Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?


) Meninqokok infeksiyaları zamanı iltihabın hansı növü daha çox üstünlük təşkil edir?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə16/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

949) Meninqokok infeksiyaları zamanı iltihabın hansı növü daha çox üstünlük təşkil edir?

A) İnterstitsial proliferativ

B) Seroz kataral

C) Qranulomatoz iltihab

D) İrinli ekssudativ

E) Hemorragik ekssudativ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
950) Göyöskürək xəstəliyi latınca necə adlanır?

A) Morbilli

B) Mola hydatidosa

C) Typhus exanthematicus

D) Pestis

E) Pertussis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
951) Aşağıda göstərilən hansı üzv difteriya toksininə daha həssasdır?

A) Böyrəklər

B) Ürək

C) Ağ ciyər

D) Qara ciyər

E) Baş beyin


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
952) Difteriya zamanı ürəyin erkən iflicinin səbəbi nədir?

A) Miokardın infarktı

B) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz

C) Hemorragik insult

D) Ürəyin sinir kələfində dəyişikliklər və innervasiyanın pozulması

E) Toksiki miokardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
953) Göstərilən hansı patoloji proses meninqokok infeksiyasının formalarından biridir?

A) Meninqokok meningiti

B) Polipoz-xoralı infeksiya

C) Toksiki forma

D) Meninqokok tonzilliti

E) Meninqokok qastro-enteriti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

954) Difteriya zamanı ürəyin gecikmiş iflicinin səbəbi nədir?

A) Ürəyin sinir innervasiyasının pozulması

B) Polipoz-xoralı endokardit

C) Orqanizmin dehidratasiyası və hipovolemiya

D) Diffuz xırda ocaqlı kardioskleroz

E) Fibrinoz perikardit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

955) Skarlatinanın hansı patogenetik istiqamətinin daha çox üstünlük təşkil etməsindən asılı olaraq bu xəstəliyin ağır formasının özünün də 3 forması ayırd edilir. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Ağır toksiki skarlatina

B) İkincili infeksiyanın qoşulması ilə əlaqədar ağ ciyər ağırlaşmasının baş verməsi

C) Ağ ciyərlərdən kənar üzvlərdə üstünlük təşkil etməklə gedən skarlatina

D) Skarlatinanın baş beynin zədələnməsi ilə müşaiyət olunan ağır forması (meninqoensefalit)

E) “Bədxassəli” skarlatina


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
956) Difteriya zamanı iltihabın ən çox rast gəlinən növü hansıdır?

A) Proliferativ

B) Qranulomatoz

C) Fibrinoz

D) Kataral

E) İrinli


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
957) Göyöskürək xəstəliyini hansı mikroorqanizmlər törədir?

A) Vibrionlar (El-Tor vibrionları)

B) Provaçek rikketsiyaları

C) A-qrupuna məxsus β-hemolitik göyöskürək streptokokları

D) RNT–tərkibli göyöskürək virusları (Deyn hissəcikləri)

E) Göyöskürək çöpləri (Borde-Janqu çöpləri)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
958) Aşağıdakı xəstəliklərin hansında xəstələrdə həqiqi inağ baş verir?

A) Hipertrofik angina

B) Paraqrip

C) Qızılca

D) Streptokok faringiti

E) Difteriya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
959) Aşağıdakı hansı patologiya meninqokok infeksiyasının formasıdır (həm də mərhələsi)?

A) Kəskin respirator və ya ağ ciyər forması

B) İrinli tonzillit

C) Streptokok sepsisi

D) Vərəm meningiti

E) Nazofaringit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
960) Difteriyanın yuxarı tənəffüs yolları formasında xarakter hansı növ iltihab inkişaf edir?

A) Kataral ekssudativ

B) Proliferativ

C) Krupoz fibrinoz

D) İrinli ekssudativ

E) Difteritik fibrinoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

961) Aşağıdakı hansı patologiya difteriyanın yuxarı tənəffüs yolları formasında adətən ölümün səbəbi olur?

A) Bütün üzv və toxumalarda ağır distrofik və nekrobiotik dəyişikliklərlə əlaqədar poliorqan çatışmazlığı

B) Difteritik qlomerulonefritlə əlaqədar kəskin böyrək çatışmazlığı

C) Həqiqi inağla əlaqədar mexaniki asfiksiya

D) Toksiki miokarditlə əlaqədar miokardda əzələ liflərinin (kardiomiositlərin) fraqmentasiyası

E) DYL-sindromla əlaqədar baş beyin maddəsində çoxsaylı mikroinfarktlar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
962) Difteriyanın əsnək formasında xarakter olaraq hansı növ iltihab inkişaf edir?

A) Qranulomatoz

B) Difteritik fibrinoz

C) Seroz ekssudativ

D) Krupoz fibrinoz

E) İnterstitsial proliferativ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
963) Skarlatina xəstəliyini hansı mikroorqanizm törədir?

A) Provaçek rikketsiyaları

B) El-Tor vibrionu

C) Fuzibakteriyalar

D) A-qrupuna məxsus β-hemolitik streptokoklar

E) Kox basilləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
964) Aşağıda difteriyanın hansı klinik-morfoloji forması göstərilmişdir?

A) Orta forma

B) Difteriya nazo-faringiti

C) Əsnək forması

D) Difteritik pnevmoniya forması

E) Difteriya meningiti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
965) Skarlatina zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişikliklər necə adlanır?

A) “Alovlanan dil”

B) İlkin skarlatinoz kompleks

C) Abrikosov ocağı

D) Skarlatina qastro-enteriti

E) Beyinvari skarlatinoz şişkinləşmə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
966) “Alovlanan əsnək” hansı xəstəlik zamanı rast gəlinir?

A) Difteriya

B) Meninqokok nazofaringiti

C) Qripin yüngül forması

D) Skarlatina

E) B12-defisitli anemiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

967) Meninqokok infeksiyası zamanı iltihabın hansı xarakter növü inkişaf edir?

A) Proliferativ

B) Difteritik fibrinoz

C) Hemorragik

D) İrinli

E) Krupoz fibrinoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

968) Baş beynin yalnız yumşaq qişasının iltihabı necə adlanır?

A) Leyomeningit

B) Paximeningit

C) Meninqoensefalit

D) Meningit

E) Leptomeningit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
969) Baş beynin yalnız sərt qişasının iltihabı necə adlanır?

A) Meninqoensefalit

B) Ensefalit

C) Meningit

D) Paximeningit

E) Leptomeningit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
970) “Öskürək paroksizmi” (spazmatik öskürək) hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Difteriyanın yuxarı tənəffüs yolları forması

B) Krupoz pnevmoniya

C) Ağ ciyərin vərəmi

D) Göyöskürək

E) Qrippoz pnevmoniya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
971) Klinik-morfoloji xüsusiyyətlərinin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq skarlatina xəstəliyinin 3 forması ayırd edilir. Aşağıda onlardan hansı biri göstərilmişdir?

A) Kaxeksiya forması (kaxektik skarlatina)

B) Generalizə olunmuş skarlatina

C) Skarlatinanın visseral forması

D) Səthi skarlatina

E) Ağır forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
972) Difteriyanın əsnək forması zamanı ölümün səbəbi nə ola bilər?

A) Həqiqi inağla əlaqədar mexaniki asfiksiya

B) Toksiki miokarditlə əlaqədar kəskin ürək çatışmazlığı

C) Anemiya

D) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası ilə əlaqədar baş beyin maddəsinin ödemi

E) Hepatorenal sidromla əlaqədar kəskin böyrək-qara ciyər çatışmazlığı


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
973) Aşağıda difteriyanın hansı klinik-morfoloji forması göstərilmişdir?

A) Sirrotik forma

B) Septiki forma

C) Generalizə olunmuş forma

D) Yuxarı tənəffüs yolları forması

E) Ağır forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
974) Qarın yatalağının törədiciləri hansıdır?

A) Şiqellalar

B) RNT tərkibli qarın yatalağı virusları

C) Kox basilləri

D) Provaçek rikketsiyaları (qarın yatalağı rikketsiyaları)

E) Qarın yatalağı salmonellaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
975) Aşağıdakı hansı proses vəba xəstəliyinin mərhələlərindən biridir?

A) Qastro-enterit mərhələsi

B) Beyinvari şişkinləşmə mərhələsi

C) Yaraların əmələ gəlmə mərhələsi

D) Sağalma mərhələsi

E) Kataral kolit mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
976) Aşağıda göstərilən hansı proses dizenteriya xəstəliyinin yerli morfoloji dəyişikliklərindən biridir?

A) Paralitik mərhələ

B) Xroniki kolit mərhələsi

C) Beyinvari şişkinləşmə mərhələsi

D) Difteritik kolit mərhələsi

E) Kataral ileo-kolit mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
977) Qarın yatalağı zamanı əsas yerli dəyişikliklər harada baş verir?

A) Mədədə

B) Qarnın ön divarında

C) Qalça bağırsağın distal hissəsində

D) Damarların endotel qatında (vaskulit)

E) Yoğun bağırsaqda


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
978) Vəbanın spesifik ağırlaşması hansıdır?

A) Vəba pnevmoniyası

B) Baş beynin "dəniz atı ayğırı qırışı"nda vəba qranulomaları

C) Nazik bağırsağın perforasiyası

D) “Vəba dizenteriyası”

E) Vəba tifoidi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
979) Aşağıda qarın yatalağı zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişikliklərin bir mərhələsi göstərilmişdir. O, hansıdır?

A) Sağalma mərhələsi

B) Difteritik kolit mərhələ

C) Qastro-enterit mərhələsi

D) Latent (gizli) mərhələ

E) Algid mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
980) Qarın yatalağı zamanı meydana çıxan spesifik qranulomalar necə adlanır?

A) Qarın yatalağı xəstəliyi zamanı qranuloma meydana çıxmır

B) Qarın yatalağı qranulomaları

C) Babeş-Neqri qranulomaları

D) Popov qranulomaları

E) Salmonelloz qranulomalar


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

981) Qarın yatalağı zamanı baş verən spesifik ümumi morfoloji dəyişiklik hansıdır?

A) Vaskulitlər

B) Limfoid toxumaların hiperplastik dəyişiklikləri

C) Qarın yatalağı səpkiləri

D) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası

E) Qarın yatalağı zamanı ümumi morfoloji dəyişikliklər içərisində spesifik dəyişiklik olmur


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
982) Aşağıdakı hansı xəstəlik xüsusi təhlükəli (karantin) infeksion xəstəlik hesab edilir?

A) İİV-infeksiya (QİÇS)

B) Meninqokok infeksiyaları

C) Vəba

D) Səpkili yatalaq

E) Dizenteriya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
983) Aşağıda qarın yatalağı zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişikliklərin biri göstərilmişdir. O, hansıdır?

A) Təmiz yara mərhələsi

B) Tifoid mərhələ

C) Kataral kolit mərhələsi

D) Kataral enterit mərhələsi

E) Abortiv mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
984) Dizenteriya zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişiklik (mərhələ) hansıdır?

A) Nekroz mərhələsi

B) Yaraların əmələ gəlməsi mərhələsi

C) Kataral ileo-kolit mərhələsi

D) Təmiz yara mərhələsi

E) Preparalitik mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
985) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses vəba xəstəliyi zamanı inkişaf edir?

A) Proliferativ qastropatiya

B) Qalça bağırsağın divarındakı Peyer yastıqcıqlarının “beyinvari şişkinləşməsi”

C) Kəskin kataral qastrit

D) Fibrinoz enterit

E) İrinli ekssudatla xoralı kolit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
986) Qarın yatalağı qranuloması üçün hansı hüceyrə daha xarakterdir?

A) B-limfositlər

B) Makrofaqlar

C) Çoxnüvəli giqant Lanqhans hüceyrələri

D) Epitelioid hüceyrələr

E) Retikulositlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
987) Dizenteriya zamanı bağırsaqda ən xarakter mikroskopik dəyişiklik nə ola bilər?

A) Nazik bağırsaqda yaraların əmələ gəlməsi

B) Nazik bağırsaqda örtük epiteli hüceyrələrində hidropik distrofiya

C) Yoğun bağırsaqda yaraların əmələ gəlməsi

D) Qalça bağırsaqda limfoid follikulların şişkinləşməsi və nekrozlaşması

E) Nazik bağırsaqların nekrozlaşması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
988) Aşağıda göstərilən hansı proses dizenteriya zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişikliklərin bir mərhələsidir?

A) Diarreya mərhələsi

B) Yaraların sağalması mərhələsi

C) İnkubasiya (latent) mərhələsi

D) Perforasiya mərhələsi (və ya ağırlaşmış yaralanmalar mərhələsi)

E) Beyinvari şişkinləşmə mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

989) Göstərilən hansı proses qarın yatalağı zamanı baş verən yerli morfoloji dəyişikliklərin bir mərhələsidir?

A) Spesifik ağırlaşmalar mərhələsi

B) Krupoz kolit mərhələsi

C) Yaraların əmələ gəlməsi mərhələsi

D) Fibrinoz ileit mərhələsi

E) Septiki mərhələ


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
990) Qarın yatalağı zamanı qalça bağırsağın limfoid follikullarında yarın yatalağı çöplərini faqositoza uğradan, parlaq sitoplazmaya və solğun nüvələrə malik iri makrofaqlar görünür. Bu makrofaqlar necə adlanır?

A) Virxov hüceyrələri

B) Çoxnüvəli giqant hüceyrələr (Lanqhans hüceyrələri)

C) Qarın yatalağı hüceyrələri (tifoz hüceyrələr)

D) Tifoid hüceyrələr

E) Muzer hüceyrələri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
991) Vəba xəstəliyinin törədiciləri hansıdır?

A) Klassik vəba vibrionları və El-Tor vibrionları

B) Enterobakteriyalar fəsiləsinə aid olan Şigellalar

C) Provaçek rikketsiyaları (vəba rikketsiyaları)

D) RNT tərkibli vəba virusları

E) Pasteurella pestis çöpləri


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
992) Vəba xəstəliyinin əsas patogenetik mexanizmi nədir?

A) İmmun sistemin depressiyası

B) Hərəki neyronların destruksiyası

C) Nekrotik nefroz və uremiyanın inkişafı (vəbadansonrakı uremiya)

D) Orqanizmin dehidratasiyası

E) Orqanizmin ümumi intoksikasiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
993) Qarın yatalağı zamanı qalça bağırsağın limfoid follikullarında, o cümlədən də digər üzv və toxumalarda kəskin proliferativ qranulomatoz iltihab ocaqları əmələ gəlir. Bu iltihab ocaqları necə adlanır?

A) Popovun poliferativ tifoz qranulomaları

B) Qarın yatalağının natamam faqositoz ocaqları (və ya Bril-Zinsser qranulomaları)

C) Popov qranulomaları

D) Qarın yatalağı qranulomaları (və ya tifoma)

E) Muzer qranulomaları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
994) Hansı patoloji proses vəba xəstəliyinin mərhələsidir?

A) Dehidratasiya mərhələsi

B) Spesifik mərhələ

C) Yaraların əmələ gəlmə mərhələsi

D) Algid mərhələ

E) Sağalma mərhələsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
995) Vəba enteriti zamanı mikroskopik müayinədə nazik bağırsaqda bu xəstəlik üçün hansı xarakter dəyişiklik aşkar olunur?

A) Selikaltı qatda kəskin doluqanlılıq və ödem

B) Selikli qişada diffuz limfo-leykositar infiltrasiya

C) Selikli qişa damarlarının divarında fibrinoid nekroz

D) Örtük və vəz epiteli hüceyrələrində hidropik distrofiya

E) Bağırsağın divarındakı limfoid follikullarda spesifik qranulomalar (vəba qranulomaları)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
996) Uşaq yaşlarda dizenteriya üçün aşağıda göstərilən hansı kolit daha xarakter hesab edilir?

A) Ağırlaşmalarla müşaiyət olunan kolit

B) Qastroenterokolit

C) Fibrinoz kolit

D) Kataral kolit

E) Follikulyar-yaralı kolit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
997) Qarın yatalağı zamanı baş verən spesifik ümumi morfoloji dəyişiklik hansıdır?

A) Qarın yatalağı qranulomaları

B) Splenomeqaliya (bəzən də həmçinin hepatomeqaliya)

C) Digər üzv və toxumalarda distrofik və nekrobiotik dəyişikliklər

D) Parenximatoz üzvlərdə distrofik dəyişikliklər

E) Beyinvari şişkinləşmə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
998) “Paltaryuyan qadın əli” simptomu hansı xəstəlikdən ölmüş meyitlər üçün xarakterdir?

A) Səpkili yatalaq

B) Meninqokokemiya (meninqokokk sepsisi)

C) Vəba


D) Uzun müddət suda qalmış meyitlərdə (“ölüm əlcəyi”)

E) Soyuqdan ölmə (bədənin ümumi soyuması)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
999) Vəbanın spesifik ağırlaşması hansıdır?

A) Digər üzv və toxumalarda vəba üçün spesifik olan vəba qranulomaları

B) Qalça bağırsaq divarının perforasiyası və vəba mənşəli yayılmış peritonit

C) Vəbadan sonrakı xırdaocaqlı kardioskleroz (postxolerik)

D) Vəbadansonrakı uremiya

E) Sepsis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1000) Dizenteriya zamanı yoğun bağırsaqda yerli morfoloji dəyişikliklər baş verir. Aşağıda göstərilən hansı proses bu dəyişikliklərin bir mərhələsidir?

A) Basilgəzdiricilik mərhələsi (xroniki dizenteriya)

B) Kataral kolit mərhələsi

C) Hemorragik kolit mərhələ

D) Beyinvari şişkinləşmə mərhələsi (proliferativ kolit)

E) Paralitik mərhələ (yoğun bağırsağın divarındakı intramural sinir kələflərinin zədələnməsi)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1001) Yoğun bağırsağın selikli qişası tək qatlı epitellə örtülüdür. Belə olan halda nə üçün dizenteriya zamanı yoğun bağırsağın divarında krupoz kolit əvəzinə qalın ərpdən ibarət difteritik kolit inkişaf edir?

A) Yoğun bağırsağın selikli qişası xüsusi histoarxitektonikaya malik olduğu üçün

B) Yoğun bağırsağın divarı təkqatlı epitellə örtüldüyü üçün

C) Bu zaman dizenteriya prosesinə əlavə olaraq difteriya çöpləri də qoşulduğu üçün

D) Dizenteriya zamanı iltihabi prosesdə bağırsaq çöpləri də iştirak etdikləri üçün

E) Dizenteriya zamanı yoğun bağırsaqda şigellaların həddən artıq çoxlu miqdarda artıb-çoxaldıqları üçün


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

1002) Dizenteriyanın spesifik (xarakter) ümumi morfoloji dəyişikliklərinə nə aiddir?
A) Dizenteriya zamanı spesifik ümumi morfoloji dəyişiklik inkişaf etmir

B) Limfa düyünlərinin və limfoid follikulların böyüməsi

C) Digər üzv və toxumalarda spesifik dizenteriya qranulomalarının inkişaf etməsi

D) Parenximatoz üzvlərdə distrofik dəyişikliklər

E) Uzunmüddətli ishallarla əlaqədar xəstələrdə kaxeksiyanın inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1003) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses vəba xəstəliyinin mərhələlərindən biridir?

A) Vəba meningiti

B) Xroniki vəbaya keçid mərhələsi (basilgəzdiricilik)

C) Sağalma mərhələsi

D) Perforativ mərhələ

E) Vəba qastro-enteriti


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1004) Aşağıdakı hansı patoloji proses dizenteriya xəstəliyinin ağırlaşması kimi inkişaf etmir?

A) Ocaqlı pnevmoniya

B) Meningit

C) Peritonit

D) Böyrəyin ikincili amiloidozu

E) Paraproktit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1005) Aşağıdakı hansı növ iltihabi proses dizenteriya zamanı yoğun bağırsağın divarında rast gəlinmir?

A) İnterstitsial kolit

B) Difteritik kolit

C) Kataral kolit

D) Fibrinoz kolit

E) Yaralı kolit


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1006) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses qarın yatalağı xəstəliyi zamanı ağırlaşma kimi inkişaf etmir?

A) Bağırsaq qanaxmaları

B) Xroniki kolit

C) Qırtlağın irinli perixondriti (larinqotif)

D) Peritonit

E) Perforasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1007) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses və ya əlamətin inkişaf etməsi vəba xəstəliyi zamanı (və ya vəbadan ölmüş xəstələrin meyitlərində) orqanizmin kəskin dehidratasiyası ilə əlaqədar deyildir?

A) Hipovolemiya

B) Vəba tifoidi (vəba sepsisi)

C) “Vəba büküşləri” əlaməti

D) “Paltaryuyan qadın əli” simptomu

E) “Qladiator vəziyyəti”


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1008) Hansı əlamət qarın yatalağı üçün xarakterdir?

A) Qarın yatalağı enterokoliti

B) Bağırsağın örtük epitellərində hidropik distrofiya

C) Difteritik kolit

D) Qalça bağırsaqda (ileosekal bucaq başlayaraq) fibrinoz iltihab

E) Peyer yastıqcıqlarının beyinvari şişkinləşməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1009) Qarın yatalağının ağırlaşması hansıdır?

A) Orxit

B) Bağırsaq qanaxması

C) Meningit

D) Endometrit

E) Böyrəyin amiloidozu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1010) Dizenteriyanın ikinci mərhələsində hansı dəyişikliyə rast gəlinmir?

A) Bağırsaq divarında ocaqlı limfo-histiositar infiltratlar

B) Yoğun bağırsaqda fibrinoz iltihab

C) Bağırsağın sinir-əzələ aparatında distrofik və nekrotik dəyişikliklər

D) Yoğun bağırsağın divarındakı limfoid follikullarda “beyinvari şişkinləşmə”

E) Selikli qişada yayılmış nekroz ocaqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1011) Kəskin dizenteriya zamanı hansı ağırlaşmaya rast gəlinə bilər?
A) Xroniki paraproktit

B) Kaxeksiya

C) Böyrəyin ikincili amiloidozu

D) Bağırsaq divarının fleqmonası

E) Bağırsaq mənfəzinin daralması
Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1012) Taun xəstəliyi latınca necə adlanır?

A) Pertussis

B) Lues

C) Morbilli

D) Lepra

E) Pestis


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1013) Aşağıda malyariya xəstəliyinin hansı forması göstərilmişdir?

A) 1-günlük malyariya

B) 3-günlük malyariya

C) 5-günlük malyariya

D) Sarılıqlı forma

E) Poliartritik forma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
1014) Taun xəstəliyi sağlam şəxslərə əsas etibarilə hansı yolla keçirilir?

A) Cift vasitəsilə transplasentar yolla

B) İnfeksiya ilə çirklənmiş su içməklə (fekal-oral yolla)

C) Birələr vasitəsilə transmissiv yolla

D) Qanköçürmə yolu ilə (transfuzion)

E) Cinsi əlaqə yolu ilə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə