Sərxan Abdullayev


İstifadə olunmuş ədəbiyyatYüklə 4.35 Mb.
Pdf просмотр
səhifə45/45
tarix09.03.2017
ölçüsü4.35 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45
İstifadə olunmuş ədəbiyyat 

 

1.

 Abdullayev S. (1) Dil və bədii qavrayış, Bakı, 1984 

2.

 Abdullayev S. (2) Müasir alman və Azərbaycan dillərində 

inkarlıq kateqoriyası,       Bakı, 1998 

3.

 

Abdullayev S. (3) Bəzi içtimai-siyasi terminlərin gerçəklik dəyərlərinə uyğunluğu və onların tərcüməsi haqqında. – Tərcümə 

və transmilli proseslər mövzusunda Beynəlxalq konfransın 

materialları, Bakı, 2005 

4.

 Abdullayev S. (4) Çoxmənalılığın yalanı və ya dilin min-bir dili 

(I məqalə), Dil və Ədəbiyyat  jurn., ADU, Bakı, 2007, №1(2) 

5.

 

Abdullayev S. (5) Çoxmənalılığın yalanı və ya dilin min-bir dili (II məqalə), Dil və Ədəbiyyar jurn., ADU, Bakı, 2007,  №2(3) 

6.

 Abdullayev S. (6) Omonim aldanışları və ya müxtəlif şeyləri eyni 

cür adlandırmanın yalanı (I məqalə), Dil və  Ədəbiyyat jurn., 

ADU, Bakı, 2007, №1(5) 

7.

 Abdullayev S. (7) Omonim aldanışları və ya müxtəlif şeyləri eyni 

cür adlandırmanın yalanı (II məqalə), Dil və  Ədəbiyyat jurn., 

ADU, Bakı, 2007, №2(6) 

8.

 Abdullayev S.(8) Sinonim çoxluqları və ya eyni şeyləri müxtəlif 

cür adlandırmanın yalanı (I məqalə), Dil və  Ədəbiyyat jurn., 

Bakı, 2008, №4(8) 

9.

 Abdullayev S. (9)Sinonim çoxluqları və ya eyni şeyləri müxtəlif 

cür adlandırmanın yalanı (II məqalə), Dil və  Ədəbiyyat jurn., 

Bakı, 2009, №1(9) 

10.


 

 Abdullayev S. (10)Təkrar qiymətləndirmə çoxluqları: dəyişən 

yayılanlıq hədləri (I məqalə), Dil və Ədəbiyyat jurn., ADU, Bakı, 

2011 №1 


11.

 

 Həsənov H. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası, Bakı, 1998 12.

 

 Hüseynli N. Təfəkkürün anlayış-kateqoriyal aparatı: qnoseoloji və metodoloji təhlil, Bakı, 2003 

13.


 

 İsmayılov F. Dilin metafizikası, AMEA nəşriyyatı, Bakı, 2002 

14.

 

 Məmmədov A., Məmmədov M. Diskurs təhlilinin koqnitiv perspektivləri, Çaşıoğlu nəşr., Bakı, 2010 

 

 

 594

15.


 

 Məmmədov İ. Azərbaycan dilinin semantikası, Bakı, 2006 

16.

 

 Abdullayev S. Zu den Möglichkeiten der Transposition der Satzformen im Deutschen. – Die Grundstrukturen der 

rhetorischen Frage und des imperativischen Ausrufs, DaF/5, 

Leipzig, 1977 

17.


 

 Erben J. Abriss der deutsche Grammatik, 8. Aufl., Berlin, 1965 

18.

 

 Richard W. Eichler. Verhexte Muttersprache, München, 1974 19.

 

 Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen 

Gegenwartssprache, Leipzig, 1979 

20.

 

 Fonagy Y. Der Ausdruck als Inhalt. – In: Mathematik und Dichtung, 2. Aufl., München, 1965/1967 

21.


 

 Iskos A., Lenkowa A. Deutsche Lexikologie, Leningrad, 1970 

22.

 

 Klemperer V. Linqua Tertii İmperii. Eine unbewältigte Sprache, Darmstadt, 1966 

23.


 

 Moskalskaya O. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 

M., 1983 

24.


 

 Nietzsche F. (1) Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer 

Philosophie der Zukunft, Leipzig, 1886 

25.


 

 Nietzsche F. (2) Über Wahrheit und Lüge, Leipzig, 2000 

26.

 

 Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache, M., 1963 27.

 

 Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik, M., 1975 28.

 

 Sowinski B. Deutsche Stilistik, Frankfurt am Main, 1978 29.

 

 Sütterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart, Leipzig, 1910 30.

 

 Schneider W.(1) Deutsch für Kenner, Piper, München/ Zürich, 2001 

31.


 

 Schneider W.(2) Wörter machen Leute, Piper, München/ Zürich, 

2002 

32.


 

 Weinrich W. Linquistik der Lüge, München, 2002 

33.

 

 Абдуллаев  С.  Немецкий  аффирмативный  контекст,  Баку, 2004 

34.


 

 Алекперли  Ф.  Между  ложью  и  истиной:  кризис 

антигуманной цивилизации, Баку, 2006 

35.


 

 Брунер Дж. Психология познания, М., 1977  

 

 595

36.


 

 Булах  Н.  А.  Средства  отрицания в  немецком  литературном 

языке. Ярославль, 1962 

37.


 

 Гальперин  И.  Р.  Очерки  по  стилистике  английского  языка, 

М., 1958 

38.


 

 Девкин  В.Д.  Прагматика  слова. – Межвузовский  сборник 

научных трудов. М., 1985 

39.


 

 Кирилина 

А. 

В. 


Исследование 

языка 


всветс 

постмодернисткой 

философии. – Тезисы 

докладов 

международной  конференции  «Стилистика  и  теория 

языковой коммуникации», М., 2005 

40.

 

 Кобозева И. М. Лингвистическая семантика, М., 2007 41.

 

 Степанов Ю. С. Основы общего языкознания, М., 1975  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 596

 

  

 

Sərxan Əvəz oğlu Abdullayev Qeyri-səlis dilçilik təcrübəsi 

Bakı - “Victory” - 2013 

 

* * *  


 

Сархан Аваз оглу Абдуллаев 

Опыт нечетной лингвистики 

Баку - “Victory” – 2013 

 

* * *  


 

Sarxan A. Abdullayev 

Experience fuzzy linguistics 

Baku - “Victory” – 2013 

 

 

  

 

Yığılmağa verilmişdir: 19.02.2013, Çapa imzalanmışdır: 18.04.2013  

Format: 60x84, 1/16, şərti çap vərəqi: 37,25 v., 

kağız: 80qr/m2 ofset, Tiraj: 500 əd. 

“Victory” mətbəəsində çap olunmuşdur.  

 

  

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə