Uredba za provedbu carinskog zakonaYüklə 3,03 Mb.
səhifə30/33
tarix28.04.2017
ölçüsü3,03 Mb.
#15936
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

A. Opće napomene


 

1. Zahtjev (polja 1 do 11) popunjava korisnik ili njegov zastupnik.

2. Obrazac treba ispuniti čitko i neizbrisivo, po mogućnosti pisačim strojem ili računalom. U njemu ne smije biti nikakvih brisanih ili popravljenih riječi. Popravke se unašaju tako, da se pogrešne riječi precrtaju i dodaju sve potrebne pojedinosti. Popravke mora parafirati osoba, koja je ispunila obrazac, koje mora potvrditi carinarnica.

 

B. Posebne napomene, koje se odnose na pojedina polja


 

1. Upisuje se ime i adresa korisnika odobrenja.

2. Upisuje se naziv carinarnice, kojoj se podnosi zahtjev.

4. Upisuje se naziv carinarnice, kojoj će se dostaviti podaci (korisnik informacije)

8. Upisuju se oznake i brojevi, broj i vrsta pakiranja. Ako se radi o nepakiranoj robi, upisuje se broj predmeta ili ako je primjereno, unosi se «u rasutom stanju».

Upisuje se uobičajeni trgovački naziv robe ili njen tarifni opis.

10. Neto količina mora biti izražena u jedinicama metarskog sustava: kg, l, m2, itd.

 

  

 

  

DODATAK


1. OPĆE NAPOMENE

 


  1. 1.1.             Informativni obrasci moraju odgovarati uzorcima iz ovog priloga i biti otisnuti na papiru težine između 40 i 65 g/m2.

  2. 1.2.             Obrazac je formata 210 mm x 297 mm.

 

 1. 2.         UPORABA INFORMATIVNIH OBRAZACA

 

  1. 2.1.            Opće napomene

 

 1. (a)    Kada carinarnica, koja je izdala informativni obrazac, smatra da su pored postojećih podataka na informativnom obrascu potrebni dodatni podaci, to će navesti na informativnom obrascu. Ako na njemu nema dovoljno prostora, prilažu se dodatni listovi, i to se navodi na izvorniku.

 2. (b)    Carinarnica, koja je potvrdila informativni obrazac, može biti zatražena, da naknadno provjeri vjerodostojnost obrasca i točnost navedenih podataka.

 3. (c)    Ako se radi o uzastopnim pošiljkama, ispunjava se potreban broj informativnih obrazaca za količinu robe ili proizvoda stavljenih u postupak. Prvotni informativni obrazac može se zamijeniti sa novim informativnim obrascem ili ako se upotrebljava samo jedan informativni obrazac, carinarnica, koja je potvrdila obrazac, može unijeti kočinu robe ili proizvoda na izvorniku. Kada na obrascu nema dovoljno prostora, prilaže se dodatni obrazac, što mora biti navedeno na izvorniku.

 4. (d)    U iznimnim okolnostima informativni obrazac se može izdati naknadno, ali ne po proteku roka do kojega se moraju čuvati dokumenti.

 5. (e)    U slučaju krađe, gubitka ili uništenja informativnog obrasca, korisnik obrasca može zatražiti carinarnicu, koja je potvrdila obrazac, izdavanje kopije.

Izvornik i kopije tako izdanog informativnog obrasca su označeni s sljedećom oznakom:

“KOPIJA”


“DUPLICATE”

 

2.2. Posebne napomene

 

2.2.1. Informativni obrazac INF 8 (carinsko skladištenje) 

 1. (a)    Informativni obrazac INF 8 (u nastavku: INF 8) se upotrebljava, kada se roba deklarira za novo carinski dozvoljeno postupanje ili uporaba, da bi se odredili elementi potrebni za utvrđivanje carinskog duga, prije izvođenja uobičajenih oblika rukovanja.

 2. (b)    INF 8 se popunjava u izvorniku i kopiji.

 3. (c)    Nadzorna carinarnica pribavlja podatke za polja 11, 12 i 13, potvrđuje polje 15 te vraća izvornik INF 8 deklarantu.

 

2.2.2. Informativni obrazac INF 1 (postupak unutarnje proizvodnje)

 


 1. (a)     Informativni obrazac INF 1 (u nastavku: INF 1) se upotrebljava za razmjenu podataka o:

 • -       iznosu duga i kamata,

 • -       primjeni mjera trgovinske politike,

 • -       iznosu osiguranja.

 1. (b)     INF 1 se popunjava u izvorniku i dviju kopija.

Izvornik i jedna kopija INF 1 se šalje nadzornoj carinarnici, jednu kopiju zadržava carinarnica, koja je potvrdila INF 1.

Nadzorna carinarnica upisuje zahtjevane podatke u polja 8, 9 i 11 INF 1, potvrđuje ga, zadržava jednu kopiju i vraća izvornik. 1. (c)     Kada se zahtijeva puštanje dobivenih proizvoda ili robe u nepromijenjenom stanju u slobodan promet kod druge carinarnice, od one koja je u odobrenju određena kao carinarnica početka postupka, mora carinarnica, koja potvrđuje INF 1, zahtijevati da nadzorna carinarnica navede:

 • -       u polju 9(a) iznos carinskog duga, utvrđenog sukladno članku 131. stavak 1. ili člankom 137. stavak 1. Carinskog zakona,

 • -       u polju 9(b) iznos kamata u skladu sa člankom 227. ove Uredbe,

 • -       količinu, tarifnu oznaku CT i podrijetlo uvozne robe, uporabljene u proizvodnji dobivenih proizvoda, puštenih u slobodni promet.

 1. (d)     Kada su dobiveni proizvodi, dobiveni u postupku unutarnje proizvodnje (sustav povrata), prijavljeni za drugo carinski dozvoljeno postupanje ili uporabu, koje omogućava povrat ili otpust carinskog duga, i za njih je ponovno zahtjevati odobrenje za postupak unutarnje proizvodnje, carinarnica koja je izdala odobrenje, može upotrebiti INF 1 da odredi iznos carinskog duga kojega treba obračunati ili kojimože nastati.

 2. (e)     Kada se deklaracija za puštanje u slobodni promet odnosi na dobivene proizvode, dobivene iz uvozne robe ili robu u nepromijenjenom stanju uz poštivanje posebnih mjera trgovinske politike u trenutku stavljanja u postupak (sustav odgode) i takve mjere se koriste i dalje, onda carinarnica koja prihvati deklaraciju i potvrdi INF 1 zatražiti će nadzornu carinarnicu da navede podatke, koji su potrebni za primjenu mjera trgovinske politike.

 3. (f)      Kada se puštanje u slobodni promet zahtijeva u slučaju INF 1, koji je ispunjen radi određivanja iznosa osiguranja, može se uporabiti obrazac INF 1, ako sadrži:

 • -   u polju 9(a) iznos carinskog duga za uvoznu robu u skaldu sa člankom 131. stavak 1. ili člankom 137. stavak 1. Carinskog zakona, i

 • -   u polju 11 datum, kada je uvozna roba prvi puta stavljena u postupak, ili datum kada je bio carinski dug povraćen ili otpušten u skladu sa člankom 137. stavak 1. Carinskog zakona.

 

2.3.3. Informativni obrazac INF 7 (postupak unutarnje proizvodnje)

 

 


 1. (a)    Informativni obrazac INF 7 (u nastavku: INF 7) se upotrebljava kada se dobivenim proizvodima ili robi u nepromijenjenom stanju u okviru sustava povrata odredi neko od carinski dozvoljenog postupanja ili uporabe, koje u skladu sa člankom135. Carinskog zakona, omogućavaju povrat ili otpust, da se ne podnosi zahtjev za povrat.

Kada se korisniku u skladu sa člankom 102. Carinskog zakona odobri prijenos prava do zahtjeva za povrat na drugu osobu, taj se podatak unosi u INF 7.

 1. (b)    INF 7 se popunjava u izvorniku i dviju kopija.

 2. (c)    Carinarnica, koja prihvati deklaraciju za završetak postupka, potvrđuje INF 7, vraća izvornik i jednu kopiju deklarantu, a zadržava drugu kopiju.

 3. (d)    Kada se podnese zahtjev za povrat, prilaže mu se odgovarajuće potvrđen izvornik INF 7.

 

2.3.4. Informativni obrazac INF 6 (privremeni uvoz) 

 1. (a)    Informativni obrazac INF 6 (u nastavku: INF 6) se upotrebljava za utvrđivanje elemenata za određivanje carinskog duga ili iznosa već obračunatih davanja, kada se uvozna roba premješta unutar carinskog područja.

 2. (b)    INF 6 mora za carinarnicu sadržavati sve potrebne podtake, kao što su:

 • -       dan kada je uvozna roba stavljena u postupak privremenog uvoza,

 • -       elemente za određivanje carinskog duga, utvrđenih na taj dan,

 • -       iznos uvoznih davanja obračunatih s djelomičnim oslobođenjem od plaćanja i vrijeme koje se u tu namjenu.

 1. (e)    INF 6 se popunjava u izvorniku i dviju kopija.

 2. (f)     INF 6 se potvrđuje kada je roba stavljena u postupak provoza, na početku postupka prenosa ili prije.

 3. (g)    Jednu kopiju zadržava carinarnica koja ga je potvrdila. Izvornik i druga kopija se vraća korisniku koji tu kopiju daje carinarnici završetka postupka. Nakon potvrde korisnik vraća kopiju carinarnici koja ga je prvotno potvrdila.

PRILOG 27

LISTA UOBIČAJENIH OBLIKA RUKOVANJA ROBOM U CARINSKOM SKLADIŠTU

 

Osim ako je to izričito navedeno, nijedan od postupaka i rukovanja, navedenih u ovoj listi ne smije prouzročiti promjenu osmeroznamenkaste tarifne oznake Carinske tarife, u koji je dotična roba razvrstana.

Uobičajeni oblici rukovanja robom u carinskom skladištu, u smislu članka 237. Uredbe za provedbu carinskog zakona su:

I. Jednostavne radnje, koje osiguravaju da se uskladištena roba sačuva u dobrom stanju:

1. provjetravanje, rasprostiranje, sušenje, uklanjanje prašine, jednostavno čišćenje, popravak ambalaže, osnovni popravak štete nastale u prijevozu ili pri skladištenju, ako se radi o jednostavnim radnjama, namještanju ili skidanju zaštitnih navlaka za prijevoz;

2. popis zaliha, uzimanje uzoraka i vaganje robe;

3. otklanjanje pokvarenih ili oštećenih dijelova;

4. zaštita robe sa sredstvima iradijacije ili dodavanje konzervansa;

5. postupci protiv nametnika;

6. postupci sa snižavanjem temperature, bez obzira da li se uslijed tih postupaka promijeni osmeroznamenkasta tarifna oznaka Carinske tarife .

II. Radnje za poboljšanje izgleda ili tržišne kakvoće uvozne robe:

1. uklanjanje koštica i peteljki voćnih plodova;

2. sastavljanje i sklapanje robe, pa i kada se radi o ugradnji dodataka u kompletan proizvod, a to ne predstavlja bitan dio proizvodnog postupka, makar se zbog te ugradnje promijeni osmeroznamenkasta tarifna oznaka Carinske tarife za proizvod ili dodatak(npr. ugradnja radija ili brisača vjetrobranskog stakla u motorno vozilo);

3. solenje, čišćenje, pranje;

4. dodavanje robi srazmjerno malih količina druge robe, a da se ne mijenja priroda osnovne robe, bez obzira da li se zbog takvog dodavanja promijeni tarifna oznaka za dodanu robu; dodana roba može biti proizvod za koji je bio započet postupak carinskog skladištenja ili proizvod koji je bio unesen u slobodnu zonu (npr. dodavanje aditiva, butana ili olova benzinu, narančine kaše, ulja ili arome narančinom soku i sl.);

5. razrjeđivanje tekućina, bez obzira na promjenu osmeroznamenkaste tarifne oznake Carinske tarife;

6. međusobno miješanje istovrsne robe različite kakvoće, kako bi se dobila konstantna kvaliteta robe, koju zahtijeva potrošač, a da se pri tome ne promijeni priroda robe;

7. razdvajanje robe, kada se radi o jednostavnim radnjama.III. Postupci za pripremu robe za distribuciju ili daljnju prodaju:

1. sortiranje, mehaničko filtriranje, klasificiranje i premještanje;

2. uređivanje i ravnanje;

3. pakiranje, raspakiranje, zamjenjivanje ambalaže, prelijevanje i prenošenje u kontejnere, bez obzira na promjenu osmerozamenkaste tarifne oznake Carinske tarife;

4. stavljanje i zamjena marki, pečata, naljepnica, etiketa sa cijenama i drugih znakova raspoznavanja, s tim da uslijed toga ne smije izgledati kao da roba ima podrijetlo drugačije od njegovog stvarnog podrijetla;

5. testiranje, uređivanje i priprema strojeva, uređaja i vozila za rad, ali samo kada se radi o jednostavnim radnjama;

6. testiranje u svezi s provjeravanjem da li roba odgovara tehničkim standardima;

7. odsjecanje i odstranjivanje posušenog voća ili povrća;

8. postupci koji sprečavaju koroziju;

9. rekonstrukcija robe nakon prijevoza;

10. povećavanje temperature, kako bi se roba mogla transportirati;

11. glačanje tekstila;

12. obrada tekstila protiv elektrostatičkog naboja.

Niti jedan od uobičajenih oblika rukovanja ne smije prouzročiti, osim ako je to izričito navedeno, da pri raspoređivanju robe u Carinsku tarifu dođe do promijene njezine tarifne oznake.

 

 

PRILOG 28 

VRSTE ROBA I PROIZVODNIH RADNJI ZA KOJE SE MOŽE ODOBRITI

POOSTUPAK PRERADBE POD CARINSKIM NADZOROM

 

  

Redni

STUPAC 1

STUPAC 2

broj

vsrta robe

postupak preradbe, koji se može odobriti

1.

sve vrste robe

preradba u uzorke, koji se mogu predstavljati kao takovi ili u garniturama (setovima)

2.

sve vrste robe

preradba u otpad ili uništenje robe

3.

sve vrste robe

denaturiranje

4.

sve vrste robe

ponovno dobivanje dijelova ili komponenti

5.

sve vrste robe

odvajanje i/ili uništavanje oštećenih dijelova

6.

sve vrste robe

preradba radi otklanjanja posljedica oštećenja robe

7.

sve vrste robe

uobičajeni oblici rukovanja, koji se inače dopuštaju u carinskim skladištima i slobodnim zonama

 

 
PRILOG 29

 

ROBA ZA KOJU SE NE PODNOSI INSTRUMENT OSIGURANJA

PRI STAVLJANJU U POSTUPAK PRIVREMENOGUVOZA

 

 Slučajevi kada za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza uz podnošenje pisane carinske deklaracije ne treba podnijeti instrument osiguranja:

 

  1. 1.      Roba koja pripada avionskim, brodskim ili željezničkim poduzećima ili poštanskim službama i kada ju oni upotrebljavaju u međunarodnom prometu, pod uvjetom da je jasno označena,

 2. 2.      Ambalaža koja se uvozi prazna, označena trajnim i neuklonjivim oznakama,

 3. 3.      Roba za pomoć u nesreći, namijenjena državnim i drugim ovlaštenim tijelima,

 4. 4.      Medicinska, kirurška i laboratorijska oprema namijenjena bolnicama i medicinskim ustanovama, koje takvu opremu nužno trebaju,

 5. 5.      Stavljanje robe u postupak privremenog uvoza, koja se premješta u skladu sa člankom 221. ove Uredbe, ako je prethodni korisnik postupka stavio robu u postupak privremenog uvoza u skladu sa člankom 136. ili 139. ove Uredbe.

 

 Yüklə 3,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə