisində

C) Mərkəzi Afrikanın sakinlərində

D) Cənubi Amerikanın yerli sakinlərində

E) Finn-uqor xalqlarında


Ədəbiyyat: С.П.А. Тревис, Дж.Дж. Мисевич «Гастроэнтерология» 2002, səh 183
468) Kəskin pankreatitin fəsadlarına hansιlar aiddir?

A) Arroziv qanaxma

B) Daxili və xarici digestiv fistulalar

C) Parapankreatik infiltrate

D) Peritonit

E) Sadalanan hamısı


Ədəbiyyat: Ивашкин В. Т. Лапина Л. П. “Гастроэнтерология Национальное руководство» səh.491,2008,
469) Mədəaltı vəzin ən çox rast gələn şişi hansıdır?

A) Sarkoma

B) Qlükaqonoma

C) Insulinoma

D) Adenokarsinoma

E) Karsinoid


Ədəbiyyat: А. Л. Гребенев «Руководство по гастроэнтерологии» III том, 1996 , səh 133
470) Bu xəstəliklərdən hansı mədəaltı vəz xəstəliyidir?

A) Kron


B) Hepatit

C) Mukovissidoz

D) Bexçet

E) Seliakiya


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004,səh 423
471) Bu xəstəliklərdən hansı mədəaltı vəzin endokrin pozgunlugunu göstərir?

A) Uippl


B) Tropiki spru

C) Hirşprunq

D) Şəkərli diabet

E) Xolangit


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004,səh 413
472) Bu xəstəliklərdən hansı mədəaltı vəzin ekzokrin pozgunlugunu göstərir?

A) Şəkərli Diabet

B) Mukovissidoz

C) Qlükaqenoma

D) Seliakiya

E) Insulinoma


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 423
473) Hansı xəsstəliklərdə mədəaltı vəz zədələnmir?

A) Xoledoxolitiaz

B) Öddaşı xəstəliyi

C) Alkoqol hepatit

D) Mukovissidoz

E) Psoriaz


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 402
474) Kəskin pankratitin fəsadlarına aşağıda göstərilənlərdən hansı aid deyil?

A) Mədəaltı vəzin psevdokistası

B) Hipokalsiemiya

C) Kəskin böyrək çatmamazlığı

D) Respirator-disstress

E) Hemorroy


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 403
475) Pankreatik assiti aşagıda sadalanan xəstəliklərdən hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Baddi-Kiari sindromu ilə

B) Uremik assit ilә

C) Sadalananların hamısı ilə

D) Qarındaxili orqanların kansermatozu ilə

E) Vərəm peritoniti ilə


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 404
476) Bu simptomlardan hansı xroniki pankreatitin kəskinləşməsi zamanı rast gələ bilər?

A) Dipyutrena kontrakturası

B) Şötkin-Blümberq

C) Rovsinq

D) Sitkovski

E) Meyo-Robson


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 414
477) Pankreatik elastaza-1 nəcisdə nə zaman azalır?

A) Mədəaltı vəz xərçəngi

B) Sadalananların hamısında

C) Mukovissidoz

D) Mədəaltı vəzin ekzokrin funksiyasının pozğunluğu

E) Xroniki pankreatit


Ədəbiyyat: Г.И.Назаренко, А.А.Кишкун «Клиническая оценка результатов лабораторных исследований »2006,səh 176
478) Oktreotidi hansı xəstəlikdə təyin etmək məsləhətdir?

A) Kəskin ürək çatmamazlığının müalicəsində

B) Hemorragik insultun müalicəsində

C) Kəskin pankreatitin müalicəsində

D) Kəskin böyrək çatmamazlığının müalicəsində

E) Kəskin qaraciyər çatmamazlığının müalicəsində


Ədəbiyyat: Министерство Здравоохранения Российской Федерации «Применение Октреотида в гастроэнтрелогии.»(пособие для врачей) 2001, səh7
479) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında oktreotid istifadə olunmur?

A) Mədəaltı vəzinin xərçəngi

B) Insulinoma

C) Revmatoid artrit

D) Akromeqaliya

E) Qastrinoma


Ədəbiyyat: Справочник«Видаль»2008 ,bölmə B səh 1706, Сандостатин
480) Aşağıda sadalananlardan hansı birincili mәdәaltı vәzi çatışmazlığına aid deyil?

A) Mukovissidoz

B) Postxolesistektomik sindrom

C) Mәdәaltı vәzinin anadan gәlmә hipoplaziyası

D) Lipomatoz (yaşlılarda piylәnmә zamanı

E) Şvaxman sindromu


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том1, 2008,səh 64 cәdvәl 2.1
481) Autoimmun pankreatit nadir xəstəlikdir.Bu xəstəliyə hansı cins və yaş həddində daha çox rast gəlinir?

A) Kişilərdə 55 yaşdan yuxarı

B) Qadınlarda 55 yaşdan aşağı

C) Kişilərdə 55 yaşdan aşağı

D) Qadınlarda 55 yaşdan yuxarı

E) Cins və yaş fərqi yoxdur


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том2, 2008,səh 281
482) Mədəaltı vəzin əlavə axacagı necə adlanır?

A) Virsunqu

B) Müller

C) Volfler

D) Santorini

E) Botal


Ədəbiyyat: АЛ.Гребенев«Руководствo по гастроэнтерологии» том 3,1996,səh 7
483) Xroniki pankreatitin yaranmasında hansı sfinkterin spazmı vә atoniyası vacibdir?

A) Xorst


B) Payr

C) Oddi


D) Hirş

E) Balli
Ədəbiyyat: А,Н,Окороков«Диагностика болезней внутренних органов»том 1,2000,səh 483


484) Hansı sfinkterin spazmı xroniki pankreatitin yaranmasında əsas səbəbkardır?

A) Oddi


B) Sol Kennon

C) Varolius

D) Sag Kennon

E) Rossi-Myute


Ədəbiyyat: А,Н,Окороков«Диагностика болезней внутренних органов»том 1,2000,səh 483
485) Kəskin pankreatitdə ağrı sindromunun əsas xarakteri necə olur?

A) Sag qasıq nahiyəsinə irradiasiya edir

B) Sol qalça nahiyyəsinə irradiasiya edir

C) Kəmərləyici,sol qola və kürəyə irradiasiya edən

D) Sag qalça nahiyəsinə irradiasiya edir

E) Yayılmış,qarnın aşagı nahiyəsinə irradiasiya edir


Ədəbiyyat: П.Я.Григорьев,А.В.Яковенко«Клиническая гастроэнтерология»2004, səh 401
486) «Xroniki pankreatit diffuz və ya seqmentar fibrozla,lokal fibrozla və ya onsuz,kalsifikasya ilə və ya onsuz,obstruktiv»kimi terminlər xroniki pankreatitin hansı təsnifatına aiddir?

A) Marsel-Roma 1989

B) Xroniki pankreatitin etioloji formalar(TİGAR-O) 2001

C) Xroniki pankreatitin etioloji formaları(Malfertheiner) 1993-1995

D) Xroniki pankreatitin kliniki-morfoloji formaları (Yapon pankreotoloji cəmiyyətin qərarı)2001-2004

E) Marsel 1984


Ədəbiyyat: О,Ю.Атьков«Планы ведения больных»,2007,səh 234
487) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsində hansı müalicə taktikası düzgün deyil?

A) Mədə möhtəviyyatını aspirasiya etmək üçün nazoqastral zonddan istifadə etmək

B) İnfeksion fəsadların qarşısını almaq üçün antibiotikoterapiyadan istifadə etmək

C) Oddi sfinkterinin spazmını aradan götürmək üçün spazmolitiklərdən istifadə etmək

D) Agrı sindromunu aradan götürmək üçün morfindən istifadə etmək

E) Mədəaltı vəz üçün funksional sakitlik yaratmaq məqsədilə proton pompası ingibitorlarından istifadə etmək


Ədəbiyyat: О,Ю.Атьков«Планы ведения больных»,2007,səh 233
488) Xroniki pankreatitin kəskinləşməsində hansı müalicə taktikası düzgün deyil?

A) Ağrı sindromunu aradan götürmək üçün qeyri narkotik analgetiklərdən istifadə etmək

B) Mədə sekresiyasını və qan dövranını azaltmaq məqsədilə oktreotiddən istifadə etmək

C) Mədəaltı vəz üçün funksional sakitlik yaratmaq məqsədilə proton pompası ingibitorlarından istifadə etmək

D) Mədə möhtəviyyatını aspirasiya etmək üçün nazoqastral zonddan istifadə etmək

E) Pəhriz təyin etməmәk


Ədəbiyyat: О,Ю.Атьков«Планы ведения больных»,2007.səh 233
489) Xroniki pankreatitin ağrı sindromunun müalicəsində spazmolitiklərdən istifadə olunur.Onlardan hansı kombinə olunmuşdur?

A) Qalidor

B) No-Şpa

C) Dyuspatalin

D) Papaverin

E) Baralgin


Ədəbiyyat: С.Н.Мехтиев,В.Б.Гриневич,Ю.А.Кравчук«Выбор спазмолитиков при абдоминальной боли в гастроэнтерологии вопросы и ответы»2005,səh 21
490) Aşağıda sadalanan dərman preparatlarından hansının uzun müddətli qəbulu residivləşən pankreatitin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər?

A) Aminoqlikozidlər

B) Qlükokortikoidlər

C) Nootroplar

D) Qeyri steroid iltihab әleyhinә preparatlar

E) Ftorxinolonlar


Ədəbiyyat: А,Н,Окороков«Диагностика болезней внутренних органов»том 1,2000,səh534
491) Xroniki pankreatitin yaranmasında hansı faktorun rolu var?

A) Sadalanların hamısının

B) Hiperlipoproteinemiya

C) Virus Infeksiyası

D) Genetik

E) Hipеrparatireoz


Ədəbiyyat: А,Н,Окороков«Диагностика болезней внутренних органов»том 1,2000,səh535
492) Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məsləhətinə görə xroniki pankreatitdə abdominal sindromun qarşısını necə almaq olar ?

A) Mərkəzi təsirli analgetiklər,psixotrop preparatlarla birgə

B) Spazmolitiklər,аnalgetik-salisatlar,analgetiklərin kombinasiyası və tsiklik antidepresantlar

C) Əvəzedici fermentoterapiya

D) Sadalanlarin hamısı

E) İlk günlərdə alkoqola ciddi qadağa,pəhriz


Ədəbiyyat: Стрижелекций.В.В,Михайлов А.П«Особенности лечения больных желчно-каменной болезнью,осложненной хроническим панкреатитом» 2004, səh 16
493) Xroniki pankreatitin agrı sindromunda novokainin təsiri nədədir ?

A) Mədəaltı vəz axarlarında təzyiqi aşagı salır

B) Sadalanlardan hamısı

C) Yüksək analgetik effekt

D) Oddi sfinkterinin tonusunu aşagı salır

E) Fosfolipaza A2 aktivliyini tormozlayır


Ədəbiyyat: Стрижелекций.В.В,Михайлов А.П«Особенности лечения больных желчно-каменной болезнью,осложненной хроническим панкреатитом» 2004, səh 16
494) Çox zaman xroniki pankreatit öd daşı xəstəliyi ilə yanaşı gedir.Belə xəstələrin müalicə prinsipiləri hansıdır ?

A) İnfeksion fəsadların qarşısını almaq üçün antibakterial terapiya

B) Agrı sindromunun qarşısını almaq və funksional sakitlik yaratmaq

C) Ödün reoloji xüsusiyyətlərini bərpa etmək

D) Cərrahi əməliyyat

E) Sadalanların hamısı


Ədəbiyyat: Стрижелекций.В.В,Михайлов А.П«Особенности лечения больных желчно-каменной болезнью,осложненной хроническим панкреатитом» 2004, səh 12
495) Xroniki pankreatitin zəif gedişli kəskinləşməsində həkimin hansı taktikası səhvdir?

A) Pəhriz, rejim məsləhəti

B) Əvəzedici fermentoterapiya(kreon)

C) Kallikrein-kinin ingibitorların təyini (kontrikal)

D) Heç biri

E) Selektiv spazmolitiklərin təyini


Ədəbiyyat: Стрижелекций.В.В,Михайлов А.П«Особенности лечения больных желчно-каменной болезнью,осложненной хроническим панкреатитом» 2004, səh 12
496) Qarnın yan konturuna baxış zamanı “Kupidonun yayı”simptomu ( Лук Купидона) rast gəlir.Bu hansı xəstəlikdə olur?

A) Kəskin pankreatitdə

B) Piylənmədə

C) Uşaqlıqdan kənar hamiləlikdə

D) Kəskin prostatitdə

E) Sidik kisənin daşlarında


Ədəbiyyat: Сальваторе Манджони «Секреты клинической диагностики » 2004, səh 413
497) Nekrotik miqrasiya edən eritema hansı xəstəliyin klassik dəri əlaməti ola bilər?

A) Sadalananların heç biri

B) Qardner sindromunun

C) Kouden xəstəliyinin(çoxlu qamartoma sindromu)

D) Peyts-Egers sindromunun

E) Qlükaqonomada


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том2, 2008 sәh484

498) Qlükaqonoma sindromuna nə daxildir?

A) Şəkərli diabet

B) Nekrotik miqrasiya edən eritema

C) Anemiya və qlossit

D) Аnoreksiya

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том2, 2008 sәh483
499) Aşağıda sadalananlardan hansı mәdәaltı vәzin birincili çatışmazlığına aiddir?

A) Mәdәaltı vәzin xәrçәngi

B) Mәdәaltı vәzin rezeksiyası

C) Mukovissidoz

D) Sadalananlardan hamısı

E) Xroniki pankreatit


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том1, 2008,səh 64 cәdvәl 2.1
500) Aşağıda sadalananlardan hansı mәdәaltı vәzin ikincili çatışmazlığına aid deyil?

A) Postxolesistoektomik sindrom

B) Qastrinoma

C) Bilrot 2 üsulu ilә qoyulmuş anastomoz

D) Enterokinazanın çatışmazlığı

E) Mukovissidoz


Ədəbiyyat: И.В.Маев,Ю.А.Кучерявый«Болезни поджелудочной железы»том1, 2008,səh 64 cәdvәl 2.1
501) Bildiyimiz kimi kəskin pankreatitin inkişafının metobolik səbəblərindən biri hipertriqliseridemiyadır. Qanda triqliseridlərin səviyyəsini nə artırır?

A) Tiazid diuretikləri qəbulu

B) Sadalananların hamısı

C) β-blokator qəbulu

D) Estrogen

E) Vitamin A,retin turşusu qəbulu


Ədəbiyyat: Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 717
502) Kəskin pankreatitin inkişafının metobolik səbəblərindən biri hipertriqliseridemiya (hiperxilomikronemiya) dır. Xilomikronların yaranmasının qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirlər həyata keçirilir?

A) Qida rasionundan yaglı qidanı məhdudlaşdırmaq

B) Fiziki hərəkətlər

C) Sadalananların hamısı

D) Alkoqoldan imtina

E) Bədən çəkisini azaltmaq


Ədəbiyyat: Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 717
503) Xəstə 52 yaşında,8 il ərzində periodik alkaqoldan istifadədən sonra qarnın yuxarı yarısında kurəyә irradiasiya edən ağrılar və ürək bulanma, qusma,iştahasızlıq, ishal muşahidə olunur «kolitdən» terapevtdə müalicə alıb.Qanın analizində gözə çarpan dəyişiklik yoxdur .

Xəstənin bu halı daha çox hansı diaqnoza uyğndur?

A) Xroniki kolit

B) Xroniki pankreatit

C) Böyük duodenal məməciyin xərçəngi

D) Xroniki enterit

E) Mədəaltı vəzinin xərçəngi


Ədəbiyyat: Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 717
504) Mədəaltı vəzin endokrin funksiyasında hansı hüceyrələr iştirak edir?

A) pp hüceyrələr

B) α hüceyrələr

C) Sadalananların hamısı

D) d hüceyrələr

E) β hüceyrələr


Ədəbiyyat: Белоусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жаков « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 383
505) Sekretinlə stimulyasıyadan sonra, mədəaltı vəzi şirəsində bikarbonatlar hansı miqdarda olduqda bu xroniki pankreatiti göstərir?

A) 200 mekv – dən az

B) 300 mekv – dən az

C) 500 mekv – dən az

D) 400 mekv – dən az

E) 50 mekv – dən az


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 384
506) Kəskin pankreatit zamanı hansı şəxslərdə poliorqan çatmamazlığının inkişaf riski yüksəkdir?

A) Kişilərdə

B) Artıq çəkisi olan insanlarda

C) Az çəkisi olan insanlarda

D) Uşaqlarda

E) Qadınlada


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 376.
507) Pankreatitin aşağıda göstərilən variantlarının hansında cərrahi müdaxiləyə ehtiyac var?

A) İldırımsürətli gedişli kəskin pankreatitdə

B) Sadalananların heç birində

C) Tez-tez residivləşən xroniki pankreatitdə

D) Xroniki pankreatitin ödemli formasında

E) Şəkərli diabetlə ağırlaşan pankreatitdə


Ədəbiyyat: Белoусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жаков « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 391
508) Müalicə olunmadıqda mədəaltı vəzinin yalançı kistləri aşağıdakılardan hansı ağırlaşmaları verə bilər?

A) Hamısını

B) Sarılıq

C) Aşağı boş venanın və qapı venasının obstruksiyasını

D) Mədə - bağırsaq sisteminin müxtəlif şöbələrinin obstruksiyasını

E) Mədəaltı vəzin svişlərini


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2005, səh 259
509) Marsel-Roma klassifikasiyasına görə (1989) aşağıda sadalanan terminlərdən hansı xroniki pankreatitlərin klassifikasiyasına aid deyil?

A) Mədəaltı vəzin absesi

B) İltihabi xroniki pankreatit

C) Kalsifikasiya olunmuş xroniki pankreatit

D) Obstruktiv xroniki pankreatit

E) Mədəaltı vəzin fibrozu


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 274
510) Karsinoid sindromunda ən dəqiq diaqnostik metod aşağıda sadalananlardan hansıdır?

A) Ultrasəs müayinə

B) Kompyuter tomoqrafiya

C) Biopsiya

D) Ezofaqoqastroduodenoskopiya

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жаков « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 401
511) Kəskin pankreatitin inkişaf etməsinə səbəb ola biləcək dərman vasitələri hansılardır?

A) Tetrasiklin

B) Tiazid diuretikləri

C) Oral kontraseptivlər

D) Sadalananların hamısı

E) Sulfanilamidlər


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 264
512) Kəskin pankreatitdə hansı xəstəliklə differensiasiya aparılmalıdır?

A) Sadalananların hamısı ilə

B) Kəskin miokard infarktı ilə

C) Kəskin xolesistitlə

D) Mezenterial tromboz ilə

E) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi ilə


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 389
513) Kəskin pankreatitdə xəstənin qanında amilaza normaya düşdükdən sonra, sidikdə neçə müddət yüksək qala bilər?

A) 12-15 gün

B) 7-10 gün

C) Aylarla

D) 2 ay

E) 1 ay
Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 387.


514) Kəskin pankreatitdə hansı halda ilk 24 saatda amilazanın aktivliyi azalır?

A) Osteoparozda

B) Hipertriqliseridemiyada

C) Xəstədə paralel olaraq ürək patologiyasında

D) Tiretoksikozda

E) Vərəmdə


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 387.
515) İrinli pankreonekrozda aşağıdakı mikroorqanizmlərdən hansının rolu daha böyükdür?

A) E. coli

B) Protey

C) Streptokokk

D) Stafilokokk

E) Klebsiella


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 378
516) Xroniki pankreatitdə aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansı rast gələ bilər?

A) Toyuq korluğu

B) Çəkinin azalması

C) İshala meyllilik

D) Sümük ağrıları

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 283
517) Xroniki pankreatitin remissiya dövründə xəstələrə hansı pəhrizi məsləhət görərdiniz ?

A) Sadalananların hamısı

B) Zülal-karbohidrat pəhrizi

C) Yağlı qida

D) Karbohidratlarla zəngin qida

E) Dəmiri çox olan qida


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 315
518) Psevdokistlər hansı fəsadları verə bilər?

A) Sadalananların hamısı

B) İrinləmə

C) Kistin partlaması

D) Yalançı anevrizma

E) Pankreatik assit


Ədəbiyyat: П. Мак Нелли «Секреты гастроэнтерологии» 2001, səh 385
519) Xroniki pankreatitin kəskinləşmə dövründə hansı təyinat düzgündür?

A) Antasidlərin təyini

B) Sadalanların hamısı

C) Spazmolitiklərin təyini

D) H2 blokatorların təyini

E) Analgetiklərin təyini


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 279
520) Bu metodlardan hansı mədəaltı vəzi axarlarının patologiyasını aşkara çıxarmaq üçün daha informativ sayılır?

A) Endoskopik qastroduodenoskopiya

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Rentgenoqrafiya

D) Endoskopik retroqrad xolangiopankreatografiya

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 394
521) Xroniki pankreatitdə ağrının lokalizasiyası bunlardan hansını xatırlada bilər?

A) Sol tərəfli böyrək sancısını

B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasını

C) Öd kisəsi sancılarını

D) Sadalananların hamısı

E) Spastik kolit ağrılarını


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh 393
522) Pankreatitlərin patogenezində hansı amillərin rolu vardır?

A) İşemik faktor

B) Komplement sisteminin aktivləşməsi

C) Pankreatik axarların obstruksiyası

D) Enzimlərin orqandaxili aktivasiyası

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 262
523) Zollinger-Ellison sindromunda diaqnostik məqsədlə hansı laborator müayinələr aparılır?

A) Mədədaxili ph-metriya

B) Xlorid turşusunun debiti

C) Sekretinlə aparılan test

D) Qanda qastrinin təyini

E) Sadalananların hamısı


Ədəbiyyat: Белаусов А.С., В.Д. Вoдолагин, В.П. Жанов « Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение болезней органов пищеварения» 2002, səh. 409
524) Xroniki pankreatitin remissiya dövründə nəcisin laborator müayinəsində nə aşkar olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Həll olunmamış hüceyrələr

C) Nişasta dənələri (amiloreya)

D) Neytral yağlar

E) Əzələ lifləri (azotoreya)


Ədəbiyyat: И.И. Дегтярева «Клиническая гастроэнтерология» 2004, стр. 280
Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin