Kitab Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafında və təşəkkül tapmasında misilsiz


“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin beynəlxalq əlaqələriYüklə 7,66 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/77
tarix29.11.2016
ölçüsü7,66 Mb.
#453
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   77

“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətin beynəlxalq əlaqələri 

 

C

əmiyyətin beynəlxalq  əlaqələri 12 ölkəni, o cümlədən Türkiyə,Rusiya, Belarus, Cin, Ukrayna, Özb

əkistan, Belçika, Polşa, Finlandiya, Moldova, İtaliya və 

İranı əhatə edir. 

2005  –  2012-ci ill

ər  ərzində  dövlət büdcəsindən və  digər mənbələrdən, o 

cüml


ədən istifadədən yaranmış 119,5 milyon manat vəsait də daxil olmaqla 441,9 

milyon manat v

əsaitdən  190,7  milyon  manatlıq  texnika,  113,8  milyon  manatlıq 

texnoloji avadanlıq, 114,6 milyon manatlıq mineral gübrələr, 22,9 milyon manatlıq 

damazlıq  heyvanlar  alınıb  gətirilmiş,  bununla  yanaşı  Naxçıvan  “Aqrolizinq”ə 

g

ətirilmiş  damazlıq  heyvanlar  üçün  8,9 milyon manat, maddi-texniki  bazanın yaxşılaşdırılmasına (tikinti işləri) 50,5 milyon manat vəsait ödənilmişdir. 

Bu ill


ər  ərzində  14450 kənd təsərrüfatı  texnikaları,  o  cümlədən 1035 ədəd 

taxıl biçən kombayn, 4262 ədəd traktor, 184 ədəd ekskavator, 8969 ədəd müxtəlif 

t

əyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları, 130 ədəd texnoloji avadanlıq, o cümlədən süd v

ə  süd məhsullarının  emalı  avadanlıqları,  39  ədəd soyuducu kameralar, 10 ədəd 

qarışıq  yem  istehsalı  avadanlığı,  14  ədəd  istixana  avadanlığı,  17  ədəd  damcılı 

s

uvarma sistemi avadanlığı, 39 ədəd meyvə və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı  avadanlıqları,  379,8  milyon  mineral  gübrə  və  pestisidlər,  6290  baş  cins 

düy


ələr alınmışdır. 

Yuxarıda  göstərilən texnikalardan Türkiyədən 7852 ədəd müxtəlif 

texnikalar, Rusiyadan 533 

ədəd  taxılyığan  kombayn,  92  ədəd traktor, 44 ədəd 

ekskavator v

ə  36  ədəd digər kənd təsərrüfatı  maşınları,  Belarusdan  Gəncə 

avtomobil  zavodunda  yığılmış  2962  ədəd traktor, Çindən 280 ədəd  taxılyığan 

kombayn, 1158 

ədəd traktor, 262 ədəd digər kənd təsərrüfatı texnikaları, 20 ədəd 

ekskavator, Ukraynadan 2 

ədəd traktor, 120 ədəd ekskavator, Özbəkistandan 10 

ədəd müxtəlif texnikalar, Belçikadan 5 ədəd  taxılyığan  kombayn,  Polşadan  380 

ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı  texnikaları,  Finlandiyadan  197  ədəd  taxılyığan 

kombayn, Moldovadan 48 

ədəd  traktor,  İtaliyadan  12  ədəd müxtəlif texnikalar, 

İrandan 420 ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikaları alınmışdır. 

 

İllər keçdikcə Cəmiyyətin xarici dövlətlərlə əlaqəsi genişlənir və iş birlikləri möhk

əmlənir. 14 

 

  

Yaponiya Hökum

ətinin 2KR proqramı 

(1998 – 2013-cü ill

ər) 

 

Az

ərbaycan Respublikası ilə Yaponiya arasında dostluğun və əməkdaşlığın əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə Yaponiyaya rəsmi səfəri 

zamanı  qoyulmuşdur.  1998-ci ilin əvvəllərində  əsası  qoyulan  Yaponiya  – 

Az

ərbaycan əməkdaşlığı hazırda da müvəfəqiyyətlə davam etdirilir. Az

ərbaycan  Respublikası  Hökuməti ilə  Yaponiya Hökuməti  arasında 

imzalanmış Notalar Mübadiləsinə əsasən 1998 – 2011-ci illər ərzində 2KR layihəsi 

ç

ərçivəsində  Yaponiya  hökumətinin  qrantları    hesabına  cəmi 863 ədəd kənd t

əsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 297 ədəd taxılyığan kombayn, 212 ədəd traktor, 

186 

ədəd kotan, 148 ədəd toxumsəpən, 20 ədəd  rotasion  mala  alınaraq Az

ərbaycana gətirilmiş və müvafiq qaydalara uyğun olaraq fermerlərin istifadəsinə 

verilmişdir. 

Qrant  hesabına  alınmış  texnikaların  istifadəsindən Tərəfdaşlıq  Fonduna 

toplanmış vəsaitə cəmi 753 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası, o cümlədən 130 ədəd 

taxılyığan  kombayn,  104  ədəd traktor, 190 ədəd kotan, 22 ədəd toxumsəpən, 20 

ədəd rotasion mala və 287 ədəd digər texnikalar alınaraq Azərbaycan Respublikası 

Nazirl


ər Kabinetinin təsdiq etdiyi qaydalara əsasən hüquqi və fiziki şəxslərə lizinq 

qaydasında icarəyə verilmiş və ya satılmışdır. 

Ümumilikd

ə  Yaponiya hökumətinin  ayırdığı  qrantlar  və  Tərəfdaşlıq 

Fonduna  yığılan  vəsait  hesabına  1616  ədəd müxtəlif kənd təsərrüfatı  texnikaları 

alınaraq  kənd təsərrüfatı  sahəsində  çalışan  hüquqi  və  fiziki  şəxslərin istifadəsinə 

verilmişdir.  Beləliklə  də  Yaponiya ilə  Azərbaycan  arasında aqrar sahə  üzrə 

əməkdaşlıq Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına yardım etmişdir. 

Bazar  iqtisadiyyatına  keçid  dövründə  2KR  Proqramı  Azərbaycan üçün 

olduqca  uğurlu  olmuş  və  kənd təsərrüfatının    inkişafında  xüsusi  rol  oynamışdır. 

Yaponiya hökum

ətinin    ayırdığı qrantlar və  Tərəfdaşlıq  Fonduna  toplanan  vəsait 

hesabına  müasir  kənd təsərrüfatı  texnikalarının  alınması  və  tətbiqi nəticəsində 

aqrar sah

ənin texniki təminatı yaxşılaşmış, texnika parkı mütərəqqi texnologiyalar 

əsasında hazırlanmış texnikalar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. 

“Azt

əminatlı fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”nin uğurla davam etdirilm

əsi Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, aqrar sahə üzrə 

q

əbul  edilmiş  dövlət  proqramlarının  həyata keçirilməsinə  xüsusi tohvələr verir. 2008  –  2015-ci ill

ərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı  təminatına  dair  Dövlət  Proqramının  həyata keçirilməsində  2KR Lyihəsi 

olduqca 


əhəmiyyətli olmuşdur. 

Bu layih


ə  fermerlərin kənd təsərrüfatı  texnikalarına olan tələbatının 

öd

ənilməsinə, texniki servis xidmətlərinin təşkilinə,  əlavə  iş  yerlərinin yaradılmasına, kənddə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına, fermerlərin maddi rifah 

halının yaxşılaşmasına və yoxsulluğun azaldılmasına böyük köməklik göstərir. 

Q

rant  hesabına  alınan  texnikalardan  269  ədədinin, Tərəfdaşlıq  Fondu hesabına  alınanlardan  isə  71  ədədinin dəyəri icarəçilər tərəfindən tam 

öd

ənildiyindən özəlləşdirilərək onların şəxsi mülkiyyətinə verilmişdir. 15 

 

  

2KR Layih

əsi Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə icra olunur və aqrar sahədə iki 

ölk


ə  arasında  nümunəvi  əməkdaşlıq  təcrübəsi  toplanmasına  və  daha da 

genişlənməsinə imkan yaradır. 

“Azt

əminatlı fermerlər üçün ərzaq təhlükəsizliyi layihəsi”nin davamı olaraq 2012-ci v

ə  2013-cü illər üçün Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyində  müvafiq layihələr 

hazırlanmış və Yaponiya tərəfinə təqdim edilmişdir. 

 


 

3.4. BMT-

nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı  

(FAO) il

ə Əməkdaşlıq Əlaqələri 

 

 Az

ərbaycan Respublikası 20 oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO təşkilatının 

üzvüdür. Onun Az

ərbaycandakı  Proqramı  Azərbaycan Hökumətinin 

prioritetl

əşdirilmiş ehtiyaclara dair müraciətlərinə əsaslanmışdır.  

2006-

cı  ilin  fevral  ayında  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  cənab İlham Əliyev FAO-nun Romadakı Baş Qərargahına səfər etmiş və Təşkilatın Baş 

Direktoru c

ənab Jak Diuf tərəfindən böyük səmimiyyətlə qarşılanmışdır. 

2005-c


i  il  FAO  Konfransında  FAO  təşkilatının  desentralizasiyasına  dair 

islahatların  birinci  mərhələsinin nəticəsi olaraq 2006-cı  ildə  FAO-nun Mərkəzi 

Asiya üzr

ə yeni Sub-Regional Ofisi (SEC) təsis edildi. Mərkəzi Asiya üzrə Sub-

Regional Ofis

ə 7 ölkə daxil oldu: Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, 

Türkm

ənistan, Özbəkistan və Türkiyə. Sub-Regional Ofisin İnaqurasiya Mərasimi 11 iyul 2007-ci il tarixind

ə Ankara şəhərində keçirilmişdir.  

2007-

ci  ilin  avqust  ayından  FAO-nun Mərkəzi Asiya üzrə  Subregional Ofisin

ə  daxil olan üzv ölkələri  arasında  ilkin  olaraq  Azərbaycanda Təşkilatın 

Nümay

əndəlik Ofisi açılmışdır.  Az

ərbaycan Hökuməti və  FAO  arasında  Azərbaycanın  kənd təsərrüfatı  və 

k

ənd  sektorunun  inkişaf  etdirilməsi sahəsində  FAO-nun ölkədə  fəaliyyətlərini prioritet

əsdirmək məqsədilə  2010-2012-ci illəri  əhatə  edən  “Milli Ortamüddətli Prioritetl

ər Çərçivə  Sənədi”  hazırlanmışdır,  sənədin 19-20 aprel 2012-ci il 

tarixl


ərində  keçirilmiş  FAO-nun Avropa üzrə  Regional  Konfransında 

imzalanmasışdır. 

BMT-

nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Avropa üzrə 28-ci Regional  Konfransı  və  Kənd  Təsərrüfatı  üzrə  Avropa  Komissiyasının  37-ci 

Sessiyası 17-20 aprel 2012-ci il tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmişdir. Tədbirdə 

FAO-

nun  Avropa  və  Mərkəzi  Asiya  Regionuna  daxil  olan  53  üzv  ölkəsinin, Avropa  Komissiyası  kimi  üzv  təşkilatının  yüksək  səviyyəli  rəsmiləri  iştirak 

etmişdir. Bununla yanaşı, BMT-nin digər təşkilatları, bir sıra Hökumətlərarası və 

Beynəlxalq  Qeyri-Hökumət  Təşkilatları  Konfransda  müşahidəçi  qismində  iştirak 

etmişdir.  Aprelin  19-20-də  keçirilən  Regional  Konfransın  əsas  məqsədi  2012-

2013-

cü  illər  üzrə  FAO-nun  region  üzrə  İş  Proqramının  və  Büdcəsinin  təsdiq edilməsi,  kənd  təsərrüfatı,  meşəçilik  və  balıqçılıq  sahələrinin  inkişaf  etdirilməsi 

sahəsində 2014-2015-ci illər üzrə  region üçün prioritetləri  müəyyənləşdirməkdən 

ibarət olmuşdur. 

Azərbaycan  Respublikasının  Kənd  Təsərrüfatı  Naziri  cənab  İsmət  Abasov 

FAO-

nun  Avropa  üzrə  28-ci  Regional  Konfransının  sədri  seçilmişdir  və  2012-2014-

cü illərdə sədr kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. 

Regional  Konfrans  çərçivəsində  aprelin  19-da  “Regionda  ərzaq 

təhlükəsizliyi üzrə siyasətlər, bu sahədə perspektivlər və çətinliklər - 2050-ci ildə 

ərzağın  vəziyyəti”  mövzusunda  Nazirlərin  Dəyirmi  Masa  görüşü  keçirilmişdir. 

Görüş üzv ölkələrə təqdim ediləcək 2050-ci ilə qədər olan dövr üçün gözləntilər və  

hesablamalar üzrə hazırlanmış konsepsiya sənədi ətrafında debatların aparılmasına, regional və qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə yönəlmiş xüsusi qısa 

və  uzunmüddətli  tövsiyələrin  hazırlanmasına,  siyasi  fəaliyyətlər  və  institusional 

islahatlar ətrafında müzakirələrin aparılmasına imkan yaratmışdır. 

FAO t


əşkilatının  üzvü  olduğu  müddətdə  Azərbaycan Hökuməti kənd 

t

əsərrüfatında  məhsuldarlığın  artırılması  məqsədilə  müxtəlif  inkişaf və  fövqəladə hallara  hazırlıq  layihələrinin  icrası  üçün,  habelə  kənd təsərrüfatında  islahatların 

aparılması  və  sürətləndirilməsi, ölkədə  ərzaq təhlükəsizliyi ilə  bağlı  bir  çox 

ç

ətinliklərin müsbət həlli üçün FAO təşkilatından dəstək almışdır.  

FAO-nun Az

ərbaycana yardımı aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

1.

 Texniki  Əməkdaşlıq  Proqramı  Layihələri  (TƏP  Layihələri) vasitəsilə  və 

FAO t


əşkilatının  digər layihələrinin xəttilə  iki-  və  çox-tərəfli donor 

yardımları vasitəsilə texniki yardım göstərilməsi; 

2.

 

Kiçik ölçülü Tele-Ərzaq (TeleFood) layihələri vasitəsilə  kasıb  fermerlərin 

qidalanma statusunun yüks

əldilməsi üzrə yardım göstərilməsi; 

3.

 FAO t

əşkilatının müxtəlif sahələrə dair siyasət təcrübəsinin yayılması; 

4.

 

FAO təşkilatının texniki işçi heyətinin cari məsləhətçi xidmətləri; 

5.

 FAO n

əşrləri və  məlumat  bazaları  vasitəsilə  informasiya və  statistik 

m

əlumatların verilməsi; 6.

 

FAO tərəfindən təşkil olunan təlim, seminar və görüşlərdə iştirak vasitəsilə 

qabiliyy


ətlərin/imkanların artırılması. 

2006-


cı  ilin  fevralında  Azərbaycanda  Yüksək  Patogenli  Quş  Qripi 

(YPQQ) x

əstəliyi  qeydə  alınanda,  FAO  təşkilatı  2006-cı  ilin  aprel  ayından 

etibar


ən Trans-sərhəd Heyvan Xəstəlikləri üzrə  Fövqəladə  Mərkəzinin (ECTAD) 

x

əttilə  davamlı  yardım  göstərmişdir.  Yardıma  xəstəliyin  müşahidəsi və  cavab t

ədbirlərinə  kömək məqsədilə  fövqəladə  fondların  (45.000ABŞ  dolları) verilməsi 

v

ə  baytarlıq  və  laboratoriya vəsaitlərinin,  zəruri dəstlərin və  dizinfektantların alınması  daxil  olmuşdur.  Əlavə  olaraq, FAO təşkilatı  xəstəliklə  bağlı  vəziyyətin 

qiym


ətləndirilməsi və  xəstəliyə  nəzarət tədbirlərinin həyata keçməsinə  nəzarət 

etm


ək üçün baytarlıq mütəxəssislərini də cəlb etmişdir. 

 

I. FAO tərəfindən Azərbaycanda  həyata keçirilmiş layihələr 

 

1.

 

«Az

ərbaycanda uzaq məsafədən zondlaşdırma üsulu ilə bitki örtüyünün 

v

ə  torpaqdan istifadənin  inventarlaşdırılması»  1999-2000-ci illər; Büdcəsi: 

211,5 min ABŞ dolları  2.

 

«Fitosanitariya xidm

ətlərinin gücləndirilməsi»  2003-2005-ci illər; 

Büdc


əsi: 287 min ABŞ dolları 

3.

 

«İtiyoluxan  heyvan  xəstəliklərinin diagnostika, mübarizə  və  nəzarət 

t

ədbirlərinin gücləndirilməsi”  regional layihəsi;    İştirakçı  ölkələr: Azərbaycan, 

Erm


ənistan və Gürcüstan; 2003-2005-ci illər; Büdcəsi: 1,5 milyon ABŞ dolları  

 

4. 

Yüks


ək  Patogenli  Quş  Qripi  xəstəliyinə  qarşı  mübarizədə  Azərbaycana 

köm


ək göstərilməsi məqsədilə  2006-cı  ildə  OSRO/GOL/504/MUL  layihəsi 

ç

ərçivəsində 45 000 ABŞ dolları məbləğində vəsait ayrılmışdır. 5.

 

«İtiyoluxan  heyvan  xəstəliklərinin diagnostika, mübarizə  və  nəzarət 

t

ədbirlərinin gücləndirilməsi”  regional layihəsi;    İştirakçı  ölkələr: Azərbaycan, 

Erm


ənistan və Gürcüstan; 2007-2009-ci illər; Büdcəsi: 1,5 milyon ABŞ dolları  

6.

 

  GCP/AZE/001/SWI “Az

ərbaycanın  Ağdam  rayonunda  Yeni 

Q

əsəbələrdə  Məcburi Köçkün və  Qaçqınların  İnkişafı  üçün  Bacarıqların 

Artırılması”. Büdcə: 361.347 ABŞ dolları Müddəti: Fevral 2007 - Mart 2009.  

7.

 

TCP/AZE/3001 (A) “Fermer t

əsərrüfatlarının  məlumat və  monitorinq 

sisteminin  yaradılmasına  yardım”.  2006-2009-cu illər; Büdcəsi:  276  000  ABŞ 

dolları  8.

 

TFD-

06/AZE/001 “Arıçılığın inkişafı”. 2007 – 2008-ci illər. Büdcə 10.000 

ABŞ dolları.  9.

 

«X

əzər dənizində  nərə  balığı  istehsalının  bərpası  və  idarə  edilməsində 

imkanların  gücləndirilməsi»  regional layihəsi; 2007-2009-cu illər; Büdcəsi: 

380,000  ABŞ  dolları;  İştirakçı  ölkələr: Azərbaycan,  İran,  Gazaxıstan  və 

Türkm

ənistan. 10.

 

Quş  Qripi  əleyhinə  Mərkəzi Asiya Regional  Şəbəkəsi  FAO təşkilatının 

Quş Qripinin Nəzarət Edilməsi və Aradan Qaldırılması üzrə Qlobal Proqramının 

t

ərkib hissəsi kimi 2007-ci ilin yanvar ayından 9 ölkədə (Əfqanıstan, Azərbaycan, Tacikistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Pakistan, İran, Özbəkistan və Qazaxıstanda) 

h

əyata keçirilir. Layihənin ümumi dəyəri 30-aylıq fəaliyyət üçün 2.700.000 ABŞ dolları mяblяьindядир. 

11.

 

«X

əzər dənizində  nərə  balığı  istehsalının  bərpası  və  idarə  edilməsində 

imkanların gücləndirilməsi» regional layihəsinin 2006-cı ilin yanvar ayında FAO 

t

ərəfindən təsdiq edilmişdir. Ümumi büdcəsi 380,000 ABŞ dolları olan bu regional layih

ə Azərbaycan, İran, Gazaxıstan və Türkmənistanda həyata keçirilir. 12.

 

 “Zaqafqaziya ölk

ələrində  dabaq xəstəliyinin  qarşısının  alınması  və 

fövq

əladə  tədbirlərin keçirilməsi  bacarıqlarının  möhkəmləndirilməsi” 

(MTF/INT/003/EEC).  

Layih


ənin məqsədi Cənubi Qafqaz ölkələrində  dabaq xəstəliyinin qəfil 

yayılması  təhlükəsinə  qarşı,  peyvənd  proqramları,  xəstəlik  haqqında  mütəmadi 

hesabatlar v

ə  fövqəladə  nəzarət planları  və  prosedurları  daxil  olmaqla  effektiv 

preventiv t

ədbirlərə əsaslanan səmərəli sistemin tətbiq olunmasıdır.  

Qafqaz ölk

ələri üçün proqramın 3 əsas komponenti vardır: 

1.

 

Dabaq xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər planının, dövlət siyasəti 

hazırlanmasına və icrasına yardımın regional koordinasiyası  

2.

 

Peyvəndləmə, məlumatların idarəolunması və fövqəladə planlaşdırma daxil 

olmaqla dabaq x

əstəliyinin müşahidəsi, nəzarəti 


 

3. 

Dabaq x


əstəliyinin  müşahidəsi və  nəzarəti  proqramlarına  dəstək olaraq 

laborator imkanlar. 

Layih

ə  çərçivəsində  2007-2009-cu illərdə  Azərbaycana  2  milyon  ABŞ dolları məbləğində dabaq vaksini yardımı göstərilməsi nəzərdə tutulur. 

13. TCP/AZE/3101 (A) Qida t

əhlükəsizliyi üzrə  bacarıqların 

artırılması”, büdcə: 370.000 ABŞ dolları. Müddəti: yanvar 2009- dekabr 2011. 

Layih


ənin ümumi məqsədi, milli ərzaq nəzarəti  proqramlarının 

idar


əolunmasının  təkmilləşdirilməsi,  eyni  zamanda  istehlakçıların  sağlamlığının 

qorunması və ticarət imkanlarının genişləndirilməsi vasitəsilə aqrar emal sahəsinin 

möhk

əmləndirilməsi və  bununla da milli ərzaq təhlükəsizliyinə  və  kənd icmalarının  iqtisadi  inkişafına  kömək etməkdir.  Birbaşa  məqsədlərə  isə  ərzaq 

n

əzarət tədbirlərinin strateji planlanması və koordinasiyası üçün milli bacarıqların möhk

əmləndirilməsi,  ərzaq qanunvericiliyinin  adekvatlığının  və  müvafiq  ərzaq 

standartlarının  təmin  olunması,  həmçinin aqrar emal sahələrində  təsirli təftiş 

proqramlarının,  laborator  şəbəkələrin və  keyfiyyətə  nəzarət  proqramlarının 

hazırlanması vasitəsilə qanun-qaydalara riayətin təmin edilməsi aiddir. 

14. 

GCP/AZE/002/SWI 

“Az

ərbaycan  Respublikasının  Ağdam 

rayonun

un yaşayış qəsəbələrində məcburi köçkünlər üçün kəndin inkişafında 

potensialın artırılması” – Pilot layihənin birləşmə mərhələsi. 2009-2012-ci illər. 

Layih


ənin büdcəsi  1  milyon  750  min  ABŞ  dolları,  bundan  İsveçrə  Hökumətinin 

payı: 1 495 000 ABŞ dolları, Azərbaycan Hökumətinin payı: 255 000 ABŞ dolları 

Layih

ənin  əsas məqsədi gəlir  bazasının  saxlanılması  və/və  ya  artırılmasını t

əmin etmək məqsədilə  layihə  başa  çatdıqdan  sonra  məcburi köçkünlər və  yerli 

fermerl

ərə  davamlı  gəlir gətirən fəaliyyətlər üçün təməlin  qoyulmasıdır.  Bu kontekstd

ə  mühüm elementlərdən biri rayonda olan fermerlər üçün texniki 

m

əsləhət və  marketinq üzrə  adekvat xidmətin təmin edilməsidir. Belə  ki, layihə onun h

əyata keçirildiyi ərazidə  fermerlərə  treninqlərin təmin edilməsi məqsədilə 

yerli xidm

ət təchizatçılarının  potensialının  yaxşılaşdırılması  vasitəsilə  biznes 

mühitini gücl

əndirəcəkdir;  

Layih

ənin büdcəsinin 30.5%-i  Ağdam  rayonunda  məcburi köçkünləri, fermerl

əri və  biznes təchizatçılarını  birbaşa  dəstəkləmək məqsədilə  istifadə 

olunacaqdır.  Layihənin pilot mərhələsi ilə  müqayisədə  ikinci mərhələdə  bu pay 

artırılmışdır. Bundan əlavə, know-how texnologiyasının fermerlərə ötürülməsinin 

t

əmin edilməsi məqsədilə yerli texniki ekspertlər layihə tərəfindən işə cəlb olunur v

ə  bununla da layihənin ümumi büdcəsinin 69%-i  davamlı  gəlir yaradan 

f

əaliyyətlər istiqamətində  birbaşa  və  ya  dolayı  yolla  fermerlərə  mənfəət g

ətirəcəkdir. 15. 

TCP/AZE.3202  (D)  “Ənənəvi  bitki  seleksiyası  və  biotexnoloji 

imkanlar vasit

əsilə  Azərbaycanda  bitki  genetik  ehtiyatlarının  istifadəsinin 

gücl

əndirilməsi” Büdcəsi   385 000 ABŞ $; Həyata keçirilmə müddəti: 2009-

dekabr 2011 

Layih


ənin  əsas məqsədi  praktik  seleksiyada  Bitki  Genetik  Ehtiyatlarından 

(BGE) daha s

əmərəli istifadəni təmin etməkdir. 2002-ci ildə  yaradılmış  Genetik 

Ehtiyatlar İnstitutu BGE-nin milli kolleksiyasının yaradılması, səciyyələndirilməsi  

və qorunub saxlanılması mandatına sahibdir. Azərbaycan Milli Gen Bankı da eyni 

institutun n

əzdində  yerləşir.  Layihə  GEİ-nin  ənənəvi və  müasir biotexnoloji 

üsulardan istifad

ə etməklə BGE-ni səciyyələndirmək bacarığının yüksəldilməsinə 

imkan ver

əcəkdir. Həmçinin, layihə  institutda  seleksiya  qabağı  işin  təşkil 

olunmasına  təkan verəcəkdir.  GEİ-nin bacarıq və  imkanlarının təkmilləşdirilməsi 

yeni  kadrların  təlimi,  müasir  metodların  tətbiqi və  lazımi  avadanlıqlarla  təhcizat 

he

sabına  əldə  ediləcəkdir.  Bakı  ətrafında yerləşən  ET  Əkinçilik  İnstitutu ölkənin əsas torpaq-iqlim  zonalarını  əhatə  edən 6 dayaq təcrübə  stansiyasına  malik 

olmaqla, 

əsas taxıl bitkiləri, paxlalılar və qarğıdalının seleksiyası ilə məşğul olur. 

Layih


ə ETƏİ və GEİ-nin birgə, ənənəvi və biotexnoloji üsullardan istifadə etməklə 

seleksiya-

qabağı və seleksiya fəaliyyəti zamanı BGE-dən məqsədyönlü istifadəsinə 

köm


ək edəcəkdir. Bu nəticələr də yuxarıda qeyd olunduğu kimi, təlim kursları və 

müasir metodlardan isitfad

ə etməklə əldə ediləcəkdir. Layihə müddətində 2 institut 

əməkdaşlıq edərək BGE-nin səciyyələndirilməsi və istifadəsi üçün davamlı sistem 

yaradacaqdır.  


Yüklə 7,66 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   77
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə