M.İSMİxanov, H. Bayramov, S. VƏLİyevaYüklə 1,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/142
tarix20.03.2023
ölçüsü1,67 Mb.
#88851
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142
Ali mekteb pedaqogikasi-kitabM.İSMİXANOV, H.BAYRAMOV, S.VƏLİYEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALİ MƏKTƏB
PEDAQOGİKASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2019 M.A.İSMİXANOV, H.B.BAYRAMOV, S.V.VƏLİYEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALİ MƏKTƏB PEDAQOGİKASI 
Dərs vəsaiti 
Yenidən işlənmiş ikinci nəşri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2019 Elmi redaktor:
prof. H.Ə.Əlizadə 
Rəyçilər: 
prof. L.N.Qasımova 
prof. R.L.Hüseynzadə 
dos. R.S.Əliyev 
p.ü.f.d. L.A.Əliyeva 
 
 
 
İsmixanov M.A., Bayramov H.B., Vəliyeva S.V. Ali 
məktəb pedaqogikası. Dərs vəsaiti. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 
2019, 240 s. 
Dərs vəsaitində ali məktəb pedaqogikasının əsas problemləri 
şərh olunur. Burada ali məktəbdə pedaqoji prosesin və yüksək ixti-
saslı mütəxəssis hazırlığının elmi əsasda təşkili və idarə olunması 
məsələləri öz əksini tapmışdır. Dərs vəsaiti ali məktəbdə elmi-pe-
daqoji fəaliyyətə hazırlanan magistrant və doktorantlar üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Ondan müvafiq kursu tədris edən ali məktəb müəl-
limləri, habelə təhsil işçiləri də istifadə edə bilərlər. 
 
 
Dərs vəsaiti Азярбайъан Республикасы Тящсил 
nазиринин 08 dekabr 2011-ci ил тарихли 1108 nömrəli 
ямриnя əsasən Odlar Yurdu Universitetinin qərarı ilə 
təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ADPU nəşriyyatı, 2019 GİRİŞ 
Ali məktəb pedaqogikası, pedaqogikanın bir qolu kimi, 
elmi biliklər sistemində nisbətən gənc sahədir. O, ümumi peda-
qogikadan təxminən XX əsrin ortalarında ayrılmış, müstəqil 
elm kimi formalaşmağa başlamış, inkişaf edən cəmiyyətin 
tələbatı kimi meydana gəlmişdir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə yük-
sək ixtisaslı kadrlara, müstəqil və yaradıcı düşünən mütəxəs-
sislərə ehtiyac duyur. Bunsuz ictimai həyatın heç bir sahəsində 
irəliləmək mümkün deyildir. 
Bütün dünyada olduğu kimi, respublikamızda da müasir 
elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə cavab verən mütəxəssislərin 
hazırlanmasına böyük diqqət yetirilir. Ali təhsildə ciddi islahat-
lar aparılır, dünya təhsilinə inteqrasiya prosesi gedir. Bu sahədə 
ali məktəb pedaqogikası da mühüm rol oynayır. Ali məktəb 
pedaqogikası müasir ali məktəbdə pedaqoji prosesin və yüksək 
ixtisaslı mütəxəssis hazırlığının elmi əsasda təşkili və idarə 
olunması məsələlərini tədqiq edir. 
Ali məktəb pedaqogikası bir çox cəhətdən orta məktəb 
pedaqogikasından fərqlənir. Bu fərq onun tədqiqat obyekti və 
predmetində, təlim və tərbiyənin məzmunu, vasitə, metod və 
formalarında, tədris prosesinin elmlə inteqrasiyasında, tədrisin 
mütəxəssis hazırlığına yönəlməsində, habelə müəllimin işinin 
xarakterində, ali məktəbin idarə olunmasında özünü göstərir. 
Bu xüsusiyyətlərə uyğun olaraq ali məktəbdə pedaqoji prosesi, 
orta məktəbdən fərqli yeni əsaslarda qurmaq lazım gəlir. 
Təqdim olunan vəsait ali məktəb pedaqogikasının özünə-
məxsus cəhətlərinin, əsas problemlərinin şərhinə həsr olunmuş-
dur. Onun tərtibində Bakı Dövlət Universitetinin pedaqogika 
kafedrasında işlənib hazırlanmış müvafiq proqram əsas götü-
rülmüşdür. Vəsait hazırlanarkən Azərbaycan və rus dillərində 
mövcud dərslik və dərs vəsaitlərindən istifadə edilmiş, müəllif-
lərin BDU-nun magistraturasında oxuduğu mühazirə material-
ları əsas götürülmüşdür. 
Vəsait haqqında öz rəy və mülahizələrini, tənqidi qeydlə-
rini bildirən oxuculara qabaqcadan öz minnətdarlığımızı bildi-
ririk. 
Yüklə 1,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə