Nil T. Anderson buxovlari qiranYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/23
tarix06.09.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#29005
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Nil T. Anderson
BUXOVLARI
QIRAN

Fərdlərin məxfiliyini qorumaq məqsədilə bu kitabda qeyd edilən müəyyən
insanların adları dəyişdirilib.
Ayələr Müqəddəs Kitabdan götürülüb.
Müqəddəs Kitab © MKŞ 2009
Bütün hüquqlar qorunur. Naşirin yazılı icazəsi olmadan bu kitabın heç bir
hissəsi yenidən işlənib hazırlanmamalıdır.
Originally published as:
THE BONDAGE BREAKER
Copyright © 2000 by Neil T. Anderson
Published by Harvest House Publishers
Eugene, Oregon 97402
© 2010 for the Azeri edition.
All rights reserved. Used by permission of Harvest House Publishers  

Minnətdarlıqlar 
«Harvest  House»  nəşriyyatının  bu  kitabın  onuncu 
ildönümündə  ikinci  nəşrinə  razılıq  verdiyinə  görə  mən  çox 
minnətdaram. On il bundan əvvəl ilk dəfə «Buxovları qıran» 
kitabı nəşr edildikdən sonra həyat təcrübəmə çox şeylər əlavə 
olunub.  Mən  bilmirdim  ki,  bu  kitab  və  «Qaranlıq  üzərində 
qələbə» («Regal Books») beynəlxalq bir xidməti yaradacaq və 
otuzdan  çox  kitabın,  gənc  nəşrlər  və  təlim  dərslikləri  buraya 
daxil olmaqla, yazılmasına təkan verəcək, əslində mən heç vaxt 
kitab yazmaq istəməmişəm!
Həmin bu on il ərzində mən çox təcrübə əldə etmişəm və ümid 
edirəm ki, Rəbdə yetkinliyə doğru inkişaf etmişəm. Bu səbəbdən 
də  ikinci  nəşrin  birinci  nəşrdən  daha  yaxşı  olduğuna  inanıram. 
Əsas  mahiyyəti  eynidir,  amma  indi  onu  daha  yaxşı  ifadə  edə 
bilirəm,  çünki  yüzlərlə  aspirant  və  xidmət  yoldaşlarım  bu  kitab 
haqqında öz təkliflərini irəli sürüblər. 
Bu sahədə mənə əziz həmkarım Dr. Robert Sausi kimi kömək 
edən  olmayıb.  Mən  dərk  edirəm  ki,  başqalarına  sadəcə  əxlaqi 
səbəblərə görə deyil, eləcə də mahiyyətin etibarlılığına və xidmətin 
saflığına görə cavabdeh olmalıyam. Bob, sən ruhani münaqişələr 
dənizində mənim sükanım olmusan (və bəzən mən düşünmədən 
addım atmaq istəyəndə mənim lövbərim olmusan). Mən, eləcə də 
Məsihin bədəni sənə borcluyuq. Səninlə «God’s Power at Work 
in  You»  («Allhin  gücü  səndə  iş  görür»)  («Harvest  House») 

4
Buxovları qıran
kitabına  müəlliflik  etməkdən  böyük  məmnunluq  duyuram.  Bu, 
mənim müqəddəsləşmə haqqında düşüncələrimi aydınlaşdırmağa 
kömək etdi. 
Mən  həmçinin,  bu  mövzu  ilə  əlaqəli  beş  kitabımı  oxumağa 
sevə-sevə razılaşan Dr. Brus Uer, Dr. Millard Erikson və Dr. Brus 
Demarestə minnətdaram. Onlar «Məsihdə azadlıq» haqda olan möv-
zumu saflaşdırmağa kömək məqsədilə vacib təkliflər irəli sürdülər. 
Mən həyatlarını mənimlə bölüşmüş bütün insanlara minnətdaram. 
Mən Allahın Məsihdə sizi azad etməsini görməkdən məmnunluq 
duyuram.  Sizin  keçirdiyiniz  ağrını  və  əzabı  yada  salan  çoxlu 
həyəcanlı anlar olub. Siz mənə ruhani səyahətləriniz haqqında da-
nışdıqca hər birinizdən nəsə öyrənmişəm. Allahın həyatlarınızda 
Öz zəngin lütfünü nümayiş etdirməsini görmək necə də gözəldir! 
Talbot  Teologiya  Məktəbinin  tələbəsi  olan  Karolina  orijinal 
əlyazmanı diskə yığdı və birinci nəşrdə Ed Stüard böyük kömək 
etdi. «Harvest House» da redaksiya heyəti bu kitabın, eləcə də 
bütün kitablarımın nəşrində çox yardım ediblər və mənə dəstək 
olublar. 
Cerri və Selli Fraysen kimi mənə kömək edən başqaları olma-
yıb. Siz xidmətdə mənim həmkarlarımsınız və mən bu kitabı sizə 
həsr  edirəm.  Mənə  inandığınıza  və  Məsihdə  azadlıq  xidmətinə 
belə sadiq qalmağınıza görə minnətdaram. Hər ikinizi sevirəm. 
 
Nil T. Anderson
Təlim və əlavə vəsaitlər ilə əlaqədar 
məlumat üçün aşağıdakı ünvana yazın:
Freedom in Christ Ministries 
491 East Lambert Road
La Habra, CA 90631
(562) 691-9128
E-mail: info@fıcm.org
Website: www.fıcm.org

Nəhayət azad! 
Bir  neçə  il  bundan  əvvəl  Cənubi  Kaliforniyadakı  məbəddə 
«New  Age»
1
  («Yeni  dövr»)  hərəkatı  mövzusunda  danışırdım. 
Mənim mətnim 1Timotey 4:1-dən idi: «Ruh aydın şəkildə deyir ki, 
gələcəkdə bəziləri imandan dönəcək, aldadıcı ruhlara və cinlərin 
təlimlərinə qulaq asacaqlar.» Bu çıxışdan sonra səhnənin qarşısın-
da mənim əhatəmə incimiş insanlar toplaşdılar.
Təxminən  məbədin  ortasında,  toplantı  bitən  vaxtdan  bəri  da-
yanmadan ağlayan 22 yaşlı bir qadın oturmuşdu. Bir neçə insan 
onu sakitləşdirməyə çalışmışdılar, amma o, heç kimi yaxına bu-
raxmırdı. Nəhayət, məbəd rəhbərlərindən biri ətrafımdakı izdiha-
mı  yarıb  dedi:  «Camaat,  məni  bağışlayın,  amma  Dr.  Anderson 
bizə təcili lazımdır.» 
Mən cavan qadına yaxınlaşarkən onun ağlaya-ağlaya: «O başa 
düşür! O başa düşür!» sözlərini eşitdim. Biz onu məbəddən çıxara 
bildik və şəxsi ofisə gətirdik. O, sakitləşəndən sonra gələn həftə 
onunla görüşmək üçün görüş təyin etdim. 
Nensi  görüşə  gələndə  onun  sifətində  eybəcər  cırmaq  yaraları 
var idi. «Mən keçən həftədən bəri üzümü cırmaqlamışam, özümü 
ələ ala bilmirəm» — deyə, o, utancaqlıqla etiraf etdi. 
Nensi qara magiya ilə məşğul olmuş cadugər kimi özünü tanı-
dan nənəsinin və onu döyən atasının iştirak etdiyi dəhşətli uşaq-
1
 
Başqa əşyalara, astrologiyaya, spiritizmə və s. şeylərə inam ilə əlaqəli 1980-ci 
ilin sonlarında yaranmış dini cərəyan. 

6
Buxovları qıran
lığını  təsvir  etdi.  «Mənim  üç  yaşım  olanda  bələdçilərimi  –  ruh 
bələdçilərini  əldə  etdim»,  o  davam  etdi.  «Onlar  mənim  yoldaş-
larım  idi,  mənə  necə  yaşamağı  və  nə  söyləyəcəyimi  deyirdilər. 
Anam məni məbəddə uşaqlar üçün olan dərsə aparana qədər mən 
həmişə ruh bələdçilərinin adi bir şey olduğunu düşünürdüm. Sonra 
ruh bələdçilərimin mənim üçün yaxşı olmadığından şübhələnməyə 
başladım. Atamdan bu haqda soruşanda, atam məni döydü. Mən 
daha bir də soruşmadım!»
Ruh bələdçilərinin həyatına gətirdiyi artan əzaba qalib gəlmək 
üçün  Nensi  sərt  şəxsi  intizama  üz  tutdu.  O,  yuxarı  siniflərdə 
oxuyarkən  Məsihə  öz  Xilaskarı  kimi  etibar  etdi.  Amma  çıxıb 
getmək  əvəzinə,  «ruh  bələdçiləri»  onu  narahat  etməkdə  davam 
etdilər.
Məktəbi bitirdikdən sonra Nensi ən ciddi nizam-intizamın oldu-
ğu «Marinlər» hərbi qüvvələrinə (Amerikanın ən çətin qaydalara 
məxsus olan hərbi qüvvələri (tərcüməçinin qeydi)) qoşuldu. Bu-
ranın ən dözümlü qadın üzvü olmaq qərarına gəlib öz intizamı-
na görə mükafatlar qazandı. Amma onun ruhani əzabı ağlına və 
hisslərinə həddən çox təsir edirdi. O, dəli damğasının vurulmasın-
dan qorxaraq, öz əqli mübarizəsi haqqında kiməsə söyləməkdən 
imtina etdi. Nəhayət, təzyiq ona qalib gəldi və onda tutmalar baş 
verdi. Nensi tibbi səbəblərə görə «Marinlər»dən tərxis olunmağı 
sakitcə qəbul etdi və daxili çaxnaşma və ağrı-acı ilə dolu tənhalığa 
qapıldı. Nensi məbədə gəlib mənim aldadıcı ruhlar haqqında da-
nışmağımı eşidəndə belə vəziyyətdə idi. 
«Axır ki, kimsə məni başa düşür!» — deyə, Nensi göz yaşları 
axıdaraq fikrini tamamladı. 
Mən:  «Sən  ruh  bələdçilərindən  azad  olmaq  istərdinmi?»  — 
deyə, soruşdum. 
Bu  zaman  uzun  sükut  çökdü.  «Onlar  həqiqətən  çıxıb 
gedəcəklərmi, yoxsa evə qayıdanda yenə onlarla döyüşəcəyəm?»
«Sən azad olacaqsan» — mən onu əmin etdim. 
İki saatdan sonra Nensi azad idi və özünün heç vaxt bilmədiyi 
açıq ürəklə bizi qucaqladı. «İndi mən insanları evimə qonaq çağıra 
bilərəm!» — o, sevinclə nida etdi. 

Nəhayət azad! 
7
Qaranlıq tərəfin həqiqətən mövcud olması
Bir vaxtlar mən Nensinin başına gələnlərin qeyri-adi, müstəsna 
hal  olduğunu  düşünürdüm.  Onun  probleminin  dərəcəsi  qismən 
qeyri-adi  olsa  da,  mən  indi  başa  düşürəm  ki,  Paul:  «Çünki 
mübarizəmiz qandan və ətdən ibarət olan insanlara qarşı deyil, şər 
başçılarına və hakim olanlara, bu qaranlıq dünyanın hökmranları-
na, səmadakı ruhani şər qüvvələrə qarşıdır» (Efes. 6:12) yazarkən 
fikrində  hər  bir  imanlını  nəzərdə  tutmuşdu.  Pastor,  seminariya 
professoru və konfrans spikeri kimi 30 ildən artıq xidmətdən son-
ra mən dünyanın hər yerində aldanan və uğursuz həyat yaşayan 
minlərlə məsihçiyə xidmət etmişəm. Bu, həqiqətən, faciədir, çünki 
onların Göylərdəki Atası Məsihdə azad və məhsuldar həyat yaşa-
malarını arzu edir. 
Mənim  bu  xidmət  sahəsinə  səyahətim  seçimimdən  asılı  ol-
mayıb. Allah məni xidmətə çağırmazdan əvvəl mən çox məntiqi 
düşünən, təyyarə modelini tərtib edən bir mühəndis idim. Hətta 
adi məsihçi olanda belə, cinlərin fəaliyyəti və ya okkultizmlə heç 
vaxt maraqlanmamışdım. Sirli bilik və okkultik güc məni heç vaxt 
şirnikləndirməyib. Mən nə onlarla maraqlanmışdım, nə də onları 
təcrübədən keçirmişdim.
Digər  tərəfdən,  mən  həmişə  Qərb  rasionalizminə  və 
naturalizminə zidd olsa da, Müqəddəs Kitabın ruhani aləm haq-
qında  dediklərinə  inanmağa  meyilli  olmuşam.  Nəticədə  25  il 
ərzində  Rəbb  Nensi  kimi  məsihçiləri  yanıma  gətirib.  Həmin  in-
sanları Məsihdə azad və məhsuldar həyat yaşamaqdan saxlayan 
düşünmə  tərzləri,  vərdişləri  və  davranışları  onları  əsarət  altına 
salmışdı. Onlara kömək etməyim üçün seminariya təlimim məni 
kifayət  qədər  hazırlamamışdı.  Onlara  xidmət  etmək  üçün  erkən 
səylərimdə çoxlu uğursuzluqlar ilə üzləşirdim, amma hər cəhddə 
yeni duyum əldə edirdim. Mən onları azad edəcək həqiqəti axtar-
maq üçün yenə də Kəlama üz tuturdum. 
İllər boyunca öyrənməyimin və xidmətimin sayəsində həqiqətin 
bizi necə azad etdiyini və Allaha tabe olmaqla bərabər iblisə qarşı 
durmalı olduğumuzu (Yaqub 4:7) daha yaxşı başa düşürəm. Nə 

8
Buxovları qıran
ruhani aləmin həqiqiliyini rədd edən psixoterapevtik xidmətlərin, 
nə də problemə yalnız ruhani bir şey kimi baxan cinləri qovma 
xidmətlərinin yetərli cavabı yoxdur. Allah həqiqətdə mövcuddur, 
O, bütün varlığımızla ünsiyyətdədir – və Onun Kəlamı bu güna-
ha batmış dünyada yaşayan bütün insanlar üçün hərtərəfli cavabı 
təmin edir. 
Allah sizin azad olmağınızı və Məsihdə böyüməyinizi istəyir
Bu kitabın ilk nəşrindən bəri mən «God’s Power at Work in 
You»  («Allahın  gücü  səndə  iş  görür»)  (Harvest  House)  adlı 
müqəddəsləşmə haqqında kitaba (Dr. Robert Sausi ilə) müəlliflik 
etmişəm.  Allahın  iradəsi  bizim  həyatlarımız  üçün  müqəddəslik 
olduğundan  (1  Salonik.  4:3)  müqəddəsləşmə  prosesini  anlamaq 
həddən  artıq  vacibdir.  «…bədənin  Başı  olan  Məsihə  bənzəmək 
üçün  hərtərəfli  böyüyək…kamil  insan  səviyyəsinə,  Məsihin  tam 
yetkinliyi  həddinə  çatacağıq»  (Efes.  4:15,  13).  Əgər  Allah  bizə 
Məsihdə yetkin olmaq üçün hər şey veribsə (2 Peter 1:3), onda 
niyə bir çox məsihçi Məsihdə böyümür? Onların bəziləri indi də 
20 il bundan əvvəl olduqları kimi Məsihə bənzəmirlər. Paul de-
yir:  «Bu  əmrin  məqsədi  pak  ürəkdən,  təmiz  vicdandan  və  riya-
sız  imandan  gələn  məhəbbətdir»  (1  Timotey  1:5).  Biz  məsihçi 
həyatımızın  hər  bir  ilində:  «Mən  imanımda  böyümüşəm  və  indi 
Allahı  və  başqalarını  keçən  il  sevdiyimdən  daha  çox  sevirəm» 
deyə bilməliyik. Əgər bunu deyə bilmiriksə, onda biz böyümürük. 
Belə  cismaniliyə  səbəbin  bir  hissəsi  1  Kor.  3:2,  3-də  verilib: 
«Mən sizi bərk yeməklərlə deyil, südlə qidalandırdım. Çünki bərk 
yeməklərə hazır deyildiniz, indi də hazır deyilsiniz. Çünki siz hələ 
də cismanisiniz. Əgər aranızda qısqanclıq və münaqişə varsa, onda 
siz  cismani  deyilsinizmi?  Adi  insanlar  kimi  həyat  sürmürsünüz-
mü?»  Paulun  dediyinə  əsasən,  bəzi  məsihçilər  həyatlarında  olan 
həll edilməmiş münaqişələrə görə Müqəddəs Kitaba uyğun yaxşı 
təlimi  qəbul  edə  bilmirlər.  Bu  şəxsi  və  ruhani  münaqişələri  əsl 
tövbə və Allaha imanla həll etmək üçün bir yol lazımdır. Kitabın 
məqsədi budur; amma problemin ruhani tərəfinə daha çox toxunur. 

Nəhayət azad! 
9
Mənim  ilk  «Qaranlıq  üzərində  qələbə»  («Regal  Books»)  ki-
tabım məsihçinin Məsihdə olan həyatının imana görə yaşanma-
sının şəxsi tərəfinə diqqəti cəmləyir. Kitab sizin Məsihdə kimli-
yiniz  barəsindəki  əsas  məsələlərə  toxunur  və  bu  şeyləri  etmək 
üçün əməli addımları təsvir edir: imanla yaşamaq, Ruhda addım-
lamaq,  əqlən  yeniləşmək,  hissləri  idarə  etmək,  iman  və  bağış-
lanma vasitəsilə keçmişin emosional yaralarından sağalmaq. Tam 
mənzərəni  görmək  üçün  sizə  çox  məsləhət  görərdim  ki,  bu  ki-
tabdan  başqa  «Qaranlıq  üzərində  qələbə»nin  ikinci  nəşrini  də 
oxuyasınız.  Hər  iki  kitabı  «Resolving  Personal  and  Spiritual 
Conflicts»  («Şəxsi  və  ruhani  münaqişələri  həll  etmək»)  adlı 
video və ya audio kasetlərlə birlikdə istifadə edə bilərsiniz, bunları 
məsihçi kitabxanalarından və ya «Freedom in Christ Ministries» 
ofislərindən əldə etmək olar. 
Biz Məsihi qəbul etməzdən əvvəl günaha qul idik. İndi Məsihin 
çarmıxda gördüyü işə görə üzərimizdə günahın gücü dağılıb. Şey-
tanın bizim üzərimizdə sahiblik etməyə və səlahiyyəti olmağa heç 
bir hüququ yoxdur. O, məğlub edilmiş düşməndir, amma o, bizi 
bunu dərk etməkdən saxlamağa çalışır. Yalanın atası keçmişinizin 
törəməsindən  başqa  bir  şey  olmadığınıza  (günaha  təslim,  uğur-
suzluğa  meyilli  olduğunuza  və  vərdişlərinizlə  idarə  edildiyinizə) 
sizi inandıraraq aldada bilsə, məsihçi kimi sizin məhsuldarlığınızın 
qarşısını ala bilər. 
Paul dedi: «Məsih azad olmağımız üçün bizi azad etdi. Ona görə 
də möhkəm durun və yenidən köləlik boyunduruğuna tabe olma-
yın» (Qal. 5:1). Siz Məsihdə azadsınız, amma şeytan sizi keçmi-
şinizin günahlı törəməsindən başqa bir şey olmadığınıza inandıra-
raq aldada bilsə, siz məğlub olacaqsınız. Şeytan sizin Məsihdəki 
mövqeyinizə də heç bir şey edə bilməz, amma o, Kəlamın doğru 
olmadığına sizi inandıraraq aldada bilsə, siz sanki bu, doğru de-
yilmiş  kimi  yaşayacaqsınız.  İnsanlar  inandıqları  yalanlara  görə 
əsarətdədirlər. Ona görə də İsa dedi: «Siz həqiqəti biləcəksiniz və 
həqiqət sizi azad edəcək» (Yəhya 8:32).
Mən  bir  anda  yetkinliyə  çatmağa  inanmıram.  Ağlımızın 
yeniləşməsi və Allahın surətinə uyğunlaşmağımız bütün həyatımız 

10
Buxovları qıran
boyu  sürəcək.  Amma  insanlara  şəxsi  və  ruhani  problemlərinin 
həllində və Məsihdə azadlıq tapmalarında yardım göstərmək çox 
vaxt  aparır.  Məsihdə  diri  və  azad  olmaq  mövqedən  asılı  olan 
müqəddəsləşmənin
2
 bir hissəsidir, bu, inkişaf edən müqəddəsləşmə 
üçün əsasdır. Başqa sözlə, biz Allahın övladları olmağa çalışmırıq, 
biz Məsihə uyğunlaşan Allahın övladlarıyıq. İnsanlar əsl tövbə 
və Allaha iman vasitəsilə Məsihdə azad olduqdan və canlandıqdan 
sonra onların böyüməyinə fikir verin! Onların Allahın Kəlamı üçün 
yeni yanğıları var və onlar Məsihdə kim olduqlarını bilirlər, çünki: 
«Elə Ruh Özü bizim ruhumuzla birgə şəhadət edir ki, biz Allahın 
övladlarıyıq» (Rom. 8:16). 
Bu  kitabda  ruhani  münaqişələrin  təbiətini  aydınlaşdırmağa  və 
onların  Məsihdə  necə  həll  edilməsini  təsvir  etməyə  çalışmışam. 
Birinci  hissə  sizin  Məsihdə  olan  azadlığınızın,  müdafiənizin  və 
səlahiyyətinizin mövqeyini izah edir. İkinci hissə sövq olunmalara, 
ittihamlara və yalanlara qarşı zəifliyinizi sizə xəbərdarlıq edir. Üçün-
cü hissə sizə Allaha tabe olmağa və iblisə qarşı durmağa (Yaqub 
4:7) imkan verən Məsihdə Azadlıq Addımlarını təqdim edir. 
İmanlı  həyatında  əsarət  və  azadlıq  arasında  ziddiyyət  aşağı-
da  savadlı  bir  adamın  məktubunda  güclü  surətdə  təsvir  edilib. 
Nensidən fərqli olaraq, xarici görünüşdən bu kişi normal, məbədə 
gedən məsihçi idi, onun həm ailəsində, həm də karyerasında çox 
uğurlu həyat yaşadığı görünürdü. Amma o, Məsihdə öz azadlığını 
hiss etmirdi. 
Əziz Nil, 
Mən «psixologiya ilə əlaqəli» çoxlu izah olunmaz 
hücumlara  məruz  qaldığıma  görə  sizinlə  ünsiyyət 
qurdum.  Mənim  emosional  çətinliklərim,  yəqin  ki, 

Biz Allahdan doğulanda əbədi olaraq Allah üçün «təqdis olunuruq». 
Biz «Məsihdə» olan mövqeyimizə görə artıq müqəddəs hesab edilirik. 
Bu, mövqedən asılı olan müqəddəsləşmə adlanır. Bundan başqa inkişaf 
edən müqəddəsləşmə də var, bu prosesdə ruhani yeniləşmə və artım 
vasitəsilə Müqəddəs Ruh bizi Məsihin surətinə uyğun dəyişdirir.

Nəhayət azad! 
11
uşaqlıqdakı həyat təcrübələrimdən — dəhşətli kinolar, 
«Ouija  boards»  (cinlərlə  əlaqə  saxlanılan  bir  oyun, 
(tərcüməçinin qeydi)) oyunu və sairədən irəli gəlirdi. 
Mən «Drakulanın qanı» adlı filmə baxdıqdan sonra 
şeytani  qüvvələrin  mənimlə  görüşəcəyindən  qorxdu-
ğumu yaxşı xatırlayıram.
Mənim  atam  tünd  xasiyyət,  əsəbi  insan  idi  və 
özündən  tez  çıxırdı.  Onu  məyus  etdiyimə  görə  özü-
mü günahlandırmağım və susmağım vəziyyətdən çıxış 
yolu  idi.  İçərimdə  emosiyalarımı  gizləyib  saxlamaq 
mənim  həyat  tərzimə  çevrildi.  Mən  böyüyərkən  bü-
tün şəxsi çatışmazlıqlarıma və uğursuzluqlarıma görə 
özümü günahlandırmaqda davam edirdim. 
Sonra mən Məsihi öz şəxsi Rəbbim və Xilaskarım 
kimi  qəbul  etdim.  Mən  növbəti  bir  neçə  il  ərzində 
ruhani  inkişaf  etdim,  amma  heç  vaxt  kamil  sül-
hü hiss etmədim. Uzaq və sərt hiss etdiyim Allahla 
ünsiyyətim haqqında daxilimdə həmişə şübhə var idi. 
Dua etməkdə, Müqəddəs Kitab oxumaqda və pastorun 
vəzinə  diqqət  yetirməkdə  çətinlik  çəkirdim.  Mənim 
həyat  məqsədi  haqqında  ciddi  şübhələrim  var  idi. 
Mən dəhşətli qarabasmalar görüb qışqıraraq yuxudan 
oyanırdım. 
Mən sizinlə dua edən müddətdə, nəhayət ki, Məsihdə 
azadlıq  tapdım.  Mən  dərk  etdim  ki,  Allah  tələbkar, 
xırdaçı deyil, əksinə, nailiyyətlərimdə sevinən sevimli 
Atadır. Mən axırıncı addıma qədər dua etdikdə böyük 
sərbəstlik əldə etdim.
Siz  inanmazsınız  ki,  mən  indi  Allahın  Kəlamını 
necə  anlayıram.  Mən  müsbət  düşüncələri  inki-
şaf  etdirmişəm  və  Allahla  olan  bütün  ünsiyyətim 
tamamilə  dəyişib.  Bizim  görüşümüzdən  bəri  heç  bir 
qarabasma olmayıb.
Nil,  qorxuram  ki,  şeytani  qüvvələrin  hücumuna 
görə  «gizli  əzabla»  həyat  yaşayan  mənim  kimi  bir 

12
Buxovları qıran
çox məsihçilər olar. Əgər mən belə qüvvələrin qurba-
nı olduğum halda hər şeyin yaxşı olduğu görünübsə, 
başqalarında da belə ola bilər. 
Siz azad ola bilmədiyiniz qorxunun, ruh düşkünlüyünün, vərdişlərin, 
uzaqlaşa bilmədiyiniz fikirlərin və ya daxili səslərin, yaxud yaxa 
qurtara bilmədiyiniz günahlı davranışların əsarəti altında yaşayan 
məsihçilərdən birisinizmi? Allah sizin Məsihdə diri qalmağınız və 
azad olmağınız üçün hər bir şeyi təmin edib. Bu səhifələr boyunca 
mən artıq qaranlığa qalib gəlmiş və azadlığı əldə etmiş bir Nəfərlə 
sizi tanış etmək istəyirəm: İsa Məsih — buxovları qıran Odur!

Buxovları qıran
1
1
Cəsarətli olun!

1
Siz kölgələrdə  
yaşamaya bilərsiniz
Bu  şeyləri  anlamağımın  ilkin  dövrlərində  yerli  məsihçi 
məsləhətçisi məndən xahiş etdi ki, yanına məsləhətə gəlmiş qadı-
nın ruhani vəziyyətini başa düşməkdə ona kömək edim. O, qadına 
bir neçə psixoloji test vermişdi, amma problemin kökünə gedib 
çıxa  bilməmişdi.  Dörd  il  nəticə  verməyən  psixoloji  terapiyadan 
sonra  o,  nəhayət,  qadının  hansısa  bir  ruhani  əsarətdə  olduğu-
nu hiss etdi. Terapiyanın ilkin dövrlərində qadın Allaha aşağıda-
kı  məktubu  yazmış,  on  dəqiqə  sonra  isə  böyük  dozada  dərman 
içməklə həyatına qəsd etməyə çalışmışdı: 
Əziz Allah, 
Sən haradasan? Sən məni görmürsən? Bu qədər də 
biganəlik  olarmı?  Mən  ruhən  çox  əzilmişəm  və  bu, 
heç  sənin  vecinə  də  deyil.  Əgər  sənin  vecinə  olsay-
dı, bunu dayandırardın və ya mənim ölməyimə icazə 
verərdin.  Mən  səni  sevirəm,  amma  sən  çox  uzaqda 
dayanmısan.  Mən  səni  nə  eşidirəm,  nə  hiss  edirəm, 
nə  də  görürəm,  amma  istəyirsən  ki,  Sənin  yanım-
da olduğunu bilim. Rəbb, mən onları hiss edirəm və 
eşidirəm. Onlar buradadırlar. Ay Allah, mən bilirəm 
ki, Sən, doğrudan da, mövcudsan, amma indi onların 
varlığı mənə daha həqiqi görünür. Rəbb, xahiş edirəm, 
qoy kimsə mənə inansın. Sən niyə bunu dayandırmır-

Siz kölgələrdə yaşamaya bilərsiniz 
15
san?  Xahiş  edirəm,  Rəbb,  xahiş  edirəm!  Əgər  məni 
sevirsənsə, mənim ölməyimə icazə verəcəksən.
İtmiş quzu
Qaranlığın padşahlığı onun üçün Allahın hüzurundan daha canlı 
və gerçək görünürdü. Mən 20 il ərzində belə ürək ağrıdan məktub 
yazmış  qadına  bənzər  yüzlərlə  məsihçilərlə  görüşmüşəm.  Onla-
rın  çoxu  sui-qəsd  etməyə  çalışmamışdılar,  amma  belə  fikirlərin 
onlara gəldiyini deyirdilər. Demək olar ki, hamısı «onlar»ın hüzu-
runu hiss edirdi – onları vadar edən, qıcıqlandıran, sınağa çəkən, 
əzab verən, ittiham edən və ya hədələyən daxili meyillər, yaxud 
səslər. Çox vaxt mənimlə görüş təyin edən insanlara xəbərdarlıq 
edərək deyirəm ki, onlar: «Getmə, o sənə kömək edə bilməz» — 
kimi sözlər «eşidəcəklər», — yaxud, birinci şəxsin təkində: «Mən 
getmək  istəmirəm»  və  ya:  «Bunu  əvvəl  etmişəm,  heç  bir  xeyri 
olmayıb»  –  kimi  dağıdıcı  fikirlər  düşünəcəklər.  Bir  nəfər  yazır-
dı: «Hər dəfə sizinlə danışmağa çalışanda, hətta sizinlə danışma-
ğı düşünəndə mən tamamilə qapanırdım. Daxilimdə olan səslər, 
həqiqətən, mənim üstümə qışqırırdılar: 'Yox!' Mən hətta içərimdə 
gedən bu dəhşətli döyüşə son qoymaq üçün özümü öldürməyi dü-
şünürdüm. Mənə kömək lazımdır!»
Mənim  görüşdüyüm  bir  çox  başqa  məsihçilər  belə  səslər 
eşitməkdən şikayətlənmirlər, amma onların beyinləri elə çaşqın-
lıqlarla dolub ki, Məsihlə gündəlik həyatları boş, bəhrəsizdir. On-
lar dua etməyə çalışanda etməli olduqları milyonlarla başqa şeylər 
haqqında  düşünməyə  başlayırlar.  Onlar  oturub  Müqəddəs  Kitab 
və ya yaxşı məsihçi kitabı oxuyanda fikirlərini toplaya bilmirlər, 
yaxud  bir  neçə  dəqiqə  oxuyurlar  və  qəfildən  fikirlərinin  milyon 
kilometrlər uzaqda olduğunu görürlər. Rəbbə hansısa yolla xidmət 
etmək üçün imkan yarananda ruhdan salan özünə-şübhə fikirləri 
ilə  maneçilik  törənirdi:  «Mən  güclü  məsihçi  deyiləm»;  «Mən 
Müqəddəs  Kitab  haqqında  kifayət  qədər  bilmirəm»;  «Mən  hələ 
də günahlı fikirlərdən yaxa qurtarmamışam» və ya: «Məndə ru-
hani ənamlar çox deyil». Yenilməz, bəhrəli, sevinc dolu məsihçi 


Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə