T. C. İStanbul üNİversitesiYüklə 2,09 Mb.
səhifə1/18
tarix15.03.2017
ölçüsü2,09 Mb.
#11251
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

T. C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Tıp Fakültesi


d:\basimevimizin işler dosyası\tüm bilgiler ve yapılan işlerin dosyası - murat\+şablon dosyam- dizgi tasarım için\dizgide kullanacağim şablonlar\logolar ve amblemler doğru olanlar 2013\bordo logo muratın yaptığı\itf med renginde olan\bordo logos.tif

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ

ROTASYON PROGRAMI
2014


İÇİNDEKİLER Sayfa

Ö N S Ö Z …………………………………………………………………………………………….…. 7Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu ……………………………………………. 9

Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurulları …………………………………..….. 10

Anabilim Dalları Rotasyon Programı ………………………………………..……………… 20 - 151

Temel Tıp Bilimleri ………………………………………………………….………………. 18

 • Anatomi Anabilim Dalı …………………………………………………………………..……. 19

 • Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ………………………………………………………….…… 21

 • Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ……………………………………………………….… 25

 • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı …………………………………………………… 29

Dahili Tıp Bilimleri ………………………………………………………….……….…. 32

 • Adli Tıp Anabilim Dalı ……………………………………………………….…………………. 33

 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı ……………………………………………….……………….. 35

 • Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı …………………………. 43

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ……………………………………….…. 45

 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı …………………………………………… 49

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ……………… 51

 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı .……………………………………. 54

 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ……………………………………………….…….… 64

 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı ………………………………………………………………..… 72

 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı ………………………………………………………….……. 80

 • Kardiyoloji Anabilim Dalı ………………………………………………………………..….. 84

 • Nöroloji Anabilim Dalı ………….……………………………………………………..….. 89

 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı ……………………………………………………………….… 93

 • Radyoloji Anabilim Dalı ……………………………………………………………….…. 101

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ………………………………………… 101

 • Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ………………………………………………… 106

 • Spor Hekimliği Anabilim Dalı ……………………………………….………………… 108

 • Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı ………………….…………… 112

 • Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı ………………………………… 115

 • Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ……………………………………………………..… 117

 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ……………………………………………………………… 119

Cerrahi Tıp Bilimleri ………………………………………………………….………... 126

 • Anesteziyoloji Anabilim Dalı ……………………………………………………..…….… 127

 • Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı ………………………………………….….….. 129

 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ……………………………………………………..….… 131

 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı ………………………………………………………..…… 133

 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı …………………………………………………….…… 136

 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı …………………………………………………….…… 138

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ……………………………………… 139

 • Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ………………………………………………..… 141

 • Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı ………………………………………...… 143

 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı …………………………………….…..… 144

 • Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ………………….… 147

 • Üroloji Anabilim Dalı ………………………………………………………….……….……. 150


Değerli Tıpta Uzmanlık Öğrencileri,
İstanbul Tıp Fakültesi’nin hedefi, ülke ve toplumun gereksinmelerine göre gelişen sağlık ve eğitim teknolojilerini kullanarak araştırma yeteneğine sahip, ekip çalışmasını temel alan nitelikli pratisyen ve uzman hekimler ile, bu eğitimin devamlılığını sağlayacak ve konusu ile ilgili araştırma ve eğitim yapacak akademisyenler yetiştirmektir.

Fakültemizde uzmanlık eğitimi ile ilgili uygulamaların esaslarını belirlemek, anabilim dallarının akademik özerkliğine dayalı uluslararası standartlarda kurumsal eşgüdümü sağlayacak süreçlerle ilgili usul ve esasları düzenlemek üzere Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme Kurulu tarafından hazırlanan İstanbul Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi uygulanmaktadır. Yönerge gereğince Fakültemizde eğitime başlayan tüm tıpta uzmanlık öğrencilerinin ortak gereksinimi olan eğitim toplantıları düzenlemektedir.

Ayrıca asistanların uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, kendi anabilim/bilim dalı dışında Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen diğer dallarda almak zorunda olduğu eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, uygun amaç ve öğrenim hedefleri belirlenerek birimlerin rotasyon programları oluşturulmuştur.

Kaliteli eğitim, bilgi üretimi ve hizmetin bir arada yürütülmesi hedeflenen Fakültemizde, sizlerin katkılarıyla bu sürecin devam etmesi düşüncesindeyiz.

Sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM

Uzmanlık Kurulu ve Eşyetkilendirme Kurulu Başkanı Dekan

Dekan Yardımcısı


EŞYETKİLENDİRME KURULUProf. Dr. Ateş KADIOĞLU

Dekan Yardımcısı

Uzmanlık Eğitimi ve Eşyetkilendirme

Kurulu BaşkanıProf. Dr. Raşit

TÜKEL
Prof. Dr. Aydan ORAL
Prof. Dr. Taner KOÇAK
Prof. Dr. Beyhan ÖMER


Prof.Dr.Nezahat GÜRLER
Prof. Dr. Sema ANAK
Prof. Dr. Yaman TEKANT
Prof. Dr. İrfan ÖZTÜRK


Prof. Dr. Hasan KUDAT
Prof. Dr.Haşmet HANAĞASI
Doç. Dr. Ayşin KALE
Doç. Dr. İbrahim KALELİOĞLU
Dr. Caner YÜRÜYEN
Dr. Zeynep MEMİŞ
Dr. Yunus DOĞAN
ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULLARI

Başkan :
Prof. Dr. Sema ANAK

sanak@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL

demirkolm@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep İNCE

zeynepince@superonline.com

Prof. Dr. Ayper SOMER

ayfersomer@gmail.com

Doç. Dr. Kemal NİŞLİ

kemalnisli@yahoo.com


DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Esen ÖZKAYA (Başkan)

profeo@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Güzin ÖZARMAĞAN

guzino@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Afet AKDAĞ KÖSE

akose@istanbul.edu.tr


ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Ö.Haluk ERAKSOY

heraksoy@gmail.comÜyeler :
Prof. Dr. Halit ÖZSÜT

halitozsut@superonline.com

Prof. Dr. A.Atahan ÇAĞATAY

atayon@yahoo.com


FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Aydan ORAL

aydanoral@yahoo.comÜyeler :
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

sindel@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

ayseya@hotmail.com

Prof. Dr. Ayşe KARAN

karanayse@yahoo.com

Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

demirhan1@yahoo.comGÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Tülin ÇAĞATAY

tulcagat@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN

zkaslan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ERELEL

drmustafaerelel@gmail.com

Prof. Dr. Esen KIYAN

kiyanesen@gmail.com

Doç. Dr. Gülfer OKUMUŞ

gulferokumus@yahoo.com


HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Selma KARABEY

skarabey@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Bedia ÖZYILDIRIM

bayhan@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Nuray ÖZGÜLNAR

nurayozgulnar@gmail.com

Prof. Dr. Nurhan İNCE

nince@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Emel ÖNAL

onale@istanbul.edu.tr


İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Melih AKTAN

maktan@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Hasan KUDAT

hkudat@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Kıvanç CEFLE

ceflek@istanbul.edu.tr


KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Kamil ADALET

kadalet@turk.netÜyeler :
Prof. Dr. Sabahattin UMMAN

summan@istanbul.edu.tr

Prof.Dr. Zehra BUĞRA

zbugra@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Kaya BİLGE

ahmetkayabilge@hotmail.com

Prof. Dr. Murat SEZER

sezerm@istanbul.edu.tr


NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Betül BAYKAL

betulbaykan@yahoo.comÜyeler :
Prof. Dr. Barış BASLO

baslo@superonline.com

Prof. Dr. Haşmet HANAĞASI

hasmet@yahoo.com

Prof. Dr. Nilüfer YEŞİLOT BARLAS

yesilot@istanbul.edu.tr


NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. Seher Nilgün ÜNAL

sehunal@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Ayşe MUDUN

muduna@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Işık ADALET

adaleti@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Cüneyt TÜRKMEN

cturkmen@istanbul.edu.tr


RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Başkan :
Prof. Dr. N. Serra SENCER

serrasencer@gmail.comÜyeler :
Doç. Dr. Menduh DURSUN

memduhdursun@yahoo.com

Doç. Dr. Barış BAKIR

barisbakir@hotmail.com

Doç. Dr. Artür SALMASLIOĞLU

andtur@superonline.com


RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Başkan :

Prof. Dr. Ethem Nezih ORAL

enoral@istanbul.edu.trÜyeler :
Prof. Dr. Rasim MERAL

rasimmeral@gmail.com

Doç. Dr. Fulya AĞAOĞLU

fagaoglu@istanbul.edu.trRUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

Başkan :

Prof. Dr. Raşit TÜKEL

rtukel@gmail.com


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə